MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Ataskaitų rinkiniai nuo 2023 metų
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


MUZIKOS RAIŠKA Seminarai, stovyklos  


Skambančios istorijos

2023 m. rugpjūčio 23–29 dienomis Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko vasaros stovykla „Skambančios istorijos“, kurią finansavo Biržų rajono savivaldybė. Stovykla vyko penkias dienas, kurių metu vaikai makštinosi, pramogavo, keliavo, grojo, dainavo, dalyvavo įvairiose edukacijose.
Pirmąją dieną stovyklautojai ir tėveliai buvo supažindinti su stovyklos programa, vadovais, vaikams buvo pravestas instruktažas, kad stovykloje būtų ne tik smagu, bet ir saugu. Pirmoji stovyklos diena – Dainų diena, tad chorinio dainavimo mokytoja Jūratė Duderienė vaikus mokė, kaip balsą ir visą kūną parengti dainai, o po to visi kartu mokėsi dainuoti įvairias daineles. Po sočių pietų su jaunaisiais stovyklautojais dirbo mokytojos Romualda Butkevičienė ir Ieva Morkūnaitė. Visos popietinės veiklos ir dainos buvo skirtos „Baltijos kelio“ minėjimui. Vaikai klausėsi mokytojų pasakojimų, dainavo patriotines dainas, vyko smagi viktorina. Aptarę pirmosios dienos veiklą vaikai grįžo į namus.
Antroji diena – Draugų diena. Po smagios rytinės makštos stovyklautojai išradingai paminėjo Ukrainos nepriklausomybės dieną: šventė kartu su draugais ukrainiečiais mokykloje. Mokytoja Liudmyla pristatė tradicinius ukrainietiškus instrumentus, supažindino su tradicijomis ir papročiais, išmokė giedoti ukrainietišką himną. Kartu su ukrainiečiais vaikais visi stovyklautojai išmoko ukrainiečių liaudies dainą „Oy u luzi chervona kalyna“. Pasikartoję Lietuvos ir Ukrainos himnus stovyklautojai nuėjo prie Nepriklausomybės paminklo miesto aikštėje, kur kartu su miestiečiais sugiedojo Ukrainos ir Lietuvos himnus. Vaikai taip pat sudainavo ir dainą „Oy u luzi chervona kalyna“.
Po pietų stovyklautojai išvyko pas kitus savo draugus – švęsti Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ 40-ojo gimtadienio. Biržų pilies kieme stovyklautojai dainavo, šoko, piešė, pramogavo.
Trečioji stovyklos diena prasidėjo jau įprasta muzikine mankšta, o po jos – nuotaikinga pažintis su styginiais ir pučiamaisiais instrumentais. Su jais susipažinti stovyklautojams padėjo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojai Romualda, Liudmyla, Rima, Gitas, Pranas ir mokiniai, jau grojantys šiais instrumentais. Stovyklautojai patys galėjo išbandyti vieną ar kitą instrumentą, pasimokyti išgauti garsą.
Po pietų stovyklautojų laukė turistinis žygis į „Šiaurinę rančą“. Miesto autobusu nuvykę iki miesto parko, toliau kelionę tęsė pėsčiomis. Keliaudami vaikai su mokytojomis prisiminė daineles apie įvairius gyvūnus. O kiek buvo džiaugsmo, kai vaikai pamatė rančos gyvūnus, juos glostė, mylavo, susipažino su kiekvieno gyvūno aprašymais. Toliau sekė pramogos ant batutų. Atsisveikinę su gyvūnais ir pilni įspūdžių stovyklautojai pasuko namų link. Keliaudami aptarė dienos darbus, išsirinko instrumentą, kuriuo norėtų išmokti groti ir nepamiršo mažųjų triušiukų, kuriuos norėtų laikyti namuose.
Ketvirtoji stovyklos diena buvo skirta „Ponui fortepijonui ir jo draugui akordeonui“, pažinčiai su šiais instrumentais. Po jau įprastos smagios rytinės makštos, stovyklautojai išvyko į muziejų „Sėla“, kur juos pasitiko vadovė Romualda ir muziejaus darbuotoja Snieguolė. Kaip ir pridera rūmuose, išmokome gerų manierų, taisyklingos laikysenos, susipažinome su istorija, instrumentų atsiradimu juose ir išmokome šokti. Mokytoja Romualda supažindino vaikus su pirmaisiais rūmų instrumentais organetu ir klavesinu. Vaikai turėjo galimybę pagroti šiais instrumentais. O stovyklautoja Agota pati organetu atliko kūrinėlį. Vėliau stovyklautojai labai smagiai šoko senovinius šokius, kuriems klavesinu akompanavo mokytoja Roma.
Toliau sekė pažintis su akordeonu. Muziejininkė Snieguolė pristatė muziejaus ekspozicijose esančius instrumentus, o su pačiu mažiausiu akordeonu vaikai galėjo patys pagroti. Mokytojos Ala ir Violeta supažindino vaikus su akordeono istorija, instrumento sandara, pamokė taisyklingai laikyti instrumentą ir paaiškino, kaip juo groti. Toliau arkadoje vyko smagūs žaidimai, kuriems akordeonu akompanavo mokytoja Ala. Padėkoję muziejaus darbuotojams iškeliavome ieškoti autobuso, kuris mus nuvežė į A. Podėnienės sodybą. Čia mūsų laukė pati sodybos savininkė, kuri mus supažindino su aplinka ir pravedė muzikos garsų užsiėmimą, supažindindama su patefonais. Sočiai papietavę atsisveikinome su sodybos šeimininke A. Podėniene ir išvykome į mokyklą. Mokykloje dar laukė viktorina.
Penktoji stovyklos diena – kelionė į Rygą „Keliaujame su daina“. Keliaudami autobusu vaikai klausėsi pasakos „Bremeno miesto muzikantai“, nes ruošėsi aplankyti Bremeno muzikantų skulptūrą Rygoje. Atvykę į Rygą stovyklautojai Domo katedroje klausėsi latvių vargonininko Aivars Kalejs 20 minučių pietų pertraukos koncerto. Vaikai turėjo galimybę ne tik klausytis vargonų muzikos, bet ir ekrane stebėti, kaip vargonininkas groja. Mokytoja Ieva papasakojo vaikams apie vargonus, kaip jais yra grojama. Po koncerto biržiečiai pasisveikino su pačiu vargonininku, beje, ne kartą koncertavusiu Biržuose.
Vėliau stovyklautojai lankėsi Iliuzijų muziejuje, kuriame išbandė fizikos dėsnius realybėje. Vaikams buvo labai smagu ir įdomu. Po apsilankymo muziejuje stovyklautojai Rygos senamiesčio gatvelėmis išskubėjo ieškoti Bremeno muzikantų skulptūros. Visiems buvo įdomu sužinoti, kaip ji atrodo. O mokytoja Ieva paminėjo vaikams, kad jeigu sugalvos norą ir patrins nosytę, norai išsipildys. Vaikai labai noriai patikėjo savo norus. Lido papietavę ir pasigrožėję parko gyvūnėliais, grojančiais fontanais išvyko į namus. Autobuse aptarėme stovyklos veiklas, išsirinkome draugiškiausią narį. Vaikai jau norėjo sužinoti, kada įvyks kita stovykla, nes buvo tikrai smagu ir linksma.

Rima Venskienė
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja


DALYVAVO KONFERENCIJOJE

2023 m. kovo 30 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai su muzikos istorijos mokytoja Vigilija Maciene dalyvavo respublikinėje muzikos ir meno mokyklų mokinių konferencijoje, skirtoje Rudolfo Lymano „Grafiškosios muzikos ir giedojimo mokyklos“ įkūrimo 140 metų sukakčiai minėti. Konferenciją organizavo Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla, renginys vyko Rokiškio krašto muziejuje. Konferencijoje buvo pristatyti meno žmonės, kurių vardais pavadintos muzikos ar meno mokyklos. Biržiečiai pristatė savo sukurtą filmą „Drauge su Vladu Jakubėnu“.
Vyko protmūšis, kuriame dalyvavo ir biržiečių komanda.
Mokiniai apžiūrėjo Rokiškio krašto muziejų, dalyvavo edukacijoje „Pavasarinis paukštelis“.

Edukacinė išvyka

Viena iš šiuolaikinio mokytojo kompetencijų – ne tik gebėti savo darbe taikyti tradicinius metodus, bet ir bendrauti bei bendradarbiauti su kolegomis, mokytis vieniems iš kitų. Viena iš netradicinių mokymosi vieniems iš kitų formų – edukacinės išvykos.
Tad kovo 8 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos bendruomenė kartu su Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos ir Skaistkalnės vidurinės mokyklos bendruomenėmis susitiko tarptautiniame kvalifikacijos tobulinimo renginyje „Muzikos ir sporto metodų taikymas šiuolaikinėje pamokoje“ Skaistkalnės vidurinėje mokykloje. Kruopščiai suplanuota diena prasidėjo nuo pažinties su baroko epochos puošmena – Skaistkalnės bažnyčia, po to su Šembergo dvare įsikūrusia mokykla ir naujausiu statiniu – sporto sale.
Aktyvūs ir netradiciniai sporto, muzikos, šokio, teatro metodai ne tik leido prisiliesti prie istorijos, muzikos ir meno pasaulių, bet ir išjudino mokyklų bendruomenes veikti, suteikė nepamirštamų akimirkų, praplėtė akiratį, sustiprino bendruomeniškumo jausmą.

SKAMBANČIOS ISTORIJOS

Stovyklos „Skambančios istorijos 2022“ dalyviai pirmą dieną pradėjo linksmais prasidainavimo pratimais, mokėsi giesmių. Po pietų išvyko į Saločius. Saločiuose stovyklautojus lydėjo šio miestelio dienos centro mokytoja Rasuolė Dovidavičiūtė. Dainorėliai apžiūrėjo daug įžymių vietų, pabuvojo Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos muziejuje, aktyviai leido laiką mokyklos stadione. Saločių Šv. Juozapo bažnyčioje klausėsi klebono Nerijaus Papirčio pasakojimo, giedojo giesmes, šventoriuje vaišinosi arbata. Namo grįžo pavargę, bet laimingi.


Antrąją stovyklos dieną vaikai žaidė įvairius muzikinius žaidimus, tobulino pradėtas mokytis giesmes. Po sočių pietų – pramogos prie ežero. Pati įdomiausia dalis – orientacinis žaidimas komandomis po pilies teritoriją. Stovyklautojai grįžo į Mmokyklą, kūrė dainelę, vaišinosi prie bendro stalo ir ruošėsi baigiamajam stovyklos pasirodymui.
Išsiskirstė pilni įspūdžių, geros nuotaikos, kupini energijos greitai prasidedantiems Naujiems Mokslo Metams!

Mokytoja Roma Butkevičienė

Biržuose įvyko Šeštojo respublikinio muzikuojančių šeimų feativalio „Gaidų pynė'2022“ Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla

2022 m. birželio 17–19 dienomis Biržuose įvykošeštojo respublikinio muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė'2022“ Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla, jau trečiąjį kartą organizuojama Šv. Kazimiero ordino drauge su Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, kur, globojami direktorės pavaduotojos ugdymui Ramutės Petronytės, dalyviai turėjo puikias sąlygas darbui ir turiningam poilsiui. Tris dienas trukusioje Vasaros mokyklos programoje: atviros pamokos, susitikimai ir naujos pažintys, kvalifikacijos tobulinimas, edukaciniai užsiėmimai, koncertai. Muzikuojančių šeimų festivalis „Gaidų pynė“siekia remti ir skatinti muzikuojančių šeimų meno mėgėjų dalyvavimą kūrybinėse veiklose visuose Lietuvos regionuose, sudaryti sąlygas jų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skleistis, atgaivinti ir propaguoti Lietuvoje šeimų muzikavimo tradiciją. O jame, kaip ir anksčiau, dalyvauja muzikuojančios šeimos iš visos Lietuvos. Taigi ir į festivalio Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklą šiemet atvyko ansambliai iš Šiaulių, Viduklės (Raseinių raj.,) Vilniaus, Kupiškio, Kauno, o ypač gausu buvo biržiečių muzikuojančių šeimų – iš viso vienuolika įvairios sudėties šeimyninių ansamblių, atliekančių tiek klasikinę, tiek pramoginę muziką.

Pirmoji diena – judame. Judėjimas – gyvybės ir muzikos pagrindas

Birželio 17-oji – nuo pat ryto judame. Pirmiausia – iš įvairių Lietuvos kampelių į Biržus, po to, jau dideliu būriu, autobusu, – Latvijos link,įBauskę ir Rundalę. Čia numatyta įvairi programa: ir susipažinti su Latvijos istoriniu-architektūriniu paveldu, ir apsilankyti Bauskės muzikos mokykloje, kur mūsų muzikuojančių šeimų ansambliai ir mokytojai pasidalins savo patirtimi ir idėjomis bei pasisems Latvijos pedagogų patirties.
Pirmoji pažintis su Latvijos istoriniu paveldu – vos 20 kilometrų nuo Lietuvos sienos, Nemunėlio ir Mūšos santakoje, stovinti XV a. Bauskės pilis. Aplink jos sienas atsiveria plati puikios Bauskės apylinkių gamtos panorama. Tačiau čia ilgai neužtrunkame, nes laukia dar svarbesnis tikslas – Rundalės rūmai. Juos pasiekėme netrukus. Pastatyti XVIII a. viduryje Kurzemės kunigaikščio Ernsto Johano fon Birono užsakymu ir suprojektuoti garsiojo Bartolomeo Rastrelli, Rundalės rūmai matė daugybę šeimininkų, ne kartą buvo nuniokoti karų ir suiručių. 1972 m. čia įkurtas Rundalės rūmų muziejus – viena iš pagrindinių turistinių vietų Latvijoje. Rūmus supa 10 ha prancūziško stiliaus parkas su rožių sodu, Žaliuoju teatru, dekoratyviniais kiemeliais ir fontanu.
Popietę judame po įspūdingai atstatytus ir restauruotus rūmus – daugybė prabangiai įrengtų salių, kambarių, kabinetų, atskleidžiančių Latvijos istorijos vingius ir buvusių rūmų šeimininkų gvyvenimo niuansus, judame po puikiai prižiūrėtą ir išpuoselėtą rūmų sodą. Oras nuostabus, nuotaika pakili, kompanija puiki.
Pasisėmę įspūdžių, pilnus plaučius įkvėpę besiskleidžiančių rūmų sodo rožių aromato, vėl judame Bauskės link, kur mūsų laukia susitikimas su Bauskės muzikos mokyklos bendruomene.
Mokykloje mus pasitinka vadovės: direktorė Anita Velmunskair pavaduotoja Inita Idere-Bankava. Sutinkame ir mums jau gerai pažįstamą perkusininką Ikars Rungis, dalyvavusį Vasaros mokykloje 2019 metais. Puiki Bauskės muzikos mokykla, gerai įrengtos specializuotos klasės: mušamųjų, fortepijono, smuiko, ritmo, judesio ir kt., puikios sąlygos moksleiviams ir mokytojams.
Pirmiausia – susipažinimo koncertas. Jo dalyviai – mūsų muzikuojančių šeimų ansambliai ir Vasaros mokyklos mokytojai – Aušra Liutkutė (sopranas), Rolandas Aidukas (baritonas) ir pianistė Giedrė Gabnytė. Koncertas ir muzikuojančių šeimų idėja sužavėjo mokyklos bendruomenės atstovus. Universali muzikos kalba visada padeda susikalbėti net ir skirtingomis kalbomis kalbantiems žmonėms. Bendradarbiavimas tęsiasi.
Trumpai pabendravus ir atsikvėpus – atvira pamoka-seminaras „Ritmas ir judesys“, kurioje pagal muziką judame visi. Pamokos vedėja mokytoja Ieva Udre – diplomuota ritmo mestriškumo specialistė, Dalcroze Eurhythmics Didžiojoje Britanijoje kursų diplomantė. Pamokos užduotys – kūno judesiais perteikti įvairaus sudėtingumo muzikines ritmo formules (o tai nėra paprasta). Užduočių tikslas –ugdyti muzikalumą, klausymo įgūdžius, lavinti susikaupimą ir koordinaciją, atveriant kelius platesniam ir gilesniam muzikos supratimui.
Įspūdžių pakako visiems, ir vaikams ir suaugusiesiems. Iš Bauskės išvykstame atsigavę ir pasisėmę energijos, tarsi įgiję antrą kvėpavimą. Judėjimas suteikia naujų jėgų.

Antroji diena – gyvenimo pamokos ir dovanos

Birželio 18-oji. Ritmas, intonacija, frazė, garso tembras, kvėpavimo pratimai... Prasidėjo Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos dalyvių individualios pamokos.Vasaros mokyklos dalyvius – ansamblius ir jų mokytojus – konsultavo didžiulę atlikėjišką ir pedagoginę patirtį sukaupę, ne vieną talentingą muziką išugdę atlikėjaipedagogai: smuikininkas prof. Petras Kunca, pianistė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) docentė dr. Giedrė Gabnytė, choro dirigentas, LMTA docentas Rolandas Aidukas, dainininkė, LMTA lektorė Aušra Liutkutė, kanklininkė, Šiaulių I muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Kristina Kuprytė, pianistė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mokytoja metodininkė dr. Paulė Gudinaitė-Laskauskienė. Įvairių instrumentų garsai ir dainuojančiųjų balsai nuo pat ryto skambėjo Biržų mieste dar nė nepriėjus Muzikos mokyklos pastato. Tai lyg ir įprastas reiškinys, bet jau prasidėjo vasaros atostogos...
Po pietų – Vasaros mokyklos dalyvių „Choro repeticija“. Mokysimės Festivalio dainą „Mylėkime žemę“, kurią Almos Karosaitės žodžiais sukūrė Šv. Kazimiero ordino įkūrėjas, a. a. Didysis Magistras Edvardas Eismontas A. Venckus. Per kiek daugiau nei valandą pasiektas džiuginantis rezultatas – choras suskambo darniu balsu. Pasak „Choro repeticijos” vadovo dirigento doc. Rolando Aiduko, „dar kiek padirbėjus, galima ir chorų konkurse dalyvauti”.
Po dienos darbų, 18 val. puikioje Biržų pilies menėje – koncertas „Muzikuojantys mokytojai“. Vasaros mokykla jau neįsivaizduojama be šio mokytojų koncerto. Jei jo staiga nebūtų – didelis praradimas ne tik Vasaros mokyklos dalyviams, bet ir Biržų miesto gyventojams.
Šiemet programoje – skirtingų stilių, žanrų ir charakterio kameriniai kūriniai, tarp jų – ir lietuvių kompozitorių. Pianistė, pedagogė, meno daktarė Paulė Gudinaitė-Laskauskienė, aktyviai koncertuojanti Lietuvoje bei užsienyje kaip solistė ir įvairių ansamblių narė, atliko kaunietės kompozitorės Dalios Kairaitytės kūrinį „Impro-vizija“, kuriame jautriai perteikė autorės muzikinėmis ritmo formulėmis užrašytą poetinę nuotaiką.
Dainininkė Aušra Liutkutė (sopranas) drauge su nepakeičiama partnere pianiste Giedre Gabnyte – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pedagogės, tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatės – atliko XIX ir XX amžiaus kompozitorių vokalinius kūrinius:Alfredo Catalani ariją Ebben? Ne andrò lontana iš operos La Wally, Giacomo Puccini populiariąją Lauretos ariją O mio babbino caro iš operos „Džanis Skikis“ir Balio Dvariono dainą „Žvaigždutė“ (Leono Stepanausko žodžiais), sukurtą jo bičiulei Beatričei Grincevičiūtei. Platus ir skambus, pajėgus ir aukštame registre solistės sopranas, subtiliai naudojama vokalo technika, dėmesys žodžiui ir frazei padėjo įtaigiai perteikti kūrinių turinį. Jautrus pianistės Giedrės Gabnytės akompanimentas, švelniai atliepiantis solistės balso vingius, ansamblio dalyvių įsiklausymas viena į kitą – tarsi kėpavimas vienu ritmu – sukūrė scenoje mažą teatrą.
Volframo romansas Wie Todesahnung... O! du mein holder Abendstern iš Richardo Wagnerio operos „Tanhoizeris“, nėra paprastas atlikti pasirinkimas. Tačiau LMTA doc. Rolandui Aidukui (baritonas), pritariant pianistei doc. Giedrei Gabnytei, pakako ir balso jėgos, ir atlikimo technikos atskleisti nelengvą R. Wagnerio operos herojaus dvasinę būseną.
Efektingai nuskambėjo pianistės Giedrės Gabnytės atliekami Astoro Piazzolla „Angelų“ serijos kūriniai – Milonga del Angel, Resurreccion del Angel, La Muerte del Angel. Meistriškai valdydama dinamikos ir ritmų, spalvingų garso niuansų įvairovę, pianistė kūrė vieningą ciklo dramaturgiją.
Koncertą užbaigė Wolfgango Amadeus Mozarto duetasNun, liebes Weibchen ir lietuvių liaudies daina „Kur tas šaltinėlis“, harmonizuota Aleksandro Kačanausko. Susijungę į darnų ansamblį, kūrinius atliko Aušra Liutkutė (sopranas), Rolandas Aidukas (baritonas), Giedrė Gabnytė (fortepijonas). Koncerto vedėjas – smuikininkas profesorius Petras Kunca, pristatydamas žiūrovams koncerto kūrinius bei atlikėjus, supažindino ir su festivalio „Gaidų pynė“ istorija bei tikslais, supindamas visą programą į vieningą visumą.
Klausantis koncerto dar kartą galėjome įsitikinti, kad Lietuvos atlikėjai – aukšto meistriškumo lygio profesionalai, gebantys įtaigiai interpretuoti įvairių stilių ir žanrų muziką, fiziškai ir emociškai nelengvus kūrinius. Koncertas „Muzikuojantys mokytojai“ – puiki dovana klausytojams.

Trečioji diena – padėkų niekada nebus perdaug

Birželio 19-oji – trečioji Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos diena – prasidėjo nuo darbo klasėse. Dar kartą – frazė, garsas, judesys, skambėjimas, siekiant įtvirtinti tai, kas jau išmokta, lavinti atlikimo techniką, tobulinti kūrinio suvokimą. Iškilių muzikųpedagogų – Vasaros mokyklos mokytojų – patirties sėmėsi ir atvirose pamokose dalyvavę ansamblių mokytojai. Taiklių pastabų ir vertingų patarimų pakako visiems.
O Vasaros mokyklos programa kaip ir kasmet baigėsi dalyvių koncertu. Visi ansambliai pasirodė scenoje, klausėmės, ko išmokta, ką spėta patobulinti. Nors jaudinosi ir vaikai, ir jų tėveliai bei mokytojai, stengdamiesi pademonstruoti, ką išmoko per labai trumpą, bet intensyvų užsiėmimų laiką, daugelio dalyvių veiduose švytėjo pasididžiavimas, ypač kai koncerto pabaigoje jie gavo pažymėjimus, liudijančius Vasaros mokyklos programos baigimą.
Trumpa bet intensyvi ir turininga festivalio „Gaidų pynė'2022“ Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla, kur dalyviai atrado puikią aplinką ir bendraminčių bendruomenę, geras emocijas, profesionalių muzikų pagalbą, baigėsi netikėtai greitai, bet dovanojo dalyviams daug naujų patirčių, bendrystės jausmą ir bendravimo džiaugsmą. Tarsi kometa praskriejusi danguje, ji, viliuosi, ilgam išliks, ypač – mažųjų dalyvių, atmintyje, gal kiek nušviesdama, nukreipdama juos gyvenimo kelyje.
Už tai sakome nuoširdų AČIŪ partneriams ir rėmėjams, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vadovams: direktorei Editai Timukienei ir direktorės pavaduotojai ugdymui Ramutei Petronytei, Festivalio Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos mokytojams:smuikininkui prof. Petrui Kuncai, pianistei, LMTA docentei dr. Giedrei Gabnytei, choro dirigentui, LMTA docentui Rolandui Aidukui, dainininkei, LMTA lektorei Aušrai Liutkutei, kanklininkei, Šiaulių I muzikos mokyklos mokytojai metodininkei Kristinai Kuprytei, pianistei, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mokytojai metodininkei dr. Paulei Gudinaitei-Laskauskienei, skyrusiems savo laiką ir paramą muzikavimo šeimoje tradicijoms puoselėti, festivalio akimirkas fotoaparatu nuolat fiksavusiam Audriui Gabniui, kurio nuotraukos padės ilgam išsaugoti gražius prisiminimus, ir visiems, kurie savo dalyvavimu, pagalba, patarimais prisidėjo prie festivalio Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos sėkmės. Daugelis jų festivalyje dalyvauja jau ne vienus metus, vienijami muzikavimo šeimoje idėjos prasmės suvokimo ir neabejotinai vedami širdies diktuojamo troškimo gyventi darant gera. Todėl padėkų niekada nebus perdaug.
Taigi, Muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė'2022“ Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla baigėsi. Bet festivalis tęsiasi. Todėl dar neatsisveikiname, o sakome – iki greito susitikimo kituose festivalio „Gaidų pynė'2022“ renginiuose.
Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla, vykusi birželio 17–19 dienomis Biržuose, organizuota drauge su Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, yra sudėtinė respublikinio muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė“, Lietuvoje vykstančio jau šeštąjį kartą, programos dalis. Festivalio pagrindinis organizatorius – Šv. Kazimiero ordinas (www.ordinas.lt), festivalį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Aldona JUODELIENĖ
Muzikologė, festivalio vadovė


OPERĖLĖ SU DRAUGAIS

2022 m. birželio 15 dieną mažieji Vlado Jakubėno muzikos mokyklos smuikininkai (mokytoja Ramutė Petronytė) vyko į Rokiškį. Pakvietė juos Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos pradinio ugdymo smuikininkai ir jų mokytojai. Iš anksto buvo sutarta, kad biržiečiai patys gros operėlėje „Rūtelės kelionė pas močiutę“. Operėlės siužetą pagal jaunųjų smuikininkų dažnai atliekamus kūrinius sukūrė Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokytojos Laima Kanopienė ir Oksana Sadauskienė. Močiutės sekama pasaka gražiai sujungė visus kūrinius, kuriuos atlikti ruošėsi 15 jaunųjų smuikininkų (tarp jų – ir keturi biržiečiai). O miuziklo premjera vyko Bajorų miestelyje, greta Rokiškio. Pirmieji miuziklą pamatė ir išgirdo Bajorų ponių klubo moterys. Išklausė ir nuoširdžiai įvertino.
O po koncerto buvo linksmybės: pažintis su lėlių teatro „ČIZ“ ir viena iš jo įkūrėjų Nijole Čirūniene (visus teatro artistus žaislus vaikai galėjo paliesti ir atidžiai apžiūrėti) ir Bajorų Lėlių muziejumi bei dovanota galimybė patiems pasidaryti lėlę.
Birželio 16 d. rokiškėnai atvyko į svečius pas biržiečius ir čia dar kartą parodė „Rūtelės kelionę pas močiutę“. Operėlę stebėjo ir nuoširdžiais plojimais artistams pritarė „Drugelio“ lopšelio-darželio vaikai ir jų mokytojos.

Stovykla Krekenavoje

2022 m. birželio 9–12 dienomis Vlado Jakubėno muzikos mokyklos smuiko mokiniai Elinga Fergizaitė, Emilijus Mažeika ir Karolis Flenderis su mokytoja Violeta Saboniene dalyvavo Panevėžio rajono muzikos mokyklos organizuotoje simfoninio orkestro stovykloje-festivalyje „Skambėk, jaunyste“. Dalyviai gyveno Krekenavos parapijos namuose. Dienomis jaunieji atlikėjai intensyviai repetavo, reikėjo išmokti ir su choru bei solistais surepetuoti 9 kūrinius. Po repeticijų moksleiviams buvo organizuojamos edukacinės pamokėlės, paskaitos ir kiti užsiėmimai.
Baigiamasis koncertas įvyko sekmadienį Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje. Tą dieną katedroje buvo švenčiami Šv. Antano atlaidai. Su jungtiniu orkestru ir chorais dainavo solistai Kristina Zmailaitė ir Edmundas Seilius. Šventės meno vadovas ir dirigentas – Kęstutis Plančiūnas.
Be biržiečių šioje stovykloje dalyvavo Panevėžio rajono ir miesto, Kėdainių, Ukmergės moksleiviai, muzikantai ir choristai. Mokiniai patyrė puikių įspūdžių, įgijo naudingos patirties.

VIDURAMŽIŲ MUZIKOS DIRBTUVĖSE

2022 m. balandžio 8–9 dienomis „Baroko pavasaris Biržuose“ kartu su Vlado Jakubėno muzikos mokykla ir Biržų švietimo pagalbos tarnyba pakvietė į „Viduramžių muzikos dirbtuves“. Senosios muzikos specialistai Simone Marcelli ir Vilimas Norkūnas su vaikais ir suaugusiaisiais studijuoja Montpellier kodeksą ir kitus šaltinius, muzikuoja solo ir įvairiomis ansamblio sudėtimis. Dirbtuvėse grojama naujaisiais Biržų pilies portatyviniais vargonėliais.
„Viduramžių muzikos dirbtuvių“ pradžia – Pilies arsenale vykusi paskaita apie Viduramžių muziką ir organetą, vargonų atsiradimą. Paskaitą skaitė ir muzikavo senosios muzikos specialistai Simone Marcelli ir Vilimas Norkūnas. Jų klausė „Sėlos“ muziejaus darbuotojai, Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pedagogai, kiti biržiečiai.
„Viduramžių muzikos dirbtuvėse“ šio laikotarpio muzikavimo paslapčių mokėsi mokytojos: Vigilija Macienė, Eglė Jažauskienė, Ieva Morkūnaitė, Pranas Dapšauskas, Romualda Butkevičienė; mokiniai: Arūnė Anskinaitė, Karina Staškevičiūtė, Elinga Fergizaitė, Meira Rudelytė, Lauryna Bukytė, „Pop'harpe“ ansamblis, smuikininkų ansamblis, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos kvartetas, „Instrumentų pažinimo“ programos dalyviai. Dirbtuvėms vadovavo senosios muzikos žinovai Simone Marcelli ir Vilimas Norkūnas.

Seminaras „Dainų dainelės“ konkurso repertuaro interpretacija“

2022 m. sausio 12 dieną Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko praktinis seminaras „Dainų dainelės“ konkurso repertuaro interpretacija“. Seminarą organizavo mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė ir vyresnioji mokytoja Ieva Morkūnaitė. Seminarui vadovavo Panevėžio muzikinio teatro solistė, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos dainavimo mokytoja Laima Česlauskaitė-Zamkauskienė.
Pirmos seminaro minutės – balso pratyboms. Kartu su viešnia visi seminare dalyvavę jaunieji dainininkai atliko kvėpavimo, artikuliacijos pratimus, rengė savo kūną, svarbiausią instrumentą, dainavimui.


L. Česlauskaitė-Zamkauskienė negailėjo patarimų visiems dainininkams, aktyviai besiruošiantiems „Dainų dainelės“ konkurso regiono turui. Su viešnia smagiai repetavo ir penkiametė Urtė, ir solistė Liepa, ir „Aušros“ mokyklos jaunučiai, ir Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vyriausios dainininkės. Seminarą stebėjo ir kartu su dainininkais mokėsi jų mokytojos.

Seminaras apie pradinį mokymo etapą

2021 m. gruodžio 10 d. Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko seminaras „Pradinis fortepijono mokymo etapas“. Seminarą vedė Vilniaus „Lyros“ muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Agnė Ragauskienė. Seminare buvo apžvelgtos kelios temos, kurias lektorė praturtino pačios sukurtomis vaiką dominančiomis ir lavinančiomis mokymo priemonėmis: muzikiniai žaidimai, „Muzikinė dėžutė“, benatė pradžia, pradedančio pianisto technikos lavinimas, palyginamoji pradžiamokslio analizė. Gyvai diskutuodami su lektore seminaro dalyviai – fortepijono ir solfedžio mokytojai, žavėjosi lektorės kūrybiškumu, sužinojo daug pamokose su mažiausiais mokiniais pritaikytinų dalykų.

Diena su kompozitore Indra Mažuikaite-Kubiliūniene

2021 m. lapkričio 22 d. Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko seminaras „Diena su kompozitore“. Seminarui vadovavo kompozitorė, mokytoja metodininkė Indra Mažuikaitė-Kubiliūnienė. Ji yra baigusi Vlado Jakubėno muzikos mokyklą. Indros Mažuikaitės kūryba kasmet skamba ne tik šalies, bet ir pasaulio lietuvių mokyklose, Moksleivių dainų šventėse, festivaliuose, TV konkurse „Dainų dainelė“. I. Mažuikaitė-Kubiliūnienė yra Garliavos meno mokyklos jaunučių choro vadovė, „Tylos“ muzikos studijos miuziklo trupės vadovė, ukulėlės mokytoja.
Seminaro metu viešnia dirbo su Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunučių choro dalyviais (chorui vadovauja mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė, pirmoji I. Mažuikaitės chorinio dainavimo mokytoja). Mažiesiems dainininkams ir jų vadovei labai rūpėjo kompozitorės patarimai, nes šiuo metu repetuoja jos sukurtą operėlę „Ežio namas“.

Seminaras mokytojams

Paskutinę moksleivių rudens atostogų dieną, 2021 m. lapkričio 9-ąją, Vlado Jakubėno muzikos mokykloje įvyko seminaras muzikos pedagogams, kurį vedė Kėdainių muzikos mokyklos dainavimo ir solfedžio mokytoja metodininkė Neringa Prascevičienė.
Seminaro tema – „Šiuolaikiška muzikos mokykla. Skaitmenizuotas ugdymo turinys – kokybiškos mokinio saviruošos solfedžio pamokoms galimybė“. Seminaro dalyvius pasveikino ir sėkmingo darbo linkėjo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė.

Stovykla „Skambančios istorijos“

Vlado Jakubėno muzikos mokykla įgyvendino Vaikų ir jaunimo socializacijos 2021 programų projektą „Skambančios istorijos“ – keturias dienas trukusią stovyklą moksleiviams.
Į stovyklą buvo kviečiami moksleiviai, kuriuos domina grigališkasis choralas. Be pažinties su grigališkojo choralo ištakomis, istorija, teorija ir praktika stovyklos dalyviai dalyvavo pažintinėse išvykose, įdomiuose susitikimuose, edukacinėse pamokėlėse. Stovyklą organizavo ir jai vadovavo mokytoja metodininkė Romualda Butkevičienė ir mokytoja Eglė Jažauskienė, choralo mokė mokytoja Viktorija Silenkovaitė. Stovykloje dalyvavo 15 moksleivių.


Kiekvieną dieną stovyklautojai leido vis kitose erdvėse. Pirmąją stovyklos dieną vaikai ir jų mokytojos lankėsi Rokiškio rajone. Apžiūrėjo Salų dvarą, dalyvavo keramikos edukacijoje ir patys šį bei tą sukūrė, važiavo į žirgyną. Mokiniai susipažino su Salų Šv. Kryžiaus bažnyčia ir giedojo joje.
Antrą stovyklos dieną stovyklautojai leido Pabiržėje ir Likėnuose. Repetavo Pabiržės bendruomenės namuose. Pasivaikščiojo po miestelį, prie muzikų Budriūnų namo sužinojo apie tris brolius kompozitorius, muzikos kritikus Motiejų, Bronių ir Antaną Budriūnus. Likėnuose aplankė parką, Smardonės šaltinį. Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčioje klebonas Kostas Balsys aukojo šv. Mišias už stovyklos dalyvius, o jie giedojo Mišių metu.
Trečioji diena praėjo Vabalninke. Stovyklautojai repetavo Balio Sruogos gimnazijoje. Lankėsi pas medžio drožėją Vidą Jatulevičių, apžiūrėjo jo galerijos eksponatus. Pramogavo Vabalninko parke. Vabalninko Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje vargonininkas Petras Matulis parodė vargonus ir leido jais pagroti. Stovyklautojai bažnyčioje sugiedojo keletą giesmių.


Ketvirtoji, paskutinė stovyklos diena, sutapo su pirmuoju Biržų miesto šventės „Biržai sostinė mano“ akcentu. Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už Biržus ir biržiečius. V. Silenkovaitės vadovaujami giedojo grigališkojo choralo pradmenis įsigę stovyklautojai ir patyrę giedotojai – Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios grigališkojo choralo grupė. Mokiniams ir mokytojams dėkojo klebonas Jonas Morkvėnas.
Stovyklose, kur vaikai mokosi pažinti ir giedoti grigališkąjį choralą, Biržų rajone vyko jau penktą kartą. Antrą kartą šią stovyklą rengė Vlado Jakubėno muzikos mokykla.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

Arfos Biržuose – naujas požiūris į muzikavimą

Pirmą kartą Biržuose arfą išgirdome 2014 metais IV Tarptautinės kūrybinės – edukacinės stovyklos „Muzikuokime drauge“ metu. Šis didelis, išvaizdus instrumentas buvo prakalbintas Joanos Daunytės sesių ansamblyje „Regnum musicale“. Dieviškas arfos skambėjimas palietė ne vieną, o ypač mažųjų mergaičių širdeles. Nuo 2015 metų prasidėjusiame senosios muzikos festivalyje „Baroko pavasaris Biržuose“ kiekvienais metais turime galimybę įvairios sudėties ansambliuose išgirsti arfą. Šios gotikinės arfos atlikėja Ieva Baublytė. Nedidelis, jautraus, šilto garso instrumentas pritraukdavo daug gerbėjų, o mokyklos mokinės jau svajojo apie grojimą šiuo instrumentu.
Senosios muzikos festivalis „Baroko pavasaris Biržuose“ turi išskirtinį bruožą – meistriškumo kursus, juose jaunieji atlikėjai, muzikos mokyklų auklėtiniai gali gauti senosios muzikos profesionalų pamokas. Ruošdamiesi meistriškumo kursams, visada galvojame, kuo jie galėtų būti išskirtiniai, naujoviškesni ir labiau patrauktų jaunus muzikantus. Tad idėja – muzikavimas arfomis – paruoštą dirvą jau turėjo. Senosios muzikos atlikimui reikalingi instrumentai, labiausiai atitinkantys tos epochos estetiką, techninius reikalavimus, garso išgavimo būdus. Prasidėjo paieškos. Įsigyti nors vieną instrumentą be galo brangu, o ir vieno mažoka. Nenuleidome rankų, intensyvios paieškos tęsėsi. Dėka gotikinės arfos atlikėjos Ievos Baublytės bendradarbiavimo su užsienio senosios muzikos atlikėjomis arfininkėmis, pavyko atrasti „Pop‘Harpe“ asociaciją Prancūzijoje.
2017 metais užmezgėme ryšius su „Pop‘Harpe“ asociacijos vadovais Paryžiuje. Būtent ši asociacija organizuoja arfų gamybos kursus. Labiausiai sudomino tai, kad arfas galima darytis patiems ir jos ne tiek brangiai kainuoja. Prancūzų arfininkė, atlikėja, pedagogė ir šio instrumento tyrinėtoja Véronique Musson-Gonneaud kartu su mokinės tėvu – dailide Pascal Bernard pradėjo ieškoti būdų pagaminti arfą. Priežastis šiam sumanymui labai praktiška. Mokinėms, pasirinkusioms šį instrumentą, brangu jį įsigyti, o jeigu ir turi, labai sunku jį transportuoti. Taigi į kelionę jo nepasiimsi ir individualiai tobulintis galimybės apribotos. Atsirado poreikis turėti nedidelį ir komunikabilų instrumentą. Tyrinėjimų ir ieškojimų keliu arfos pradėtos gaminti iš labai paprastų medžiagų – medienos rėmui, kartono rezonuojančiai dėžei ir stygų – žvejų valo. Šio modelio arfos diatoninės, puikiausiai atitinka viduramžių arfų technines galimybes: garso išgavimo, išraiškingo prisilietimo prie stygų ir autentiško garso formavimo. Tuo pačiu tai – šiuolaikiniai, turintys puikų skambesį instrumentai. Tą skambesį lemia išlankstytas kartonas ir labai tiksliai apskaičiuotas stygų storis ir įtempimas. Kaip sako patys išradėjai, jos vis dar tobulinamos, kad būtų išgauta dar geresnė garso kokybė. 2016 m. Véronique Musson-Gonneaud kartu su Pascal Bernard laimėjo Prix du Premier Lépine konkursą Prancūzijoje, pristatydami kartono arfų modelį.
Supratę mūsų realius ketinimus organizuoti arfų gamybos dirbtuves Biržuose senosios muzikos festivalio meistriškumo kursų metu, prancūzai pakvietė atvykti ir sudalyvauti arfų gamybos kursuose Paryžiuje. 2018 metų žiemą gotikinės arfos atlikėja Ieva Baublytė ir šių eilučių autorė nuvykome susipažinti su šiuo procesu ir pasigaminti arfas, kurias galėtume parsivežę pademonstruoti Lietuvoje. Paryžiuje sutikome puikius, be galo šiltus ir labai profesionalius kolegas. Gėrėjomės bendruomeniška ir kūrybinga atmosfera kursų metu. Tuo pačiu turėjome gerą progą apžiūrėti muzikos mokyklą viename iš Paryžiaus rajonų Ivry-sur-Seine (joje vyko arfų gamybos dirbtuvės), pasidomėti prancūziška muzikinio ugdymo sistema. Dvi intensyvios darbo dienos prie savo būsimo instrumento – arfos buvo pilnos ne tik nuovargio, bet ir didelio kūrybinio impulso, minčių, planų, kaip tai turės vykti Lietuvoje „Baroko pavasaris Biržuose“ festivalio meistriškumo kursų metu.
2019 metų balandžio 23-25 dienomis, mokinių pavasario atostogų metu, arfų gamybos dirbtuvės įvyko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje. Į kursus susirinko mokytojai iš Vilniaus, Kauno, Kaišiadorių ir Biržų. Labai džiugu, kad dalyvavo biržietės kanklių mokytojos su būriu mokinių ir su šeimų nariais. Gamybos proceso pradžioje pagrindinė kursų vadovė Véronique Musson-Gonneaud papasakojo pop arfų atsiradimo istoriją, būsimo darbo eigą, sudalintą į etapus ir šių kelių dienų planą, kad viską laiku suspėtume atlikti.


Nuotraukose (iš kairės į dešinę, iš viršaus žemyn):
1. Arfų gamybos kursai Paryžiuje. Pradžia su dailide Paschal Bernard.
2. Gaminamos arfos Paryžiaus Ivry-sur-Seine muzikos mokykloje.
3. Gaminamos arfos Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje.
4. Pasiruošimas koncertui.
5. Po kursų prie Biržų pilies.
6. Prie ežero ant piliakalnio.


Pasiskirstėme grupelėmis, stebėjome vieni kitų darbą ir gimstančius instrumentus, dalinomės ne tik bendrais darbo įrankiais, bet ir patarimais, pagalba vieni kitiems. Atokvėpio, pertraukėlių metu, susėdę rateliu dalyviai išsakė savo emocijas, įspūdžius, mintis, motyvus ir tikslus dalyvauti tokiuose kursuose. Vienas iš sunkiausių etapų – stygų dėjimas su vargiai paklūstančiais ir vis iš pirštų išslystančiais mazgais. Geriausiai čia sekėsi Biržų mokinukėms, kurių miklūs pirštai padėdavo ir visiems kitiems. Sudėjus visas 24 stygas laukė kitas etapas – derinimas. Stygos (žvejų valai) turėjo sugulti į joms priklausantį aukštį. Visos 12 pagamintų arfų įgijo indentifikavimo numerius ir buvo įtrauktos į „Pop‘Harpe“ asociacijos registrą. Pati įdomiausia trečioji kursų diena – mokymasis groti ir kursų pabaigoje koncertas. Koncerte turėjome savo lietuviškas kankles (tradicines ir modernias). Šie lietuviški instrumentai labai sudomino kursų vadovę Véronique ir ji neabejoja, kad mūsų nacionalinė muzika taip pat bus skambinama pasigamintomis arfomis. Visiems dalyviams buvo išdalinti prancūziški kursų sertifikatai. Po dalyvių mini koncerto specialistė iš Prancūzijos demonstravo arfų dekoravimo galimybes ir tai jau paliko namų darbams, kad kiekvienas galėtų apgalvoti ir vėliau įgyvendinti savojo instrumento dizainą, išpuoštų asmeninę arfą pagal savo norą.
Trys kūrybingos dienos paliko pačius geriausius įspūdžius visiems dalyviams. Išsiskirstėme su didžiausiu noru tobulėti grojime, burtis į ansamblį, arfų mėgėjų bendruomenę ir skleisti patirtį. Didelė svajonė, kad šiam instrumentui užsidegtų „žalia šviesa“ ir muzikos mokyklų edukacinėse programose. Arfa – puiki priemonė naudoti muzikos terapijoje, relaksacijos užsiėmimuose. Šis gražaus skambėjimo, minkšto ir labai subtilaus garso instrumentas gali padėti pabėgti nuo kasdienybės stresų, informacinių technologijų prikimšto pasaulio ir tiesiog atsipalaiduoti, pabūti su savimi, improvizuojant išsakyti savo jausmus, nuotaikas ir mėgautis muzikos grožiu.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja Romualda Butkevičienė


2019 m. balandžio 5 d. muzikos ir meno mokyklų vadovų seminaras „Neformaliojo vaikų švietimo kokybės rodiklių įsivertinimo ir išorinio vertinimo aktualijos“. Seminarą veda Pasvalio švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Gvidas Vilys.

2019 m. vasario 11 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko seminaras „Muzikavimo galimybių išplėtimas pamokoje. Arfų dirbtuvių pristatymas: kaip pasigaminti instrumentą ir įgyti pirmuosius grojimo įgūdžius“. Lektorė – Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytoja Ieva Baublytė.

Chorų konkursas Gdanske

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras 2019 m. kovo 8 – 11 dienomis dalyvavo chorų konkurse Gdanske. Konkursui choras paruošė pagal konkurso reikalavimus parinktą programą, kuri skambėjo sausio 15 dieną Muzikos mokykloje jaunių choro vadovės mokytojos metodininkės Viktorijos Morkūnienės organizuoto seminaro „Dainavimo ypatumai jaunių chore“ metu. Seminarą vedė VU profesorius Kastytis Barisas. Profesorius jaunių choro dalyviams aiškino psichologinius pasiruošimo konkursams aspektus. Choristai aktyviai įsijungė darydami praktinius pratimus veido raumenų atpalaidavimui, įtampos mažinimui, muzikinės artikuliacijos lavinimui. Dainavimui itin svarbus taisyklingas kvėpavimas. Išradingus ir įdomius kvėpavimo pratimus darė visi seminaro dalyviai.

K. Barisas veda seminarą

Pasiruošimas konkursui vyksta etapais. Paruošta programa skambės įvairiuose renginiuose. Sausio 30 dieną jaunių choras šią programą atliks kultūros centre vyksiančiame Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių koncerte „Skambanti akvarelė“ ir kviečia visus atvykti paklausyti. Jaunių choro vadovė mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė džiaugėsi choristėmis, kurioms profesorius Kastytis Barisas išsakė daug profesionalių pagyrimų. Jaunių chorui akompanuoja Romualda Butkevičienė.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija
(parengė laikinai einanti direktoriaus pareigas Ramutė Petronytė)2018 m. lapkričio 29 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko seminaras „Muzika, kūryba ir gyvenimo kokybė“ muzikos mokytojams. Lektorė Sonata Tamašauskaitė-Petkienė, muzikos pedagogė, kompozitorė, M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja.


Į „Baroko pavasarį Biržuose“ – klausytojai iš Kauno

2018 m. balandžio 28-29 dienomis Biržuose svečiavosi Kauno M. Petrausko muzikos mokyklos mokiniai.
Pagrindinis svečių kelionės tikslas – pasiklausyti senosios muzikos festivalio koncerto. Šios Kauno muzikos mokyklos mokiniai jau pernai dalyvavo meistriškumo kursuose ir dalyvių koncerte. Susižavėję Biržais ir čia vykstančiu festivaliu jaunieji muzikantai šiais metais išsirinko koncertą, kuriame karaliavo violončelės. Ansamblio Il mondo va in giro (Lietuva – Vokietija) programa „Per due bassi“ atskleidė barokinių bosinių instrumentų įvairiapusiškumą: kaip solinių ir kaip basso continuo. Didelį susidomėjimą sukėlė skirtumo pademonstravimas – kas parašyta natose ir atlikimo su baroko improvizacijomis. Dauguma iš šios mokyklos atvykusiųjų – violončelės klasės mokiniai su savo mokytoja Regina Bobiniene.
Klausytojus pakerėjo barokinių violončelių garsas, kai griežiama žarninėmis stygomis, instrumento laikymas neatrėmus kojele į grindis ir ši grojimo maniera, leidžianti pajusti artimesnį kontaktą su instrumentu. Įkvėpti senosios muzikos koncerto, mokiniai skubėjo į šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, kurioje patys grojo ir giedojo kanonus. Ir sekmadienio Votyvos šv. Mišias pagražino savo giesmėmis bei violončelių, fleitos garsais.


Mokyklos solfedžio mokytoja Erika Baublienė sakė, kad jos mokiniai tiesiog įsimylėjo Biržus – jau planuoja ir kitą pavasarį dalyvauti festivalio renginiuose. Per dvi viešnagės dienas Biržuose svečiai aplankė Kirkilų karstinius ežerėlius, lipo į apžvalgos bokštą, vaišinosi Amatų centre senovinio recepto gardžiais blynais, keliavo pėsčiomis per ežerą į Astravo dvaro rūmus. Daug ko nespėta pamatyti, bet gi bus ir kitas kartas...
Festivalio organizatoriai labai džiaugiasi, kad atvyksta klausytojai iš tolimiausių Lietuvos kampelių, kad senoji muzika pradžiugina vis platesnį klausytojų ratą, o populiarėjantis festivalis garsina Biržų kraštą.

Mokytoja metodininkė Romualda Butkevičienė

Senosios muzikos meistriškumo kursai. Antra dalis

Antroji meistriškumo kursų dalis buvo skirta barokinio vokalo pamokoms. Kursų vadovė LMTA dainavimo specialybės doktorantė Rūta Vosyliūtė skaitė paskaitą „Arija da capo baroko operos kontekste“. Per kelias dienas buvo paruošta koncertui G. Bononcini opera „Griselda“. Dalyviai tobulino ne tik vokalinius įgūdžius, bet ir susipažino su barokinių gestų ir kūno kalba. Personažai mokėsi judėti scenoje, arija papasakoti kokį nors afektą.
Kursai prasidėjo balandžio 4 dieną. Ši pirmoji diena buvo skirta Vl. Jakubėno muzikos mokyklos solistėms ir chorui. Solistes Vitą Džiulną ir Godą Čirvinskaitę paruošė mokytoja Ieva Morkūnaitė. Operos finalui choristes Martyną Morkvėnaitę, Augustę Navickaitę, Hilariją Čeponytę, Enriką Gokaitę, Milgintą Staniulytę mokė mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė. Chore taip pat dainavo Goda Čirvinskaitė, atlikusi solinį Ernesto vaidmenį. Choro vaidmuo buvo ypatingas. Būdamos kartu su operos personažais, choristės gestais, veido mimika turėjo žiūrovams parodyti tuos jausmus, kuriuos išgyvena pagrindiniai personažai, reaguoti į besikeičiančias situacijas, kad nemokantieji italų kalbos galėtų suprasti, kas vyksta scenoje.
Kursų antrąją dieną, 2018 m. balandžio 5-ąją, prisijungė mokiniai iš Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos. Ruošti sudėtingas arijas jie pradėjo iš anksto. Šios mokyklos dainavimo mokytoja Edita Sargautytė džiaugėsi savo mokiniais, kurie užaugę su klasikine muzika, labai susidomėjo baroko muzika. Operoje dainavo E. Sargautytės mokiniai: Eglė Pauliūtė, Gabrielė Blažytė, Ovidijus Astrauskas. Smuikininkes Viltę Vasiliauskytę ir Abigailę Kazulytę ruošė mokytojos D. Razguvienė ir I. Ūsienė. Basso continuo partiją atliko kursų vadovas klavesinistas Vilimas Norkūnas.Meistriškumo kursų rezultatas – koncertas nuskambėjo balandžio 6 dienos vakare. Puikiai nuteikė nuotaikinga koncerto pradžia. Pirmoji grojo fleitininkė mokytojos Irmos Paurienės mokinė Elzė Kęstaitytė iš Panevėžio muzikos mokyklos. Antroji šiame koncerte pasirodė panevėžietė Ieva Vanagaitė iš Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokytojos Daivos Razguvienės smuiko klasės.
Karštais plojimais dėkoję klausytojai ovacijomis „pratrūko“ grojant jauniesiems biržiečiams – Viktorijai Dicytei, Agnei Flenderytei, Gabrielei Čeponytei, Pijui Valotkai.
Koncerto tęsinys – G. Bononcini operos „Griselda“ ištraukos. Visos jaunosios atlikėjos spindėjo ne tik technika, bet ir artistiškumu. Operos pabaigoje suskambėjęs biržiečių mergaičių choras buvo ne tik kaip viską nugalinčios meilės, bet ir festivalio šventės fejerverkai.

Mokytoja metodininkė Romualda Butkevičienė

Senosios muzikos meistriškumo kursai. Pirma dalis

Tarptautinis senosios muzikos festivalis „Baroko pavasaris Biržuose“ kiekvienais metais pakviečia jaunuosius atlikėjus į meistriškumo pamokas, kur kartu su senosios muzikos atlikėjais turi galimybę gilintis į istoriškai pagrįstas interpretacijas, mokytis atlikimo meno ir įgyti patirties muzikuoti.
2018 metais kursai padalinti į dvi dalis. Pirmoji dalis kovo 12-13 dienomis skirta instrumentinei muzikai. Šiomis dienomis su mokiniais dirbo barokinio smuiko atlikėja iš Austrijos Vera Otasek ir klavesinistas Vilimas Norkūnas. Biržų pilies menės užsipildė smuiko, fleitos, fortepijono, klavesino garsais. Veros Otasek pamokose buvo galima daug sužinoti apie barokinį smuiką, to meto grojimo tendencijas ir kartu muzikuoti. Klavesinisto Vilimo Norkūno užsiėmimuose dalyviai lygino interpretacijas klavesinu ir fortepijonu, ieškojo įtaigių atlikimo išraiškos priemonių kameriniuose ansambliuose.


Nuotraukose (iš kairės į dešinę ir iš viršaus žemyn):
1. Kursų vadovai Vera Otasek ir Vilimas Norkūnas.
2. Smuikininkės Elinga ir Agnė susidomėjusios žarninėmis stygomis.
3. Pamoka kvartetui – Gabrielė, Agnė, Margarita, Viktorija.
4. Pokalbis apie baroko muziką su Panevėžio menų gimnazijos mokiniais ir mokytojais.
5. Smuikininkė iš Panevėžio.
6. Užsiėmimo metu analizuojamas repertuaras.
7. Mūsų mokyklos smuikininkai su savo mokytoja Violeta Saboniene.
8. Duetas Agnė ir Gabrielė groja A. Corelli sonatą.
9. Fortepijono mokytojai gilinasi į J. S. Bacho kūrinių interpretacijas.
10. Dovilė koncertui ruošia G. F. Hendelio kūrinį.
11. Pijus kursų pamokoje su D. Čimorozos sonata.

Pažinti senosios muzikos atlikimo paslapčių atvyko ir Panevėžio V. Mikalausko menų gimnazijos bei Pasvalio muzikos mokyklos auklėtiniai su mokytojomis.
Per šias kelias dienas kursų dalyviai siekė įgyti kuo daugiau žinių, patobulinti repertuarą ir pasiruošti festivalio koncertui, kuris įvyks balandžio 6 dieną.

Mokytoja metodininkė Romualda Butkevičienė


Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojų vesti seminarai

2019 m. balandžio 19 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė Ina Valotkienė Biržų ir Kauno rajono mokyklų muzikos mokytojams vedė 6 akademinių valandų seminarą „Mokinių sceninių gebėjimų ugdymas, paruošimas viešam pasirodymui“.

2019 m. balandžio 5 d. solfedžio mokytojos metodininkės Rūtos Degutienės seminaras „Skaitymo iš lapo įgūdžių lavinimas solfedžio pamokose“.

2018 m. gegužės 4 d. mokytojos ekspertės Alos Fetingienės seminaras „Akordeonų mokytojų kūrybinių kompetencijų ugdymas netradicinėje aplinkoje“.

2018 m. balandžio 3 d. vyresniosios mokytojos Aušros Butkauskienės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo praktinio seminaro „Tradicinės kanklės XXI ugdyme: kaip išmokyti kankliuoti“ I sesija respublikos ir rajono meninio ugdymo, neformalaus ugdymo mokytojams, auklėtojoms, folkloro ansamblių meno vadovams.

2018 m. kovo 13 d. mokytojos metodininkės Violetos Sabonienės seminaras respublikos smuiko mokytojams „Baroko muzikos atlikimo ypatumai pradiniame smuikininko ugdymo etape“. Dalyvauja barokinio smuiko atlikėja Vera Otasek (Austrija).

2018 m. kovo 12 d. mokytojos metodininkės Romualdos Butkevičienės seminaras respublikos fortepijono mokytojams „J. S. Bacho kūrinių interpretacija ir barokinė stilistika fortepijonu ir klavesinu“. Dalyvauja klavesinistas Vilimas Norkūnas.

2017 m. spalio 27 d. mokytojos ekspertės Alos Fetingienės seminaras respublikos ir rajono akordeono mokytojams „Kūrybingumo integracija į mokymo akordeonu procesą“.

2017 m. spalio 25 d. mokytojos metodininkės Viktorijos Morkūnienės seminaras respublikos ir rajono muzikos bei bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams „Dainų dainelės repertuaro interpretacijos“. Dalyvavo solistė Judita Leitaitė.

2017 m. gegužės 12 d. mokytojos metodininkės Violetos Sabonienės seminaras „Kamerinės muzikos atlikimo tobulinimas. Repertuaro parinkimas“.

2017 m. gegužės 5 d. mokytojos metodininkės Alos Fetingienės seminaras „Muzikai gabių vaikų atpažinimas ir įvertinimas“.

2017 m. balandžio 10 d. mokytojos metodininkės Romualdos Butkevičienės seminaras „Senoji muzika ir jos repertuaras pedagogams bei moksleiviams: senosios muzikos meistriškumo pamokos „XVII a. vokalinės ornamentacijos“.

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: +370 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931