Kompozitorius Vladas Jakubėnas  
   
MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Mokyklos darbuotojai
Savivalda
Ko mokome
NUOTOLINIS MOKYMAS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Veiklos planavimas
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės atskaitos
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
RENGINIAI
Konkursai
Seminarai
Kūrybinės stovyklos
Koncertai, šventės
ARCHYVAS
FOTOGALERIJA
DAILĖS SKYRIUS
NUORODOS

RENGINIAI Konkursai  

Akordeonininkų konkursai ir laimėjimai


Vlado Jakubėno muzikos mokyklos akordeonininkų trio:
Nerūnas Lapėnas, Erikas Bogdanas ir Erna Variakojytė su savo mokytoja Ala Fetingiene

2020 m. spalio ir lapkričio mėnesiais Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji akordeonininkai (mokytoja ekspertė Ala Fetingienė) dalyvavo trijuose nuotoliniuose jaunųjų akordeonininkų konkursuose. Visuose biržiečius lydėjo sėkmė.
Lapkričio pradžioje Šiauliuose vyko Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos organizuojamas XIII tarptautinis jaunųjų akordeonininkų konkursas „Linksmasis akordeonas“. Šiame konkurse Nerūnas Lapėnas laimėjo II vietos laureato diplomą, III vietos laureato diplomu įvertintas akordeonininkų ansamblis, kuriame groja Nerūnas Lapėnas, Erikas Bogdanas ir Erna Variakojytė.
Spalio 22–24 dienomis akordeonininkai dalyvavo Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje vykusiame tarptautiniame Vaclovo Furmanavičiaus muzikos, meno mokyklų ir konservatorijų akordeonistų konkurse-festivalyje. Solistas Nerūnas Lapėnas ir akordeonininkų trio (N. Lapėnas, E. Bogdanas ir E. Variakojytė) laimėjo III vietos laureatų diplomus.
Spalio 16 dieną Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje vyko respublikinis ansamblinio muzikavimo konkursas „Lietuva, aš už muziką“. Vlado Jakubėno akordeonininkų trio (N. Lapėnas, E. Bogdanas ir E. Variakojytė) laimėjo II vietos laureato diplomą instrumentinių ansamblių B kategorijoje.
Visi konkursai vyko nuotoliniu būdu, dalyviai siuntė įrašus su savo atliekamais kūriniais.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

Miko Vaitkevičiaus lengvosios ir džiazo muzikos festivalyje-konkurse laimėjo Didįjį prizą

2020 m. spalio 17 dieną Vilniuje, „Lyros“ muzikos mokykloje, įvyko penktasis respublikinis Miko Vaitkevičiaus lengvosios ir džiazo muzikos festivalis-konkursas. Jame dalyvavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojo Prano Dapšausko vadovaujamas ansamblis: Almantas Vaitkevičius (tūba), Emilijus Jakavickas (trombonas), Nojus Pauša (altas saksofonas, mokytojas Gitas Korsakas) ir Grantas Lozoris (mušamieji, mokytojas Elmaras Duderis).


Festivalyje-konkurse dalyvavo 27 dalyviai, ansambliai ir solistai. Biržiečių ansamblis laimėjo Didįjį prizą. Visi ansamblio dalyviai apdovanoti diplomais, vadovui mokytojui P. Dapšauskui įteikta padėka už nuoširdų darbą rengiant kolektyvą konkursui. Sveikiname jaunuosius muzikantus, jų vadovą ir mokytojus!

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

Jaunučių chorui suteikta I meninio pajėgumo kategorija

Vlado Jakubėno muzikos mokyklą pasiekė džiugi žinia iš Vilniaus, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų gimnazijos: mokyklos Jaunučių chorui (vadovė mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė, koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė) 2020 m. rugsėjo 18 d. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus įsakymu buvo patvirtinta I meninio pajėgumo kategorija.
Pajėgumo kategorijomis vertinami meno kolektyvai, kurie vykdo Lietuvos moksleivių dainų švenčių tradicijos tęstinumą ir įgyvendina nuolatinį rengimąsi dainų šventėms užtikrinančias programas. Meno kolektyvų meninis lygis nustatomas pagal keletą rodiklių: gebėjimą atkurti stilių, žanrų, laikotarpių, regionų kultūrinių tradicijų, konkrečių autorių meninės kalbos ypatumus; meninių interpretacijų originalumą, pagrįstumą; kūrinių atlikimo techniką; repertuaro sudėtingumą; repertuaro apimtį, jo atnaujinimo intensyvumą; kūrinių atlikimo ansambliškumą, kolektyviškumą.
I kategorija suteikiama mokyklos meno kolektyvui, vykdančiam pasirengimo dainų šventėms programą ir dalyvaujančiam tarptautinėse, šalies, regionų, miestų ir rajonų dainų šventėse, konkursuose ir kituose renginiuose.


Mokytojos metodininkės Jūratės Duderienės vadovaujamas Jaunučių choras nuo 1985 m. dalyvavo visose moksleivių dainų šventėse. 2001, 2004, 2008, 20011, 2015, ir 2019 metais dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje – konkurse „Mes Lietuvos vaikai“, dalyvavo ketvirtajame ir penktajame respublikiniame chorų festivalyje „Chorų šventė“. Choras koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauja bendruose projektuose su Pasvalio, Panevėžio, Kupiškio, Rokiškio meno ir muzikos mokyklomis. 2020 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės apžiūroje komisija Jaunučių chorui rekomendavo skirti I laipsnio diplomą.
Meno kolektyvų kategorijas nustato kolektyvų meninio lygio vertinimo ekspertų komisijos, kurių sudėtį tvirtina ir jų darbą organizuoja Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla. Komisijos sprendimu rugsėjo 18 d. pirmoji kategorija buvo suteikta Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunučių chorui.
Sveikiname!

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

Mokinys aplenkė mokytoją

XXVIII JUOZO PAKALNIO RESPUBLIKINIO JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ PUČIAMAISIAIS IR MUŠAMAISIAIS MUZIKOS INSTRUMENTAIS KONKURSO REZULTATAI

Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų, grojančių pučiamaisiais instrumentais, konkursas vyko jau 28 kartą (pirmą kartą vyko nuotoliniu būdu, reikėjo įkelti įrašus į YouTube platformą).
Konkurso žiuri: LMTA Profesorius Adomas Kontautas vertino varinius pučiamuosius, LMTA pučiamųjų katedros vedėjas profesorius daktaras Robertas Beinaris vertino medinius pučiamuosius.
Konkurso organizatorius – Kauno Juozo Gruodžio konservatorija.

Augustas Zonys Liutauras Miežiūnas Almantas Vaitkevičius

Šiame konkurse 3 kartus laureatu tapti teko ir man, tačiau aukščiausio apdovanojimo pelnyti nepavyko, tačiau, ko nepavyko mokytojui 2001, 2003, 2005 metais, 2020 metų birželio 19 dieną 1 vietą šiame konkurse laimėjo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Augustas Zonys (althornas 1 grupė), Liutauras Miežiūnas (tūba 1 grupė) laimėjo 3 vietą, o Almantas Vaitkevičius (tūba 1 grupė) užėmė 4 vietą.

1 vieta: https://www.youtube.com/watch?v=caq9NFY_k2Y
3 vieta: https://www.youtube.com/watch?v=oUPGqmmunnA
4 vieta: https://www.youtube.com/watch?v=g8YW9_J6XHc

Vyresnysis mokytojas Pranas Dapšauskas

I-asis jaunųjų muzikantų konkursas „Muzika @“

Prasidėjus nuotoliniam ugdymui, natūraliai kilo poreikis jaunųjų muzikantų nutrūkusį koncertinį bei konkursinį gyvenimą perkelti į kitą erdvę. Kauno 1-oji muzikos mokykla ir Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija suorganizavo pirmąjį nuotolinį konkursą Lietuvoje. Nors užsienio šalyse tokio formato – sinchroninių ar asinchroninių video pasirodymų – renginiai nėra retas ar išimtinis dalykas, Lietuvos muzikiniame pasaulyje tai dar nauja.
Konkurse dalyvavo 606 jaunieji atlikėjai, grojantys įvairiais muzikos instrumentais. Konkurso vertinimo komisijos pirmininkė Rūta Rikterė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fortepijono katedros profesorė, Lietuvos kultūros ir meno premijos laureatė, džiaugėsi turėjusi galimybę būti šio inovatyvaus konkurso vertinimo komisijos pirmininke bei išgirsti daug puikių, gabių, muzikuojančių mokinių įrašų. Konkurso vertinimo komisijoje dirbo ir Augustinas Rakauskas (akordeonas) – Lietuvos muzikas, akordeonininkas, koncertuojantis atlikėjas, daugelio tarptautinių konkursų prizinių vietų laimėtojas. Džiaugiuosi mokiniu akordeonininku N. Lapėnu, kuris dalyvavo šiame konkurse ir buvo įvertintas II vieta (20,5 balai).

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Nerūnas Lapėnas

Gaila, jog dėl paskelbto karantino Biržuose neįvyko III tarptautinis Algirdo Ločerio jaunųjų akordeonininkų konkursas ir norisi palinkėti Nerūnui bei visiems mokiniams ruoštis ir laukti naujų konkursų, festivalių bei susitikimų su draugais.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Ala Fetingienė

Muzikiniai laimėjimai

2020 m. kovo 7 dieną Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje vyko festivalis „Muzikuokime drauge“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. Tai buvo puiki proga pasinerti į nuotaikingą muzikos pasaulį, pasidžiaugti vieni kitais ir nuoširdžiai muzikuoti drauge. Šio festivalio tikslas – populiarinti grojimą kameriniuose ansambliuose ir sudaryti sąlygas mokiniams tapti kūrybingais atlikėjais.
Įvairūs pasirodymai jauniesiems atlikėjams dažnai kelia baimę, jaudulį ir įtampą. Džiugina tai, kad mūsų šalyje atsiranda konkursų, festivalių, kuriuose stengiamasi, kad vaikai šių emocijų patirtų kuo mažiau, būtų visi pastebėti ir įvertinti. Vienas tokių – tai puikiai Vilniečių suorganizuotas renginys „Muzikuokime drauge“.
Festivalyje dalyvavo Alytaus, Biržų Vlado Jakubėno, Vilniaus Algirdo, Balio Dvariono, Naujosios Vilnios, Bronio Jonušo muzikos bei Garliavos, Druskininkų, Rudaminos, Utenos meno mokyklų kameriniai ansambliai. Išklausėme daugiau kaip 150 parengtų jaunųjų atlikėjų: daug puikiai atliktų, originalių ir įdomiai aranžuotų, išradingai pagal mokinių galimybes parinktų kūrinių.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos kamerinis ansamblis: pianistai Aurėja Žižytė 2 kl., Arnas Kondrotas 2 kl., Elzė Vosyliūtė 2 kl., mokytoja Ina Valotkienė ir klarnetininkas Simonas Jankūnas 5 kl., mokytojas Gytas Korsakas tapo šio festivalio diplomantais. Mokiniai atliko nuotaikingą T. Šlaustienės kūrinį „Džiaze tik meškiukai“. Mažiesiems pianistams tai buvo pirmoji puiki patirtis, padovanojusi gražių įspūdžių ir gerų emocijų. Grojimas ansamblyje tai gera treniruotė, kuomet mokomasi užgirsti vieni kitus, ansambliškai išklausyti ir išgyventi muziką. Jauniesiems pianistams prireikė nemažai ryžto ir ištvermės daug ir dažnai repetuoti. Skambinti džiazinį kūrinį vienu fortepijonu šešiomis rankomis, nėra taip paprasta. Nuo pat mažens daug repetuojant, įgyjama neįkainojamos, muzikanto kelyje labai reikalingos patirties. Festivalio pabaigoje mokiniai buvo apdovanoti puikiais suvenyrais, o, kad neprailgtų rezultatų laukimas, dalyvių laukė saldus siurprizas – didžiulis tortas.


Nuoširdžiai dėkojame mokinių tėveliams už kelionę, rūpestį, kantrybę ir palaikymą viso festivalio metu.
Vasario 21 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fortepijono 9 klasės mokinys Pijus Valotka dalyvavo I-ąjame tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse „Muzikos garsai“. Konkursą organizavo Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija. Pianistai varžėsi 4-iose amžiaus kategorijose nuo 7 iki 15 metų. Dalyviai atliko po tris kūrinius: Baroko epochos, etiudą ir pjesę. Jaunieji talentai varžėsi iš Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, Vilniaus Algirdo, Tartu Heino Eller muzikos mokyklos, Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos, Kauno A. Kačanausko, Kauno 1-osios, Klaipėdos J. Karoso, Vilniaus Ąžuoliuko, Kauno M. Petrausko, Klaipėdos J. Kačinskio, Panevėžio, Jonavos J. Miščiukaitės, Marijampolės, Elektrėnų, Šilutės, Garliavos muzikos ir meno mokyklų. Pijus Valotka, paskambinęs savo programą, buvo apdovanotas pagyrimo raštu, muzikiniais suvienyrais.
Įvyko puikus „Muzikos garsų“ renginys, pripildytas nuostabių garsų, džiugaus pasididžiavimo jausmo, kūrybinių akimirkų ir jaudulio, nes kiekvienam atlikėjui teko pademonstruoti muzikinio mąstymo galimybes ir meistriškumą.
Konkurso įspūdžiai pasiliks ilgam, nes groti nuostabioje salėje ir tokiu puikiu fortepijonu „Steinway sons“ tenka nedažnai.

Ina Valotkienė
Fortepijono mokytoja
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla


„Muzikos garsai – 2020“

2020 m. vasario 28 d. Panevėžio miesto Dailės galerijoje vyko II Respublikinis muzikos ir meno mokyklų antrojo instrumento (fortepijono) festivalis „Muzikos garsai – 2020“.


Festivalyje dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos chorinio dainavimo VI kl. mokinė Laura Čeponytė.

Mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė


Iš saulėtojo Riminio su laurais

2019 m. birželio pabaigoje Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pianistai Pijus Valotka (8 kl.), Tadas (4 kl.) ir Lauryna (8 kl.) Šukevičiai (mokytoja Ina Valotkienė) buvo išvykę į Italiją 14-ąjį tarptautinį konkursą – festivalį „Rimini Fest 2019“.
Tarptautinis konkursas „Rimini Fest“ – pats smagiausias. Jam pasibaigus, konkursantų laukė Italijos saulė, jūra ir smagios pramogos. Visgi tuos smagumus reikėjo užsidirbti. Mokiniai Tadas, Lauryna ir Pijus rimtai dirbo visus metus, negailėjo savaitgalių, sėkmingai dalyvavo įvairiuose konkursuose. Mokslo metams pasibaigus, išvykome į Italiją. Dvi dienos kelionėje buvo užimtos grojimu mintyse, ant stalo, ant „nebylios“ klaviatūros. Biržiečiams netrukdė nei karštis, nei įtampa, nei nuovargis.
Visi trys biržiečiai pianistai konkurse pelnė prizines vietas. Pijus savo amžiaus kategorijoje atlikęs solinę programą, laimėjo laureato diplomą – 1 vietą. Tadas ir Lauryna, paskambinę duetu, buvo įvertinti trečios vietos laureatų diplomais. Pijus su Kotryna Mordaite (Kauno M. Petrausko muzikos mokykla, mokytoja Liuba Vilutienė), paskambinę duetu, iškovojo antros vietos laureato diplomus.

„Rimini Fest 2019“ konkurso laureatai: Pijus Valotka, Tadas Šukevičius, Lauryna Šukevičiūtė ir mokytoja Ina Valotkienė

14-asis tarptautinis muzikos konkursas „Rimini Fest 2019“ – tai prestižinis renginys Italijoje. Konkursas – festivalis vyko Riminio dramos teatro salėje. Tarptautinio konkurso žiuri nariais buvo pakvieti žymūs Italijos kultūros ir meno atstovai. Konkurse varžėsi atlikėjai iš Čekijos, Moldovos, Kinijos, Bulgarijos, Rusijos, Italijos, Kroatijos, Armėnijos, Baltarusijos, Lietuvos ir Ukrainos. Pagrindinis šio renginio tikslas – ieškoti naujų talentingų atlikėjų, pristatant daugiakultūrines tradicijas visuomenei.
Po konkurso prasidėjo lauktos atostogos. Visiems didelį įspūdį paliko Tiberijaus tiltas, Šv. Pranciškaus bažnyčia, San Marino miestas (penkta mažiausia valstybė pasaulyje). Tadas su Pijumi ypač nekantriai laukė apsilankymo „Mirabilandijoje“ – didžiausiame Europos vandens pramogų parke.
Nauja diena žadėjo įspūdžius Venecijoje. Venecija – gondolų, kaukių, įspūdingos architektūros miestas, kuriame nuolat vyksta parodos, koncertai, šiuolaikinio meno pasirodymai. Apiplaukėme Burano salą, išraižytą kanalų. Šios salos gyventojai garsėja kaip nėrinių ekspertai ir gaminantys venecijietiškas kaukes. Įspūdį paliko San Mikelis – mirusiųjų sala. Aukšta siena saloje juosia čia esančias kapines. Aplankę Murano salą, žavėjomės nuostabiais stiklo dirbiniais. Sužinojome, kad stikliniai šedevrai šioje saloje kuriami daugiau nei 700 metų. Dalindamiesi kelionėje patirtais įspūdžiais, supratome, kad Venecija yra viena tų vietų pasaulyje, kurią būtina aplankyti bent kartą gyvenime.
Atostogų dienos prabėga akimirksniu ir įsimena ilgam. Tačiau šioje kelionėje labiausiai džiugino mokinių pasiekimai, garsinantys mūsų mokyklą ir Lietuvą. Dalyvavimas konkurse – festivalyje „Rimini Fest 2019“ mums suteikė galimybę reprezentuoti Biržų miestą, tuo pačiu pažinti kitų tautų kultūrą, užmegzti bendradarbiavimo ryšius su kitomis šalimis.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja Ina Valotkienė


Linksmieji muzikos pasažai

2019 m. birželio mėnesį Viešoji įstaiga „Muzikos forumas“ surengė Lietuvos jaunųjų atlikėjų festivalį – konkursą „Linksmieji pasažai“. Renginyje dalyvavo gausus moksleivių būrys iš visos Lietuvos muzikos ir meno mokyklų. Festivalis – konkursas vyko Vilniaus mokytojų namų Didžiojoje salėje. Moksleivių atlikimą vertino Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos pedagogai, kurie atrinko laureatus.
Nors atostogos muzikos mokykloje jau prasidėjo, tačiau pianistui Pijui Valotkai (mokytoja I. Valotkienė) ir kaunietei Kotrynai Mordaitei (mokytoja L. Vilutienė) karščiai nebaisūs. Mokinių fortepijoninis duetas paskambinęs G. Kuprevičiaus Preliudą (M. K. Čiurlioniui atminti) ir J. Brahms Vengrų šokį Nr. 5, pasirodė puikiai bei tapo laureatais (1 vieta). Mokiniai sulaukė pakvietimo skambinti finaliniame renginio koncerte – Chodkevičių rūmuose.


Renginio organizatoriai siekė suteikti galimybę jauniesiems atlikėjams koncertuoti unikalioje viešoje erdvėje ir įgyti vertingos patirties. Dalyviai buvo apdovanoti puikiais Alma litera įsteigtais asmenybę ugdančiais prizais. Dvi šventiškai džiaugsmingos dienos pakylėjo jaunuosius pianistus virš kasdieninio darbo ir jį įprasmino.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja I. Valotkienė
Sveikiname
Laimėjus IV respublikinio muzikos (meno) mokyklų jaunųjų pianistų konkurso
„Jaunieji fortepijono lyderiai“
I vietos laureato diplomą

Pijų Valotką ir jo mokytoją Iną Valotkienę


Administracija
2019-05-20


Jaunieji fortepijono lyderiai

2019 m. gegužės 25 d. Kauno J. Naujalio muzikos gimnazija ir Kauno įvairių tautų kultūros centro armėnų bendrija, pakvietė į pirmąjį tarptautinį konkursą – festivalį „Amicitia sonans“ („Skambanti draugystė“). Šio konkurso tikslas – skatinti Lietuvos ir Armėnijos kultūrinį bendradarbiavimą, apimantį kultūrinius, pedagoginius mainus, įgyvendinant nacionalinę kompozitorių kūrybos sklaidą. Konkurso programoje šalia kitų kūrinių, turėjo skambėti ir lietuvių arba armėnų kompozitorių kūrinys.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pianistas Pijus Valotka (mokytoja metodininkė Ina Valotkienė) ir Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos pianistė Kotryna Mordaitė (mokytoja ekspertė Liuba Vilutienė) konkurse paskambino G. Kuprevičiaus Preliudą M. K. Čiurlioniui atminti ir J. Brahms Vengrų šokį Nr.5. Fortepijoninis duetas buvo įvertintas laureato diplomu.
Konkurso dalyvių apdovanojimo metu, pianistas ir žiūri narės iš armėnijos V. Jengibaryan ir A. Soghomonyan, klausytojams dovanojo puikių kompozitorių kūrinių koncertą.
Vienas prestižiškiausių Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos rengiamų konkursų yra respublikinis konkursas „Jaunieji fortepijono lyderiai 2019“. Gegužės 18 dieną jau ketvirtą kartą įspūdingoje Kauno filharmonijos koncertų salėje varžėsi patys stipriausi, talentingiausi, turintys didžiausią konkursinę patirtį pianistai iš visos Lietuvos muzikos ir meno mokyklų. Juos vertino žinomi Kauno pianistai – pedagogai, vadovaujami VDU muzikos akademijos dekano doc. Sauliaus Gerulio.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Pijus Valotka paskambinęs L. Bethoveno Sonata c-moll op.27 (Mėnesienos Sonata) ir M. Glinkos Polonezą E-dur, iškovojo laureato diplomą (1 vietą).


Jaunieji pianistai varžėsi aštuoniuose amžiaus kategorijose. Konkurse dalyvavo pianistai iš Druskininkų, Jonavos, Jurbarko, Elektrėnų, Garliavos, Marijampolės, Zarasų meno mokyklų. Taip pat iš Kauno A. Kačanausko, Kauno 1-osios, Kauno M. Petrausko, Kauno „Vyturio“ gimnazijos, Šiaulių 1-osios, Vilkaviškio, Radviliškio, Biržų V. Jakubėno muzikos mokyklų.
Prestižiniame jaunųjų pianistų konkurse, pelnytas aukštas įvertinimas, sėkmingai vainikavo Pijaus aštuonerių metų darbą muzikos mokykloje.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Ina Valotkienė


Skambanti M. K. Čiurlionio „Jūra“

2019 m. balandžio 10 d. Radviliškio muzikos mokykloje vyko Lietuvos jaunųjų pianistų konkursas „Čiurlionio jūra“.
Į konkursą susirinko pianistai iš įvairių Lietuvos muzikos ir meno mokyklų. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklai atstovavo pianistas Pijus Valotka.
Konkurse mokinys paskambino M. K. Čiurlionio Preliudą op. 12, Nr. 1 ir Vlado Jakubėno „Kaimiečių šokis“ iš „Vaivos juosta“. Pijus buvo įvertintas laureato diplomu.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja Ina Valotkienė
Straipsnis laikraštyje „Šiaurės rytai“ (2019-05-07)


2019 m. balandžio 25 d. į Rokiškį suvažiavo dainininkai iš Lietuvos, Latvijos bei Baltarusijos. Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokytojos Redos Kazlauskienės iniciatyva jau devintą kartą organizuojamas vokalinės muzikos konkursas „Lėkime dainų sparnais“.

Solistė Liepa Pačešiūnaitė

Šiais metais į konkursą vyko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos solistė Liepa Pačešiūnaitė (7 metai), kuri tapo šio konkurso laureate. Ją konkursui paruošė mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė, koncertmeisterė Romualda Butkevičienė.
Konkurse iš viso dalyvavo 64 kolektyvai (solistai, mažieji ansambliai, duetai, tercetai).

2019 m. balandžio 18 d. Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos estrados skyrius organizavo lengvosios muzikos festivalį – konkursą „Pavasario ritmu – 2019“. Konkurso organizatoriai skatino dalyvius domėtis lengvosios muzikos žanro atlikėjų muzikiniu palikimu.
Šiame konkurse dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos varinių pučiamųjų instrumentų ansamblis: L. Miežiūnas, A. Vaitkevičius, M. Domarkas, E. Jakavickas, A. Zonys, N. Pauša. Ansamblio mokytojas Pranas Dapšauskas. Berniukai laimėjo III vietos diplomą.

2019 m. balandžio 18 d. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje vyko Panevėžio ir Utenos apskričių muzikos ir meno mokyklų chorų perklausa „Mes Lietuvos vaikai“. Perklausome dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunučių choras (mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė, koncertmeisterė Romualda Butkevičienė).
Choras apdovanotas II laipsnio diplomu. Į baigiamąjį festivalį Klaipėdoje pakvieti visi dalyvavę perklausoje kolektyvai. Festivalis vyks 2019 m. birželio 16 d. Klaipėdos vasaros estradoje.

Jaunųjų dainininkų konkursas

2019 m. balandžio 11 d. Kupiškio meno mokykloje vyko V respublikinis vaikų ir jaunimo vokalinių ansamblių šventė – konkursas „Pasiimsiu paukščio balsą“.
Vokalinių ansamblių šventė – konkursas rengiamas nuo 2011 metų. Kasmet į šį konkursą vyksta ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji vokalistai. Konkurso tikslas – aktyvinti vaikų ir jaunimo vokalinių ansamblių veiklą, sudaryti sąlygas naujų kolektyvų atsiradimui, tęstinumui, ugdyti jų meistriškumą, skatinti domėjimąsi vokaline muzika.
Į šią šventę kviečiami dalyvauti mažieji vokaliniai ansambliai – duetai, tercetai, kvartetai ir vokaliniai ansambliai nuo 5 iki 12 dalyvių.


Šiais metais į konkursą vyko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos I – II klasių ir III – V klasių mergaičių vokaliniai ansambliai. Biržietes dainininkes lydėjo sėkmė. Abu ansambliai, savo kategorijose atlikę du laisvai pasirinktus skirtingo charakterio kūrinius, laimėjo III vietos laureatų diplomus. Ansamblių vadovė mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė, akompaniatorė Romualda Butkevičienė.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija
(Parengė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas
Ramutė Petronytė, tel. 8 683 33 582)Jaunųjų akordeonistų konkursas

2019 m. balandžio 5 – 7 d. Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje vyko XIII – asis tarptautinis akordeonistų konkursas „ASCOLTATE“. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji akordeonistai Nerūnas Lapėnas, Erikas Bogdanas, Erna Variakojytė ir Mikas Pašakarnis dalyvavo akordeonų ansamblių kategorijoje. Pagal konkurso nuostatus akordeonų ansamblių kategorijų dalyviai privalėjo atlikti 2 skirtingo charakterio kūrinius. Konkurso dalyvių pasirodymą vertino tarptautinė komisija.


Biržiečiai buvo apdovanoti III vietos laureatų diplomais ir medaliais. Jaunuosius akordeonistus Nerūną, Eriką, Erną ir Miką moko mokytoja ekspertė Ala Fetingienė. Konkursą organizavo Kauno krašto akordeonistų draugija, Lietuvos nacionalinė akordeonistų sąjunga, Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, Kauno 1-oji muzikos mokykla.

XIII-asis solfedžio konkursas

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje 2019 m. balandžio 5 dieną vyko Panevėžio apskrities muzikos ir meno mokyklų XIII-asis solfedžio konkursas. Konkurse dalyvavo 5-7 klasių mokiniai ir jų solfedžio mokytojai. Konkursas vyksta kas 2 metai vis kitoje Panevėžio apskrities muzikos ar meno mokykloje.
Šiais metais konkursą organizavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla. Solfedžio mokytoja metodininkė Rūta Degutienė, solfedžio vyresnioji mokytoja Rita Vaičiulėnienė, muzikos istorijos mokytoja metodininkė Vigilija Macienė, etnomuzikavimo vyresnioji mokytoja Aušra Butkauskienė parengė išradingas, įdomias, informatyvias bei kūrybingas užduotis. Renginio koordinatorė – mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas Ramutė Petronytė, konkurso organizatorė – solfedžio mokytoja metodininkė Rūta Degutienė.
Mokiniai varžėsi grupėmis, pritaikydami solfedžio ir muzikos istorijos pamokose įgytas žinias. Prireikė muzikos analizavimo įgūdžių klausant muzikos ir atliekant skaitymo iš lapo ritmines ir vienbalsio bei dvibalsio solfedžiavimo užduotis.


Konkurso lyderiais tapo ir į pirmą vietą išsiveržė dvi Panevėžio muzikos mokyklos komandos, nuo kurių nedaug atsiliko ir Pasvalio muzikos mokyklos mokiniai. Trečiąja vieta dalinosi Biržų, Kupiškio ir Rokiškio muzikos ir meno mokyklų komandos. Konkursą pabaigus skambia liaudies daina, laukiant vertinimo komisijos sprendimo, konkurso dalyviai vieni kitus džiugino dainų melodijomis, muzikuodami fortepijonu, smuiku, gitara.
Po konkurso mokytojai dalinosi gerąja darbo patirtimi, domėjosi solfedžio įgūdžių skaitymo iš lapo patirties įgijimu bei nauda solfedžio mokymui. Konkurso dalyviai aplankė Kirkilų bokštą bei karstines įgriuvas. Muzikos bei meno mokyklų vadovai aptarė aktualius klausimus, analizavo naujus įstatymus, dalinosi vadybine patirtimi.

Pučiamųjų instrumentų konkursas

2019 m. kovo 29 dieną Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje vyko tarptautinis medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų solistų konkursas „Ventus Musicale“. Šiame konkurse dalyvavo ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai Augustas Zonys ir Liutauras Miežiūnas.
Konkurso organizatorių tikslas buvo puoselėti vaikų ir jaunimo pučiamųjų instrumentų solinio grojimo tradicijas bei kelti pučiamųjų instrumentų atlikimo lygį, tad kiekviena instrumentų grupė turėjo atlikti kartu su paruošta programa ir privalomą kurinį.

Augustas Zonys, akompanuoja mokytoja R. Butkevičienė Liutauras Miežiūnas, akompanuoja mokytoja R. Butkevičienė

Savo grupėje Augustas Zonys atliko privalomą kūrinį A. Chačiaturijano Menuetą ir apdovanotas diplomu, o Liutauras Miežiūnas – H. Purcell Rigodoną ir laimėjo 3 vietą.
Berniukus moko mokytojas Pranas Dapšauskas. Liutaurui ir Augustui akompanavo mokytoja Romualda Butkevičienė. Visus konkurso dalyvius sveikino Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorė L. Užkuraitienė.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija
(paruošė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas Ramutė Petronytė)Muzika sujungia mus

Kaip ir kiekvieną pavasarį, Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje vyko džiugi šventė.
2019 m. kovo 2 d. įvyko tarptautinis kamerinių ansamblių festivalis „Muzikuokime drauge“. Renginyje dalyvavo įvairių sudėčių ansambliai iš Lietuvos ir svetur. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklai atstovavo Augustas Zonys – eufonija (mokytojas P. Dapšauskas) ir Pijus Valotka – fortepijonas (mokytoja I. Valotkienė). Mokiniai, atlikę M. Noviko „Putinai“, pelnė aukščiausią laureato apdovanojimą. Ansambliai nuo pirmos natos „užbūrė“ klausytojus nuotaikingumu, artistiškumu ir atlikimo profesionalumu. Vertinimo komisijai patiko mokytojų profesionaliai padarytos arandžuotės, sumaniai sudėliota programa. Festivalis neprailgo, kūrinių buvo lengva ir malonu klausytis.
Festivalio idėjos autorė ir organizatorė Zoja Šablinskienė dėkodama dalyviams sakė, kad festivalis papuoštas „Kaziuko mugės“ šurmulio, įkvėpia mokytojus ir mokinius ypatingais garsais ir suteikia pavasarišką nuotaiką. Tarptautinis kamerinių ansamblių festivalis „Muzikuokime drauge“ įrodė koks yra svarbus, mėgiamas ir populiarus ansamblinis muzikavimas.

2019 m. kovo 6 d. Plungėje, Mykolo Oginskio menų mokykloje, vyko Klaipėdos krašto festivalis – konkursas „Muzika sujungia mus“. Šio renginio tikslas – propaguoti fortepijoninę ansamblinę muziką, suteikiant galimybę muzikantams atskleisti bei nutiesti kelią jų kūrybiniams ieškojimams.
Gausus būrys pianistų atvyko iš Telšių, Mažeikių, Šilalės, Palangos, Plungės, Klaipėdos, Biržų, Gargždų, Ventos, Skuodo, Kretingos, Kauno ir Latvijos Tukumo miesto muzikos menų mokyklų. Mokiniai, atvykę iš įvairių miestų, muzikuojantys duetuose ir trio, varžėsi trijose amžiaus grupėse. Pianistai turėjo galimybę ne tik pademonstruoti savo sugebėjimus, bet siela ir protu pajausti muzikos skeidžiamą galią, kuriai mokslininkai skiria itin daug dėmesio.
Festivalyje – konkurse dalyvavusių Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fortepijono klasės mokinių Laurynos Šukevičiūtės, Lauros Zemlickaitės, Pijaus Valotkos pasirodymas buvo sėkmingas. Lauryna ir Laura paskambinusios duetu E. Dogos Valsą iš kino filmo „Mano švelnus ir meilus žvėris“ ir A. Cfasman „Aš noriu šokti“ buvo įvertintos trečia vieta. Pijus su Kotryna Mordaite, Kauno M. Petrausko muzikos mokyklos pianiste (mokytoja ekspertė Liuba Vilutienė), paskambinę St. Šimkaus „Kur bakužė samanota“ ir J. Brahms Vengrų šokį Nr. 5, laimėjo laureato diplomą.

Laura Zemlickaitė ir Lauryna Šukevičiūtė Kotryna Mordaitė ir Pijus Valotka

Komisijai sumuojant rezultatus, turėjome galimybę apžiūrėti nuostabią Plungės menų mokyklą. Renovuotoje mokykloje grožėjomės šviesiomis ir patogiomis klasėmis, pritaikytomis muzikavimui. Mokiniams įrengtos jaukios poilsio zonos. Mokykloje yra įrengtos akustinės grindys, lubos bei durys. Koncertinėje salėje, kurioje vyko konkursas, be modernaus apšvietimo, scenoje puikavosi du balti nauji fortepijonai. Šiltuoju metu laiku mokinių koncertai persikelia į mokyklos kieme esančią lauko sceną.
Pasibaigus festivaliui – konkursui, komisijos vertinimo pirmininkė Virginija Ruzgienė, St. Šimkaus konservatorijos mokytoja ekspertė, renginio dalyviams palinkėjo: „Muzikos poveikis yra nepaprastas, todėl leiskime sau jį pajusti!“.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fortepijono mokytoja Ina Valotkienė


VI Lietuvos muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų konkursas „JAUNIEJI VIRTUOZAI“

Konkursas vyko 2019 m. kovo 2 dieną Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje. Dalyvavo Lietuvos IV–X klasių pianistai.
Konkurso tikslas – skatinti vyresniųjų klasių pianistus nuolat ugdyti virtuoziškumą, kūrybiškumą ir muzikalumą, atliekant etiudus ir virtuoziškas pjeses, stiprinti moksleivių sceninę laisvę bei ištvermę, sužadinti domėjimąsi etiudais, atskleidžiant jų menines galimybes.
Tokie konkursai skatina Lietuvos muzikos ir meno mokyklų bendradarbiavimą, suteikia galimybę pedagogams pasidalinti profesine patirtimi.
Į Vilnių suvažiavo įvairių muzikos ir meno mokyklų 38 mokiniai. Jie turėjo paskambinti privalomą etiudą pagal klasę ir virtuozinę pjesę.


Konkurse dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos VII klasės mokinė Lauryna Bukytė (mokytoja Dalia Bukienė). Ji puikiai atliko privalomą C.A. Loeschhorn Etiudą A-dur op. 136 Nr. 10 ir J.S.Bacho-Ch.Gounod „Ave Maria“ ir tapo laureate. Didelis įdėtas darbas davė gražius rezultatus... Sveikinimai jai.


Jaunieji akordeonistai Kupiškyje

2019 m. vasario 22 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji akordeonistai dalyvavo Kupiškyje vykusiame tarptautiniame akordeonistų konkurse „Liepsnojantys akordeonai – 2019“. Konkursą organizavo Kupiškio meno mokykla.
Jaunuosius akordeonistus lydėjo sėkmė. Solistų kategorijoje B. Noreika pelnė 3 vietą, N. Lapėnas 2 vietą. Akordeonų kvartetas N. Lapėnas, E. Bogdanas, E. Variakojytė, M. Pašakarnis dalyvavo ansamblių kategorijoje.
Konkurse akordeonų kvartetas atliko V. Thomsono pjesę „Tavo sparnai“ ir P. Principe „Valso sūkuryje“. Biržiečių ansambliui vertinimo komisija skyrė 3 vietą. Akordeonistų mokytoja Ala Fetingienė džiaugėsi savo mokinių pasirodymu. Į konkursą Kupiškyje jaunuosius akordeonistus lydėjusi mokytoja Violeta Čėrkienė gyrė konkurso organizatorius.


Šiame konkurse dalyvavo 150 jaunųjų akordeonistų iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Lenkijos. Tarptautinė žiūri komisija iš Serbijos, Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Lietuvos vertino ir džiaugėsi biržiečių gebėjimais, ryžtu bei linkėjo garsinti savo kraštą, profesionaliai puoselėti akordeono muzikos tradicijas, patirti atradimų džiaugsmą, pergalės skonį įveikus kiekvieną iššūkį.
Vertinimo komisijos darbe dalyvavo ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Ala Fetingienė.


Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje (Kęstučio g. 6)
2019 m. balandžio 5 d. 11.00 val.

PANEVĖŽIO APSKRITIES MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ XIII-ASIS SOLFEDŽIO KONKURSAS

Solfedžio konkurso nuostatai
Paraiška
Muzikos istorijos žinių pasirengimo gairės
Lietuvių liaudies dainą „Už žalių miškelių“Biržų kultūros centras (J. Basanavičiaus g. 4)
2019 m. gegužės 24 d. 15.00 val.

II TARPTAUTINIS JAUNUČIŲ CHORŲ FESTIVALIS „DAINUOJANTYS BIRŽAI...“


Marijos Jolantos Černienės jaunųjų stygininkų festivalis – konkursas

2018 m. lapkričio 29 d. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje vyko V Aukštaitijos krašto Marijos Jolantos Černienės jaunųjų stygininkų festivalis – konkursas. Jame dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 3 kl. smuikininkai Karolis Flenderis ir Elinga Fergizaitė. Karolis atliko Mini koncertą ir tapo laureatu, o Elinga griežė Vaikiškas variacijas ir tapo diplomante.


Smuikininkus paruošė mokytoja metodininkė Violeta Sabonienė, koncertmeisterė Romualda Butkevičienė.
Džiaugiamės biržiečių sėkmingu pasirodymu ir linkime sėkmės kituose konkursuose.
Nuotraukoje jaunieji atlikėjai su kompozitore.

Su muzika per Europą

2018 m. gegužės 12 - 13 dienomis vyko Tarptautinis pianistų konkursas „Primavera“. Konkurse dalyvavo jaunieji pianistai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos bei Vokietijos. Pijus Valotka, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys, paskambinęs Michailo Glinkos ir Vlado Jakubėno kūrinius, tapo I pakopos laureatu.
Paskutinėmis pavasario dienomis – gegužės 30 d. ir birželio 1 d. – Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje vyko IV tarptautinis jaunimo muzikos konkursas „Su muzika per Europą“ Lietuva – Italija. Konkurse dalyvavo 134 dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, Rusijos, JAV, Lenkijos, Baltarusijos, Italijos, Čekijos, Kinijos ir Taivano. Renginys sėkmingai apjungė visas muzikinio lavinimo grandis pradedant muzikos mokyklomis, gimnazijomis, menų mokyklomis, konservatorijomis ir baigiant Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Konkurso dalyvius vertino tarptautinė komisija, kurią sudarė žymūs pedagogai ir atlikėjai iš Italijos, Lietuvos, Portugalijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Anglijos. Renginį globojo Lietuvos Respublikos ambasada Italijos Respublikoje, Italijos Respublikos ambasada Lietuvos Respublikoje, Italų kultūros institutas, Lietuvos Užsienio reikalų ministerija.
Konkurso iniciatorė ir organizatorė Dorotėja Beniušytė džiaugėsi ne tik išaugusiu konkurso dalyvių skaičiumi, bet ir aukšta kūrinių atlikimo kokybe. Aukšti mokinių įvertinimai byloja, kad laureatai ne tik talentingi, darbštūs, savo tobulėjimui skiriantys daug laiko, pasišventimo, tačiau turi ryškų, didelį ateities kelią.


Konkurse „Su muzika per Europą“ Pijus Valotka, paskambinęs J. S. Bacho, D. Čimarozos, A. Volenhaupto, M. Glinkos kūrinius, savo amžiaus kategorijoje pelnė III vietos laureato diplomą.
Konkurso vadovė D. Beniušytė, dėkodama dalyviams, pakartojo M. K. Čiurlionio pasakytas mintis: „Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas“.
Organizatorė priminė, kad šis puikus tarptautinis projektas yra tarytum tiltas tarp Lietuvos ir Italijos – tarp Romos ir Vilniaus. Tai yra puikus mainų kelias – dalytis gerąja menine praktika – italų Lietuvoje ir lietuvių Italijoje.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja Ina Valotkienė


II TARPTAUTINIS ALGIRDO LOČERIO AKORDEONININKŲ KONKURSAS
2018 m. gegužės 4 d. Biržų pilyje

Penkių šalių akordeono muzika Biržuose

Praėjusį penktadienį Pilyje vyko tarptautinis Algirdo Ločerio II akordeonininkų konkursas, sulaukęs dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Baltarusijos. Akordeono muzika liejosi salėse, o pertraukėlių metu – ir Pilies kieme, džiugindama praeivius. Konkurso organizatorė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė sakė, kad šiais metais į konkursą atvyko ypač talentingi vaikai, o konkursas sulaukė daug pagalbininkų ir geranoriškų rėmėjų.
Šiais metais akordeonininkų konkurse dalyvavo apie 110 jaunųjų muzikantų bei 47 juos atlydėję mokytojai. Akordeonininkai varžėsi solistų ir ansamblių kategorijose. Jaunieji muzikantai buvo suskirstyti į atskiras amžiaus grupes: keturias solistų ir tris ansamblių. Konkurso dalyvius vertino dvi vertinimo komisijos, kuriose dirbo atstovai iš penkių šalių. Konkurso komisijoms vadovavo profesorius Ričardas Sviackevičius.
Vakare vyko dalyvių koncertas ir apdovanojimai. Profesorius R. Sviackevičius, dėkodamas už suteiktą galimybę savo konkursą turėti ir akordeonininkams, Vlado Jakubėno muzikos mokyklą pavadino Biržų krašto filharmonija. Lietuvos akordeonininkų asociacijos padėkos raštus jis įteikė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotojai Ramutei Petronytei, direktorei Rimai Zuozienei, konkurso meno vadovei mokytojai Alai Fetingienei. „Sėlos“ muziejaus direktorius G. Butkevičius komisijos pirmininkui įteikė A. Ločerio tėvo darytos fotografijos kopiją.
Konkurse dalyvavo keturi biržiečiai. Mokytojos Violetos Čėrkienės mokiniai Mikas Pašakarnis ir Erikas Bogdanas, mokytojos Alos Fetingienės mokinys Nerūnas Lapėnas bei mokytojo Vytauto Kavaliausko mokinė Visanta Sinicaitė.
Nerūnas Lapėnas buvo apdovanotas specialiuoju prizu kaip perspektyviausias biržietis. Prizą įsteigė akordeonų „Pigini“ atstovų firma. Nerūnas taip pat įvertintas antrojo laipsnio diplomu.
Trečiojo laipsnio diplomais buvo įvertinti kiti trys biržiečiai akordeonininkai.
Kiekvienoje kategorijoje jaunieji akordeonininkai buvo įvertinti pirmojo, antrojo ir trečiojo laipsnio diplomais, o nugalėtojas – Didžiuoju prizu.Konkurso organizatorė R. Petronytė dėkojo visiems, geranoriškai parėmusiems konkursą. Konkursą parėmė net kupiškėnai: kredito unija „Kupiškėnų taupa“ bei Z. Aleksandravičius. Jų dėka buvo įsteigtos A. Ločerio premijos. Biržiečiai Seimo nariai įsteigė net po kelis prizus. Seimo nario V. Rinkevičiaus prizais buvo apdovanota Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos mokytoja ekspertė, įžymiojo Martyno Levickio mokytoja Marytė Markevičienė bei pati gimnazija, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokytoja A. Fetingienė, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos mokytoja V. Skrodenienė, svečiai iš Baltarusijos bei Estijos. Seimo nario A. Šimo prizai atiteko svečiams iš Suvalkų bei geriausiai įvertintai kupiškėnei Urtei Baltakytei bei biržiečiui Nerūnui Lapėnui.
Mero Valdemaro Valkiūno bei Biržų turizmo informacijos centro prizai iškeliavo į Bauskę.
Prizais konkurso dalyvius pradžiugino bendrovės „Siūlas“, „Biržų duona“, UAB „Lenauda“, Irenos Korsakienės IĮ „Biržų arbatinė“, Biržų turizmo ir informacijos centras, Panevėžio kino centras „Garsas“, Pakruojo dvaras, Vido Kavaliausko individuali įmonė. Konkursą rėmė restoranas „Pilies skliautai“. R. Petronytė dėkojo visai Vlado Jakubėno muzikos mokyklos komandai, taip darniai dirbusiai ruošiant konkursą, partneriams: Lietuvos akordeonininkų asociacijai, „Sėlos“ muziejui, Jurgio Bielinio viešajai bibliotekai.

Edita MIKELIONIENĖ
Editos Mikelionienės nuotraukos


KONKURSO REZULTATAI

SVEIKINIMAI

KONKURSO TVARKARAŠTIS
KONKURSO EIGA

Konkurso nuostatai
Konkurso nuostatai latvių kalba
Konkurso dalyvio anketa
Konkurso dalyvio anketa latvių kalba


Biržiečiai pianistai konkurse Paryžiuje

Lietuvos pianistų mokykla yra sudariusi ne vieną nišą parodyti puikius savo auklėtinius Europos muzikų elitui. Vienų tokių galimybių jau keturioliktus metus Paryžiuje vykstantis tarptautinis N. Rubinšteino pianistų konkursas – 2018. Žiuri darbas neapseina be Lietuvos atstovų. Konkurso sumanytojas Igoris Lazko – žinomas J. S. Bacho muzikos interpretatorius, yra baigęs Maskvos P. Čaikovskio konservatoriją ir šiuo metu dirbantis Paryžiuje. Šis įdomus pedagogas anksčiau į žiuri kviesdavosi šviesios atminties pianistę Aldoną Dvarionaitę. Šiųmečiame ir ankstesniuose konkursuose žiuri nariais tarp įvairių šalių atstovų buvo ir profesorė Veronika Vitaitė bei Justas Dvarionas.
Konkurso dalyviai priskiriami kelioms kategorijoms. Pradedančiųjų grupėse dažniausiai išsiskiria Rusijos pianistų mokyklos auklėtiniai. Tačiau autoritetinga žiuri palankiai vertina ir Lietuvos jaunuosius talentus, kurie atskleidžia stiprų potencialą kopti vis aukštesniais konkurso laipteliais. Muzikų kelias išties labai sudėtingas: reikalaujantis ir karštos širdies, ir emocijų, ir fantazijos, didelės kontrolės ir organizacijos.
Profesorė V. Vitaitė pasidžiaugė, kad dalyviai iš Lietuvos yra puikiai užsirekomendavę šiame konkurse. Įvairiose amžiaus grupėse varžėsi pianistai iš Prancūzijos, Vokietijos, Rusijos, Gruzijos, Latvijos, Serbijos, Dubajaus, Bosnijos Hercagovinos, Juodkalnijos ir Bulgarijos.


Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos trečios klasės mokinys Tadas Šukevičius, debiutantų kategorijoje paskambino P. Čaikovskio, G. Turko ir J. Čiurlionytės kūrinius ir tapo III vietos laimėtoju. Septintokas Pijus Valotka atliko 25 minučių trukmės programą, paskambinęs J. S. Bacho, D. Čimarozos, P. Čaikovskio, M. K. Čiurlionio, M. Glinkos, Vl. Jakubėno kūrinius. Pijus buvo įvertintas II kategorijos diplomu. Konkurse vyravo didžiulis koncertinis jaudulys. Pianistams ypač buvo sunku dėl didžiulės konkurencijos.
Malonu prisiminti, kad X-ąjame N.Rubinšteino pianistų konkurse Paryžiuje dalyvavusi biržietė Gabija Laumytė yra laimėjusi III laipsnio diplomą. Visi laimėjimai lengvai neateina, iki jų ilgas ir sunkus kelias – kasdienės grojimo fortepijonu valandos, daug kantrybės ir užsispyrimo reikalaujantis darbas.
Kelionė į Prancūziją neapsiribojo vien pasirodymu. Juk Paryžius – vienas gražiausių miestų pasaulyje. Konkurso dalyviai aplankė Triumfo arką, Eliziejaus laukus, legendomis apipintą Monmartro rajoną – prancūzų menininkų meką, Dievo motinos katedrą, pabuvojo Eifelio bokšto viršūnėje, plaukė Senos upe. Tačiau didžiausią įspūdį mokiniams paliko apsilankymas Disneilende – vaikų svajonių šalyje. Ten laukė susitikimas su Volto Disnėjaus herojais, linksmybės įvairiausiuose atrakcionuose. Visa diena buvo nesibaigianti šventė.
Koncertinė kelionė į Prancūziją paliko didžiausią įspūdį. Po ilgo konkurso maratono į namus visi grįžo pavargę, bet gerai nusiteikę ir laimingi.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja Ina Valotkienė


I TARPTAUTINIS ALGIRDO LOČERIO AKORDEONININKŲ KONKURSAS
2017 m. gegužės 5 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje

Mielieji,
nepaprastai džiugu, kad Biržai, garsėjantys kultūros puoselėjimo tradicijomis, vysto ir vis sklandžiau tęsia akordeono populiarinimo bei profesionalaus atlikimo meno linijos kūrimą. Šis gražus renginys, iš koncerto formato išaugęs į Tarptautinį Algirdo Ločerio vardo akordeonistų konkursą, suteiks džiugių akimirkų, gilesnį akordeono muzikos pažinimą, gerosios patirties sklaidą ne tik dalyviams ir pedagogams, bet ir visai plačiai miesto bei regiono bendruomenei.
Linkėdamas neprarasti įkvėpimo pradėtiems darbams ir entuziastingo polėkio, dėkoju ir sveikinu už gražiai puoselėjamas iniciatyvas bei tradicijas konkurso organizatorius, dalyvius, mokytojus, visus Biržų krašto žmones.

Pagarbiai,
Lietuvos akordeonistų asociacijos prezidentas,
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Akordeono katedros vedėjas
Docentas Raimondas Sviackevičius


2017 m. gegužės 5 dieną į I tarptautinį Algirdo Ločerio akordeonininkų konkursą Biržuose Vlado Jakubėno muzikos mokyklos kvietimu atvyko jaunieji akordeonininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos. Renginio atidarymo metu Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Rima Zuozienė kalbėjo, jog Biržai - įžymių žmonių kraštas. Atėjo metas pagerbti ir kraštietį akordeonistą Algirdą Ločerį.
Mintis surengti konkursą kilo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotojai Ramutei Petronytei bei šios mokyklos ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokytojai Alai Fetingienei. Įdėją joms pavyko įgyvendinti.
Jaunuosius atlikėjus vertino kompetentinga komisija. Komisijos pirmininkas profesorius Ričardas Sviackevičius sakė, jog Algirdas Ločeris buvo legenda – jo atliekamų melodijų to meto žmonės klausydavosi prie radijo imtuvų. R Sviackevičius prisipažino – jo svajonė tuo metu buvo groti taip, kaip grojo A. Ločeris. Komisijos pirmininkas gyrė konkurso organizatores Ramutę Petronytę bei Alą Fetingienę ir vylėsi, jog šis konkursas taps tradicinis ir populiarus. Konkurso dalyvius sveikino ir prizus įsteigė Seimo nariai Viktoras Rinkevičius ir Audrys Šimas, Biržų rajono savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas.
Konkursas tęsėsi bene visą dieną. Svečiams Pilies menės, arsenalo salė, žalia Biržų aplinka paliko gerus įspūdžius. Kiekvienas konkurso dalyvis gavo dalyvio ženklelį, su kuriuo nemokamai galėjo apžiūrėti muziejaus „Sėla“ ekspozicijas bei su nuolaida pietauti ar atsigerti kavos „Pilies skliautų“ restorane. Vakarop įvyko konkurso dalyvių apdovanojimai. Kiekvienoje A, B, C, D ir ansamblių kategorijoje buvo įsteigtas Didysis prizas bei I, II, III vietos diplomai.
Konkurse dalyvavo trys Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai. A kategorijoje I vietą laimėjo Laurynas Jermakovas (mokytojas Vytautas Kavaliauskas), B kategorijoje I vieta atiteko Nerūnui Lapėnui (mokytoja Ala Fetingienė), III vieta - Mikui Pašakarniui (mokytoja Violeta Čėrkienė). Grand Pri (Didžiojo prizo) laimėtojai buvo apdovanoti Algirdo Ločerio vardo konkurso taurėmis bei piniginiais prizais, kuriuos įsteigė rėmėjas bendrovės „Lenauda“ direktorius Leonas Indriliūnas. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos įsteigtą Algirdo Ločerio prizą – 100 eurų – laimėjo tos pačios gimnazijos trio: Daugirdas Galkus (akordeonas), Abigailė Kazulytė (smuikas), Karolina Rimskytė (fortepijonas). Juos paruošė mokytoja Ala Fetingienė.
Pirmų vietų laimėtojai buvo apdovanoti bendrovės „Biržų duona“ keptais šakočiais, o ansambliai – sausainių dėžėmis.
„Sėlos“ muziejaus prizas – Algirdo Ločerio tėvo fotografo Petro Ločerio daryta senųjų Biržų nuotrauka įteikta Joniškio Algimanto Raudonikio muzikos mokyklos mokytojai Vilmai Skrodenienei už puikiai paruoštus mokinius. IĮ „Biržų arbatinės“ prizas atiteko Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokiniui Daugirdui Galkui už Algirdo Ločerio sūnaus kompozitoriaus Vido Ločerio puikiai atliktą kūrinį (mokytoja Ala Fetingienė). Konkurso nominantai buvo apdovanoti bendrovės „Siūlas“ tautiniais lino šalikais, mokytojai – servetėlėmis.
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos Dailės skyriaus prizą išsivežė svečiai iš Estijos – akordeonininkų ansamblis.I tarptautinio Algirdo Ločerio akordeonininkų konkurso organizatoriai dėkoja:
– už puikų komandinį darbą vertinimo komisijai: C, D ir ansamblio kategorijų pirmininkui profesoriui Ričardui Sviackevičiui, A, B kategorijų pirmininkei Marijai Martinkienei, nariams: Genovaitei Bartaševičienei, Initai Idere – Bankava (Latvija), Mariui Laurynaičiui, Siljai Aavik (Estija), Elenai Berezinai, Ritai Auksoriūtei, Rimai Zuozienei.
– prizų steigėjams: Seimo nariui Viktorui Rinkevičiui, Seimo nariui Audriui Šimui, Biržų rajono savivaldybės merui Valdemarui Valkiūnui, UAB „Biržų duona“, AB „Siūlas“, UAB „Lenauda“, Biržų krašto muziejui „Sėla“, Irenos Korsakienės IĮ „Biržų arbatinė“, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijai.
– rėmėjams: restoranui „Pilies skliautai“, gėlių parduotuvei „Floros natos“, „Biržiečių žodžiui“.

Edita Mikelionienė, „Biržiečių žodis“
Ramutė Petronytė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotojaI TARPTAUTINIS ALGIRDO LOČERIO AKORDEONININKŲ KONKURSAS
2017 m. gegužės 5 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje

Konkurso nuostatai
Konkurso dalyvio anketa
Konkurso tvarkaraštis
Konkurso eiga (solistai A ir B kategorijos)
Konkurso eiga (solistai C ir D kategorijos, ansamblių konkursas)

REZULTATAI
Solistai A ir B kategorijos
Solistai C ir D kategorijos, Ansamblių kategorija


Muzikinis laimėjimas

2017 m. balandžio 22 d. Vilniuje įvyko II Respublikinis profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio jaunųjų atlikėjų konkursas. Renginį organizavo Vilniaus Algirdo muzikos mokykla kartu su M. K. Čiurlionio nacionaline menų mokykla.
Dvi dienas buvo pripildytos muzikos jaudulio, neužmirštamų kūrybinių akimirkų, žavėjimosi talentingais vaikais. Konkursas sulaukė gausaus dalyvių būrio iš visos Lietuvos, grojančių įvairiais muzikos instrumentais. Savo meistriškumą jaunieji atlikėjai demonstravo atlikdami baroko epochos polifoninį (daugiabalsį) kūrinį. Technines, artistines ir emocines savybes padėjo perteikti laisvai pasirinkta originalios kompozicijos pjesė.


Biržietis pianistas Pijus Valotka 6 kl. (mokytoja Ina Valotkienė) šiame konkurse paskambino J. S. Bacho Tribalsę fugą C-dur ir M. Glinkos Polonezą. Mokinio pasirodymas buvo įvertintas laureato diplomu.
Nacionalinis M. K. Čiurlionio menų mokyklos gabių vaikų centro vedėjas Žilvinas Meškuotis džiaugėsi gražiu renginiu, kad jaunieji atlikėjai drąsiai, nenuleisdami rankų siekia profesionalaus meistriškumo, išeina iš sau patogios aplinkos – atvyksta koncertuoti į kitas erdves, dovanoja nepakartojamas skambias emocijas.


„Tramtatulis 2017“ Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje: pirmas etapas įveiktas

2017 m. kovo 3 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis 2017“ Biržų rajono atrankinis turas. Konkurse dalyvavo Biržų rajono švietimo įstaigų, Kultūros centro 5-18 metų jaunieji atlikėjai.
Konkurso dalyvių repertuarą tradiciškai sudarė du vienos rūšies liaudies kūriniai. Dainas, pasakojimus ir muzikavimą įvertino komisija: Lietuvos Nacionalinio kultūros centro konsultantė Aukštaitijos regionui etnomuzikologė Lina Vilienė, Biržų Vlado Jakubėno muzkos mokyklos direktorė Rima Zuozienė bei Biržų Vlado Jakubėno muziko mokyklos vyresnioji mokytoja, folkloro ansamblių „Žemyna“ ir „Agluonėla“ vadovė etnomuzikologė Aušra Butkauskienė.
Komisijos pirmininkė Lina Vilienė pasidžiaugė, kad jaunieji biržiečiai parodė išskirtinius gabumus atlikdami taip sudėtingą bei išskirtinę Biržų krašto liaudies kūrybą.
Pasibaigus pasirodymams visi konkurso „Tramtatulis 2017“ rajoninio turo dalyviai buvo apdovanoti padėkomis. Vertinimo komisija į regioninį turą, kuris vyks kovo 25 d. Panevėžyje, delegavo 10 atlikėjų.
Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis 2017“ Biržų rajoninio turo nugalėtojai:
PASAKOTOJAS MARIUS PUODŽIŪNAS, vadovė Vaiva Četkauskienė, Biržų mokykla/darželis „Vyturėlis“;
PASAKOTOJAS DEIVIS PILITAUSKIS, vadovė Alina Mitrochinienė, Biržų lopšelis/darželis „Genys“;
DAINININKAS PIJUS GURSKAS, mokytoja Vigilija Macienė, Papilio pagrindinė mokykla;
KANKLININKĖ (penkiastygės kanklės) VIKTORIJA DICYTĖ, MUZIKANTĖ (lumzdelis) GABRIELĖ ČEPONYTĖ, SKUDUTININKAI: MARGARITA DICYTĖ, VIKTORIJA DICYTĖ, GABIJA PAVILIONYTĖ, GODA DOVYDĖNAITĖ, AISTĖ TOTORYTĖ, mokytoja Aušra Butkauskienė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vaikų folkloro ansamblis „Agluonėla“;
MUZIKANTĖS (lumzdeliai) GODA PAULAUSKAITĖ, MILDA KERŠYTĖ, SUTARTINIŲ GIEDOTOJOS: AISTĖ PAPLAUSKAITĖ, EGLĖ TOLOČKAITĖ, vadovė Jūratė Garnelienė, Biržų kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Dijūta“;
SUTARTINIŲ GIEDOTOJOS: GABIJA MAKRICKAITĖ, UGNĖ KAULINYTĖ;
SKUDUTININKAI: TOMAS TRAINYS, IRTA STALAUSKAITĖ, KAROLIS PARČIAUSKAS, AUSTĖJA JARAMINAITĖ, ROMANA TILINDYTĖ
, mokytoja Nijolė Kaulinienė, Biržų „Saulės“ gimnazijos folkloro ansamblis „Saulala“.


Koncerte lydėjusi sėkmė nulėmė, kad trys Biržų Vlado Jakubėno muzkos mokyklos folkloro ansamblio „Agluonėla“ dalyviai (vadovė vyr. mokytoja Aušra Butkauskienė) pateko į dešimtuką atrinktų laureatų, kurie regioniniame ture – kovo 25 d. Panevėžyje varžysis dėl galimybės patekti į nacionalinį turą: lumzdelininkė Gabrielė Čeponytė, kanklininkė Viktorija Dicytė bei skudutininkės Aistė Totorytė, Gabija Pavilionytė, Goda Dovydėnaitė, Viktorija ir Margarita Dicytės.
Komisijos pirmininkė, Lietuvos Nacionalinio kultūros centro konsultantė Aukštaitijos regionui, Panevėžio kraštotyros muziejaus etnografijos skyriaus vedėja Lina Vilienė pasidžiaugė, kad jaunieji biržiečiai parodė išskirtinius gabumus atlikdami taip sudėtingą bei išskirtinę Biržų krašto liaudies kūrybą.


Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai grįžo su diplomais

Trečios klasės mokiniai pianistė Teresė Bukytė (mokytoja metodininkė Dalia Bukienė) ir smuikininkas Pijus Striška (mokytoja metodininkė Violeta Sabonienė) 2017 m. vasario 25-26 dienomis dalyvavo I – jame tarptautiniame kamerinės muzikos konkurse „MUZICA BRILLANTE“, kuris vyko Naujosios Vilnios muzikos mokykloje.
Konkursas rengiamas sudarant galimybes plačiau susipažinti su įvairių žanrų kamerine muzika, skatinti jos atlikimą Lietuvoje, puoselėti ir vystyti jaunų atlikėjų ansamblinio muzikavimo tradicijas, stiprinti tarptautinės muzikinės bendruomenės tarpusavio ryšius, vystyti bendrą koncertinę veiklą, jaunų atlikėjų, pedagogų kūrybinį bendradarbiavimą, suteikti galimybę jauniesiems atlikėjams dalyvauti tarptautiniame renginyje.


Sukviesti garbūs konkurso vertinimo komisijos nariai: pirmininkas – Europos kamerinės muzikos mokytojų asociacijos narys, Lietuvos ir Austrijos draugijos prezidentas, Lietuvos muzikos sąjungos narys profesorius Petras Kunca (smuikas), profesorius iš Italijos – Giuseppe Devastato (fortepijonas), Meno magistrė Izabella Darska Havasi iš Vengrijos (fortepijonas), Laima Šulskutė (fleita), Gytis Cinauskas (fortepijonas).
Vaikams didelis išbandymas groti tokiai garbiai komisijai, bet jie stengėsi parodyti ką sugeba ir buvo įvertinti diplomu. Mes labai džiaugiamės jų laimėjimu ir linkime toliau gilintis į muzikavimo subtilybes, mėgautis muzikos malonumais.
Sėkmės jums!


Tarptautinis konkursas Kupiškyje

Agnė Flenderytė (smuikas) – III laipsnio diplomas, Lauryna Bukytė (fortepijonas) – II laipsnio diplomas.
Tokius apdovanojimus parsivežė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinės iš Kupiškyje vykusio II tarptautinio konkurso „Jaunieji talentai 2016“. Konkurse dalyvavo Lietuvos ir Latvijos muzikos ir meno mokyklų, menų gimnazijų jaunieji atlikėjai.


Autoritetinga komisija vertino atlikėjų repertuaro pasirinkimą ir interpretaciją, intonaciją, artistiškumą ir sceninę kultūrą. Džiaugiamės laureačių sėkmingu pasirodymu tarptautiniame konkurse ir linkime sėkmės toliau muzikuojant.


XI Respublikinis religinės muzikos ir meno festivalis – konkursas

2016 m. lapkričio 25 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras, vadovaujamas mokytojos metodininkės Viktorijos Morkūnienės, dalyvavo XI respublikiniame religinės muzikos ir meno festivalyje – konkurse, skirtame religinės muzikos, poezijos ir chorų globėjai šv. Cecilijai, kuris vyko Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje.

Nuotraukose:
1. Jaunių choras su (iš dešinės į kairę) komisijos pirmininku – LMTA choro dirigavimo katedros vedėju docentu Dainiumi Puišiu, choro vadove mokytoja metodininke Viktorija Morkūniene, koncertmeistere Romualda Butkevičiene, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos direktore Emilija Krikščiūnaite.
2. Laureato diplomas


Chorą lydėjo sėkmė. Jis už gerą pasirodymą buvo įvertintas II laipsnio Laureato diplomu. Po konkurso iš vertinimo komisijos pirmininko LMTA choro dirigavimo katedros vedėjo docento Dainiaus Puišio sulaukėme gerų žodžių, pagyrimo ir patikinimo, kad choras ugdomas teisinga linkme.
Dalyvavimas ir laimėjimas konkurse skatina mokinius labiau pamilti chorinę muziką, o mokytojams siekti didesnio profesionalumo.

Mokytoja metodininkė Romualda Butkevičienė


Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931