Kompozitorius Vladas Jakubėnas  
   
MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Mokyklos darbuotojai
Savivalda
Ko mokome
NUOTOLINIS MOKYMAS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Veiklos planavimas
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės atskaitos
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
RENGINIAI
Konkursai
Seminarai
Kūrybinės stovyklos
Koncertai, šventės
ARCHYVAS
FOTOGALERIJA
DAILĖS SKYRIUS
NUORODOS

NUOTOLINIS MOKYMAS  

ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS, EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBĖMS BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU TVARKA (2020 m. lapkričio 6 d. Nr. VK-61)

FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS, EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBĖMS BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU TVARKA (2020 m. lapkričio 6 d. Nr. VK-61)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAS DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2546)

NUORODOS NUOTOLINIAM MOKYMUI IR MOKYMUISI
Mieli mokytojai, tėveliai ir mokiniai,

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“, nuo 2020 m. kovo 16 dienos Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos darbuotojai dirba nuotoliniu būdu.

Dėl informacijos kreiptis telefonu ir el. paštu: 8 450 32947,
el. p. birzai.muzika@gmail.com
Direktorė: +370 624 95059, rima.venskiene@gmail.com
Buhalterė: +370 685 61788, bizmuzm@gmail.com

Mokinių atostogos nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 27 d.
Nuo 2020 m. kovo 30 d. vyksta nuotolinis mokymas. Mokytojai bendrauja telefonu ir el. paštu ir IT įrenginiais.

Esant aukštam informacinių technologijų paplitimui kokybiško ir kūrybingo ugdymo proceso užtikrinimas priklauso tik nuo jį organizuojančio mokytojo kompetencijos bei teigiamo mokinių ir jų tėvelių požiūrio.

Mokyklos pedagogai yra pasiruošę užtikrinti tolesnį ugdymo procesą nuotoliniu būdu.

Gerbiami tėveliai ir mokiniai, prašome aktyviai bendrauti su specialybės ir kitų disciplinų mokytojais, ir toliau nuotolinio ugdymo procesą organizuoti Jums priimtiniausiomis formomis, priemonėmis ir laiku, taip, kad Jūsų ugdymo turinys ir pažangumas nenukentėtų.

Organizuojant individualių dalykų bei bendrųjų dalykų nuotolinio ugdymo procesą, mokytojai bei mokiniai turi turėti:
– Interneto ryšį.
– Išmanųjį mobilų telefoną, kompiuterį ar planšetę.
– Susikurtą el. paštą.


Naudojantis internetiniu ryšiu per minėtuose įrenginiuose įdiegtas internetinio socialinio komunikavimo programas Viber, Messenger, Skype, el. paštą, bus organizuojamas NUOTOLINIS ugdymo procesas.

Fleitos vyresnioji mokytoja, pavaduojanti direktoriaus pavaduotoją ugdymui, laikinai einantį direktoriaus pareigas,
Rima VenskienėInformacija apie nuotolinio mokymo(si) organizavimą bendraujant mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo proceso organizavimo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje nuotoliniu būdu tvarka


Naujos patirtys meniniame ugdyme

Nuotolinis ugdymas Vlado Jakubėno muzikos ir dailės mokytojams buvo nauja patirtis, suteikusi paskatų ieškoti ir atrasti daug kitų ugdymo formų galimybių. Mokytojai ir mokiniai jau turėjo patirties darant įrašus, juos analizuojant, siunčiant įvairiems konkursams, bet sisteminis pamokų vedimas nuotoliniu būdu buvo naujas iššūkis.
Su mokiniais jau buvo naudojama komunikacinė virtuali erdvė, tad liko ja pritaikyti pamokų organizavimui ir pravedimui. Patirčių būta įvairių.
Jaunučių choro mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė akcentavo, jog pagrindinė iš jų – galimybė tobulėti. Šiais metais mokytoja su jaunučių choru praėjo moksleivių Dainų šventės apžiūrą, su vokaliniu ansambliu dalyvavo daugelyje konkursų, o vasario mėnesį dalyvauta ir televizijoje konkurse „Dainų dainelė“. Prasidėjus nuotoliniam darbui, išklausė seminarą „Darbas su choru nuotoliniu būdu“, kurį organizavo LLKC. Išklausiusi nemažai video meistriškumo pamokų, šia medžiaga pasidalino su mokiniais.
Pamokų formų įvairovę taikė ir kiti mokytojai. Mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė, paruošusi jaunių chorą moksleivių Dainų šventei, su choru dirbdama nuotoliniu būdu paruošė naują repertuarą ir pasidžiaugė baigiančiaisiais mokiniais. Šiais metais, pasitarus su regiono muzikos ir meno mokyklomis, baigiamuosius muzikos ir dailės egzaminus buvo nutarta vykdyti nuotoliniu būdu. Muzikos skyriaus mokiniai pateikė video ir audio įrašus. Dailės skyriaus baigiančiųjų mokinių darbus galima apžiūrėti rajono savivaldybės pirmame aukšte, po to jie bus eksponuojami Vaikų galerijoje.
Mokytojai tobulino savo darbą įvairiose srityse. Fortepijono mokytoja ekspertė Gražina Beleckienė paruošė metodinį pranešimą „Mokinio muzikiniai gabumai ir jų lavinimas“, ruošė „Suaugusiųjų muzikinio ugdymo programą fortepijonui“, kaip praktinės veiklos vertintoja stebėjo ir vertino kitų mokytojų, pretenduojančių įgyti mokytojo eksperto kvalifikaciją, praktinę veiklą.

Grupinis pokalbis Grupinis pokalbis Grupinis pokalbis Agota
Jokūbėlis Julija Marija Marija Medeina

Vaizdo įrašai (mp4 formatas):
Julija. Skanduotė (2 MB);
Liepa. Strazdas (8,3 MB);
Marija. Ant palangės tupi katinėlis (27 MB);
Marija. Tau, mano mamyte (13,5 MB);
Viktorija. Mėlynas autobusiukas (4 MB).

Nuotoliniu būdu individualus darbas su mokiniais buvo aktyvus ir tai akcentavo beveik visi mokytojai. Fleitos vyresnioji mokytoja Rima Venskienė džiaugėsi savo mokinių pažanga. Akordeono mokytoja ekspertė Ala Fetingienė su mokiniu N. Lapėnu dalyvavo I jaunųjų muzikantų konkurse nuotoliniu būdu „Muzika @“ ir laimėjo II vietą. Sveikiname juos.
Fortepijono mokytojos metodininkės Dalia Bukienė ir Ina Valotkienė apgailestavo, jog mokiniai negalėjo dalyvauti suplanuotuose konkursuose, festivaliuose bei koncertuoti Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. Muzika yra itin subtilus menas, reikalaujantis ir tiesioginio bendravimo emocijos, tad norisi tikėtis, kad visa tai greitai sugrįš. To ir linkime visiems.

Ramutė Petronytė
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas


Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931