Kompozitorius Vladas Jakubėnas  
   
MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Mokyklos darbuotojai
Savivalda
Ko mokome
NUOTOLINIS MOKYMAS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Veiklos planavimas
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės atskaitos
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
RENGINIAI
Konkursai
Seminarai
Kūrybinės stovyklos
Koncertai, šventės
ARCHYVAS
2019 metai
2018 metai
2017 metai
2016 metai
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2008 - 2012 metai
FOTOGALERIJA
DAILĖS SKYRIUS
Veikla
Konkursai
Parodos
Plenerai
Kūrybinių darbų galerija
Padėkos
Archyvas
NUORODOS

DAILĖS SKYRIUS  

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS
DAILĖS SKYRIUS


Žemoji g. 9, LT-41174 Biržai

Į mokyklą priimami mokytis vaikai iš Biržų miesto (nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos), Biržų rajono.

Čia Jūs rasite:
– pritaikytus kabinetus su molbertais, stalais;
– mokomųjų dalykų dirbtuves su įranga: grafikos spaustuvė su spaudimo staklėmis, keramikos dirbtuvė su žiedimo staklėmis, degimo krosnimi;
– aukštos kvalifikacijos mokytojus – dailininkus;
– kūrybai ir saviraiškai atvirą atmosferą.

Dailės mokomųjų dalykų ugdymo programa

Pradinis ugdymas (2 m.)

1 – 4 klasėse per savaitę mokosi:
– grafinės raiškos – 3 pamokos;
– spalvinės raiškos – 1 pamoka;
– ervinės plastikos raiškos – 1 pamoka.

Pagrindinis ugdymas (4 m.)
5 – 7 klasėse per savaitę mokosi:
– grafinės raiškos – 1 pamoka;
– piešimo – 2 pamokos;
– kompozicijos – 2 pamokos;
– spalvinės raiškos –2 pamokos;
– skulptūros – 2 pamokos;
– dailėtyros – 1 pamoka.

8 – III gimnazijos klasėse per savaitę mokosi:
– piešimo – 2 pamokos;
– grafikos – 1 pamoka;
– tapybos – 2 pamokos;
– skulptūros – 2 pamokos;
– kompozicijos – 2 pamokos;
– dailėtyros – 1 pamoka.

Ne pamokų metu mokiniai ugdosi:
– rengdami savo kūrinių parodas;
– dalyvaudami bendruose projektuose;
– dalyvaudami įvairiose edukacinėse pamokose dailės galerijose, muziejuose ir kitur;
– dalyvaudami mokinių piešinių konkursuose, konferencijose, pleneruose.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti:
Direktorė tel. 8 612 84 785;
Sekretorė tel. (8 450) 32 947;
Dailės skyrius tel. 8 670 93 053.
El.paštas: birzai.muzika@gmail.com


Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931