MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


TEISINĖ INFORMACIJA  


PRIĖMIMO MOKYTIS Į BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS (T-152, 2022-06-22)

SPRENDIMAS DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MOKYKLŲ MOKINIŲ VEŽIMO ORGANIZAVIMO IR JŲ VEŽIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO (T-179, 2020-08-28)

SPRENDIMAS DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MOKYKLŲ MOKINIŲ VEŽIMO ORGANIZAVIMO IR JŲ VEŽIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T-250, 2019-11-21)

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS (T-254, 2021-10-01)

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS (T-280, 2022-12-27)

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 1–12 KLASIŲ MOKINIŲ, PASIEKUSIŲ GERIAUSIŲ UGDYMOSI REZULTATŲ, OLIMPIADŲ, KONKURSŲ, VARŽYBŲ IR KITŲ RENGINIŲ NUGALĖTOJŲ BEI PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS (T-191, 2021-06-30)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KONCEPCIJA
Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931