MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Ataskaitų rinkiniai nuo 2023 metų
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA Vidaus tvarkos dokumentai  


ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOJE IR MOKESČIO UŽ NAUDOJIMĄSI MOKYKLOS MUZIKOS INSTRUMENTU MOKĖJIMO TVARKA (VK-27, 2018-09-03)

MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIAS PROGRAMAS, LANKOMUMO APSKAITOS BEI MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS INFORMACIJOS IR KIBERNETINIO SAUGUMO POLITIKA (VK-8, 2024-01-23)

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATAI (VK-8, 2024-01-23)

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS INFORMACINĖS SISTEMOS VEIKLOS TĘSTINUMO VALDYMO PLANAS (VK-8, 2024-01-23)

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (VK-46, 2022-09-01)

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI
(V-76, 2020-12-31)


BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO MOKYKLOJE REKOMENDACIJŲ TVARKOS APRAŠAS (VK-8, 2021-01-20)
Pranešimo apie patyčias forma

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ (IŠSKYRUS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DARBUOTOJUS) 2023–2025 METŲ PRIORITETINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SRITYS (V-1942, 2022-12-13)

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

MOKYTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS (VK-44, 2024-04-11)

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ATRANKOS IR PRIĖMIMO Į PAREIGAS BEI ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKOS APRAŠAS (VK-87, 2023-06-23)

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS (VK-2, 2023-01-03)

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO TVARKOS APRAŠAS (VK-103, 2021-11-25)

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO (VK-102, 2021-11-25)

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS (VK-3, 2023-01-03)


Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: +370 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931