MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


BIBLIOTEKA Sukaktys, parodos  


Vlado Jakubėno kūriniai atgimsta virtualioje erdvėje

„Šviesų 1904 metų pavasarį, kai visa Lietuva džiaugėsi ką tik atgauta teise skelbti lietuvišką žodį, gegužės mėnesio 15 dieną vaizdingo šiaurės Lietuvos istorinio miesto, senosios protestantiškosios tvirtovės – Biržų evangelikų reformatų asketiškai santūrioje bažnyčioje Vladislovo Jono vardais buvo pakrikštytas būsimasis kompozitorius. Ši diena įrašyta ir metrikuose, paties V. Jakubėno pageidavimu laikoma oficialia jo gimimo data...“ Tai citata iš A. Kalinausko straipsnio „Vladas Jakubėnas – žmogus, menininkas, kūrėjas“, spausdinamo knygoje „Vladas Jakubėnas. Dokumentai, laiškai, straipsniai, atsiminimai, kūrybos apžvalga“, kuri 1999 m. buvo išleista Vlado Jakubėno draugijos Lietuvos skyriaus iniciatyva.
Vlado Jakubėno vardas, jo kūrybinis palikimas nepraranda savo aktualumo.
Šį sykį – apie atgimusį Vlado Jakubėno baletą „Vaivos juosta“. Šis baletas laikomas lietuviškosios XX a. baleto klasikos šedevru.
1942–1943 m., siaučiant Antrojo pasaulinio karo audrai, į Kauno Valstybės teatro programą buvo nutarta įrašyti kompozitoriaus Vlado Jakubėno baletą „Vaivos juosta“. Bet premjeros teko laukti septynis dešimtmečius. 2014 m. gruodžio 4 d. Vilniaus J. Basanavičiaus gatvės senojoje Operos ir baleto teatro scenoje „Baltijos baleto“ jaunųjų šokėjų trupė (choreografė Marija Simona Šimulynaitė) pirmą kartą parodė vieną pirmųjų prieškario Lietuvoje sukurtų baletų – kompozitoriaus Vlado Jakubėno „Vaivos juostą“. Muziką atliko Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, dirigentas – Modestas Pitrėnas. Ilgai lauktas spektaklis, nuėjęs sunkų ir įspūdingą karo, tremties kelią, tapo išskirtiniu muzikos ir scenos kūriniu.
Šis V. Jakubėno baleto „Vaivos juosta“ spektaklis buvo parodytas vienintelį kartą – daugiau spektaklių nebuvo rodoma, tačiau 2014 m. gruodžio 4-oji visiems laikams įrašyta lietuvių muzikos ir baleto istorijoje kaip V. Jakubėno baleto premjeros data. Be to, buvo padarytas ir išleistas baleto muzikos, orkestruotos kompozitoriaus Mariaus Baranausko ir įgrotos Modesto Pitrėno diriguojamo Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro, įrašas. Buvo parengtas ir V. Jakubėno baleto „Vaivos juosta“ DVD, tad visi norintys gali išvysti „Baltijos baleto teatro“ sukurtą spektaklį.

Šio spektaklio įrašą galima rasti LRT mediatekoje:
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/72227/v-jakubenas-baletas-vaivos-juosta

Vlado Jakubėno baletas „Vaivos juosta“, Adagio:
https://youtu.be/voliELG2ZNg

Po šešerių metų, 2020 m. lapkričio 28 dieną, „Baltijos baleto teatro“ scenoje įvyko virtuali baleto „Vaivos juosta“ premjera. Jis tapo pirmuoju tiesiogiai internetu transliuotu šiuolaikiniu lietuvišku baletu. Iš Birštono kultūros centro scenos transliuotą „Vaivos juostos“ premjerą stebėjo 3 tūkstančiai žiūrovų.
Klasikiniam baletui naujas šiuolaikines formas sukurti ėmėsi režisierė bei choreografė Marija Simona Šimulynaitė. Anot režisierės ir choreografės, tokia spektaklio forma atvėrė galimybę jį tuo pačiu metu pristatyti ne tik Lietuvos didmiesčių gyventojams, bet ir žmonėms iš mažesniųjų šalies miestų bei išeiviams. Abu jo autoriai – kompozitorius impresionistas V. Jakubėnas ir libreto autorius, literatūros klasikas Vincas Krėvė-Mickevičius – dėl karo grėsmių 1944-aisiais pasitraukė iš Lietuvos. M. S. Šimulynaitės sukurta „Vaivos juosta“ – klasikinės muzikos, tradicinės lietuviškos simbolikos bei šiuolaikinio baleto ir technologijų sintezė. Klasikinio baleto muzikinę aranžuotę įrašė Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, vadovaujamas dirigento Modesto Pitrėno.

Daugiau informacijos apie šį spektaklį rasite:
https://www.lrytas.lt/kultura/scena/2020/11/19/news/-vaivos-juosta---pirmasis-tiesiogiai-internetu-transliuojamas-siuolaikinis-lietuviskas-baletas-17181146/

M. K. ČIURLIONIUI ATMINTI
https://youtu.be/hA41tU-mUfM

2021 m. balandžio 10 d. minimos 110-osios M. K. Čiurlionio mirties metinės. Šia proga Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir muzikos istorijos mokytoja metodininkė Vigilija Macienė sukūrė vaizdo siužetą M. K. Čiurlioniui atminti.

Dainoje skambantis žodis. Skiriama Lietuvių kalbos dienoms
https://youtu.be/EBEvvTyCt4c

Lietuviškas žodis į mūsų gyvenimą ateina su pirmąja motinos lopšine, su ilgesinga liaudies daina.
Vlado Jakubėno muzikos mokykla pristato virtualią lietuvių liaudies dainynų parodą iš Mokyklos bibliotekos fondų.

V. Juodpusio „Muzikos kalendorius“ sugrįžta skaitmeniniu pavidalu

VšĮ „Kalba muzika“ pristato skaitmeninį 2021 m. „Muzikos kalendorių“. Skaitmeninį leidimą paskatino kalendoriaus autoriaus Vaclovo Juodpusio atsisveikinimo laiškas, išspausdintas 2020 metams skirtame numeryje. XXXI kalendoriaus numeris tapo pirmuoju skaitmeniniu kalendoriumi.
Daugiau kaip trisdešimties metų muzikologo dirbtą darbą ryžosi pratęsti trijų kartų atstovai: pirmą kursą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigusi Julija Andrejeva (g. 2001 m.), savaitraščio „Apie muziką“ kuratorius Akmis Lomsargis (g. 1976 m.) ir pats V. Juodpusis (g. 1938 m.). Kalendoriaus išsaugojimu taip pat susirūpino Vlado Jakubėno muzikos mokykla, kuri kartu su kitomis 30 Lietuvos meno ir muzikos mokyklomis sutiko tapti kalendoriaus viešinimo ir sklaidos partnere.
Kviečiame nemokamai pasiimti 2021 m. „Muzikos kalendorių“. Jį dabar galite atsiversti bet kada ir iš bet kur, o įsidiegę į Google kalendoriaus programėlę telefone, planšetėje ar kompiuteryje, šį beveik du tūkstančius muzikinių sukakčių aprėpiantį, bet vos 312 kilobaitų „tesveriantį“ leidinį visada turėsite savo rankinėje ar kišenėje. Programėlė taip pat leis naudotis papildomomis kalendoriaus galimybėmis (pvz., paieška).
Kviečiame:
* Aplankyti kalendoriaus elektroninę svetainę – kalendorius.apiemuzika.lt
* Įsidiegti muzikines sukaktis į Google kalendoriaus programėlę (užtruksite dvi minutes).
* Paremti kalendoriaus leidybą užsisakydami savanorišką prenumeratą (nuo 0,5 Eur).
* Pasiūlyti atnaujinti muzikines sukaktis (pranešti apie klaidą, patikslinti esamą ar pasiūlyti dar neįtrauktą įvykį).
* Perduoti šią žinią savo draugams, kuriems taip pat rūpi muzikinio gyvenimo atminties išsaugojimas.

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931