Kompozitorius Vladas Jakubėnas  
   
MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Mokyklos darbuotojai
Savivalda
Ko mokome
NUOTOLINIS MOKYMAS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Veiklos planavimas
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės atskaitos
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
RENGINIAI
Konkursai
Seminarai
Kūrybinės stovyklos
Koncertai, šventės
ARCHYVAS
2019 metai
2018 metai
2017 metai
2016 metai
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2008 - 2012 metai
FOTOGALERIJA
DAILĖS SKYRIUS
Parodos
NUORODOS

VEIKLA  

„Biržų žinių“ reportažai apie Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos veiklą


Naujos patirtys meniniame ugdyme

Nuotolinis ugdymas Vlado Jakubėno muzikos ir dailės mokytojams buvo nauja patirtis, suteikusi paskatų ieškoti ir atrasti daug kitų ugdymo formų galimybių. Mokytojai ir mokiniai jau turėjo patirties darant įrašus, juos analizuojant, siunčiant įvairiems konkursams, bet sisteminis pamokų vedimas nuotoliniu būdu buvo naujas iššūkis.
Su mokiniais jau buvo naudojama komunikacinė virtuali erdvė, tad liko ja pritaikyti pamokų organizavimui ir pravedimui. Patirčių būta įvairių.
Jaunučių choro mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė akcentavo, jog pagrindinė iš jų – galimybė tobulėti. Šiais metais mokytoja su jaunučių choru praėjo moksleivių Dainų šventės apžiūrą, su vokaliniu ansambliu dalyvavo daugelyje konkursų, o vasario mėnesį dalyvauta ir televizijoje konkurse „Dainų dainelė“. Prasidėjus nuotoliniam darbui, išklausė seminarą „Darbas su choru nuotoliniu būdu“, kurį organizavo LLKC. Išklausiusi nemažai video meistriškumo pamokų, šia medžiaga pasidalino su mokiniais.
Pamokų formų įvairovę taikė ir kiti mokytojai. Mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė, paruošusi jaunių chorą moksleivių Dainų šventei, su choru dirbdama nuotoliniu būdu paruošė naują repertuarą ir pasidžiaugė baigiančiaisiais mokiniais. Šiais metais, pasitarus su regiono muzikos ir meno mokyklomis, baigiamuosius muzikos ir dailės egzaminus buvo nutarta vykdyti nuotoliniu būdu. Muzikos skyriaus mokiniai pateikė video ir audio įrašus. Dailės skyriaus baigiančiųjų mokinių darbus galima apžiūrėti rajono savivaldybės pirmame aukšte, po to jie bus eksponuojami Vaikų galerijoje.
Mokytojai tobulino savo darbą įvairiose srityse. Fortepijono mokytoja ekspertė Gražina Beleckienė paruošė metodinį pranešimą „Mokinio muzikiniai gabumai ir jų lavinimas“, ruošė „Suaugusiųjų muzikinio ugdymo programą fortepijonui“, kaip praktinės veiklos vertintoja stebėjo ir vertino kitų mokytojų, pretenduojančių įgyti mokytojo eksperto kvalifikaciją, praktinę veiklą.

Grupinis pokalbis Grupinis pokalbis Grupinis pokalbis Agota
Jokūbėlis Julija Marija Marija Medeina

Vaizdo įrašai (mp4 formatas):
Julija. Skanduotė (2 MB);
Liepa. Strazdas (8,3 MB);
Marija. Ant palangės tupi katinėlis (27 MB);
Marija. Tau, mano mamyte (13,5 MB);
Viktorija. Mėlynas autobusiukas (4 MB).

Nuotoliniu būdu individualus darbas su mokiniais buvo aktyvus ir tai akcentavo beveik visi mokytojai. Fleitos vyresnioji mokytoja Rima Venskienė džiaugėsi savo mokinių pažanga. Akordeono mokytoja ekspertė Ala Fetingienė su mokiniu N. Lapėnu dalyvavo I jaunųjų muzikantų konkurse nuotoliniu būdu „Muzika @“ ir laimėjo II vietą. Sveikiname juos.
Fortepijono mokytojos metodininkės Dalia Bukienė ir Ina Valotkienė apgailestavo, jog mokiniai negalėjo dalyvauti suplanuotuose konkursuose, festivaliuose bei koncertuoti Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. Muzika yra itin subtilus menas, reikalaujantis ir tiesioginio bendravimo emocijos, tad norisi tikėtis, kad visa tai greitai sugrįš. To ir linkime visiems.

Ramutė Petronytė
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigasLRT Klasikos programos „Muzikinė dėžutė“ redaktorė Fausta Savickaitė 2017 m. lapkričio 28 d. lankėsi Biržuose.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai paruošė muzikinę programą, kurią įrašė Lietuvos radijas. Kviečiame paklausyti „Muzikinės dėžutės“ dvi – gruodžio 9 ir 16 d. radijo laidas.
Dėkojame laidos redaktorei Faustai Savickaitei ir visai darbo grupei.

Muzikinė dėžutė 2017 m. gruodžio 16 d.

Muzikinė dėžutė 2017 m. gruodžio 9 d.

.............................................................


„Džiaugiuosi, kad lankau muzikos mokyklą...“

„Naujoviškas šių dienų menas yra realybė, kurioje mes gyvename. Jis yra dabartinio laikotarpio rezultatas“
(Vladas Jakubėnas)

Šie įžymaus iš Biržų kilusio kompozitoriaus Vlado Jakubėno žodžiai, ištarti dar praėjusiame šimtmetyje, yra tarsi visos Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos veiklos moto. Jie skatina nesustoti, domėtis muzikos ir meno laimėjimais ir patiems naujai pažvelgti į kultūrinį meninį mokinių ugdymą.


Sugrįžimai

Mokykla didžiuojasi auklėtiniais kurie savo gyvenimą susiejo su muzika ir menu. Iš 1075 Biržų muzikos mokyklą baigusių mokinių muziko kelią pasirinko 119 absolventų. Net 14 dabartinių mokyklos mokytojų pažintį su muzika pradėjo mūsų mokykloje. Sugrįžimų koncertuose ir mokyklos organizuojamame Šiaurės Lietuvos muzikos festivalyje „Biržai“ (meno vadovė direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė) skamba buvusių mokyklos mokinių, dabar jaunųjų atlikėjų: pianistės Virginijos Balčiauskaitės-Daugirdienės, altininko Manto Makricko, saksofonininko Manto Pilvelio, kontrabosininko Donato Butkevičiaus, vargonininkės Aušros Pačegonytės ir jų draugų atliekama muzika. Su savo mokiniais dažnai koncertuoja Klaipėdos E. Balsio menų mokyklos jaunių choro vadovė, buvusi Biržų muzikos mokyklos mokinė mokytoja ekspertė, docentė Zita Kariniauskienė. Mokyklos 55-erių metų sukakties proga sulaukėme Naujosios Vilnios muzikos mokyklos tautinių instrumentų orkestro (vadovė skyriaus vedėja, buvusi biržietė Eglė Stuokaitė-Jankuvienė) ir M. K. Čiurlionio menų mokyklos pučiamųjų skyriaus vedėjo, buvusio biržiečio, mokytojo eksperto Antano Ladygos mokinių koncerto. Džiaugiamės, kad buvę auklėtiniai sugrįžta kartu pabūti, drauge pamuzikuoti ir pasidžiaugti tuo gėriu, kurį galime vieni kitiems dalinti.

Su Vlado Jakubėno vardu

1991 metais, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, po daugiametės tylos į Lietuvą sugrįžo įžymaus mūsų kraštiečio kompozitoriaus Vlado Jakubėno muzika. Biržų muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvavo kompozitoriui Vladui Jakubėnui skirtuose renginiuose: koncertuose, konferencijose, knygos apie Vladą Jakubėną pristatyme. Viena pirmųjų muzikos mokyklos absolvenčių Virginija Balčiauskaitė-Daugirdienė ėmėsi aktyviai populiarinti Vlado Jakubėno kūrybą, atlikdama jo fortepijoninius kūrinius. Muzikos mokyklos iniciatyva 2001 metais Biržuose įvyko Vlado Jakubėno kūrinio „Mažųjų laumių šokis“ iš baleto „Vaivos juosta“ premjera. Kūrinį atliko Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokyklos mokytojų kamerinis orkestras.
2002 metais mokyklos 45-mečio proga Biržų muzikos mokyklai suteiktas kompozitoriaus Vlado Jakubėno vardas. Šventėje dalyvavo Vlado Jakubėno draugijos Čikagoje atstovė Dalia Bobelienė, draugijos Lietuvos skyriaus pirmininkė muzikologė Rita Nomicaitė, dabartinė pirmininkė Irena Skomskienė, muzikologas Vaclovas Juodpusis, pirmoji Biržų muzikos mokyklos direktorė Aldona Kezytė.
Siekdami populiarinti kompozitoriaus Vlado Jakubėno kūrybą, jo kultūrinę veiklą, kiekvieną pavasarį, minėdami kompozitoriaus gimtadienį, rengiame kamerinės muzikos festivalius, koncertus, konferencijas, dalyvaujame Vlado Jakubėno draugijos renginiuose. Nuo 2004 metų Biržuose organizuojame tarptautinius Vlado Jakubėno jaunųjų pianistų konkursus, kuriuose jaunieji muzikantai iš Latvijos ir Lietuvos muzikos mokyklų atlieka kompozitoriaus Vlado Jakubėno ir kitų lietuvių kompozitorių kūrinius. Konkurso idėją mielai palaiko ir vertimo komisijos darbe dalyvauja profesorius Jurgis Karnavičius, kompozitorius Mindaugas Urbaitis, pianistas Rokas Zubovas. Konkurso nugalėtojai yra kviečiami koncertuoti Vilniuje, kompozitoriaus Stasio Vainiūno namuose. Konkurso atgarsiai nuvilnijo ir į Peterburgą, kur tarptautiniame fortepijoninių duetų konkurse skambėjo Vlado Jakubėno kūrinys „Miško vienuma“ iš baleto „Vaivos juosta“ (4 rankoms adaptavo Rokas Zubovas). Su Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų muzikantų atliekamais Vlado Jakubėno kūriniais turėjo galimybę susipažinti ir Krokuvos (Lenkija) muzikinė visuomenė.

Šiandieninė mokykla

Vlado Jakubėno muzikos mokykloje nuoširdžiai ir kūrybingai dirba 29 mokytojai, iš jų 12 mokytojų metodininkų. Mokykloje mokosi daugiau kaip 300 mokinių, iš jų 100 – Dailės skyriuje (įkurtas 1998 m.). Muzikos ir dailės sintezė gražiai dera bendruose projektuose. Tai sakralinės muzikos koncertai ir meno parodos Biržų bažnyčiose, dailės parodų atidarymai Biržų pilyje, vaikų galerijoje ir kitose erdvėse, skambant jaunųjų muzikantų atliekamai muzikai. Mokiniai, vadovaujami mokytojų, aktyviai dalyvauja įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, muzikos ir meno šventėse ir juose gražiai pasirodo. Jono Švedo konkurse kanklininkė Ugnė Viduolytė tapo laureate (mokytoja Aušra Butkauskienė), Milana Žadeikaitė laimėjo „Šypsenėlės“ konkursą (mokytoja Dalia Bukienė) ir kt. Jaunųjų pianistų konkursuose Paryžiuje (Prancūzija) Gabija Laumytė apdovanota III laipsnio diplomu, Val Tidonėje (Italija) Žaneta Murauskaitė ir Martyna Binkytė taip pat tapo diplomantėmis (mokytoja Ina Valotkienė). Mokyklos pučiamųjų orkestras (vadovas Gitas Korsakas) ir jaunių bei jaunučių chorai (vadovės Palmira Briedienė ir Jūratė Duderienė) – nuolatiniai respublikinių dainų švenčių dalyviai. Kiekvieną „Dainų dainelę“ mokyklos dainorėliai laimi teisę dainuoti konkurso ture televizijoje, dažnai tampa šio konkurso laureatais.
Daug džiaugsmo ir nuotykių patyrėme statydami operėlę, „Valentina ir Klementina“. Ją mokyklai dovanojo buvusi mokinė kompozitorė Indrė Mažuikaitė. Operėlėje dalyvavo 50 jaunučių choro dainininkų (choro vadovė mokytoja Jūratė Duderienė, režisierė solfedžio mokytoja Rūta Degutienė). Ją parodėme Biržų, Pasvalio, Rokiškio ir Vilniaus žiūrovams, kurie negailėjo ovacijų jauniesiems atlikėjams. Na, o patys artistai patyrė neišdildomus įspūdžius.

Bendradarbiavimas

Nuo 1995 metų Vlado Jakubėno muzikos mokykla organizuoja styginių orkestro, kamerinių ansamblių festivalius ir seminarus. Šiuos ir kitus biržiečių sumanymus globoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius Petras Kunca. Jo paskatinti įsijungėme į Europos kamerinės muzikos mokytojų asociacijos (ECMTA) veiklą. Kartu su Muzikų sąjunga Biržuose organizuojame kūrybines-edukacines stovyklas „Muzikuokime drauge“. Gražūs ryšiai užsimezgė su Rygos Jazepa Medina muzikos mokykla ir šios mokyklos kamerinės muzikos klasės vedėja Gunta Melbarde. Ji, būdama ECMTA valdybos nare, mielai veda meistriškumo kursus Biržuose. Stovyklos metu meistriškumo pamokas vedė ir ECMTA prezidentas profesorius Evan Rothstein, styginių kvarteto „Akademija“ muzikantai.
Įsimintini koncertai „Grojame kartu su įžymiais atlikėjais“. Vaida Vireliūnaitė kartu su pianistu Luku Geniušu grojo fortepijoninį ansamblį (mokytoja Romualda Butkevičienė). Su Lietuvos kameriniu orkestru, vadovaujamu Sauliaus Sondeckio, koncertavo jaunieji smuikininkai Karolis Variakojis ir Donatas Butkevičius (mokytojos Daiva Razguvienė ir Ramutė Petronytė). Vilniaus Rotušėje Donatas Butkevičius ir Žygimantas Dovydėnas grojo su Balio Dvariono mokyklos mokytojų orkestru (vadovas Petras Kunca).
Muzikų sąjungos prezidentės Audronės Žigaitytės Nekrošienės kvietimu su kitais kūrybinės – edukacinės stovyklos dalyviais koncertavome „Didžiajame jaunųjų muzikų parade“ Vilniaus rotušėje.
Nuolatinius ryšius palaikome su Nacionaline filharmonija. Buvome pakviesti dalyvauti Filharmonijos koncerte „Visai šeimai“. Organizuojame Filharmonijos koncertus Biržų pilies menėse koncertinio sezono metu bei Šiaurės Lietuvos muzikos festivalyje „Biržai“.
Didelė dovana Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniams – Hamburgo (Vokietija) aukštosios muzikos mokyklos profesorės Ramintos Lampsatytės organizuojamas jaunųjų muzikantų ir dailininkų „Palmyros“ premijos konkursas, kurį ji skiria savo mamos, kilusios iš Biržų krašto, atminimui. Konkursą vertina pati profesorė Raminta ir su ja atvykstantys muzikos ir dailės žinovai. Laimėtojai apdovanojami piniginėmis premijomis. 2012 metų pavasarį įvyko jau septintasis „Palmyros“ premijos konkursas, kurio nugalėtojai buvo pakviesti „padūkti Berlyne“.

Mokykla atvira biržiečiams

Meilę muzikai ir menui dalinamės su miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokiniais, rengdami edukacines programas: „Grojame draugams“, „Smuikas mano draugas“, „Liepsnojantis akordeonas“, „Nuo fleitos iki mano skruosto“, „Molio šneka“ ir kt. Įgyvendiname projektus „Renkuosi muziką“, „Gyva protėvių dvasia“, „Bendrauju ir mokausi meno“, „Mes meno pasaulyje“, „Gyvybės medis“. Ypač įdomūs kunigaikščių menėje vykstantis klavesino muzikos vakarai, kur jaunieji atlikėjai, vilkėdami baroko epochos rūbais, vedžioja klausytojus senovinės muzikos labirintais. Puikiosios rūmų damos pasakojimas apie XVII amžiaus pilies gyventojus užburia taip, tarsi pats kunigaikštis Radvila su savo svita klausytųsi nuostabiai atliekamos muzikos. Visi šie projektai yra skirti mūsų mokyklos mokiniams ir jų bendraamžiams draugams, kuriuos norime sudominti muzika ir daile. Gal todėl Muzikos mokykloje niekada netrūko mokinių, tik dėl nepakankamo finansavimo negalime priimti visų norinčių mokytis.Mokiniai apie mokyklą

„Lankydama muzikos mokyklą galėjau nuvykti į Italiją. Viskas paliko nepaprastą įspūdį: gamta, žmonės, o ypač Pizos bokštas“ (Martyna Binkytė).

„Labai dideli įspūdį paliko grojimas vargonais mūsų bažnyčioje, noriu dar ir dar pagroti“ (Kamilė Podinskaitė).

„Labai smagu groti klavesinu Pilyje, tai tokia įspūdinga patirtis!“ (Ieva ir Eglė Strautininkaitės).

„Mokantis muzikos mokykloje labai daug išvykų, naujų draugų, įspūdžių. Mėgstu dalyvauti (ir aišku laimėti) konkursuose, ypač kai gaunu premijas profesorės R. Lampsatytės rengiamame konkurse. Labai smagu groti su draugais, akompanuoti orkestrui. Mėgstu groti vargonais ir klavesinu“ (Milana Žadeikaitė).

„Nepamirštamos akimirkos Paryžiuje – ten kvepia muzika. Noriu groti, groti...“ (Gabija Laumytė).

„Džiaugiuosi, kad lankau muzikos mokyklą. Galėjau aplankyti Italiją, žavėjausi jos gamta, linksmais žmonėmis. Labai nustebino konkurse dalyvaujančių kiniečių nepaprasta technika ir kūrinių atlikimo būdai. Savo gyvenimą norėčiau susieti su muzika. Ačiū mokytojai“ (Žaneta Murauskaitė).


Rima ZUOZIENĖ
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorėBiržų Muzikos mokykla savo veiklą pradėjo 1956 m. 1960 m. mokykla išleido I jaunųjų muzikantų laidą. 1998 m. prie Muzikos mokyklos įkuriamas dailės skyrius. 2002 m. gegužės 11 d. mokyklai suteikiamas žymaus kraštiečio kompozitoriaus Vlado Jakubėno vardas.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla vykdo meninio (muzikos ir dailės) ugdymo programas, siekdama užtikrinti kuo aukštesnę ugdymo kokybę, sudaryti galimybes įgyti menines kompetencijas bei tenkinti mokinių ugdymosi, kūrybiškumo bei saviraiškos poreikius. Mokykla dalyvauja profesinės linkmės modulio įgyvendinime. Mokyklos mokiniai aktyviai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, įvairiuose kitose muzikos šventėse ir yra pasiekę gražių rezultatų ir sulaukę puikių įvertinimų.

Jaunoji pianistė Gabija Laumytė (mokytoja Ina Valotkienė) tapo tarptautinio N. Rubinšteino jaunųjų pianistų konkurse Paryžiuje III premijos nugalėtoja. Tarptautiniame konkurse Italijoje Val Tidonėje Martyna Binkytė ir Žaneta Murauskaitė (mokytoja Ina Valotkienė) tapo šio konkurso diplomantėmis. Pianistė Milana Žadeikaitė (mokytoja Dalia Bukienė) tarptautiniame Vlado Jakubėno jaunųjų atlikėjų konkurse laimėjo „Krivulės“ prizą ir tapo respublikinio „Šypsenėlės“ konkurse Vilniuje diplomante. Pianistas Kipras Kubilius (mokytoja Romualda Butkevičienė) respublikiniame Leonui Povilaičiui skirtame konkurse laimėjo laureato vardą. Aktyviai koncertinėje veikloje dalyvavo Milda Variakojytė, Rūta Vaitkevičiūtė, Arūnė Repečkaitė, Ričardas Brazdžius (mokytoja Ina Valotkienė), Orinta Janulionytė ir Agnė Žilytė (mokytoja Dalė Šimbelienė) dalyvavo III Vlado Jakubėno ir „Palmyros“ premijos jaunųjų atlikėjų konkursuose ir įvairioje koncertinėje veikloje. Meda Brazionytė (mokytoja Dalia Bukienė) ir Paulina Stačkūnaitė (mokytoja Romualda Butkevičienė) atstovavo mokyklą įvairiuose Biržų rajono bendruomenės renginiuose. Smuikininkė Mintarė Makrickaitė (mokytoja Violeta Sabonienė) dalyvavo Balio Dvariono konkurso II etape, respublikiniuose kamerinių ansamblių festivaliuose, kūrybinėje edukacinėje stovykloje. Jaunieji klarnetistai Modestas Kunčys, Augustas Ievaltas, Virgis Nolbergs (mokytojas Gitas Korsakas) laimėjo laureatu vardus respublikiniame festivalyje „Muzikuokime drauge“ Vilniuje, aktyviai dalyvavo kūrybinės edukacinės stovyklos veikloje bei kamerinės muzikos festivalyje Biržuose.

Ši pirmoji Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų atlikėjų atliekamos muzikos kompaktinė plokštelė apvainikuoja gražius jų rezultatus ir įkvepia jaunuosius muzikantus bei jų mokytojus tolimesniems darbams.

Plokštelės išleidimą inicijavo mokytoja metodininkė Ina Valotkienė. Garso režisierius buvęs Biržų Valdo Jakubėno muzikos mokyklos mokinys, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos IV kurso studentas Ignas Valotka.Rima ZUOZIENĖ
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė


Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931