MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


ARCHYVAS 2022 metai 2021 metai 2020 metai  
2019 metai 2018 metai 2017 metai 2016 metai  
2015 metai 2014 metai 2013 metai 2008 - 2012 metai  

UAB BALTICUM TV „BIRŽŲ ŽINIŲ“ REPORTAŽAI APIE BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS VEIKLĄ
_____________________________________________________________________KALĖDŲ RYTĄ MUZIKA PRABILO

„Džiaugsmingų šventų Kalėdų“. Pasaulietinė kalėdinė giesmė.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Adelė Nevieraitė ir mokytoja Aušra Butkauskienė.

https://youtu.be/RQPzBTAF6CI

L. Šitte. Etiudas op. 160 Nr.1
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Ema Leliukė.
Mokytoja Dalia Šimbelienė.

https://youtu.be/q5AYL3Ao98E

Larisa Vološina. Geltonas-žydras valsas.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Veronika Vysochyn.
Mokytoja Liudmila Ross.

https://youtu.be/dILUSVvpuGg

Liudmila Kočatova. „Melodija“ iš kino filmo „Žaisliukas“.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fortepijoninis duetas: Eglė Undzėnaitė ir Tadas Šukevičius.
Mokytoja Ina Valotkienė.

https://youtu.be/3WJjAcRExYo

Paul de Senneville. „Meilės istorija“.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Eglė Pažemeckaitė.
Mokytoja Dalia Šimbelienė.

https://youtu.be/km5U5PKuOk0

Fr.Chopin Valsas a-moll.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Elinga Fergizaitė.
Mokytoja Romualda Butkevičienė.

https://youtu.be/ZOAIwhaorFE

Lietuvių liaudies šokis „Šeinis“.
Atlieka duetas „POP“ Karina Staškevičiūtė (fortepijonas) ir Martynas Staškevičius (trombonas).
Mokytoja Roma Butkevičienė.

https://youtu.be/eoqIl0Qp1zM

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.

           

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų keramikų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Kūčios

Eugen Doga. „Gramafono valsas“.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Eglė Undzėnaitė.
Mokytoja Ina Valotkienė.

https://youtu.be/J_NHJzT6gc8

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Dvidešimt septintoji diena

Hans-Gunter Heumann. „Ricky King“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Ksaveras Dubra.
Mokytoja Rita Vaičiulėnienė.

https://youtu.be/Vo3yXdO61dk

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų keramikų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Dvidešimt šeštoji diena

F. Špindleris. Etiudas „Gražios rožės“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Elzė Vosyliūtė.
Mokytoja Ina Valotkienė.

https://youtu.be/6X-kRGlDIJs

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų keramikų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Dvidešimt penktoji diena

W. A. Mozart. Allegretto. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Jokūbas Dapšauskas (fliugelhornas).
Mokytojas Pranas Dapšauskas.

https://youtu.be/JqgIwc1K60A

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų keramikų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Dvidešimt ketvirtoji diena

S. Kochleris. „Lokio grizlio šokis“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Darija Rakickaitė.
Mokytoja Ina Valotkienė.

https://youtu.be/Yle_l3j6XEA

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Dvidešimt trečioji diena

Giorgio Mainerio (1535–1582) „Schiarazula Marazula“.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos NVŠ programos „Instrumentų pažinimas“ dalyviai: Miglė Fergizaitė (organetas), Rima Venskienė, Sofija Stambrauskaitė (fleitos), Lauryna Bukytė, Elinga Fergizaitė, Pijus Striška, Emilijus Mažeika (smuikai), Konstantas Vaitiekūnas (viola da gamba), Medeina Duderytė (tamburinas).
Įrašyta Šv. Cecilijos senosios muzikos festivalio Edukaciniame koncerte „Sveika, šv. Cecilija" 2022-11-26 Valdovų rūmų Didžiojoje renesensinėje menėje.

https://youtu.be/TAMq5lFqy78

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Dvidešimt antroji diena

L. Šitte. Etiudas op. 160, Nr.1. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Ajus Bagdonas.
Mokytoja Dalia Šimbelienė.

https://youtu.be/vuBOCukjQAA

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Dvidešimt pirmoji diena

Brian Crain. „Drugelio valsas“ iš ciklo „A Simple life“ (Paprastas gyvenimas). Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Adelė Nevieraitė ir mokytoja Aušra Butkauskienė.

https://youtu.be/EQFagfsYZCI

MAŽIEJI DRAUGAI. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.

https://youtu.be/EeXroWfXXCM

ADVENTO KALENDORIUS. Dvidešimtoji diena

L. van Beethoven. Vokiečių šokis. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Medeina Duderytė su močiute Jūrate Duderiene, Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja.

https://youtu.be/AS_G8JNuru8

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Devynioliktoji diena

S. Bredik. Polifoninė pjesė. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Petras Janulis, IV klasė, ir mokytoja Violeta Čėrkienė.

https://youtu.be/xC96w1RcXKE

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Aštuonioliktoji diena

K. Černi. Etiudas C-dur.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Agota Nevieraitė.
Mokytoja Ina Valotkienė.

https://youtu.be/JJeYNjxn5XI

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Septynioliktoji diena

ŠVENTINIAI LINKĖJIMAI.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos V–VIII klasių mokinių muzikos istorijos darbas.
Mokytoja Vigilija Macienė.

https://www.youtube.com/watch?v=zWZvWyhQXxM

ADVENTO KALENDORIUS. Šešioliktoji diena

A.Diabelli. Etiudas „Šokinėjimas pievelėje“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Aurėja Žižytė.
Mokytoja Ina Valotkienė.

https://youtu.be/tXgemCAA3FM

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Penkioliktoji diena

J. P. Verpeux. „Meditacija“, op. vpx-430.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Saulė Mickevičiūtė.
Mokytoja Viktorija Morkūnienė.

https://youtu.be/vx6Uy6Lsr7A

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Keturioliktoji diena

C. Gurlitt. Etiudas B-dur. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Medeina Duderytė.
Mokytoja Gražina Beleckienė.

https://youtu.be/kSnF7fmYDjQ

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų keramikų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Tryliktoji diena

L. Kolesov. „Linksmas genys“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Petras Janulis.
Mokytoja Violeta Čėrkienė.

https://youtu.be/fXzTGdVm_Xw

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų keramikų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Dvyliktoji diena

Zigmo Venckaus harmonizuota lietuvių liaudies daina „Oi tu, rūta, rūta“.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mergaičių trio: Žiedė Pakalnytė, Emilija Kehoja, Austėja Venclovaitė.
Mokytoja Viktorija Morkūnienė, koncertmeisterė Liudmila Ross.

https://youtu.be/h1Cyizv_Q9I

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos III klasės dailininkų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Vienuoliktoji diena

A.Streabog. Etiudas „Trimitininkų maršas“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Adriana Vaičiulytė.
Mokytoja Ina Valotkienė.

https://youtu.be/kHW5jvJGvN8

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos III klasės dailininkų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Dešimtoji diena

„Gimtinei“. Olego Bogdanovo muzika, Antaninos Garmutės žodžiai.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Milginta Staniulytė.
Mokytoja ir koncertmeisterė Ieva Morkūnaitė.

https://youtu.be/ECVYzVjFvpQ

ADVENTO KALENDORIUS. Devintoji diena

Tauras Adomavičius. „Linksmasis ančiukas“.
Atlieka muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė“ dalyvis ansamblis „POP“: Karina Staškevičiūtė (fortepijonas) ir Martynas Staškevičius (trombonas).
Mokytoja Romualda Butkevičienė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla.

https://youtu.be/vdAG2MsdCjs

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos III klasės dailininkų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Aštuntoji diena

Advento giesmę „Atskamba balsas“, žodž. Stasio Ylos, muz. Juozo Naujalio, gieda Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vyresniųjų klasių chorinio dainavimo mokinės, vargonuoja mokytoja Ieva Morkūnaitė.
Mokytojos: Viktorija Morkūnienė ir Ieva Morkūnaitė.

https://youtu.be/reloDrTno94

ADVENTO KALENDORIUS. Septintoji diena

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos II klasės dailininkų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Šeštoji diena

V. Bagdonas. Lapė šluotauodegė. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Medeina Duderytė.
Mokytoja Gražina Beleckienė.

https://youtu.be/0Hswf-qxDzo

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos I klasės dailininkų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Penktoji diena

Vilnis Salaks. Romansas. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos smuikininkai Karolis Flenderis ir Elinga Fergizaitė.
Mokytoja Violeta Sabonienė, koncertmeisterė Romualda Butkevičienė.

https://youtu.be/smADyVKKtJA

ADVENTO KALENDORIUS. Ketvirtoji diena

SNAIGĖS. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos I–II klasės keramikų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Trečioji diena

B. Gagnon. „Ave Verum“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras. Mokytoja Viktorija Morkūnienė.

https://youtu.be/U9rxnIqGqAM

ADVENTO KALENDORIUS. Antroji diena

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės mokytojos Jurgitos Narvidaitės-Varžinskienės kurti advento vainikai.


ADVENTO KALENDORIUS. Pirmoji diena

Prasidėjo adventas – Kalėdų laukimo metas. Šiuo metu visi puošiame savo namus, įstaigas gražiausioms metų šventėms. Tačiau ir puošniausia aplinka nedžiugins, jei neužauginsime šventės savo širdyje. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai, muzikantai ir dailininkai, šią šventę augina patys ir dalinasi šiuo augimu su visais. Mokiniai ir mokytojai kviečia klausytis ir stebėti mūsų Adventinį kalendorių, kurio kiekvieną dieną pradėsime nauju muzikos kūriniu, dailininkų darbais. Linkime gražaus susikaupimo laiko, nepaskęsti priešventiniame šurmulyje ir bent keletą minučių kasdien skirti menui.
Advento kalendorių pradedame tradicine melodija, kurią atpažįstame kiekvienas. Tegul ji mus veda į laukimo, susikaupimo laiką.
RASOKIT DANGŪS. Juozo Naujalio advento giesmė. Vargonuoja Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja, Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonininkė Ieva Morkūnaitė.

https://youtu.be/rvTHrjwZTg0

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931