MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


PROJEKTAI  


Projektas „Muzika ir menas – prieinamas kiekvienam“
FotopasakojimasMuzika ir menas – prieinamas kiekvienam

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla 2019-01–2021-09 vykdo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0009 „Muzika ir menas – prieinamas kiekvienam“. Projekto tikslas – padidinti socialinę atskirtį turinčių vaikų ir jų šeimos narių integraciją per muzikinę, meninę, kultūrinę veiklą.

 

2021 m. birželio 10-11 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko paskutinieji Projekto „Muzika ir menas – prieinamas kiekvienam“ muzikiniai užsiėmimai. Užsiėmimuose dalyvavo visi projekto dalyviai. Birželio 10 d. 30 projekto dalyvių atskiromis grupelėmis susipažino su įvairiais instrumentais ir mokėsi muzikuoti: grojo skudučiais, išilginėmis fleitomis, mušamaisiais instrumentais. Birželio 11 d. likę 10 dalyvių susipažino su grojimo akordeonu specifika, galėjo patys pabandyti pagroti. Vėliau vyko susitikimas su muzikologu Viktoru Gerulaičiu.
Birželio 17 d. projekto dalyviai vyko į edukacinę išvyką. Kėdainiuose susipažino su miesto istorija, architektūra, pakeliui aplankė Bistrampolio dvarą.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija
Susitikimas su muzikologu Viktoru Gerulaičiu

2021 m. birželio 11 d. įvyko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos surengtas projekto „Muzika ir menas – prieinamas kiekvienam“ dalyvių susitikimas su muzikologu Viktoru Gerulaičiu. Susitikimo temą pasiūlė pats svečias – L. Van Bethoveno pamoka. Muzikologas pristatė L. van Bethoveno reikšmę muzikos istorijoje, jo kūrybos novatoriškumą, pateikė įdomių biografijos faktų. Kartu su susitikimo dalyvaisi diskutavo apie šio kompozitoriaus kūrybą ir mūsų laikų muzikos aktualijas.


Priminsime, kad Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla 2019-01–2021-09 vykdo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0009 „Muzika ir menas – prieinamas kiekvienam“. Projekto tikslas – padidinti socialinę atskirtį turinčių vaikų ir jų šeimos narių integraciją per muzikinę, meninę, kultūrinę veiklą.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija
Muzika ir menas – prieinamas kiekvienam

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla 2019-01–2021-09 vykdo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0009 „Muzika ir menas – prieinamas kiekvienam“. Projekto tikslas – padidinti socialinę atskirtį turinčių vaikų ir jų šeimos narių integraciją per muzikinę, meninę, kultūrinę veiklą.

 

2021 m. gegužės 13, 20 ir 27 dienomis vyko muzikiniai užsiėmimai vaikams ir suaugusiesiems „Grokime, žaiskime drauge“. Gegužės 13 d. dalyvavo 8, gegužės 20 ir 27 dienomis – po 6 dalyvius. Užsiėmimų dalyviai susipažino su muzikos instrumentų ypatumais, bandė muzikuoti, mokėsi muzikinių žaidimų, bandė patys pasidaryti instrumentus.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija
Ekskursija „Kaunas – pažįstamas ir naujas“

Nuo 2019 m. pradžios Vlado Jakubėno muzikos mokykla įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0009 „Muzika ir menas – prieinamas kiekvienam“.
2020 m. spalio 17 d. šio projekto dalyviams surengta ekskursija „Kaunas – pažįstamas ir naujas“. Kelionės tikslas buvo susipažinti su Kauno rajono architektūra. Aplankėme Raudondvario dvarą, vieną ryškiausių renesanso dvarų Lietuvoje, domėjomės jo architektūra, istorija.


Aplankėme Raudondvario dvare įsikūrusį Kauno rajono muziejų, apžiūrėjome ekspozicijas. Raudondvario dvaro rūmuose-pilyje veikia Lietuvos muzikos patriarcho Juozo Naujalio (1869–1934) gyvenimo, kūrybos ir visuomeninės veiklos ekspozicija ir edukacinė programa (Raudondvaris – jo gimtoji vieta, o vienus metus J. Naujalis dirbo Vabalninke ir sukūrė brandžiausius religinės muzikos kūrinius). Taip pat apžiūrėjome grafo Benedikto Henriko kelionių fotografijos, archeologinių radinių ir šiuolaikinio meno ekspozicijas.
Vaikščiojome po miestelį, susipažinome su jo architektūra, aplankėme įsimintinas vietas.
Pakeliui užsukome į Pašilių stumbryną Panevėžio rajone, apžiūrėjome stambiausius Lietuvoje laukinius gyvūnus – Europos stumbrus.
Grįždami į Biržus aptarėme kelionės įspūdžius.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija
Neformalaus ugdymo kokybės gerinimas

Biržų rajono savivaldybės administracija baigia įgyvendinti projektą „Neformalaus ugdymo galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą“. Projekto įgyvendinimo metu atlikti Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro sporto salės pastato, esančio Karaimų g. 5, Biržų mieste kapitalinio remonto darbai bei įsigyti Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklai įrangos, būtinos muzikos ir dailės ugdymo veikloms vykdyti.
Projekto tikslas – pagerinti neformaliojo švietimo veiklų kokybę bei didinti jų prieinamumą Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje ir Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centre.
Įsigyta įranga Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklai: pučiamųjų orkestro instrumentai, fortepijonas, etnomuzikavimo užsiėmimų tradiciniai instrumentai, akordeonai, grafinės planšetės, nešiojami kompiuteriai, keramikos degimo krosnis. Atlikti Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro sporto salės remonto darbai: stogo remontas ir apšiltinimas, lietaus nubėgimo sistemos sutvarkymas, žaibosaugos įrengimas, pagrindinio įėjimo tambūro konstrukcijų įrengimas, apšvietimo sutvarkymas sporto salėje.
Tikimasi, kad įgyvendinus projektą pagerės vykdomų vaikų muzikos, dailės, sporto šakų neformaliojo švietimo programų kokybė.
Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Bendra projekto vertė – 210 661,96 Eur (146 751,50 Eur – ES lėšos, 63 910,46 Eur – Savivaldybės lėšos).
Projektą planuojama įgyvendinti iki 2020 m. pabaigos.Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla 2019-01 – 2020-04 vykdo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0009 „Muzika ir menas – prieinamas kiekvienam“. Projekto tikslas – padidinti socialinę atskirtį turinčių vaikų ir jų šeimos narių integraciją per muzikinę, meninę, kultūrinę veiklą.
Projekto metu bus organizuojami muzikos ir dailės užsiėmimai, kurių metu projekto dalyviai galės ugdyti savo kūrybiškumą, patenkinti saviraiškos poreikius. Bus organizuojamos bendrakultūrinės paslaugos. Įgiję muzikavimo ir dailės pradmenis, dalyvavę kultūrinėje veikloje, projekto dalyviai aktyviau įsilies į Biržų rajono viešąjį gyvenimą, savo bendruomenių socialinį gyvenimą, ugdys brandžią bendruomenę, gebančią gerinti gyvenimo kokybę ir gyvenamąją aplinką.


Į projekto veiklą kviečiami vaikai bei jų šeimos nariai, kurie neturi galimybių užsiimti mėgstama veikla.
Projekto dalyviams organizuojami dailės bei muzikos užsiėmimai. Remdamiesi bendra patirtimi, įgiję muzikavimo ir dailės pradmenis projekto dalyviai bus integruojami į muzikuojančių bei dailės veiklose dalyvaujančių vaikų grupes, kartu su jais dalyvaus improvizuotuose koncertuose, pleneruose, turės galimybę vykti į kultūrinius renginius.

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931