MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


TĖVAMS Transporto kompensacijos  


Kompensuojamas pavėžėjimas į mokyklą

Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimais nustatyta, kad į mokyklas ir iš jos vežami kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenantys mokiniai (vaikai), besimokantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas.
Visų Savivaldybės teritorijoje esančių formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniai, važiuojantys vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais, privalo turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą mokinio pažymėjimą, kuriame turi būti nurodytas mokinio važiavimo maršrutas. Įlipdamas į transporto priemonę mokinys privalo mokinio pažymėjimą parodyti vairuotojui, konduktoriui arkontrolieriui.

Išsamiau:
http://muzikosmokykla.puslapiai.lt/teise.htm

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931