MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


BIBLIOTEKA Naujos knygos  


Biržietiški akcentai muzikinės kultūros atspindžių knygoje

2021 m. spalio 9 dieną Biržuose buvo pristatyta muzikologo Vaclovo Juodpusio trilogija „Tai buvo... Muzikinės kultūros atspindžiai“. Knygos sutiktuvėse dalyvavo ir knygą pristatė pats autorius, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos bičiulis Vaclovas Juodpusis. Vlado Jakubėno muzikos mokyklai svečias padovanojo trečiąją trilogijos knygą, kurioje pateikta nemažai informacijos apie Vlado Jakubėno muzikos mokyklą, mokinių koncertus, mokyklos vadovų ir mokytojų pastangas ugdyti jaunuosius muzikos atlikėjus.
Knygoje prisimenamas 2016 m. vykęs koncertas-susitikimas Stasio Vainiūno namuose, Vilniuje, kur koncertavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos organizuoto tarptautinio Vlado Jakubėno jaunųjų pianistų konkurso dalyviai.


Knygoje spausdinamas pasakojimas apie 2017 m. gegužę Stasio Vainiūno namuose vykusį vakarą-koncertą kompozitoriui Vladui Jakubėnui paminėti. Šiame renginyje dalyvavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojai ir mokiniai. Susitikimo metu buvo prisiminti ir iš Pabiržės kilę kompozitoriai broliai Antanas, Bronius ir Motiejus Budriūnai. Į vakarą su savo mokiniais atvyko buvę Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai Eglė Stuokaitė ir Mantas Makrickas, muzikos pedagogai. Koncertavo biržiečiai moksleiviai ir jų bendraamžiai iš Naujosios Vilnios, Vilniaus Karoliniškių, Panevėžio muzikos mokyklų, M. K. Čiurlionio menų gimnazijos.
Knygoje spausdinama publikacija apie 2018 m. gegužės mėnesį vykusią Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių viešnagę Vilniuje. Mokiniai lankėsi Signatarų namuose, Stasio Vainiūno namuose. Stasio Vainiūno namuose koncertavo biržiečiai mokiniai ir mokytojai. Taip pat koncertavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos organizuoto tarptautinio Algirdo Ločerio akordeonininkų konkurso laimėtojai iš Naujosios Vilnios muzikos mokyklos.
Dar vienas pasakojimas primena 2019 m. koncertą-susitikimą Stasio Vainiūno namuose, skirtą kompozitoriui Vladui Jakubėnui, kuriame taip pat dalyvavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai.
Knygoje spausdinamas nekrologas 2017 m. į Amžinybę išėjusiais biržietei Aleksandrai Balčiauskienei, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kuratorei, Vlado Jakubėno draugijos valdybos narei, Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos valdybos narei.


Suskaitmeninti leidiniai (PDF formatas)

Vadovėliai
Rimtautas Kašponis. SOLFEDŽIO. (8 dalys, I–VII klasėms ir Priedai).
Donata Ūsaitė. SOLFEDŽIO 3 (4 dalys).
Donata Ūsaitė. SOLFEDŽIO 4 (4 dalys).
Donata Ūsaitė. SOLFEDŽIO 5 (3 dalys).
Nijolė Bogutaitė Dėdinienė. PIANINO PAMOKOS (2 dalys).

Kūriniai fortepijonui
Clara-Schumann. QUATRE PIECES FUGITIVES op. 15.
ClaraWieck. ROMANCE VARIE POUR LE PIANO op. 3.
Clara Wiek. SOIREES MUSICALES POUR LE PIANO FORTES op. 6.
Balys Dvarionas. KŪRINIAI FORTEPIJONUI.
J. L. Dussek. SONATINE op. 20.
Lili Boulangeri. TROIS MORCEAUX POUR PIANO.
Nijolė Bogutaitė-Dėdinienė. ŠALTINĖLIS. 95 etiudai fortepijonui lietuviškų dainų motyvais.
Dž. Tompsonas. POKŠTAS.
J. S. Bach. INVENCIJOS (dvibalsės ir tribalsės) fortepijonui. Maskva, 1987 (rusų kalba).

Kūriniai vokalui
Zita Bružaitė. HIMNAS MUZIKAI.

Kūriniai smuikui
T. Šernas. ETIUDAI SMUIKUI.
SMUIKUOKIME DVIESE. Renesanso ir baroko duetai, 1 sąsiuvinis.
Balys Dvarionas. PJESĖS JAUNIESIEMS SMUIKININKAMS.
Antanas Dirvanauskas, Vladas Varčikas. 10 LIETUVIŲ LIAUDIES MELODIJŲ SMUIKUI IR FORTEPIJONUI.
PJESĖS STYGINIŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRUI. H. F Hendelio „Pasakalija“; B. Dvariono Pjesė.
Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931