Kompozitorius Vladas Jakubėnas  
   
MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Mokyklos darbuotojai
Savivalda
Ko mokome
NUOTOLINIS MOKYMAS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Veiklos planavimas
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės atskaitos
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
RENGINIAI
Konkursai
Seminarai
Kūrybinės stovyklos
Koncertai, šventės
ARCHYVAS
FOTOGALERIJA
DAILĖS SKYRIUS
NUORODOS

RENGINIAI Kūrybinės stovyklos  

MAŽIEJI DAINININKAI RUOŠIASI ŠV. CECILIJOS FESTIVALIUI

Stovykla „Muzikuokime ir keliaukime“ nebegali vykti per rudens atostogas, todėl keliamės į virtualią erdvę.
Mažiausiems stovyklos dalyviams, dainininkams, labai sudėtinga mokytis nuotoliniu būdu, todėl į stovyklą jie susirinko prieš atostogas, penktadienio popietę. Mokytojos Jūratės Duderienės sukviesti jaunieji dainorėliai pradėjo ruoštis Šv. Cecilijos festivaliui, kuris planuojamas Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose.


Į užsiėmimus buvo pakviesta lektorė – Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos mokytoja Viktorija Silenkovaitė.
Stovyklos metu kalbėjomės apie Šv. Ceciliją, apie jos meilę Dievui ir kodėl ji yra muzikantų globėja. Pradėjome mokytis giesmes, kuriose skamba svarbūs žodžiai: rūpestingumas, meilė, širdies tyrumas. Pats smagiausias dalykas su įsivaizduojamu pieštuku ore piešti melodiją, kurią giedodamas gali pasijusti net dirigentu.
Kitos stovyklos veiklos bus tęsiamos nuotoliniu būdu.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

Kelios mintys apie Muzikuojančių šeimų festivalį „Gaidų pynė'2019“

Jau kelinti metai esu klausytojas ir liudininkas netikėtai patrauklaus renginio, pavadinto „Muzikuojančių šeimų festivalis „Gaidų pynė“. Dabar Lietuvoje vyksta daug edukacinės krypties renginių, ir, rodos, surasti naują, visuomenę dominančią veiklos ir bendravimo formą nėra paprasta. Vis tik šis festivalis metai iš metų patvirtina savo gyvybingumą, randa atbalsį Lietuvos šeimose, muzikos mokyklose ir žmonėse, tikinčiuose, kad šeimos narių geriausių bendravimo tradicijų ugdymas yra vertybė, svarbi ir Lietuvos ateičiai.
Tai, kad „Gaidų pynė 2019“ vyko Biržuose, nėra atsitiktinumas. Žinome ir aukštai vertiname Biržų krašto ekonomikos galimybes, per šimtmečius susiformavusį kultūrinį paveldą taip pat ir šiandien puoselėjamas pažangias švietimo ir kultūros tendencijas. Tarp Biržų krašto švietimo institucijų tikras flagmanas yra Vlado Jakubėno Muzikos mokykla, kurios iniciatyva vyksta svarbiausi rajono meniniai ir edukaciniai renginiai, vis labiau įgaunantys tarptautinį skambesį. Mokyklos vadovė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramutė Petronytė, laikinai einanti direktorės pareigas, pritarė šių metų festivalio „Gaidų pynė“ idėjai Biržuose surengti „Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklą“, ir kartu su savo mokyklos kolegomis – mokytojų kolektyvu – reikšmingai prisidėjo prie jos organizavimo. Reikia pasakyti, kad mokyklos bazė yra pakankama priimti tokius renginius. Festivalio metu veikusioje „Muzikuojančių šeimų vasaros mokykloje“ savo paruošto repertuaro atlikimą tobulino vaikai ansamblyje kartu su tėvais ir mokytojais, instrumentininkai ir vokalistai. Nors šeimos buvo susirinkusios iš Telšių, Kėdainių, Viduklės, Kauno, Rygos ir, be abejo, Biržų, jas visas siejo muzikavimo ansamblyje džiaugsmas. Matėme, kaip spindėjo dalyvių akys ir švytėjo veidai jiems repetuojant, o vėliau ir atliekant muzikos kūrinius koncertuose kartu su savo sesutėmis, broliukais, draugais, tėvais bei kitais vyresniaisiais ansamblių dalyviais. Pasiekti gerą atlikimo lygį jiems padėjo penki Vasaros mokyklos mokytojai – profesionalai iš įvairių Lietuvos ir Latvijos muzikos mokyklų. Muzikuojančių mokytojų koncertas taip pat tapo puikiu renginio akcentu, ir, matyt, taps nuolatine festivalio tradicija. Šį kartą jis buvo surengtas Biržų pilies menėje. Mokyklos programą papildė geros naujienos: paskaita apie muzikos kūrinių aranžavimo subtilybes, buvo surengti piešimo kursai festivalio dalyviams, tapybos paroda, pažintis su perkusiniais instrumentais.

Broliai Laurynas ir Mantas Latonai. Mokytojai Dalia Šimbelienė ir Pranas Dapšauskas Iveta ir Ilja Šakuro mokytoja Ieva Morkūnaitė

„Ketvirtasis respublikinis muzikuojančių šeimų festivalis „Gaidų pynė“, man rodos, išsiskiria panašių renginių tarpe savo ypatingai jaukiu dalyvių bendravimu, dėmesingumo vaikams ir jaunimui atmosfera, tarpusavio pagarba ir... vaikų linksmybėmis. Daug džiaugsmo jiems suteikė ekskursija po Biržų miestą, pažintis su apylinkių gamtos grožybėmis.
Galima nuoširdžiai sveikinti šio Festivalio organizatorius – Šv. Kazimiero ordiną, jo Didįjį Magistrą Henriką Armošką-Eismontą, Festivalio iniciatorę ir vadovę – muzikologę Aldoną Juodelienę – su didele renginio sėkme ir palinkėti toliau puoselėti šią gyvybingą idėją.

Prof. Petras Kunca


Festivalio „Gaidų pynė'2019“ Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos pedagogai dosniai dalinosi
ansamblinio muzikavimo paslaptimis

2019 m. birželio 14 – 16 dienomis Biržuose įvyko Ketvirtojo respublikinio Muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė'2019“ pirmą kartą organizuota Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla. Muzikuojančių šeimų festivalis „Gaidų pynė'2019“, kurio šūkis – „Muzikuojanti šeima – darni šeima, darni šeima – stipri valstybė“, siekia palaikyti ir skatinti muzikuojančių šeimų meno mėgėjų dalyvavimą kūrybinėse veiklose visuose Lietuvos regionuose, sudaryti sąlygas jų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skleistis, atgaivinti ir propaguoti Lietuvoje šeimų muzikavimo tradiciją.
Festivalio Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos organizavimo vieta Biržuose pasirinkta neatsitiktinai. Festivalio rengėjus sudomino Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos patirtis organizuojant panašaus pobūdžio renginius. Dar visai neseniai čia vyko Tarptautinė kūrybinė-edukacinė stovykla „Muzikuokime drauge“, o taip pat – plėtojamas bendradarbiavimas su Latvijos muzikais ir pedagogais. Ne mažiau masino ir išskirtinė gamta bei didingos istorijos kultūrinis paveldas. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vadovė Ramutė Petronytė džiaugėsi, kad festivalis – šis prasmingas ir socialiai reikšmingas projektas atrado Biržus, kad atsirado galimybė sudominti ir integruoti į festivalio veiklas tiek muzikos mokyklos mokytojus, tiek moksleivius ir praturtinti mokyklos bendruomenę naujomis patirtimis. Mokykloje buvo sudarytos puikios sąlygos darbui ir turiningam poilsiui – tinkama infrastruktūra, auditorijos, instrumentai, šiltas priėmimas ir pagalba.
Muzikuojančių šeimų festivalio vasaros mokyklos dalyviai atvyko į Biržus iš įvairių Lietuvos kampelių – Raseinių, Telšių, Kauno, Vilniaus, Kėdainių. Dalyvavo ir gausi muzikuojanti šeima iš Rygos (Latvija), prie dalyvių prisijungė ir biržiečių muzikuojančios šeimos.

Pirmoji diena – rimtos studijos ir naujos pažintys
Vasaros mokyklos renginiai prasidėjo vos tik dalyviams atvykus į Biržus. Dalyvius pasitiko mokyklos erdvėse eksponuojama dailininkės Emilijos Taločkienės specialiai šiam renginiui nutapytų paveikslų paroda. O pirmasis rimtas užsiėmimas – kompozitoriaus ir dirigento, LMTA docento Kazio Daugėlos seminaras „Muzikos kūrinių aranžavimas įvairiems instrumentiniams ansambliams“ sudomino ne tik muzikuojančių šeimų mokyklos dalyvius, bet ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojus. Aranžuoti, t. y. pritaikyti muzikos kūrinius įvairios, kartais labai netikėtos sudėties ansambliams ypač dažnai tenka šeimyninių ansamblių dalyviams ar mokytojams, todėl šios žinios itin vertingos. Kad vaikučiai netrukdytų tėveliams rimtai studijuoti ir nenuobodžiautų, netoliese paraleliai vyko užsiėmimai vaikams su Agne Armoškiene – „Mažojo princo dirbtuvės“.
Tuoj po turiningo ir išsamaus seminaro atsipalaiduoti nebuvo kada, nes Vasaros mokyklos dalyvius į susitikimą pakvietė Biržų „Saulės“ gimnazijos folkloro ansamblis „Saulala“ (vadovė Nijolė Kaulinienė). Pasirodymą pradėję ragų gaudesiu, ansambliečiai karo dainomis paminėjo ir birželio 14-tąją – Gedulo ir vilties dieną, sugrojo skudučiais, pagiedojo sutartinių ir vestuvių dainų, o pasirodymo pabaigoje nepailso ir pašokti bei į šokio sūkurį įtraukė ir Vasaros mokyklos dalyvius. Daugelį Vasaros mokyklos dalyvių maloniai nustebinęs ansamblis sužavėjo ir stipriais jaunuolių balsais, ir muzikalumu, ir meninių gebėjimų įvairove.

Antroji diena – mokomės ir keliaujame laiku
Kitą dieną, birželio 15-tąją, nuo pat ryto prasidėjo Vasaros mokyklos dalyvių individualios pamokos – muzikos garsai, tik neseniai nutilę ir vėl suskambo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos erdvėse. Vasaros mokyklos dalyvius – ansamblius ir jų mokytojus – konsultavo didžiulę atlikėjišką ir pedagoginę patirtį sukaupę, ne vieną talentingą muziką išugdę atlikėjai-pedagogai smuikininkas prof. Petras Kunca, pianistė Gunta Melbārde (Latvija), choro dirigentas, LMTA docentas Rolandas Aidukas. Prisijungė jaunesni jų kolegos, jau žinomi muzikai, stoję ir į muziko-pedagogo kelią – operos dainininkas, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytojas metodininkas Dmitrijus Afanasjevas, pianistė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos pedagogė Paulė Gudinaitė. Mokyklos dalyviai, padedami profesionalių mokytojų, tobulino ne tik instrumento valdymo ir kūrinių interpretavimo gebėjimus, bet siekė pažinti ir ansamblinio muzikavimo paslaptis, sėmėsi kūrybiškumo bei kaupė muzikinę patirtį.
Po pietų Vasaros mokyklos dalyviai nedideliu autobusiuku pajudėjo susipažinti su Biržų miesto apylinkėmis ir istoriniais objektais. Ekskursiją vedusi Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vadovė Ramutė Retronytė visų dėmesį prikaustė pasakodama Biržų kunigaikštystės kūrimosi istoriją. Nuvykome apžiūrėti ir Astravo dvaro, aplankėme ir Biržų regioninio parko teritorijoje prie Kirkilų karstinių ežerėlių pastatytą apžvalgos bokštą. Jį įveikusiems pavyko pasižvalgyti po Biržų apylinkes iš 32 metrų aukščio.
Vos tik sugrįžus į miestą laukė dar vienas edukacinis užsiėmimas – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos salėje ruošiama dailininkės Emilijos Taločkienės dailės pamoka vaikams ir suaugusiems – muzikos garsų paletę pakeitė spalvų paletė.
Šeštadienio vakarą Vasaros mokyklos dalyviai, biržiečiai ir miesto svečiai buvo pakviesti į Vasaros mokyklos mokytojų koncertą „Muzikuojantys mokytojai“ kuris vyko puikioje Biržų pilies menėje. Muzikos mokytojas – dažniausiai pirmiausia muzikas profesionalas, kūrėjas, savo asmenine muzikine veikla, ne tik per mokinius, kuriantis ir keičiantis pasaulį. Nes kaipgi kitaip, jei pats nebūsi prisilietęs, atskleisi tą subtilų ir žodžiais nenusakomą garsų pasaulį. Koncerte dalyvavo visi Vasaros mokyklos pedagogai. Prof. Petras Kunca atliko „Dedikaciją“ smuikui solo (pagal J.S. Bach–Ch. Gounod „Meditaciją“), skirtą savo mokytojams, o drauge su pianiste Gunta Melbārde – F. Schubert'o Sonatos smuikui ir fortepijonui g-moll I ir II dalis. Latvių muzikai Reinis Melbārdis (violončelė) ir Gunta Melbārde (fortepijonas) sugrojo latvių kompozitoriaus P. Barisons “Saulėlydžio dainą”, Dmitrijus Afanasjevas (baritonas) ir Rolandas Aidukas (fortepijonas) atliko Ūdrio dainą V. Klovos operos “Pilėnai”, pianistė Paulė Gudinaitė paskambino E. Satie – Gnossienes ir Manuel de Falla „Ugnies šokį”. Koncerto pabaigoje, atliepdamas festivalio muzikuojančių šeimų idėjai, pasirodė šeimyninis ansamblis iš Latvijos – anūkės Beatrise ir Liliāna Blumberga (smuikas ir violončelė) bei močiutė Gunta Melbārde (fortepijonas). Ansamblis atliko J. S. Bacho Ariją D-dur iš Siuitos Nr. 3 ir A. Piazzola kompoziciją Rio Sena.
Pasiklausyti koncerto susirinko nemažas klausytojų būrys, plojimų ir ovacijų netrūko. Koncerto pabaigoje klausytojų laukė ir vienas netikėtumas – iš anksto neplanuotai nuskambėjo perkusininko iš Latvijos Ikars Rungis improvizacija džiazo tema. Koncertas buvo išties išskirtinis – viską, kas vyko scenoje, lydėjo susikaupimas ir susižavėjimas.

Trečioji diena – džiaugiamės rezultatais
Sekmadienis, birželio 16-oji, trečioji ir paskutinė Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos diena – taip pat kupina įvykių. Rytines individualias pamokas po pietų pakeitė bendra visų Vasaros mokyklos dalyvių mušamųjų sesija, kurią vedė perkusininkas iš Bauskės muzikos mokyklos Ikars Rungis. Išbandyti įvairius mušamuosius instrumentus panoro ir vaikai, ir suaugę. Paaiškėjo, kad mušti būgnus nėra taip paprasta, kaip gali atrodyti iš šalies.
O Vasaros mokyklos renginių maratonas užsibaigė dalyvių baigiamuoju koncertu. Visi ansambliai pasirodė scenoje. buvo matyti kaip jaudinosi ir vaikai, ir jų tėveliai bei mokytojai, stengdamiesi pademonstruoti, ką išmoko per labai trumpą, bet intensyvų užsiėmimų laiką. Ir iš tikrųjų teigiamą rezultatą pastebėjome visi.
„Prasmingos ir informatyvios pamokos, neįkainojamos žinios ir patirtis, puikiai organizuotas turiningas laisvalaikis, nuostabus Mokytojų koncertas. Išvykstame kupini įspūdžių ir naujų patirčių“ – džiaugėsi Vasaros mokyklos dalyvis, Germanavičių šeimos ansamblio narys Audrius Germanavičius.
Renginiu buvo sužavėta ir viešnia iš Rygos, pianistė ir pedagogė Gunta Melbārde, prakalbusi ir apie festivalio „Gaidų pynė“ geografijos išplėtimą bei glaudesnį Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimą.
Festivalio „Gaidų pynė'2019“ Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla tapo puikia erdve kurti ir stiprinti muzikuojančių šeimų bendruomenę, glaudžiau susipažinti ir pabendrauti su panašius pomėgius puoselėjančiomis šeimomis, siekiančiomis, kad muzikinė veikla taptų šeimos ir vaikų gyvenimo turtinimo, džiuginimo, kūrybos ir prigimtinių galių atsiskleidimo šaltiniu. Nes muzikavimas šeimoje yra labiausiai visus suburianti veikla, kurianti tvirtus ryšius, vienijanti skirtingas kartas.
Festivalio organizatorius Šv. Kazimiero ordinas nuoširdžiai dėkoja visiems Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos Mokytojams, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vadovams, festivalio rėmėjams ir partneriams, festivalį iš dalies finansuojančiai Lietuvos kultūros tarybai.

Aldona Juodelienė
muzikologė, festivalio vadovėRudens sesijos akordai tarptautinės muzikos ir mokytojo dienos išvakarėse

Paskutinė 2016 m. rugsėjo savaitė Biržų Vl. Jakubėno muzikos mokykloje buvo skirta jubiliejinių metų minėjimo pradžiai. Ji buvo pažinimo, mokymosi, bendravimo ir naujų patirčių įgijimo laikas. Penkis metus iš eilės mokykla kartu su Muzikų sąjunga rengdama Tarptautinę kūrybinę-edukacinę stovyklą „Muzikuokime drauge“ pajuto, kokią akademinę naudą neša šis renginys mokyklos pedagogams ir jų ugdytiniams. Šiais metais stovykla darė pertrauką. Kad toks svarbus ugdymui procesas nenutrūktų, sumanyta surengti metodinę savaitę, kurios metu buvo gvildenamos kelios temos.
Pirmoji diena skirta fortepijoniniam duetui. Mums maloniai sutiko talkinti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentės Lina Petkevičiūtė ir Diana Kislovskaja. Žinodami kaip svarbu jauniems, dar besimokantiems žmonėms, įgyti kuo daugiau patirties savo profesijoje, pakvietėme jaunas atlikėjas pasidalinti savo įžvalgomis apie šiuolaikinę muziką, atskleisti tuos dalykus, kurie galėtų būti labiau suprantami, prieinami ir mūsų mokiniams, kad galvodami ir rinkdami repertuarą mokyklinio amžiaus vaikams, mes, pedagogai, suvoktume jauno muzikanto požiūrį.
Tokia savaitė be galo reikalinga ir mokytojų metodinei veiklai viešinti. Todėl fortepijoninių duetų dienoje mokytoja metodininkė Romualda Butkevičienė skaitė pranešimą „Fortepijoninis duetas kaip komunikavimo priemonė tarp skirtingų gebėjimų muzikuojančių vaikų“. Po mokytojos pranešimo mokyklos vaikai dalyvavo linksmose kūrybinėse dirbtuvėlėse „Surask draugą prie fortepijono“. Į jas buvo pakviestos absolventės Saulė Lansbergaitė, Paulina Stačkūnaitė, Adelė Vaitiekūnaitė, kurios šituose nuotaikinguose žaidimuose dalyvavo kaip žiuri komisijos narės ir galėjo vertinti jaunesniuosius draugus. Į šią bendradarbiavimo veiklą įsijungė savonorė iš Graikijos Georgia Mavrea (savo šalyje studijuojanti muzikologiją), kuri ne tik buvo komisijos pirmininkė, bet mielai muzikavo kūrybinėse dirbtuvėlėse kartu su mokiniais ir mokytojais. Greitai bėgo renginiui skirtas laikas, o norinčiųjų groti ir dalyvauti žaidime vis dar buvo. Šis užsiėmimas neabejotinai pasitarnavo didesnei mokinių motyvacijai sužadinti ir pasiruošti paskutiniam dienos etapui – klausyti fortepijoninio dueto pilies rūmų menėje. Taigi, pajutę muzikavimo kartu džiaugsmą, galėjome labiau įsiklausyti ir į profesionalų Linos Petkevičiūtės ir Dianos Kislovskajos duetą koncerte „Ledonešiai“.
Antroji diena paskirta styginių kvartetui. Į muziejaus „Sėla“ menę atvyko Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos jaunimo styginių kvartetas „Mozaika“ (Jonė Barbora Laukaitytė, Marija Raisanen, Dovydas Bulotas, Norbertas Veršulis) su savo vadove smuikininke mokytoja eksperte Ilona Klusaite. Kauniečių jau laukė mūsų mokyklos smuikininkai, vadovaujami mokytojos metodininkės Violetos Sabonienės. Prasidėjo kūrybinės dirbtuvės „Muzika ir mes“. Moksleiviai bendroje repeticijoje pasiruošė kartu groti J. Naujalio „Svajonę“, kuri gražiai suskambo koncerto pabaigoje. Styginių kvartetas pagriežė W. A. Mozart, S. Rachmaninoff ir A. Dvorak kvartetinius opusus ir savo nuoširdumu sužavėjo publiką. Mūsų jaunieji smuikininkai galėjo pasisemti patirties iš jau toli pažengusių jaunųjų muzikantų. Tokie bendri renginiai puiki paskata augti ir tobulėti mūsų ugdytiniams.
Trečioje metodinės savaitės dienoje – „Bendravimas ir bendradarbiavimas muzikinėje edukacijoje“. Gausus mokytojų muzikantų būrys ne tik iš Biržų rajono, bet ir iš regiono muzikos mokyklų dalyvavo seminare, kurį vedė LMTA lektorė Laura Dubosaitė. Nepaprastai įtaigiai kalbėdama apie tarpusavio santykius leido atsipalaiduoti, pajusti bendrystę su kolegomis, mokiniais, artimaisiais labai gyvenimiškose situacijose.
Nuotraukose (iš kairės į dešinę ir iš viršaus žemyn):
1. Metodinės savaitės pradžia. Susirinkusius mokytojus sveikina mokyklos direktorė Rima Zuozienė ir Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Rimantas Jocius.
2. Pasiruošimas kūrybinėms dirbtuvėlėms „Surask draugą prie fortepijono“.
3. Vertinimo komisijos narės (iš dešinės į kairę): Georgia Mavrea, Adelė Vaitiekūnaitė, Paulina Stačkūnaitė, Saulė Lansbergaitė.
4. Žaidimas „Duetų ratelis“.
5. Muzikuoja mokiniai, mokytojai ir komisijos nariai.
6. Fortepijoninis duetas Lina Petkevičiūtė ir Diana Anna Kislovskaja koncerte „Ledonešiai“.
7. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos jaunimo styginių kvartetas „Mozaika“ su mokytoja eksperte Ilona Klusaite.
8. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos smuikininkai su vyresniaisiais draugais po koncerte skambėjusios J. Naujalio „Svajonės“ atlikimo.
9. Į seminarą „Bendravimas ir bendradarbiavimas muzikinėje edukacijoje“ susirinko regiono muzikos mokyklų ir Biržų rajono muzikos mokytojai.
10. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorės Lauros Dubosaitės seminare aktyviai dalyvavo ir Biržų rajono meras Valdemaras Valkiūnas.
11. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Rima Zuozienė pristato Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų edukatorių Vilimą Norkūną.
12. Biržų rajono muzikos mokytojai po seminaro su lektoriumi Vilimu Norkūnu.

Po pietų pertraukos klausėmės Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų edukatoriaus Vilimo Norkūno, kuris pristatė muzikines edukacines programas. Mokytojai domėjosi galimybėmis dalyvauti šiose muziejaus programose, pasisemti žinių, kurias galima būtų pritaikyti ugdyme savoje mokykloje. Antroje šio seminaro dalyje virtualiai keliavome po pasaulio bibliotekas, sklaidėme senuosius rankraščius ir praktiškai bandėme surasti mokymui reikalingą repertuarą.
Metodinė savaitė parodė, kokios plačios bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės. Jas demonstravo patys jauniausieji dalyviai, grodami fortepijoniniuose ansambliuose, smuikininkai bendraudami su muzikos gimnazijos auklėtiniais, mokytojai klausydamiesi akademinio jaunimo įžvalgų. Vertingas bendradarbiavimas ir su muziejais, kurie dirba edukacinėje srityje. Muzikos mokytojai, mokydamiesi ir bendraudami, prasmingai pasitiko savo profesines šventes – Tarptautinę muzikos ir mokytojų dienas.

Mokytoja metodininkė Romualda Butkevičienė


Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931