MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


KORUPCIJOS PREVENCIJA  


Asmenys, atsakingi už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Mokykloje:

Direktorė Edita Timukienė, tel. +370 670 93 053 el. paštas birzai.muzika@gmail.com

Direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Mokykloje – fleitos vyresnioji mokytoja Rima Venskienė, tel. +370 624 95059, el. paštas rima.venskiene@gmail.com

INTERESANTAMS

Prašome pareikšti savo nuomonę apie Mokyklos darbuotojų pagirtiną ar netinkamą elges el. paštu: birzai.muzika@gmail.com arba skambinti Mokyklos direktoriui Tel.: +370 450 32 947.


BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS 2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2022 METŲ ATASKAITA

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS 2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS (VK-108, 2022-12-30)

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS 2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS (VK-113, 2021-12-31)

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYSE 2021 METAIS

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2020 METAIS

ĮSAKYMAS DĖL VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO (VK-29, 2020-09-18)

ĮSAKYMAS DĖL VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJOS, TVIRTINIMO (VK-37, 2020-10-01)
Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931