Kompozitorius Vladas Jakubėnas  
   
MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Mokyklos darbuotojai
Savivalda
Ko mokome
NUOTOLINIS MOKYMAS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Veiklos planavimas
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės atskaitos
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
RENGINIAI
Konkursai
Seminarai
Kūrybinės stovyklos
Koncertai, šventės
ARCHYVAS
2019 metai
2018 metai
2017 metai
2016 metai
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2008 - 2012 metai
FOTOGALERIJA
DAILĖS SKYRIUS
Parodos
NUORODOS

ARCHYVAS  


DAILININKŲ PARODA

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pagrindinių rūmų salėje veikia Dailės skyriaus mokinių darbų paroda. Paroda eksponuota Pasaulinę muzikos dieną, bet jaunieji dailininkai savo darbais norėjo pradžiuginti ir mokytojus būsimos jų šventės proga.Parodoje darbus eksponuoja 14 jaunųjų dailininkų: Rusnė Čepaitytė (diplominis darbas), Greta Venckutė, Džesika Ambraziūnaitė, Alba Marija Atvood, Adas Samušis, Vesta Stapulionytė, Gabrielė Strautnikaitė (mokytoja Gražina Visockienė); Gabrielė Likaitė (diplominis darbas), Unė Pugžlytė, Meda Vėžytė, Roberta Šimėnaitė (diplominis darbas), Emilė Naudžiūtė (diplominis darbas), Gelmina Ambrazevičiūtė (mokytojas Vidmantas Jažauskas); Orinta Juodgudytė (diplominis darbas), mokytoja Jurgita Narvidaitė – Varžinskienė.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

Šventinė muzikos pamoka su žaidimais ir dainomis

Pasaulinę muzikos dieną Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai šventė linksmai ir žaismingai. Ritmo, vokalo, muzikos teorijos pamokas mokytojos Vigilija Macienė, Romualda Butkevičienė ir Jūratė Duderienė surengė per vieną akademinę valandą.
Muzikos istorijos mokytoja V. Macienė pasveikino mokinius ir mokytojus Pasaulinės muzikos dienos proga ir pakvietė švęsti smagiai.
Gyventi su muzika, sėkmingai mokytis linkėjo šventę aplankęs Savivaldybės tarybos narys Valdemaras Valkiūnas.
Ilgų kalbų nebuvo, nes pamoka žadėjo būti žaisminga, linksma ir turininga. Mokytoja V. Macienė vaikus pakvietė pirmajai dainelei su žaisliukais ir visi noriai ją dainavo.
Mokytoja R. Butkevičienė surengė viktoriną, kurioje mokiniai atsakinėjo į vieni kitų klausimus ir greitai pakartojo muzikos teorijos, istorijos dalykus.Mokiniai su mokytoja V. Maciene savaip praturtino J. Bizet „Karmen“ siuitą, grodami stiklinaitėmis, o mokytoja R. Butkevičienė visiems pasiūlė judesiais atsakyti į jos grojamų kūrinių ritmą. Kam nebuvo drąsu dalyvauti muzikinėse užduotėlėse, padėjo mokytojos.
Šventinės pamokos pabaigoje visi, ir vaikai, ir mokytojai bei svečiai, mokėsi dainuoti Z. Bružaitės „Himną muzikai“ ir beveik išmoko.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

Jaunučių chorui suteikta I meninio pajėgumo kategorija

Vlado Jakubėno muzikos mokyklą pasiekė džiugi žinia iš Vilniaus, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų gimnazijos: mokyklos Jaunučių chorui (vadovė mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė, koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė) 2020 m. rugsėjo 18 d. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus įsakymu buvo patvirtinta I meninio pajėgumo kategorija.
Pajėgumo kategorijomis vertinami meno kolektyvai, kurie vykdo Lietuvos moksleivių dainų švenčių tradicijos tęstinumą ir įgyvendina nuolatinį rengimąsi dainų šventėms užtikrinančias programas. Meno kolektyvų meninis lygis nustatomas pagal keletą rodiklių: gebėjimą atkurti stilių, žanrų, laikotarpių, regionų kultūrinių tradicijų, konkrečių autorių meninės kalbos ypatumus; meninių interpretacijų originalumą, pagrįstumą; kūrinių atlikimo techniką; repertuaro sudėtingumą; repertuaro apimtį, jo atnaujinimo intensyvumą; kūrinių atlikimo ansambliškumą, kolektyviškumą.
I kategorija suteikiama mokyklos meno kolektyvui, vykdančiam pasirengimo dainų šventėms programą ir dalyvaujančiam tarptautinėse, šalies, regionų, miestų ir rajonų dainų šventėse, konkursuose ir kituose renginiuose.


Mokytojos metodininkės Jūratės Duderienės vadovaujamas Jaunučių choras nuo 1985 m. dalyvavo visose moksleivių dainų šventėse. 2001, 2004, 2008, 20011, 2015, ir 2019 metais dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje – konkurse „Mes Lietuvos vaikai“, dalyvavo ketvirtajame ir penktajame respublikiniame chorų festivalyje „Chorų šventė“. Choras koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauja bendruose projektuose su Pasvalio, Panevėžio, Kupiškio, Rokiškio meno ir muzikos mokyklomis. 2020 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės apžiūroje komisija Jaunučių chorui rekomendavo skirti I laipsnio diplomą.
Meno kolektyvų kategorijas nustato kolektyvų meninio lygio vertinimo ekspertų komisijos, kurių sudėtį tvirtina ir jų darbą organizuoja Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla. Komisijos sprendimu rugsėjo 18 d. pirmoji kategorija buvo suteikta Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunučių chorui.
Sveikiname!

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

Grojo koncerte-maratone „Beethoveno efektas“

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos organizuojama stovykla „Muzikuokime ir keliaukime“ paskutinį 2020 m. rugsėjo savaitgalį praleido Vilniuje, „Kultūros naktyje“.
Rugsėjo 25 dieną Vilniuje vyko „Kultūros naktis“, gausi įvairių renginių ir reginių. Vienas iš jų – Lietuvos Muzikų sąjungos organizuotas koncertas-maratonas „Beethoveno efektas“, skirtas kompozitoriaus 250-osioms gimimo metinėms. Jame buvo pakviesti dalyvauti įvairių šalies meno mokyklų jaunieji atlikėjai. Koncerte buvo atliekami tik Ludvigo van Beethoveno kūriniai.


Koncerte-maratone dalyvavo 32 jaunieji atlikėjai, moksleiviai ir studentai, iš Lietuvos ir Vokietijos, Ukrainos. Tarp jų – keturi Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji pianistai: Danielė Vaitužytė (mokytoja Romulda Butkevičienė), Luka Stanelytė (mokytoja Dalia Bukienė), Lauryna Bukytė (mokytoja D. Bukienė) ir Pijus Valotka (mokytoja Ina Valotkienė).
Prieš koncertą moksleiviai repetavo Lietuvos Muzikų sąjungos svetainėje, o paskui šioje erdvėje nuo 18 val. iki vidurnakčio vyko koncertas. D. Vaitužytė ir L. Stanelytė duetu atliko Gavotą, L. Bukytė – 6 Kontradansus, o P. Valotka – pirmąją „Mėnesienos“ sonatos dalį. Visiems biržiečiams sekėsi puikiai.
Organizatoriai sudarė galimybę koncerto klausytis šimtams žmonių, nes jis buvo transliuojamas į Gedimino prospektą.
Koncerto dalyvius pasveikino Lietuvos muzikų sąjungos vadovė Audronė Nekrošienė. Atlikėjai buvo apdovanoti „Muzikos barų“ žurnalais, kompaktinėmis plokštelėmis, šokoladais. O svarbiausia – visi turėjo galimybę paklausyti vieni kitų, pamatyti nemažai įspūdingų „Kultūros nakties“ renginių.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

RADVILIADOS DOVANOS

Kėdainių krašto muziejaus organizuojamas tradicinis „Radviliados“ festivalis baigėsi jungtiniu Radvilų miestų meno mokyklų mokinių koncertu Raudondvaryje įsikūrusiame Kauno rajono muziejuje.
Festivalis – ne tik draugiški koncertai, bendravimas, bet ir galimybė pažvelgti į Radvilų ir jų ainių istoriją, pabūti šios istorijos dalimi. Vlado Jakubėno muzikos mokykla jau keleri metai yra „Radviliados“ projekto partneriai, dalyvaujantys projekto programose, patys kviečiantys jaunuosius festivalio muzikantus į Biržus.
Festivalis – tai ir draugiškos ne vienadienės dovanos. Šįsyk Vlado Jakubėno muzikos mokykla dovanų gavo net tris knygas. Kėdainių krašto muziejus dovanojo fotoalbumą „Kėdainių šimtmetis fotografijose. 1918–2018“ ir A. Juknevičiaus knygą „Senieji Kėdainiai“.


Kauno rajono muziejaus direktorius Zigmas Kalesinskas dovanojo šio muziejaus iniciatyva išleistą knygą „Juozas Naujalis XXI-ojo amžiaus Lietuvos kultūros kontekste“. Knyga skirta J. Naujalio 150-osioms gimimo metinėms. Knygoje aprašomas ir J. Naujalio laikotarpis Vabalninke, kur jis subrendo kaip muzikas ir žmogus, sustiprėjo jo patriotinis jausmas, padėjęs tapti aktyviu kultūrinio judėjimo Lietuvoje dalyviu.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

Raudondvario rūmuose – baigiamasis „Radviliados“ festivalio koncertas

2020 m. rugsėjo 23 dieną Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai Rima Venckienė, Gitas Korsakas, Skirmantė Griciūnienė bei „Radviliados“ projekto koordinatorė, direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė dalyvavo „Radviliados“ festivalio baigiamajame koncerte Raudondvaryje (Kauno rajonas).
Kunigaikščiams Radviloms skirto festivalio renginiai tradiciškai vyksta Kėdainių miesto šventės metu, o vienas iš festivalio renginių – trijų Radvilų miestų (Kėdainių, Biržų ir Raudondvario) meno mokyklų mokinių ir mokytojų koncertai – rengiami visuose miestuose. Rugsėjo 5 dieną „Radviliados“ koncertas vyko Kėdainiuose, rugsėjo 17 d. – Biržų pilyje, o trečiasis – Raudondvario rūmuose įsikūrusiame Kauno rajono muziejuje. Koncerte „Pašlovinkime Radvilas“ dalyvavo Biržų, Kėdainių, Kauno rajono Garliavos meno mokyklos ir šios mokyklos Raudondvario filialo mokiniai ir mokytojai.
Raudondvaryje grojo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fleitų ansamblis: Viktorija Dicytė, Julius Greviškis ir Akvilė Jermakovaitė (mokytoja Rima Venskienė) ir medinių pučiamųjų instrumentų ansamblis (mokytojai Gitas Korsakas ir Rima Venskienė). Mokinių ansambliams akompanavo mokytoja Skirmantė Griciūnienė.


Jaunuosius atlikėjus ir jų mokytojus pasveikino festivalio organizatorius – Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis.
Kauno rajono muziejaus direktorius Zigmas Kalesinskas pasveikino „Radviliados“ festivalio dalyvius, pristatė muziejaus vertybes, svečiams dovanojo šio muziejaus iniciatyva išleistą knygą „Juozas Naujalis XXI-ojo amžiaus Lietuvos kultūros kontekste“. Ji buvo ypač įdomi biržiečiams, nes J. Naujalis metus dirbo vargonininku Vabalninko bažnyčioje ir per tuos metus sukūrė gausų religinės muzikos palikimą, jo liturginės giesmės katalikų bažnyčiose giedamos ir šiandien. Kauno rajono muziejus turi turtingą J. Naujalio ekspoziciją, nes Raudondvaris – šio garsaus muziko gimtinė.
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai domėjosi Radvilų ir vėliau miestą valdžiusių Tiškevičių, kurių giminystės ryšiai siejasi su Biržų Tiškevičiais, istoriniu palikimu Raudondvaryje. O pietauti visi koncerto dalyviai buvo pakviesti į garsiąją Tiškevičių oranžeriją, kurioje kažkada buvo auginami egzotiški vaisiai. Tokias oranžerijas Lietuvoje turėjo ir Radvilos.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

Radvilų tvirtovėje – Radvilų miesto atstovų koncertas

2020 m. rugsėjo 17 dieną į Radvilų tvirtovės didžiąją menę rinkosi Radvilų miestų atstovai. Čia vyko tradicinis festivalio RADVILIADA 2020 koncertas, kuriame dalyvavo Kėdainių ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklų, Kauno rajono Garliavos meno mokyklos ir šios mokyklos Raudondvario filialo mokiniai ir mokytojai.
Koncertą pradėjo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fleitų ansamblis (mokytoja Rima Venskienė). Fleitininkai Viktorija Dicytė, Julius Greviškis ir Akvilė Jermakovaitė atliko V. A. Mocarto „Menuetą“. Akompanavo mokytoja Skirmantė Griciūnienė.


Sveikinimo žodį jauniesiems atlikėjams ir jų mokytojams tarė Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis. Kėdainių krašto muziejus jau keleri metai organizuoja Radvilų istorijai ir Radvilų laikų kultūrai skirtą festivalį „Radviliada 2020“, bent kelioms dienoms į Radvilų miestą Kėdainius grąžindami Radvilų dvasią. Tačiau šis festivalis neapsiriboja tik Kėdainiais. Tradicija tapo jungtinis Radvilų miestų meno mokyklų mokinių ir mokytojų koncertas, kuris vyksta ir kituose Radvilų miestuose: Biržuose, Raudondvaryje. R. Žirgulis dėkojo „Radviliados“ projekto draugams: Vlado Jakubėno muzikos mokyklai, „Sėlos“ muziejui. Trečią kartą „Radviliados“ koncertas vyksta Biržuose. R. Žirgulis džiaugėsi kultūros ir meno įstaigų draugyste, neformaliais ryšiais ir linkėjo, kad jie nenutrūktų: „Nors dabar jaučiamės kaip Radvilų laikais, kai siautė epidemijos ir pandemijos, bet negalime leisti, kad slogios nuotaikos trukdytų mūsų gražiems darbams ir bendravimui.“


Kėdainių muzikos mokyklos mokinės Agnietė Kaciucevičiūtė (fleita), Rebeka Masandravičiūtė (violončelė) ir Rūta Masandravičiūtė (mokytojos Julija Maksimec, Zita Smikienė, Olga Lukšienė) atliko A. Vivaldi ir Ch. Danela kūrinius. Kėdainių muzikos mokyklos mokytoja Gretė Jokubauskienė atliko A. Streddela „Pieta Signore“, akompanavo Aelita Petrauskienė.
Kauno rajono Garliavos meno mokyklos ir jos Raudondvario filialo mokytojos Monika Ryškutė (fleita) ir Goda Palskytė-Mineikienė (fortepijonas) atliko A. Vivaldi ir J. S. Bacho kūrinius.
Koncertą baigė gausus Vlado Jakubėno muzikos mokyklos medinių pučiamųjų instrumentų ansamblis (mokytojai Gitas Korsakas ir Rima Venskienė). Ansamblis atliko Henry VIII „Pastime with good company“ ir K. M. Veberio „Medžiotojų dainą“. Akompanavo mokytoja Skirmantė Griciūnienė.


Koncerto dalyviams ir jų mokytojams, Kėdainių krašto muziejaus direktoriui padėkojo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė. Dovanų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorei Editai Timukienei įteikė R. Žirgulis. Jis pasveikino ir „Sėlos“ muziejaus darbuotojus bei jų vadovą Gintarą Butkevičių.
Nuolatinis Vlado Jakubėno muzikos mokyklos renginių dalyvis rajono Savivaldybės tarybos narys Valdemaras Valkiūnas padėkojo visiems koncerto dalyviams, pasidžiaugė, kad Radvilų pilyje skamba muzika, pasveikino darbą pradėjusią Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorę Editą Timukienę.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

Dalyvavo RADVILIADOS festivalyje

2020 m. rugsėjo 5 dieną Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai dalyvavo „Radviliados“ festivalyje Kėdainiuose. Kunigaikščiams Radviloms skirto festivalio renginiai tradiciškai vyksta Kėdainių miesto šventės metu. Projektą rengia Kėdainių krašto muziejus. Tradiciniu festivalio renginiu tapo Radvilų miestų mokinių koncertai, į kuriuos kasmet kviečiami Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos auklėtiniai.
Kėdainių miesto šventės šeštadienį „Radviliados“ koncertai vyko Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje. Moksleivių koncerte „Pašlovinkime Radvilas“ dalyvavo Biržų, Kėdainių ir Raudondvario muzikos mokyklų jaunieji atlikėjai. Biržiečiai atliko tris kūrinius: du kūrinius atliko mokytojo Gito Korsako vadovaujamas instrumentinis ansamblis, vieną – mokytojos Rimos Venskienės vadovaujamas fleitininkų ansamblis.


Biržiečiai turėjo progą pabendrauti su bendraamžiais, stebėti jų repeticijas, paklausyti koncerto. Šis bendras trijų mokyklų mokinių koncertas – ne paskutinis. Rugsėjo 17 d. 17 val. Biržų Vlado Jakubėno, Kėdainių ir Raudondvario muzikos mokyklų moksleiviai koncertuos Biržų pilies menėje, po to – Raudondvaryje.
Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje tą pačią dieną koncertavo profesionalūs kolektyvai: senosios muzikos ansamblis „Hortus musicus“ iš Estijos ir ansamblis „Abaronin ensemble“ iš Latvijos.

MUZIKUOJANČIOS SESĖS koncertavo Kauno filharmonijoje

2020 m. rugsėjo 5 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinės seserys Teresė ir Lauryna Bukytės (fortepijonas) dalyvavo Kauno valstybinėje filharmonijoje vykusiame muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė 2020“ laureatų koncerte „Muzikuojame šeimoje“. Mergaites moko mokytoja Dalia Bukienė, jų močiutė.


Metų pradžioje Teresė ir Lauryna dalyvavo šio festivalio konkurse, tapo laureatėmis ir buvo pakviestos į gegužės mėnesį numatytą koncertą, deja... Dėl karantino koncertas tąsyk neįvyko, bet buvo nukeltas į naujų mokslo metų rugsėjį.
Teresė ir Lauryna, koncerto programoje pristatytos kaip „Muzikuojančios sesės“, duetu atliko Franz Schubert „Riterių maršą“, op. 51, Nr. 1, D-dur, ir Scott Joplin Regtaimą.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento kreipimasis

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, siekdamas paskatinti jaunus asmenis rinktis sveiką gyvenimo būdą, nevartoti psichoaktyviųjų medžiagų bei atsižvelgdamas į tai, kad visuomenės informavimas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bei pagalbos gavimo klausimais yra vienas iš prevencijos uždavinių, sukūrė interneto svetaines:
- www.askritiskas.lt arba K.A.S (kritiškas, atviras, stiprus) – tai interaktyvi interneto svetainė jaunimui nuo 14 m., pradėjusi veikti 2019 m. Ja siekiama tinkamai informuoti jaunus asmenis, suteikiant žinių apie psichoaktyviąsias medžiagas, jų vartojimo poveikį ir rizikas; skatinti juos būti atvirais bendrauti, veikti, nebijoti iššūkių ir atsakomybės bei sveikai ir įdomiai gyventi, pasitikėti savimi.
- www.nerukysiu.lt – tai interneto svetainė, skirta asmenims, norintiems atsisakyti šio žalingo įpročio, bei motyvuoti asmenis nerūkyti. Svetainėje galima rasti testus, padedančius sužinoti rūkančiojo tipą bei priklausomybės laipsnį, rūkymo išlaidų skaičiuoklę, žmogaus kūną, parodantį žalą sveikatai, Lietuvos žemėlapį, kur kreiptis pagalbos metant rūkyti ir kt.
- www.kaveikiavaikai.lt – asociacijos „Mentor Lietuva“ sukurta, o nuo 2020 m. Departamento administruojama, internetinė mokymosi programa tėvams (globėjams), kurios tikslas – padėti jiems geriau suprasti savo vaikus, stiprinti tarpusavio ryšį bei suteikti reikalingų žinių apie sveiką gyvenimo būdą ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją. Ši mokomoji programa yra paremta užduočių principu, kurias atlikus, įgytos žinios nesunkiai pritaikomos praktikoje.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento raštas

Rugsėjo 1-oji su atsisveikinimo melodijomis

2020-ųjų Rugsėjo pirmoji Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje sutapo su išleistuvėmis. Dėl pandemijos grėsmės iškilmių visiems mokyklos mokiniams nebuvo: pirmokus ir vyresnėlius savo klasėse sutiko jų specialybės mokytojai. Šventė buvo surengta mokyklos absolventams.
Karantino metu Muzikos ir Dailės skyriaus baigiamųjų klasių mokiniai mokslus baigė nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu jie laikė baigiamuosius egzaminus, apgynė diplominius darbus. Tačiau neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus buvo nuspręsta įteikti po karantino, sulaukus naujųjų mokslo metų pradžios.
Šventė surengta rugsėjo pirmąją Biržų pilies rūmų didžiojoje menėje. Joje dalyvavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos absolventai, jų mokytojai ir artimiausi draugai, svečiai.
Mokytojus, mokinius Rugsėjo 1-osios proga pasveikino direktorė Ramutė Petronytė: „Šiemet Jūsų šventė kitokia, kaip kitoks tapo visas pasaulis. Tai suteikė galimybę improvizuoti ir į viską žiūrėti kūrybiškiau, bet ir dalykiškiau. Kūrybiškai žvelgėme į pirmą kartą Mokyklos gyvavimo istorijoje nuotoliniu būdu laikomus egzaminus. Jūs turėjote galimybę improvizuoti atlikdami ir įrašydami kūrinius, mes – juos išklausyti. Dailininkų darbais gėrėjomės, apžiūrėdami juos Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje ir Dailės skyriaus erdvėse... Buvote aktyvūs, kūrybingi, išradingi, dalyvavote konkursuose, festivaliuose, įvairiuose projektuose, kūrybinėse stovyklose, pleneruose. Peržiūrėjau, kur koncertavote per tuos metus ar rengėte parodas. Jau reikia vardinti ne miestus, bet valstybes: Latvija, Estija, Lenkija, Norvegija... Ir daugelis Lietuvos miestų, puikiausių salių. Dalyvavote Dainų šventėse, dainavote televizijoje, grojote įvairiuose tarptautiniuose orkestruose, surengėte rečitalius, įvairias parodas. Ačiū Jums ir Jūsų mokytojams, ačiū Jūsų tėveliams ir draugams, kurie kantriai žaidė kieme be jūsų. Ačiū už kartu nueitą muzikos ir meno pažinimo kelią.“
Šventės dalyvius sveikino rajono Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Eugenijus Januševičius ir vyriausioji specialistė Loreta Baronienė, Savivaldybės tarybos narys Valdemaras Valkiūnas. Mokytoja Viktorija Morkūnienė savo auklėtiniams linkėjo kalbėti muzika – angelų kalba, skleisti gėrį ir grožį. Dailės mokytojas Vidmantas Jažauskas absolventams linkėjo mene neieškoti lengvų kelių ir greito pripažinimo, patarė nenusivilti pirmais prastesniais įvertinimais.
Muzikos mokyklos absolventai, padedami mokytojų, surengė tradicinį atsisveikinimo koncertą, kuris tapo įrodymu, kaip užaugo mokiniai, kiek daug jie išmoko, kokia muzikinė dvasia juos sujungė. Ir tai, kad mokytojų nuoširdus darbas nenuėjo veltui, kad mokinių žingsniai į muzikos pasaulį tapo tvirtesni, savarankiškesni.
Merginų trio: chorinio dainavimo specialybės absolventė Augustė Navickaitė bei Saulė Mickevičiūtė ir Milginta Staniulytė (mokytojos Viktorija Morkūnienė ir Ieva Morkūnaitė) atliko Džono Lenono ir Polo Makartnio „Let it be“. Fortepijono specialybės absolventė Lauryna Bukytė (mokytoja Dalia Bukienė) atliko Kleopo Oginskio Polonezą. Rusnė Krisiukėnaitė (chorinio dainavimo specialybės antrasis instrumentas, mokytoja I. Morkūnaitė) fortepijonu atliko Martha Mier valsą „Pasivažinėjimas karusele“. Skambėjo smuiko specialybės absolvenčių Žiedės Žukauskaitės ir Marijos Balčiūnaitės (mokytoja Violeta Sabonienė) atliekama Šarlio Danklia „Mažoji simfonija“ op. 109, akompanavo mokytoja Romualda Butkevičienė.
Jaunių chorui dirigavo chorinio dirigavimo specialybės absolventė Karina Atkočiūnaitė (mokytoja V. Morkūnienė). Choras atliko M. K. Čiurlionio dainą „Lakštangėlė“, žodžiai V. Palukaičio.
Nuotaikingą koncertą baigė Jaunių choro atliekama Lino Adomaičio daina „Vandenynai“, aranžuotė Jievaro Jasinsko. Dainai akompanavo mokytoja Roma Butkevičienė.
Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai buvo įteikti vienuolikai Muzikos ir aštuoniems Dailės skyriaus absolventams. Pažymėjimai įteikti keturiems fortepijono specialybės mokiniams (mokytojos Dalia Bukienė, Roma Butkevičienė ir Dalė Šimbelienė), dviems smuikininkėms (mokytoja Violeta Sabonienė), keturioms chorinio dainavimo specialybės mokinėms (mokytojos Viktorija Morkūnienė ir Ieva Morkūnaitė). Dailės skyriaus abolventų mokytojai: Vidmantas Jažauskas, Gražina Visockienė ir Jurgita Beržinskienė.
Mokiniai dėkojo savo mokytojams, mokytojai – kūrybingiems ir darbštiems mokiniams.

Vaikų stovykla „Skambančių spalvų istorijos“

2020 m. liepos 27-31 dienomis Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla organizavo stovyklą „Skambančių spalvų istorijos“. Stovykla skirta muzikos ir dailės skyrių mokiniams kartu prasmingai ir turiningai leisti vasaros atostogų laiką dalyvaujant meninėje edukacinėje veikloje.
Stovyklos metu vyko pažintinės pamokėlės, užsiėmimai grupėse, turistinės išvykos, kurių metu mokiniai galėjo demonstruoti įgytas žinias. Pirmąją dieną stovyklautojai dalyvavo edukacinėje programoje K. ir J. Milišiūnų ūkyje „Avis pamaitins ir aprengs“, antroji – Papilyje. Mokiniai aplankė istorines ir su rašytoju K. Binkiu susijusias vietas, turėjo praktinius užsiėmimus Papilio katalikų ir evangelikų reformatų bažnyčiose. Trečią stovyklos dieną dalyvauta edukaciniame renginyje „Knygos menas“ Biržų J. Bielinio viešojoje bibliotekoje, o Nemunėlio Radviliškyje dalyviai buvo supažindinti su miestelio istorija ir toliau tęsė veiklas.
Ketvirtoji stovyklos diena buvo skirta pasiruošti parodos atidarymui Vaikų galerijoje Biržų regioniniame parke ir baigiamajam renginiui – giedojimui Šv. Mišių liturgijoje Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.
Paskutinę stovyklos dieną stovyklautojai kartu su Biržų technologijų ir verslo mokymo centro mokytojomis kepė meduolius Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje.
Stovykla baigėsi įspūdinga kelione į Rokiškį. Aplankyta Salų dvaras ir Rokiškio krašto muziejus.
Stovykla organizuota ir veiklos vykdytos iš Biržų rajono savivaldybės Vaikų ir jaunimo socializacijos programai vykdyti skirtų lėšų.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

Paroda Aizkrauklėje

Aizkrauklės meno mokyklos salėje kiekvieną dieną nuo 11 iki 14 valandos galima aplankyti Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus 1 - 6 klasių mokinių darbų parodą.
Parodoje eksponuojami piešimo, tapybos, kompiuterinės grafikos darbai.
Mokytojai: Gražina Visockienė, Jurgita Narvidaitė – Varžinskienė, Goda Balbieriūtė, Vidmantas Jažauskas.

Vaikų edukacinė vasaros poilsio stovykla „Skambančių spalvų istorijos“

2020 m. liepos ir rugpjūčio mėnesiais organizuojamas vaikų vasaros poilsis. Vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė 17 200 eurų, iš Biržų rajono savivaldybės biudžeto skirta 1300 eurų.
Buvo paskelbtas Vaikų ir jaunimo socializacijos programų finansavimo 2020 m. konkursas. Dešimt vykdytojų pateikė programas vaikų vasaros poilsiui organizuoti. Komisijai įvertinus pateiktas programas, finansavimas paskirstytas šiems vykdytojams: VšĮ „Pagalbos centras“ (vaikų ir jaunimo stovykla 2020 „Daugystės ratas“), laisvasis mokytojas Algirdas Kriaučiūnas („Vasara su krepšinio kamuoliu 2020“), paramos centras „Spindulys“ (vaikų stovykla „Spindulys“), labdaros ir paramos fondas „Vilties šviesa“ („Svajonių vasara“), Biržų švietimo pagalbos tarnyba („Kart smagiov“), VšĮ „Vaiko užuovėja“ („Aplankykime Lietuvos pajūrį“), Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla (edukacinė stovykla „Skambančių spalvų istorijos“), Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras (vasaros užimtumo stovykla „Sportas ir poilsis“), VšĮ „Inžinerijos mokykla“ („Kūrybinės dirbtuvės Biržų rajone“), VšĮ Šeimos centras „Kartu saldu“ („Kietas riešutėlis“).
Iš viso veiklose numatoma užimti 364 vaikus. Veiklos vyks Biržuose, Nemunėlio Radviliškyje, Papilyje, Ageniškyje. Vaikai poilsiaus prie Baltijos jūros.

Senosios muzikos festivalis „Baroko pavasaris Biržuose“ – Grigališkojo choralo kursai
Senosios muzikos festivalis „Baroko pavasaris Biržuose“ – vokalinis ansamblis „Ignis“
Edukacinė stovykla „Skambančių spalvų istorijos“ – dailininkų grupei – tapyba ant šilko
Edukacinė stovykla „Skambančių spalvų istorijos“ – muzikantų grupei – Grigališkojo choralo kursai

Mokinys aplenkė mokytoją

XXVIII JUOZO PAKALNIO RESPUBLIKINIO JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ PUČIAMAISIAIS IR MUŠAMAISIAIS MUZIKOS INSTRUMENTAIS KONKURSO REZULTATAI

Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų, grojančių pučiamaisiais instrumentais, konkursas vyko jau 28 kartą (pirmą kartą vyko nuotoliniu būdu, reikėjo įkelti įrašus į YouTube platformą).
Konkurso žiuri: LMTA Profesorius Adomas Kontautas vertino varinius pučiamuosius, LMTA pučiamųjų katedros vedėjas profesorius daktaras Robertas Beinaris vertino medinius pučiamuosius.
Konkurso organizatorius – Kauno Juozo Gruodžio konservatorija.

Augustas Zonys Liutauras Miežiūnas Almantas Vaitkevičius

Šiame konkurse 3 kartus laureatu tapti teko ir man, tačiau aukščiausio apdovanojimo pelnyti nepavyko, tačiau, ko nepavyko mokytojui 2001, 2003, 2005 metais, 2020 metų birželio 19 dieną 1 vietą šiame konkurse laimėjo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Augustas Zonys (althornas 1 grupė), Liutauras Miežiūnas (tūba 1 grupė) laimėjo 3 vietą, o Almantas Vaitkevičius (tūba 1 grupė) užėmė 4 vietą.

1 vieta: https://www.youtube.com/watch?v=caq9NFY_k2Y
3 vieta: https://www.youtube.com/watch?v=oUPGqmmunnA
4 vieta: https://www.youtube.com/watch?v=g8YW9_J6XHc

Vyresnysis mokytojas Pranas Dapšauskas

Naujos patirtys meniniame ugdyme

Nuotolinis ugdymas Vlado Jakubėno muzikos ir dailės mokytojams buvo nauja patirtis, suteikusi paskatų ieškoti ir atrasti daug kitų ugdymo formų galimybių. Mokytojai ir mokiniai jau turėjo patirties darant įrašus, juos analizuojant, siunčiant įvairiems konkursams, bet sisteminis pamokų vedimas nuotoliniu būdu buvo naujas iššūkis.
Su mokiniais jau buvo naudojama komunikacinė virtuali erdvė, tad liko ja pritaikyti pamokų organizavimui ir pravedimui. Patirčių būta įvairių.
Jaunučių choro mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė akcentavo, jog pagrindinė iš jų – galimybė tobulėti. Šiais metais mokytoja su jaunučių choru praėjo moksleivių Dainų šventės apžiūrą, su vokaliniu ansambliu dalyvavo daugelyje konkursų, o vasario mėnesį dalyvauta ir televizijoje konkurse „Dainų dainelė“. Prasidėjus nuotoliniam darbui, išklausė seminarą „Darbas su choru nuotoliniu būdu“, kurį organizavo LLKC. Išklausiusi nemažai video meistriškumo pamokų, šia medžiaga pasidalino su mokiniais.
Pamokų formų įvairovę taikė ir kiti mokytojai. Mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė, paruošusi jaunių chorą moksleivių Dainų šventei, su choru dirbdama nuotoliniu būdu paruošė naują repertuarą ir pasidžiaugė baigiančiaisiais mokiniais. Šiais metais, pasitarus su regiono muzikos ir meno mokyklomis, baigiamuosius muzikos ir dailės egzaminus buvo nutarta vykdyti nuotoliniu būdu. Muzikos skyriaus mokiniai pateikė video ir audio įrašus. Dailės skyriaus baigiančiųjų mokinių darbus galima apžiūrėti rajono savivaldybės pirmame aukšte, po to jie bus eksponuojami Vaikų galerijoje.
Mokytojai tobulino savo darbą įvairiose srityse. Fortepijono mokytoja ekspertė Gražina Beleckienė paruošė metodinį pranešimą „Mokinio muzikiniai gabumai ir jų lavinimas“, ruošė „Suaugusiųjų muzikinio ugdymo programą fortepijonui“, kaip praktinės veiklos vertintoja stebėjo ir vertino kitų mokytojų, pretenduojančių įgyti mokytojo eksperto kvalifikaciją, praktinę veiklą.

Grupinis pokalbis Grupinis pokalbis Grupinis pokalbis Agota
Jokūbėlis Julija Marija Marija Medeina

Vaizdo įrašai (mp4 formatas):
Julija. Skanduotė (2 MB);
Liepa. Strazdas (8,3 MB);
Marija. Ant palangės tupi katinėlis (27 MB);
Marija. Tau, mano mamyte (13,5 MB);
Viktorija. Mėlynas autobusiukas (4 MB).

Nuotoliniu būdu individualus darbas su mokiniais buvo aktyvus ir tai akcentavo beveik visi mokytojai. Fleitos vyresnioji mokytoja Rima Venskienė džiaugėsi savo mokinių pažanga. Akordeono mokytoja ekspertė Ala Fetingienė su mokiniu N. Lapėnu dalyvavo I jaunųjų muzikantų konkurse nuotoliniu būdu „Muzika @“ ir laimėjo II vietą. Sveikiname juos.
Fortepijono mokytojos metodininkės Dalia Bukienė ir Ina Valotkienė apgailestavo, jog mokiniai negalėjo dalyvauti suplanuotuose konkursuose, festivaliuose bei koncertuoti Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. Muzika yra itin subtilus menas, reikalaujantis ir tiesioginio bendravimo emocijos, tad norisi tikėtis, kad visa tai greitai sugrįš. To ir linkime visiems.

Ramutė Petronytė
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas


I-asis jaunųjų muzikantų konkursas „Muzika @“

Prasidėjus nuotoliniam ugdymui, natūraliai kilo poreikis jaunųjų muzikantų nutrūkusį koncertinį bei konkursinį gyvenimą perkelti į kitą erdvę. Kauno 1-oji muzikos mokykla ir Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija suorganizavo pirmąjį nuotolinį konkursą Lietuvoje. Nors užsienio šalyse tokio formato – sinchroninių ar asinchroninių video pasirodymų – renginiai nėra retas ar išimtinis dalykas, Lietuvos muzikiniame pasaulyje tai dar nauja.
Konkurse dalyvavo 606 jaunieji atlikėjai, grojantys įvairiais muzikos instrumentais. Konkurso vertinimo komisijos pirmininkė Rūta Rikterė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fortepijono katedros profesorė, Lietuvos kultūros ir meno premijos laureatė, džiaugėsi turėjusi galimybę būti šio inovatyvaus konkurso vertinimo komisijos pirmininke bei išgirsti daug puikių, gabių, muzikuojančių mokinių įrašų. Konkurso vertinimo komisijoje dirbo ir Augustinas Rakauskas (akordeonas) – Lietuvos muzikas, akordeonininkas, koncertuojantis atlikėjas, daugelio tarptautinių konkursų prizinių vietų laimėtojas. Džiaugiuosi mokiniu akordeonininku N. Lapėnu, kuris dalyvavo šiame konkurse ir buvo įvertintas II vieta (20,5 balai).

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Nerūnas Lapėnas

Gaila, jog dėl paskelbto karantino Biržuose neįvyko III tarptautinis Algirdo Ločerio jaunųjų akordeonininkų konkursas ir norisi palinkėti Nerūnui bei visiems mokiniams ruoštis ir laukti naujų konkursų, festivalių bei susitikimų su draugais.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Ala Fetingienė
Informacija dėl atlyginimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje karantino metu

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Biržų rajono savivaldybės taryba 2020 m. balandžio 8 d. nusprendė pakeisti Biržų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl atlyginimo dydžio už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje nustatymo“ (su visais pakeitimais ir papildymais) 3 punktą ir jį išdėstė taip:
„3. Atleisti nuo atlyginimo, nurodyto šio sprendimo 1 ir 2 punktuose, mokėjimo jei:
3.1. mokinys dėl ligos nelankė mokyklos mėnesį ir daugiau ( leisti nemokėti už dėl šios priežasties nurodytą laiką);
3.2. įstaigos veikla nutraukiama arba vykdoma nuotoliniu būdu dėl karantino paskelbimo, ekstremalios situacijos, higienos normų pažeidimo, avarijos ar avarinių darbų likvidavimo, ypatingos epideminės situacijos paskelbimo.“

Todėl, vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. T-78, nuo 2020 m. balandžio 1 d. atlyginimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje viso karantino metu mokėti nereikės.
Tačiau, kas dar nesumokėjo šio atlyginimo už 2020 m. sausio, vasario ir kovo mėn. ar net už 2019 m., sumokėti reikia. A. s. LT77 4010 0413 0005 0129.
Biržų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl atlyginimo dydžio už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje nustatymo“ (su visais pakeitimais ir papildymais) 6 punktu patvirtintą 5 Eur mėnesinį mokestį už naudojimąsi mokyklos muzikos instrumentu namuose mokėti reikia (pagal sudarytas sutartis).
Šeimos, kurios pastaruoju metu susiduria su dideliais finansiniais sunkumais ir yra dar nesumokėjusios įmokų už praėjusius laikotarpius, gali prašyti atidėti mokėjimo terminą.
Avansu sumokėtas atlyginimas už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą, mokinių tėvams, globėjams pageidaujant, galės būti perkeltas į 2020-2021 mokslo metus arba grąžintas iki 2020 m. gegužės 31 d. Už absolventus sumokėtas avansas bus grąžintas iki 2020 m. gegužės 31 d.
Mokėtinas sumas pasitikslinti galima kreipiantis el.p. birzmuzm@gmail.com arba tel. 8 685 61788. Prašymus pateikti galima el.p. birzai.muzika@gmail.com arba birzmuzm@gmail.com

Mokyklos administracijaRADVILIADA – kunigaikščių Radvilų istorijai ir paveldui skirtas festivalis

Kėdainių krašto muziejus projektu „Radviliada 2020“ nori aktualizuoti vietos kultūrinį, istorinį palikimą, paveldo objektus, ugdyti Kėdainių gyventojų pasididžiavimą savo gyvenama aplinka. Festivalis „Radviliada“ kasmet pritraukia vis daugiau lankytojų ne tik iš Kėdainių, bet ir visos Lietuvos, o apie jo aktualumą liudija ir dalyvių, ir žiūrovų atsiliepimai.
Šiuo metu Kėdainiai stengiasi išnaudoti savo kaip pagrindinio Radvilų miesto Lietuvos viduryje daugiakultūrės istorijos ir paveldo potencialą kultūrinio gyvenimo įvairovei ir turistiniam patrauklumui didinti. Kėdainių krašto muziejus nuolat vykdo projektus, skirtus išsaugoti svarbius miesto istorijos momentus.
Ypač didelis dėmesys yra skiriamas šių dienų žmogui pristatyti kunigaikščių Radvilų istoriją ir paveldą. Tam 2015, 2016, 2017, 2018 ir 2019 m. surengėme senamiesčio šventes – festivalius „Radviliada“. Jie padėjo perkelti Radvilų laikotarpio atmosferą ir aplinką į miesto erdves. Taip pat jau keletą metų bendradarbiaujame su kitos buvusios Radvilų valdos – Biržų – krašto muziejumi „Sėla“, su kuriuo kartu dalyvaujame mūsų muziejaus inicijuoto tarptautinio kunigaikščių Radvilų kelio projektuose.
Siekdami sustiprinti Radvilų valdų įvaizdį 2020 m. rengiame šeštąjį festivalį„Radviliada 2020“. Jo renginiai vyksta ne tik Kėdainiuose ir Biržuose, bet ir dar vienoje istorinėje Radvilų valdoje – Raudondvaryje (Kauno rajonas). Į festivalio veiklas įtraukiame Kauno rajono muziejų ir Kauno rajono Garliavos meno mokyklos Raudondvario filialą.
Šis festivalis yra skirtas visoms amžiaus grupėms, nuo vaikų iki senjorų. Jame aktyviai dalyvauja įvairių trijų miestų kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojai, moksleiviai. Siekdami, kad projekto meninės ir kultūrinės veiklos kokybė būtų puiki, nusprendėme pakviesti dalyvauti festivalyje Lietuvos, Latvijos ir Estijos žinomus atlikėjus, karybos rekonstruktorius, kurie pristatys Radvilų epochos muziką, šokius, kostiumus, papročius, karybos tradicijas. Bus pažymimos Kėdainių ir Biržų miestams nusipelniusių garsių ATR ir LDK didikų bei valstybės veikėjų, kunigaikščių Kristupo Radvilos (1585–1640) 380-osios ir jo sūnaus Jonušo Radvilos (1612–1655) 365-osios mirties metinės, atskleidžiama šių asmenybių įtaka savo valdų išsivystymui ir raidai.
Festivalis yra ypatingas tuo, kad visi jo renginiai vyksta unikaliuose istoriniuose Kėdainių senamiesčio objektuose ir erdvėse, Biržų ir Raudondvario pilyse. Projektą įgyvendina Kėdainių krašto, Biržų krašto „Sėlos“, Kauno rajono muziejų darbuotojai, Kėdainių ir Biržų muzikos mokyklos bei Garliavos meno mokyklos Raudondvario filialo pedagogai ir moksleiviai.

Rimantas ŽIRGULIS
Kėdainių krašto muziejaus direktorius


Senosios muzikos festivalis „Baroko pavasaris Biržuose 2020“ sugrįžta!

2020 m. birželio 6 d. 18 val.
Biržų pilyje koncertuos senosios muzikos ansamblis CHIAROSCURO (Lietuva)


XVII a. vilanelos


Rūta Vosyliutė (mecosopranas)
Ieva Baublytė (išilginės fleitos, gotikinė arfa)
Saulius Lipčius (liuto forte, barokinė gitara)
Vilimas Norkūnas (basso continuo, klavesinas)

„Stebuklas, kai vienu metu gali išgyventi ir mirtį,ir gyvenimą, ir nežinau, aš pats ar gyvas, ar miręs, bet žinau, kad jums esu...“
(G. Stefani „Amante felice“, 1621 m.)

Vilanelų poetinio teksto šerdis – meilė bei ją supančios žmogiškosios emocijos: nostalgija, džiaugsmas, liūdesys, pyktis ir atleidimas. Rūta Vosyliūtė su senosios muzikos ansambliu „Chiaroscuro“ klausytojus kviečia pasinerti į neapoliečių ir italų dainų grožio ištakas – skirtingų kompozitorių sukurtas XVI–XVII a. vilanelas.

Sveikiname

Dainų šventės „Tau“ perklausos laimėtojus Jaunučių ir Jaunių choro dalyvius, jų mokytojas Jūratę Duderienę, Viktorija Morkūnienę ir koncertmeisteres Vijolę Eidukaitę, Romualda Butkevičienę.

Sveikinimas Jaunių choras Jaunučių choras

2020 m. kovo 12 dieną Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko 2020 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės „TAU“ chorų apžiūra. Komisijos pirmininkas Dainų dienos meno vadovas ir šventės dirigentas Raimondas Katinas puikiai įvertino apžiūroje pasirodžiusius Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunučių chorą (mokytoja Jūratė Duderienė, koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė) ir jaunių chorą (mokytoja Viktorija Morkūnienė, koncertmeisterė Romualda Butkevičienė) ir pakvietė dalyvauti liepos 6 d. Vilniuje Vingio parke vyksiančią 9-tąją moksleivių dainų šventę „TAU“.

Mokytoja Ieva Morkūnaitė

„Muzikos garsai – 2020“

2020 m. vasario 28 d. Panevėžio miesto Dailės galerijoje vyko II Respublikinis muzikos ir meno mokyklų antrojo instrumento (fortepijono) festivalis „Muzikos garsai – 2020“.


Festivalyje dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos chorinio dainavimo VI kl. mokinė Laura Čeponytė.

Mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė

2020 m. vasario 6 d. Nacionalinėje filharmonijoje vyko Lietuvos kamerinio orkestro, smuikininko bei dirigento Hugo Ticciati ir violončelininko Roko Vaitkevičiaus programa „Vienišas angelas“.
Koncerte greta Pēterio Vasko meditacijos smuikui ir orkestrui „Vienišas angelas“ skambės Philipo Glasso, Terry Riley ir Josepho Haydno kūriniai styginiams arba orkestrui, Vlado Jakubėno Serenada violončelei ir fortepijonui (Arvydo Malcio aranžuotė) bei roko grupės „The Beatles“ daina „Across the Universe“ („Aplink visatą“; Johanneso Marméno aranžuotė).

2020 m. sausio 22 d.
Biržų kultūros centre
Biržų ir Bauskės muzikos ir meno mokyklų
KONCERTAS
„Draugystės tiltai“


„Dainų dainelė“ tai vienas unikaliausių ir daugiausiai dalyvių pritraukiančių, ilgametes tradicijas turinčių projektų.
2020 m. sausio 22 d. Pasvalio muzikos mokykloje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė 2020“ II etapo koncertas.

Jūratės Duderienės mergaičių ansamblis Hilarija Čeponytė

III etapas, kuris vyks LRT studijoje pateko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojos metodininkės Jūratės Duderienės mergaičių ansamblis ir mokytojos Ievos Morkūnaitės solistė Hilarija Čeponytė.

Mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla jau daug metų bendrauja ir bendradarbiauja su Bauskės muzikos ir meno mokyklos bendruomene. Kartu rengia bendrus koncertus tiek Bauskėje, tiek Biržuose.
2020 m. sausio 22 dieną Biržų kultūros centre įvyko bendras abiejų mokyklų mokinių koncertas „Draugystės tiltai“. Taip pat buvo atidaryta Bauskės ir Biržų jaunųjų dailininkų paroda.
Koncerto dalyvius pasveikino Savivaldybės mero pavaduotoja Astra Korsakienė, linkėdama, kad muzika neturėtų sienų, vienytų jaunuosius atlikėjus ir jų mokytojus.

Fleitos vyresnioji mokytoja Rima Venskienė


Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931