MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


ARCHYVAS 2019 metai  


Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos bendradarbiavimas su Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla jau daug metų bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Užsimezgusi draugystė suteikė galimybę mokyklos mokiniams dalyvauti įvairiuose bendruose projektuose, konsultuotis su akademijos dėstytojais bei tęsti muzikos mokslus akademijoje. Karolis Variakojis baigė dirigavimą pas prof. Juozą Domarką ir šiuo metu itin dažnai kviečiamas diriguoti šiuolaikinę muziką įvairiuose festivaliuose, dirba Alytaus muzikos mokyklos simfoninio orkestro vadovu. Baigę Muzikos akademiją Mantas Pilvelis, Donatas Butkevičius, Mantas Makrickas groja įvairiuose ansambliuose bei orkestruose. M. Makrickas dirba ir pedagoginį darbą Karoliniškių muzikos mokykloje. Vargonus muzikos akademijoje baigusios Ieva Morkūnaitė aktyviai įsijungė į mūsų miesto muzikinį gyvenimą, dirba pedagoginį darbą Biržuose ir Panevėžyje, Rūta Striškaitė dirba Elektrėnų muzikos mokykloje, Aušra Pačegonytė dirba Vilniuje. LMTA baigusi kanklininkė Eglė Stuokaitė dirba Vilniaus N. Vilnios muzikos mokykloje. Aušra Trapulionytė – Butkauskienė Muzikos akademijoje baigė etnomuzikologiją, dirba folkloro ansamblių vadove, pedagoginį darbą.
Tęsdami bendravimą pakvietėme LMTA studentus atvykti į Biržus, susipažinti su koncertinėmis erdvėmis, kurias nuolat giria žymūs atlikėjai, ir prisistatyti biržiečiams. Ši idėja patiko profesorei, dainavimo katedros vedėjai, biržiečiams gerai pažįstamai dainininkei Astai Krikščiūnaitei. Praeitą savaitę biržiečiams koncertavo Muzikos akademijos dainininkės, profesorės Astos Krikščiūnaitės studentės Emilė Elena Dačinskaitė, Eglė Radavičiūtė, daug aplodismentų ir dėmesio sulaukusi Monika Junkerytė. Klausytojus žavėjo ir prof. A. Januto sudentas Dominikas Urba, kanklininkės A. Ulinskaitė bei V. Gečaitė, džiazo pianistas Raigardas Draganas. Studentams akompanavusi dėstytoja Raminta Gocentienė džiaugėsi jaunųjų atlikėjų prisistatymu biržiečiams.

Nuotrauka Editos Mikelionienės („Biržiečių žodis“)

2019 m. gruodžio 7 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai vyko į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Mokyklos varinių pučiamųjų instrumentų ansamblis, vadovaujamas mokytojo Prano Dapšausko, dalyvavo respublikiniame jaunųjų atlikėjų festivalyje „Vilniaus fanfaros“ Muzikos akademijoje. Festivalyje dalyvavo 15 kolektyvų. Vilniečių fleitininkų orkestras bei biržiečių varinių pučiamųjų instrumentų ansamblis buvo vieni didžiausių kolektyvų. Festivalyje dalyvavo vilniečiai, Pabradės meno mokyklos kolektyvas, kuris apdovanotas Didžiuoju prizu (Grand Pri), ir biržiečiai. Mokytojas Pranas Dapšauskas džiaugėsi savo mokinių pasirodymu, kurie, apjungę savo programoje muziką, šokį ir vaidybą, buvo apdovanoti specialiu prizu už artistiškumą. Festivalio dalyviai, tame tarpe ir biržiečiai, turėjo galimybę išgirsti profesionalių kolektyvų „Amber brass“ bei „Brass spalvos“.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinai einanti direktoriaus pareigas Ramutė Petronytė


Tarp 500 jaunųjų maratonininkų – ir Biržiečiai pianistai

Kauno Kalėdinės eglutės įžiebimo dieną, 2019 m. lapkričio 30-ąją, 500 jaunųjų pianistų, kuriuos paruošė 227 muzikos mokytojai iš 37 šalies meno ir muzikos mokyklų, dalyvavo XIX-ąjame respublikiniame Festivalyje – Maratone.
Šio tradicinio renginio, skirto Kauno krašto muzikos mokytojų draugijos įkūrėjos Vitos Karužaitės atminimui metu, jaunieji pianistai dešimtyje Kauno koncertinių salių, skambino įvairių epochų kūrinius bei nuotaikingą džiazinę muziką.
Džiugu, kad Festivalyje – Maratone dalyvavo ir mūsų fortepijono skyriaus mokiniai. Mūsų ugdytiniai koncertavo Kauno miesto muziejaus Miko ir Kipro Petrauskų skyriuje. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklai atstovavo pianistai: K. Rupkutė, S. Pleirytė, K. Morkūnaitė, J. Viederis, E. Žekonytė, J. Simanavičiūtė, T. Bukytė, E. Pažemeckaitė, K. Leliukė, K. Auksinaitė, E. Mikalauskaitė, G. Šernaitė, P. Valotka, D. Vaitužytė, L. Stakelytė, M. Anichimavičiūtė, D. Šimaitė. Mokinius koncertui parengė mokytojos D. Šimbelienė, R. Butkevičienė, D. Bukienė, I. Valotkienė.

Po koncerto M. ir K. Petrauskų muziejuje

Kitąmet vyksiantis jubiliejinis XX-asis Festivalis, organizatorių teigimu, gali peraugti į tarptautinį jaunųjų pianistų Festivalį – Maratoną.
Po nuotaikingo koncerto su mokiniais aplankėme tarpukarinį M. ir K. Petrauskų buto interjerą. Susipažinome su viena ryškiausių lietuvių muzikinės kultūros istorinių asmenybių Miku Petrausku, kuris buvo kompozitorius, pirmosios lietuviškos operos „Birutė“ autorius, dirigentas, pedagogas, dainininkas, muzikos propaguotojas, lietuvybės skleidėjas okupuotoje Lietuvoje. Taip pat daug sužinojome apie daugialypę dainininko Kipro Petrausko asmenybę.
Šiuolaikiškoje interaktyvioje ekspozicijoje „Valstybės teatras. Tautą kurianti muzika“, mokiniai turėjo atlikti įdomią užduotį, susijusią su įvairiais Valstybės teatro, operų ir baletų pastatymais, dirigentais, artistais, šokėjais, muzikantais. Muziejaus skyriuje vykstantys renginiai – koncertai, festivaliai, minėjimai – leidžia prisiliesti prie lietuviškos profesionaliosios muzikos.

Ina Valotkienė
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja


Draugystės koncertas „Skambiname klavesinu“

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fortepijono skyriaus mokytojai ir mokiniai gyvena aktyviu muzikinio gyvenimo ritmu – dalyvauja įvairiuose konkursuose, festivaliuose, koncertuose. Nemažą dalį laiko skiria muzikos pažinimui draugaujant ir bendradarbiaujant su kitų Lietuvos muzikos muzikos mokyklų jaunaisiais atlikėjais.
2019 m. lapkričio 28 dieną Biržuose viešėjo Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono klasės mokiniai. Kelionės tikslas – bendras abiejų mokyklų koncertas „Skambiname klavesinu“. Svečiai turėjo unikalią galimybę išbandyti klavesino skambėjimą ir mėgautis barokine muzika. Iš kauniečių muzikantų pajutome šiokią tokią pavydo gaidelę, kad mes, biržiečiai, turime sąlygas repetuoti, muzikuoti ir rengti koncertus prie klavesino, kad esame visada laukiami Biržų krašto muziejaus „Sėla“ menėse.

Po koncerto kunigaikščių Radvilų menėje Arnas Kondrotas (mokyt. I. Valotkienė) Vestina Kėželytė (mokyt. R .Butkevičienė)

Po koncerto jaunuosius muzikantus rūmų tarnaitės supažindino su pilies istorija, muzikos instrumentų ekspozicija ir palydėjo į „Pilies skliautų restoraną kunigaištiškų pietų.
Pietų metu mokiniai dalinosi koncerto įspūdžiais, o pedagogės aptarė metodinius dalykus ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybes.
Apie koncertą Biržuose skelbia Kauno pirmoji muzikos mokykla savo interneto svetainėje

Mokytoja Romualda Butkevičienė

Respublikinis gabių muzikai vaikų festivalis – koncertas

2019 m. lapkričio 20 d., Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje vyko VIII respublikinis gabių muzikai vaikų festivalis – koncertas. Festivalio organizatoriai – Nacionalinis M. K. Čiurlionio menų mokyklos gabių menui vaikų centras bei Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla. Šio festivalio – koncerto idėja pagrįsta vadovaujantis gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa, pastebėti talentingų vaikų gebėjimus.
M. K. Čiurlionio menų mokykla įvairiomis programomis – koncertais, parodomis – vykdo meno sklaidos procesą. Siekiant nustatyti vaikų gabumus, organizuojami kasmetiniai festivaliai. Šalies regionuose rengiamos gabių vaikų atrankos. Gabiausieji moksleiviai iš regionų kviečiami į bendras parodas, koncertus. Talentingų vaikų paieškos leidžia tobulėti ir pedagogams. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos specialistai konsultuoja pedagogus, organizuoja seminarus, kuriuos veda Lietuvos ir užsienio lektoriai.
Šiemet festivalyje dalyvavo: Kauno Miko Petrausko, Panevėžio, Rokiškio Rudolfo Lymano, Alytaus, Vilniaus Karoliniškių, Vilniaus Algirdo, Kelmės Algirdo Lipeikos, Biržų Vlado Jakubėno, Marijampolės, Utenos muzikos mokyklų fortepijono, vokalo, smuiko, fleitos, saksofono, kanklių, lumzdelio, klarneto, eufoniumo, ksilofono jaunieji atlikėjai. Įvairių sudėčių ansambliai stengėsi kuo tobuliau atlikti surepetuotas programas ir žavėti klausytojus savo muzikiniais gabumais. Skambėjo įvairių šalių, stilių ir epochų kūriniai ir aranžuotės.


Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklai šiame festivalyje – koncerte atstovavo pianistai T. ir L. Bukytės (moktoja D. Bukienė) ir P. Valotka (mokytoja I. Valotkienė). Šie mokiniai jau aštunti metai vyksta į respublikinį gabių muzikai vaikų festivalį – koncertą. Taip pat sėkmingai pasirodydavo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos organizuojamuose vaikų konkursuose.
Festivalio – koncerto pabaigoje mokiniai ir mokytojai buvo apdovanoti padėkos raštais, o gabių vaikų centro vedėjas Ž. Meškuotis pasidžiaugė profesinės linkmės muzikinio modulio mokinių kokybiniais pasiekimais, skatinančiais jaunimo motyvaciją toliau gilinti savo gebėjimus ir žinias.

Ina Valotkienė
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja


Mokyklos naujienos

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės ir muzikos skyriai, nuolat bendraudami su įvairiomis Lietuvos bei Latvijos mokyklomis, kitomis institucijomis, organizuoja įvairias parodas, renginius, projektus.

Dailės skyrius

Šiuo metu „Vaikų galerijoje“ ir Biržų rajono savivaldybės administracijos pastato (Vytauto g. 38) pirmame aukšte galima susipažinti su Aiskrauklės muzikos ir meno mokyklos baigiančiųjų mokinių darbais.
Mokyklos atstovai dalyvavo Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus 30 metų įkūrimo šventėje, susipažino su mokyklos kūrimosi istorija, galerijoje gėrėjosi mokinių darbais, sukurtais muzikos tematika. Kupiškio meno mokyklos Dailės skyriaus mokytojos mielai sutiko parodą atvežti ir į Biržus. Kupiškio etnografijos muziejaus organizuotame dailininkės Veronikos Šleivytės vardo mokinių natiurmortų konkurse – parodoje „Natiurmortas 2019“ dalyvavo ir biržiečiai Dailės skyriaus mokiniai. Biržietė K. Graičiūnaitė, konkursui – parodai pristačiusi du natiurmortus, apdovanota diplomu. Jos mokytojas Vidmantas Jažauskas.
Dailininkas, grafikas Vladas Lisaitis susitikime su Dailės skyriaus mokiniais skatino mokinius būti originaliais, ieškoti savo braižo bei nebijoti būti kitokiais. Dailininkas šmaikščiai pasakojo mokiniams įvairias savo darbų parodose eksponavimo istorijas, supažindino mokinius su plačia savito menininko veikla. Šiuo metu šio dailininko darbai eksponuojami Muzikos mokyklos salėje bei Portfolio galerijoje.
Likėnų biuvetėje „Vilties angelas“ galima pasigrožėti Dailės skyriaus mokytojos Gražinos Visockienės mokinių keramikos darbais, čia koncertuos ir muzikos skyriaus mokinai.

Muzikos skyrius

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai, dalyvaudami įvairiuose koncertuose, susipažįsta ir su savo mokyklos istorija. 2019 m. lapkričio 18 dieną Muzikos mokyklos jaunių choras, vadovaujamas mokytojos Viktorijos Morkūnienės, koncertavo Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos 75 metų jubiliejaus šventėje. Kompozitorius Vytautas Mikalauskas keletą metų yra dirbęs ir Biržų muzikos mokykloje.
Šventiniame laikotarpyje mokyklos mokiniai koncertuoja senelių namuose, lopšeliuose – darželiuose. Jaukus koncertas susitikimas 2019 m. gruodžio 2 dieną vyko Onos Milienės senelių namuose Nemunėlio Radviliškyje, kurį organizavo ir vedė mokytoja Ina Valotkienė. Mokytoja Dalia Bukienė, suorganizavusi koncertą lopšelyje – darželyje „Drugelis“, džiaugėsi užsimezgusia draugyste su šia ugdymo įstaiga bei planuoja tolimesnius renginius.
Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų skyrius pakvietė Muzikos mokyklos mokinius į bendrą projektą „Kalėdų pasaka“. Ramutės Skučaitės „Sniego pasakos“ eiles papildys mokytojų Inos Valotkienės bei Jūratės Duderienės paruoštų mokinių muzikiniai intarpai.
Koncertinės patirties įgiję mokiniai jau ruošiasi I pusmečio atsiskaitymo koncertams, į kuriuos kviečia ir savo artimuosius bei draugus.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas Ramutė Petronytė


Muzikos tiltas Norvegija – Lietuva

2019 m. spalio 25 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai su mokytojais išvyko į koncertinę kelionę – Norvegiją. Į šią kelionę mus pakvietė buvusi Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fortepijono mokytoja Rasa Paliulienė. Šiuo metu mokytoja Rasa pedagoginę – koncertinę veiklą tęsia Norvegijoje.
Biržietės mokytojos D. Šimbelienė, J. Duderienė, D. Bukienė, R. Butkevičienė, I. Valotkienė kartu su Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokytoja D. Razguviene (anksčiau dirbusia Biržų muzikos mokykloje) sutiko prisidėti prie tarptautinio projekto realizavimo ir su gausiu būreliu jaunųjų muzikantų – savo mokinių – vyko į koncertus Norvegijoje.
Nuostabus jausmas, kai dvi šalys, trys muzikos – kultūros mokyklos, buvę ir esami meno kolegos, susirenka kartu muzikuoti viename projekte!
Du tarptautiniai draugystės koncertai vyko Spikkestado ir Satre miestuose – Rotušėje ir Ev. Reformatų bažnyčioje. Į Satre miestą, esantį Hurum komunoje, buvo atvykę Norvegijos ambasados atstovai pasveikinti koncerto dalyvių ir renginio organizatorę Rasą Paliulienę. Koncerte pasirodė įvairaus amžiaus mokiniai, pradedantys savo kelionę į muzikos pasaulį, ir jau žinomi tarptautiniais, respublikiniais konkursų pasirodymais.Lietuvaičiai mokiniai M. Burbulytė, I. Visockaitė, E. Mikalauskaitė, L. Čeponytė, G. Šernaitė, Ž. Pakalnytė, E. Pažemeckaitė, T. Bukytė, L. Bukytė, K. Morkūnaitė, S. Pleirytė, P. Valotka, A. Flenderytė sužavėjo norvegų klausytojus savo nuoširdumu, profesionalumu, puikiai parinkta programa. Mokinių pasirodymai buvo ypatingai pakylėti, atsakomybę jautė už save, pedagogų įdėtą triūsą ir... juos supančios erdvės grožį. Jautriai, įtaigiai savo programą atliko ir Norvegijos jaunieji muzikantai – smuiku, gitara, fortepijonu, klarnetu buvo atliekama įvairių žanrų muzika.
Kelionė buvo įtempta ir turininga. Mokiniai įgijo gražios, naujos koncertinės patirties. Keliavome greitais traukiniais, žavėjomės nuostabia Norvegijos gamta. Osle aplankėme Nacionalinį operos ir baleto teatrą, G. Vigelendo skulptūrų parką – didžiausią šedevrą, neturintį sau lygių visame pasaulyje.
Renginio organizatorė Rasa dėkojo mokytojams už nuoširdų darbą, o mokiniams linkėjo nepaliauti muzikuoti. Atsisveikinant su Norvegija buvo išsakyta viltis, kad užsimezgusi daugystė nenutrūks ir tęsis Lietuvoje.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja I. Valotkienė


Keramikos konkursas „Ženklai“

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Meninio ir kultūrinio ugdymo skyrius organizavo Tarptautinį mokinių keramikos konkursą „Ženklai“. Konkurse dalyvavo 145 mokiniai iš Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos.
2019 m. spalio 26 d. vyko konkurso nugalėtojų pagerbimo šventė. Laureatų diplomu bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro prizu apdovanoti ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių darbai. Evos Gružauskaitės darbas „Svajonių laivelis“ apdovanotas laureato diplomu, prizu apdovanotas Tomo Ulinsko darbas „Tylos ženklas“. Dailininkės keramikės Rūtos Šipalytės „Simpatijų prizu“ apdovanotas Dorotėjos Stambrauskaitės darbas „Laukimo ženklas“.
Už puikų mokinių parengimą Tarptautiniam mokinių keramikos konkursui „Ženklai“ Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro padėkos raštu apdovanota Biržų Vlado Jakubėno dailės mokytoja metodininkė Gražina Visockienė.

Nuotraukose: biržietė konkurso laureatė Eva Gružauskaitė su mokytoja Gražina Visockiene ir vertinimo komisijos nariais, bendra konkurso laureatų nuotrauka.


Tarptautinis keramikos konkursas

2019 m. spalio 11 d. Biržų kultūros centre vyko Tarptautinio keramikos parodos – konkurso „Mano kūrybiškiausias darbas“ apdovanojimai. Šiame konkurse savo darbus eksponavo 80 mokinių iš Pasvalio muzikos mokyklos Dailės skyriaus, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus, Kupiškio, Molėtų meno mokyklų, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos, Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos, Biržų „Saulės“ gimnazijos, Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos bei Latvijos Bauskės ir Aizkrauklės dailės mokyklų.
Konkurso darbus vertino komisija. Komisijos pirmininkė Elena Aleksejeva, Vilniaus puodžių cecho meistrė, keramikė, bei nariai: Nerutė Čiukšienė, Pasvalio muzikos mokyklos Dailės programos mokytoja ekspertė, ir Gražina Visockienė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės mokytoja metodininkė.Komisija išrinko pačius geriausius parodos – konkurso „Mano kūrybiškiausias darbas“ mokinių darbus. Laureatais tapo 12 konkurso dalyvių. Jų tarpe – ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinė Greta Venskutė. Laureatai apdovanoti laureatų diplomais bei rėmėjų dovanomis.
Su konkurso dalyvių darbais buvo galima susipažinti nuo birželio mėnesio Kultūros centre vykusioje konkurso parodoje. Apžiūrėję darbus parodos – konkurso dalyviams savo prizus įsteigė ir įteikė Seimo narys Viktoras Rinkevičius, Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos, Biržų regioninio parko atstovai, UAB „Biržų duona“, Savivaldybės tarybos narys Valdemaras Valkiūnas. Parodos – konkurso lankytojai pasidžiaugė, jog buvo galima susipažinti su įvairių mokyklų mokinių keramikos darbais ir akcentavo Lietuvos ir Latvijos mokinių darbų skirtumus.Į apdovanojimų šventę buvo atvykę visų Lietuvos bei Latvijos mokyklų, kurių mokiniai dalyvavo konkurse, atstovai. Bauskės bei Aiskrauklės mokytojai aplankė Kirkilų apžvalgos bokštą, Sodeliškio dvaro sodybą. Konkurso dalyviai aplankė Biržų krašto muziejų „Sėla“, susipažino su muziejaus ekspozicijomis bei dalyvavo Ramygalos keramikos seminaro darbų parodos atidaryme.
Tarptautinį keramikos konkursą – parodą „Mano kūrybiškiausias darbas“ organizavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės mokytoja metodininkė Gražina Visockienė.


Kėdainių „Radviliada“

Kėdainiai yra ypatingi tuo, kad XV−XIX a. buvo privatus kunigaikščių Radvilų miestas, priklausęs visoms trims šios iškiliausios LDK didikų giminės šakoms. XVII a. Radvilų dėka Kėdainiai buvo stipri ekonominė, religinė ir kultūrinė protestantizmo sala katalikiškoje aplinkoje, vienas iš miestietiškiausių Lietuvos miestų. Todėl Kėdainiai stengiasi išnaudoti savo kaip pagrindinio Radvilų miesto Lietuvos viduryje daugiakultūrės istorijos ir paveldo potencialą kultūrinio gyvenimo įvairovei ir turistiniam patrauklumui padidinti.
Kėdainių krašto muziejus nuolat vykdo projektus, skirtus svarbiems miesto istorinės atminties momentams išsaugoti. Ypač didelis dėmesys yra skiriamas kunigaikščių Radvilų istorijos ir paveldo aktualizavimui. 2015-2019 m. surengtos senamiesčio šventes − festivaliai „Radviliada“. Jie padėjo perkelti Radvilų laikotarpio atmosferą ir aplinką į miesto erdves. Taip pat jau keletą metų bendradarbiaujama su kitos buvusios protestantiškos Radvilų valdos − Biržų krašto muziejumi „Sėla“, su kuriuo kartu dalyvaujama Kėdainių muziejaus inicijuoto Tarptautinio kunigaikščių Radvilų kelio projektuose.
Viename iš paskutiniųjų savo interviu Šeteniuose (Kėdainių r.) įsikūręs prof. Leonidas Donskis (1962−2016) sakė: „Kėdainių simboliai – Radvilos, jų protestantiška, daugiakultūriška dvasia. Tai škotiškas, žydiškas miestas, kuriame būta net pionieriškų dalykų. Tai ir pirklių miestas – labai laisvas, labai atviras, visiškai europietiškas... Tereikėtų suaktyvinti tuos dalykus ir dar kartą įpūsti žmonėms pasitikėjimo savim, kad jie dar labiau didžiuotųsi savo miestu. Kėdainiai, siekiantys tapti intelektualiu kultūros židiniu, turėtų ne tik nesibaiminti ambicingų tikslų, bet ir brandinti gilų kultūros pojūtį... Gilus kultūrinis pojūtis – tai jokiu būdu nėra gyvenimas vien tik muziejais, archyvais, istorikų tekstais. Kultūrinis pojūtis prasideda tada, kada praeitis dalyvauja dabartyje...“, bet ir brandinti gilų kultūros pojūtį... Gilus kultūrinis pojūtis – tai jokiu būdu nėra gyvenimas vien tik muziejais, archyvais, istorikų tekstais. Kultūrinis pojūtis prasideda tada, kada praeitis dalyvauja dabartyje...“.

Nuotraukose:
Mergaičių ansamblis – Jorūnė Simanavičiūtė, Emilija Ana Kehoe, Irutė Visockaitė, Emilija Mikalauskaitė, Dovaldė Šimaitė, Meda Burbulytė, Laura Čeponytė, Žiedė Pakalnytė, Simona Krušinskaitė, Gabrielė Šernaitė.
Fortepijoninis ansamblis – Teresė ir Lauryna Bukytės.


Siekiant sustiprinti tarp gyventojų ir lankytojų Kėdainių ir Biržų kaip Radvilų miestų įvaizdį, šiais metais surengtas penktasis festivalis „Radviliada-2019“, skirtas visokio amžiaus grupėms: nuo vaikų iki senjorų. Jame aktyviai dalyvavo įvairių abiejų miestų kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojai, moksleiviai. Festivalyje Lietuvos, Latvijos, Estijos, Norvegijos ir Ispanijos atlikėjai pristatė Radvilų epochos muziką, šokius, poeziją, kostiumus, papročius. Pažymėtos Kėdainių ir Biržų miestams nusipelniusio, garsaus ATR ir LDK didiko bei valstybės veikėjo, kunigaikščio Boguslovo Radvilos (1620−1669) 350-osios mirties metinės, atskleidžiami glaudūs kultūriniai Radvilų valdų ryšiai su Rytų Prūsijos ir Livonijos.
2019 m. rugsėjo 7 d., šeštadienį, evangelikų reformatų bažnyčioje vyko rimtoji festivalio „Radviliada-2019“ dalis. Koncertas prasidėjo Kėdainių ir Biržų muzikos mokyklų mokinių bei Dainiaus Sverdiolo (vargonai) pasirodymu „Pašlovinkime Radvilas“. 12 val. vyko Ievos Salietės, klavesinas, ir Matiso Čudaro, gitara, (Latvija) koncertas „Pokalbis su Bachu“. Biržams labai gražiai, profesionaliai atstovavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai: Teresė ir Lauryna Bukytės (fortepijoninis ansamblis, mokytoja Dalia Bukienė) ir mergaičių vokalinis ansamblis (mokytoja Jūratė Duderienė). Kadangi festivalio idėja šiais metais apėmė vokiškąjį laikotarpį, buvo atliekama vokiečių kompozitorių muzika. Biržų mokiniai labai šiltai priimti, sulaukė daug aplodismentų, susipažino su nuostabiu Kėdainių senamiesčiu.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja – metodininkė D.Bukienė


Biržiečiai smuikininkai Baltics Strinfgs 2019 festivalyje

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos smuikininkai Pijus Striška, Konstantas Vaitiekūnas, Vanesa Martinaitytė, Marija Balčiūnaitė, Lauryna Bukytė su mokytoja Violeta Saboniene 2019 m. birželio 14-16 d. vyko į Baltijos šalių stygininkų festivalį Baltic Stings 2019, kuris šiais metais vyko Estijoje.
Festivalyje dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos jaunieji muzikantai ir jų mokytojai. Tai gera galimybė muzikuoti, bendrauti, geriau pažinti Baltijos šalių kultūrą, grojant bendrai šalių nacionalinę muziką. Festivalis kiekvienais metais vyksta vis kitoje šalyje. Biržiečiai dalyvavo antrą kartą. Pernai debiutavome Latvijoje, Valmieros mieste. Ateinančiais metais festivalis turėtų vykti Suomijoje.
Gyvenome Vinni Sports Hall. Tai sporto kompleksas su sporto salėmis, lauko aikštynais, baseinu, nakvynės namais. Po repeticijų galėjome ilsėtis ir mėgautis baseino ir pirčių malonumais. Repeticijos ir pirmasis koncertas vyko Vinni miestelio gimnazijos salėje. Programa tikrai solidi – dešimt kūrinių. Turėjome gerokai pasistengti atlikdami H.Purcell Chakony, J. S. Bach Brandernburgisches Konzert Nr. 3. Maloniausiai grojome J. Naujalio „Svajonę“ ir S. Šimkaus – V. Kutavičiaus „Dainos sparnais“.


Kaip malonu muzikuoti ir kaip atsakinga, kai šalia groja Estijos Tartu muzikos gimnazijos, Suomijos Sibelijaus muzikos gimnazijos ir Panevėžio Vytauto Mikalausko muzikos gimnazijų mokiniai.
Festivalio metu ne tik repetavome, bet ir turėjome galimybę aplankyti Rakverės pilį. Pilyje galėjome išbandyti istorinius ginklus (šaudymą lankais), susipažinti su viduramžių amatais, kankinimų kambariu. Pilyje atkurta viduramžių atmosfera. Galima liesti, jausti, išbandyti jėgas, pabuvoti panikos kambaryje, pragaro labirinte.
Finalinis koncertas vyko Johvi Concert Hause. Tai 926 vietų koncertų salė su modernia įranga, bei puikia akustika.
Po koncerto su mokiniais pasidalinome įspūdžiais. Kaip malonu buvo groti dideliame orkestre, paklusti dirigentų batutai. Tai nauja patirtis, kuri praplėtė muzikinį akiratį. Grįžome namo užsidegę noru daugiau groti, muzikuoti savarankiškai, įveikti naujus iššūkius.

Koncertų įrašų nuorodos

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos smuiko mokytoja metodininkė Violeta Sabonienė


Ramintos Lampsatytės vakaras Jonui Mekui atminti

2019 m. liepos 24 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos salėje Hamburgo aukštosios mokyklos profesorė Raminta Lampsatytė surengė vakarą, skirtą Biržų garbės piliečiui menininkui Jonui Mekui.


Raminta Lampsatytė fortepijonu paskambino lietuvių ir užsienio šalių kompozitorių muziką, pritaikiusi jos muzikinę išraiškos mintį atskiriems Jono Meko gyvenimo etapams. Jono Meko eiles parinko ir skaitė biržietis Leonidas Čiudaras.


Iš saulėtojo Riminio su laurais

2019 m. birželio pabaigoje Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pianistai Pijus Valotka (8 kl.), Tadas (4 kl.) ir Lauryna (8 kl.) Šukevičiai (mokytoja Ina Valotkienė) buvo išvykę į Italiją 14-ąjį tarptautinį konkursą – festivalį „Rimini Fest 2019“.
Tarptautinis konkursas „Rimini Fest“ – pats smagiausias. Jam pasibaigus, konkursantų laukė Italijos saulė, jūra ir smagios pramogos. Visgi tuos smagumus reikėjo užsidirbti. Mokiniai Tadas, Lauryna ir Pijus rimtai dirbo visus metus, negailėjo savaitgalių, sėkmingai dalyvavo įvairiuose konkursuose. Mokslo metams pasibaigus, išvykome į Italiją. Dvi dienos kelionėje buvo užimtos grojimu mintyse, ant stalo, ant „nebylios“ klaviatūros. Biržiečiams netrukdė nei karštis, nei įtampa, nei nuovargis.
Visi trys biržiečiai pianistai konkurse pelnė prizines vietas. Pijus savo amžiaus kategorijoje atlikęs solinę programą, laimėjo laureato diplomą – 1 vietą. Tadas ir Lauryna, paskambinę duetu, buvo įvertinti trečios vietos laureatų diplomais. Pijus su Kotryna Mordaite (Kauno M. Petrausko muzikos mokykla, mokytoja Liuba Vilutienė), paskambinę duetu, iškovojo antros vietos laureato diplomus.

„Rimini Fest 2019“ konkurso laureatai: Pijus Valotka, Tadas Šukevičius, Lauryna Šukevičiūtė ir mokytoja Ina Valotkienė

14-asis tarptautinis muzikos konkursas „Rimini Fest 2019“ – tai prestižinis renginys Italijoje. Konkursas – festivalis vyko Riminio dramos teatro salėje. Tarptautinio konkurso žiuri nariais buvo pakvieti žymūs Italijos kultūros ir meno atstovai. Konkurse varžėsi atlikėjai iš Čekijos, Moldovos, Kinijos, Bulgarijos, Rusijos, Italijos, Kroatijos, Armėnijos, Baltarusijos, Lietuvos ir Ukrainos. Pagrindinis šio renginio tikslas – ieškoti naujų talentingų atlikėjų, pristatant daugiakultūrines tradicijas visuomenei.
Po konkurso prasidėjo lauktos atostogos. Visiems didelį įspūdį paliko Tiberijaus tiltas, Šv. Pranciškaus bažnyčia, San Marino miestas (penkta mažiausia valstybė pasaulyje). Tadas su Pijumi ypač nekantriai laukė apsilankymo „Mirabilandijoje“ – didžiausiame Europos vandens pramogų parke.
Nauja diena žadėjo įspūdžius Venecijoje. Venecija – gondolų, kaukių, įspūdingos architektūros miestas, kuriame nuolat vyksta parodos, koncertai, šiuolaikinio meno pasirodymai. Apiplaukėme Burano salą, išraižytą kanalų. Šios salos gyventojai garsėja kaip nėrinių ekspertai ir gaminantys venecijietiškas kaukes. Įspūdį paliko San Mikelis – mirusiųjų sala. Aukšta siena saloje juosia čia esančias kapines. Aplankę Murano salą, žavėjomės nuostabiais stiklo dirbiniais. Sužinojome, kad stikliniai šedevrai šioje saloje kuriami daugiau nei 700 metų. Dalindamiesi kelionėje patirtais įspūdžiais, supratome, kad Venecija yra viena tų vietų pasaulyje, kurią būtina aplankyti bent kartą gyvenime.
Atostogų dienos prabėga akimirksniu ir įsimena ilgam. Tačiau šioje kelionėje labiausiai džiugino mokinių pasiekimai, garsinantys mūsų mokyklą ir Lietuvą. Dalyvavimas konkurse – festivalyje „Rimini Fest 2019“ mums suteikė galimybę reprezentuoti Biržų miestą, tuo pačiu pažinti kitų tautų kultūrą, užmegzti bendradarbiavimo ryšius su kitomis šalimis.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja Ina Valotkienė


Kelios mintys apie Muzikuojančių šeimų festivalį „Gaidų pynė'2019“

Jau kelinti metai esu klausytojas ir liudininkas netikėtai patrauklaus renginio, pavadinto „Muzikuojančių šeimų festivalis „Gaidų pynė“. Dabar Lietuvoje vyksta daug edukacinės krypties renginių, ir, rodos, surasti naują, visuomenę dominančią veiklos ir bendravimo formą nėra paprasta. Vis tik šis festivalis metai iš metų patvirtina savo gyvybingumą, randa atbalsį Lietuvos šeimose, muzikos mokyklose ir žmonėse, tikinčiuose, kad šeimos narių geriausių bendravimo tradicijų ugdymas yra vertybė, svarbi ir Lietuvos ateičiai.
Tai, kad „Gaidų pynė 2019“ vyko Biržuose, nėra atsitiktinumas. Žinome ir aukštai vertiname Biržų krašto ekonomikos galimybes, per šimtmečius susiformavusį kultūrinį paveldą taip pat ir šiandien puoselėjamas pažangias švietimo ir kultūros tendencijas. Tarp Biržų krašto švietimo institucijų tikras flagmanas yra Vlado Jakubėno Muzikos mokykla, kurios iniciatyva vyksta svarbiausi rajono meniniai ir edukaciniai renginiai, vis labiau įgaunantys tarptautinį skambesį. Mokyklos vadovė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramutė Petronytė, laikinai einanti direktorės pareigas, pritarė šių metų festivalio „Gaidų pynė“ idėjai Biržuose surengti „Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklą“, ir kartu su savo mokyklos kolegomis – mokytojų kolektyvu – reikšmingai prisidėjo prie jos organizavimo. Reikia pasakyti, kad mokyklos bazė yra pakankama priimti tokius renginius. Festivalio metu veikusioje „Muzikuojančių šeimų vasaros mokykloje“ savo paruošto repertuaro atlikimą tobulino vaikai ansamblyje kartu su tėvais ir mokytojais, instrumentininkai ir vokalistai. Nors šeimos buvo susirinkusios iš Telšių, Kėdainių, Viduklės, Kauno, Rygos ir, be abejo, Biržų, jas visas siejo muzikavimo ansamblyje džiaugsmas. Matėme, kaip spindėjo dalyvių akys ir švytėjo veidai jiems repetuojant, o vėliau ir atliekant muzikos kūrinius koncertuose kartu su savo sesutėmis, broliukais, draugais, tėvais bei kitais vyresniaisiais ansamblių dalyviais. Pasiekti gerą atlikimo lygį jiems padėjo penki Vasaros mokyklos mokytojai – profesionalai iš įvairių Lietuvos ir Latvijos muzikos mokyklų. Muzikuojančių mokytojų koncertas taip pat tapo puikiu renginio akcentu, ir, matyt, taps nuolatine festivalio tradicija. Šį kartą jis buvo surengtas Biržų pilies menėje. Mokyklos programą papildė geros naujienos: paskaita apie muzikos kūrinių aranžavimo subtilybes, buvo surengti piešimo kursai festivalio dalyviams, tapybos paroda, pažintis su perkusiniais instrumentais.

Broliai Laurynas ir Mantas Latonai. Mokytojai Dalia Šimbelienė ir Pranas Dapšauskas Iveta ir Ilja Šakuro mokytoja Ieva Morkūnaitė

„Ketvirtasis respublikinis muzikuojančių šeimų festivalis „Gaidų pynė“, man rodos, išsiskiria panašių renginių tarpe savo ypatingai jaukiu dalyvių bendravimu, dėmesingumo vaikams ir jaunimui atmosfera, tarpusavio pagarba ir... vaikų linksmybėmis. Daug džiaugsmo jiems suteikė ekskursija po Biržų miestą, pažintis su apylinkių gamtos grožybėmis.
Galima nuoširdžiai sveikinti šio Festivalio organizatorius – Šv. Kazimiero ordiną, jo Didįjį Magistrą Henriką Armošką-Eismontą, Festivalio iniciatorę ir vadovę – muzikologę Aldoną Juodelienę – su didele renginio sėkme ir palinkėti toliau puoselėti šią gyvybingą idėją.

Prof. Petras Kunca


Festivalio „Gaidų pynė'2019“ Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos pedagogai dosniai dalinosi
ansamblinio muzikavimo paslaptimis

2019 m. birželio 14 – 16 dienomis Biržuose įvyko Ketvirtojo respublikinio Muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė'2019“ pirmą kartą organizuota Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla. Muzikuojančių šeimų festivalis „Gaidų pynė'2019“, kurio šūkis – „Muzikuojanti šeima – darni šeima, darni šeima – stipri valstybė“, siekia palaikyti ir skatinti muzikuojančių šeimų meno mėgėjų dalyvavimą kūrybinėse veiklose visuose Lietuvos regionuose, sudaryti sąlygas jų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skleistis, atgaivinti ir propaguoti Lietuvoje šeimų muzikavimo tradiciją.
Festivalio Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos organizavimo vieta Biržuose pasirinkta neatsitiktinai. Festivalio rengėjus sudomino Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos patirtis organizuojant panašaus pobūdžio renginius. Dar visai neseniai čia vyko Tarptautinė kūrybinė-edukacinė stovykla „Muzikuokime drauge“, o taip pat – plėtojamas bendradarbiavimas su Latvijos muzikais ir pedagogais. Ne mažiau masino ir išskirtinė gamta bei didingos istorijos kultūrinis paveldas. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vadovė Ramutė Petronytė džiaugėsi, kad festivalis – šis prasmingas ir socialiai reikšmingas projektas atrado Biržus, kad atsirado galimybė sudominti ir integruoti į festivalio veiklas tiek muzikos mokyklos mokytojus, tiek moksleivius ir praturtinti mokyklos bendruomenę naujomis patirtimis. Mokykloje buvo sudarytos puikios sąlygos darbui ir turiningam poilsiui – tinkama infrastruktūra, auditorijos, instrumentai, šiltas priėmimas ir pagalba.
Muzikuojančių šeimų festivalio vasaros mokyklos dalyviai atvyko į Biržus iš įvairių Lietuvos kampelių – Raseinių, Telšių, Kauno, Vilniaus, Kėdainių. Dalyvavo ir gausi muzikuojanti šeima iš Rygos (Latvija), prie dalyvių prisijungė ir biržiečių muzikuojančios šeimos.

Pirmoji diena – rimtos studijos ir naujos pažintys
Vasaros mokyklos renginiai prasidėjo vos tik dalyviams atvykus į Biržus. Dalyvius pasitiko mokyklos erdvėse eksponuojama dailininkės Emilijos Taločkienės specialiai šiam renginiui nutapytų paveikslų paroda. O pirmasis rimtas užsiėmimas – kompozitoriaus ir dirigento, LMTA docento Kazio Daugėlos seminaras „Muzikos kūrinių aranžavimas įvairiems instrumentiniams ansambliams“ sudomino ne tik muzikuojančių šeimų mokyklos dalyvius, bet ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojus. Aranžuoti, t. y. pritaikyti muzikos kūrinius įvairios, kartais labai netikėtos sudėties ansambliams ypač dažnai tenka šeimyninių ansamblių dalyviams ar mokytojams, todėl šios žinios itin vertingos. Kad vaikučiai netrukdytų tėveliams rimtai studijuoti ir nenuobodžiautų, netoliese paraleliai vyko užsiėmimai vaikams su Agne Armoškiene – „Mažojo princo dirbtuvės“.
Tuoj po turiningo ir išsamaus seminaro atsipalaiduoti nebuvo kada, nes Vasaros mokyklos dalyvius į susitikimą pakvietė Biržų „Saulės“ gimnazijos folkloro ansamblis „Saulala“ (vadovė Nijolė Kaulinienė). Pasirodymą pradėję ragų gaudesiu, ansambliečiai karo dainomis paminėjo ir birželio 14-tąją – Gedulo ir vilties dieną, sugrojo skudučiais, pagiedojo sutartinių ir vestuvių dainų, o pasirodymo pabaigoje nepailso ir pašokti bei į šokio sūkurį įtraukė ir Vasaros mokyklos dalyvius. Daugelį Vasaros mokyklos dalyvių maloniai nustebinęs ansamblis sužavėjo ir stipriais jaunuolių balsais, ir muzikalumu, ir meninių gebėjimų įvairove.

Antroji diena – mokomės ir keliaujame laiku
Kitą dieną, birželio 15-tąją, nuo pat ryto prasidėjo Vasaros mokyklos dalyvių individualios pamokos – muzikos garsai, tik neseniai nutilę ir vėl suskambo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos erdvėse. Vasaros mokyklos dalyvius – ansamblius ir jų mokytojus – konsultavo didžiulę atlikėjišką ir pedagoginę patirtį sukaupę, ne vieną talentingą muziką išugdę atlikėjai-pedagogai smuikininkas prof. Petras Kunca, pianistė Gunta Melbārde (Latvija), choro dirigentas, LMTA docentas Rolandas Aidukas. Prisijungė jaunesni jų kolegos, jau žinomi muzikai, stoję ir į muziko-pedagogo kelią – operos dainininkas, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytojas metodininkas Dmitrijus Afanasjevas, pianistė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos pedagogė Paulė Gudinaitė. Mokyklos dalyviai, padedami profesionalių mokytojų, tobulino ne tik instrumento valdymo ir kūrinių interpretavimo gebėjimus, bet siekė pažinti ir ansamblinio muzikavimo paslaptis, sėmėsi kūrybiškumo bei kaupė muzikinę patirtį.
Po pietų Vasaros mokyklos dalyviai nedideliu autobusiuku pajudėjo susipažinti su Biržų miesto apylinkėmis ir istoriniais objektais. Ekskursiją vedusi Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vadovė Ramutė Retronytė visų dėmesį prikaustė pasakodama Biržų kunigaikštystės kūrimosi istoriją. Nuvykome apžiūrėti ir Astravo dvaro, aplankėme ir Biržų regioninio parko teritorijoje prie Kirkilų karstinių ežerėlių pastatytą apžvalgos bokštą. Jį įveikusiems pavyko pasižvalgyti po Biržų apylinkes iš 32 metrų aukščio.
Vos tik sugrįžus į miestą laukė dar vienas edukacinis užsiėmimas – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos salėje ruošiama dailininkės Emilijos Taločkienės dailės pamoka vaikams ir suaugusiems – muzikos garsų paletę pakeitė spalvų paletė.
Šeštadienio vakarą Vasaros mokyklos dalyviai, biržiečiai ir miesto svečiai buvo pakviesti į Vasaros mokyklos mokytojų koncertą „Muzikuojantys mokytojai“ kuris vyko puikioje Biržų pilies menėje. Muzikos mokytojas – dažniausiai pirmiausia muzikas profesionalas, kūrėjas, savo asmenine muzikine veikla, ne tik per mokinius, kuriantis ir keičiantis pasaulį. Nes kaipgi kitaip, jei pats nebūsi prisilietęs, atskleisi tą subtilų ir žodžiais nenusakomą garsų pasaulį. Koncerte dalyvavo visi Vasaros mokyklos pedagogai. Prof. Petras Kunca atliko „Dedikaciją“ smuikui solo (pagal J.S. Bach–Ch. Gounod „Meditaciją“), skirtą savo mokytojams, o drauge su pianiste Gunta Melbārde – F. Schubert'o Sonatos smuikui ir fortepijonui g-moll I ir II dalis. Latvių muzikai Reinis Melbārdis (violončelė) ir Gunta Melbārde (fortepijonas) sugrojo latvių kompozitoriaus P. Barisons “Saulėlydžio dainą”, Dmitrijus Afanasjevas (baritonas) ir Rolandas Aidukas (fortepijonas) atliko Ūdrio dainą V. Klovos operos “Pilėnai”, pianistė Paulė Gudinaitė paskambino E. Satie – Gnossienes ir Manuel de Falla „Ugnies šokį”. Koncerto pabaigoje, atliepdamas festivalio muzikuojančių šeimų idėjai, pasirodė šeimyninis ansamblis iš Latvijos – anūkės Beatrise ir Liliāna Blumberga (smuikas ir violončelė) bei močiutė Gunta Melbārde (fortepijonas). Ansamblis atliko J. S. Bacho Ariją D-dur iš Siuitos Nr. 3 ir A. Piazzola kompoziciją Rio Sena.
Pasiklausyti koncerto susirinko nemažas klausytojų būrys, plojimų ir ovacijų netrūko. Koncerto pabaigoje klausytojų laukė ir vienas netikėtumas – iš anksto neplanuotai nuskambėjo perkusininko iš Latvijos Ikars Rungis improvizacija džiazo tema. Koncertas buvo išties išskirtinis – viską, kas vyko scenoje, lydėjo susikaupimas ir susižavėjimas.

Trečioji diena – džiaugiamės rezultatais
Sekmadienis, birželio 16-oji, trečioji ir paskutinė Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos diena – taip pat kupina įvykių. Rytines individualias pamokas po pietų pakeitė bendra visų Vasaros mokyklos dalyvių mušamųjų sesija, kurią vedė perkusininkas iš Bauskės muzikos mokyklos Ikars Rungis. Išbandyti įvairius mušamuosius instrumentus panoro ir vaikai, ir suaugę. Paaiškėjo, kad mušti būgnus nėra taip paprasta, kaip gali atrodyti iš šalies.
O Vasaros mokyklos renginių maratonas užsibaigė dalyvių baigiamuoju koncertu. Visi ansambliai pasirodė scenoje. buvo matyti kaip jaudinosi ir vaikai, ir jų tėveliai bei mokytojai, stengdamiesi pademonstruoti, ką išmoko per labai trumpą, bet intensyvų užsiėmimų laiką. Ir iš tikrųjų teigiamą rezultatą pastebėjome visi.
„Prasmingos ir informatyvios pamokos, neįkainojamos žinios ir patirtis, puikiai organizuotas turiningas laisvalaikis, nuostabus Mokytojų koncertas. Išvykstame kupini įspūdžių ir naujų patirčių“ – džiaugėsi Vasaros mokyklos dalyvis, Germanavičių šeimos ansamblio narys Audrius Germanavičius.
Renginiu buvo sužavėta ir viešnia iš Rygos, pianistė ir pedagogė Gunta Melbārde, prakalbusi ir apie festivalio „Gaidų pynė“ geografijos išplėtimą bei glaudesnį Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimą.
Festivalio „Gaidų pynė'2019“ Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla tapo puikia erdve kurti ir stiprinti muzikuojančių šeimų bendruomenę, glaudžiau susipažinti ir pabendrauti su panašius pomėgius puoselėjančiomis šeimomis, siekiančiomis, kad muzikinė veikla taptų šeimos ir vaikų gyvenimo turtinimo, džiuginimo, kūrybos ir prigimtinių galių atsiskleidimo šaltiniu. Nes muzikavimas šeimoje yra labiausiai visus suburianti veikla, kurianti tvirtus ryšius, vienijanti skirtingas kartas.
Festivalio organizatorius Šv. Kazimiero ordinas nuoširdžiai dėkoja visiems Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos Mokytojams, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vadovams, festivalio rėmėjams ir partneriams, festivalį iš dalies finansuojančiai Lietuvos kultūros tarybai.

Aldona Juodelienė
muzikologė, festivalio vadovė


Kviečiame mamytes, tėvelius, brolius, seses, senelius, globėjus,
draugus, visus norinčius į I pusmečio muzikos mokyklos
mokinių atsiskaitymų koncertus mokyklos salėse


Muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo
I PUSMEČIO ATSISKAITYMAI – KONCERTAI
MUZIKUOJANČIŲ ŠEIMŲ FESTIVALIS „GAIDŲ PYNĖ 2019“
KONCERTAS
Likėnų biuvetė „Vilties angelas“
2019 m. lapkričio 15 d.
Biržų kultūros centre, antrame aukšte, visą vasarą vyko tarptautinės parodos – konkurso „Mano kūrybiškiausias darbas“ mokinių keramikos darbų paroda.
DALYVIAI:
UKMERGĖS MENO MOKYKLA
MOLĖTŲ MENO MOKYKLA
SUBAČIAUS GIMNAZIJA
UKMERGĖS ANTANO SMETONOS GIMNAZIJA
BIRŽŲ SAULĖS GIMNAZIJA
BIRŽŲ AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA
KUPIŠKIO MENO MOKYKLA
PASVALIO MUZIKOS MOKYKLA, DAILĖS SKYRIUS
BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLA, DAILĖS SKYRIUS
BAUSKĖS (LATVIJA) MUZIKOS IR MENO MOKYKLA

TARPTAUTINĖS PARODOS – KONKURSO „MANO KŪRYBIŠKIAUSIAS DARBAS“ NUOSTATAI


Muzikuojančių šeimų festivalis
„Gaidų pynė 2019“

Festivalio PROGRAMA

Koncertas
MUZIKUOJANTYS MOKYTOJAI

Biržų pilies menė
2019 m. birželio 15 d.
Jaunieji akordeonistai Kupiškyje

2019 m. vasario 22 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji akordeonistai dalyvavo Kupiškyje vykusiame tarptautiniame akordeonistų konkurse „Liepsnojantys akordeonai – 2019“. Konkursą organizavo Kupiškio meno mokykla.
Jaunuosius akordeonistus lydėjo sėkmė. Solistų kategorijoje B. Noreika pelnė 3 vietą, N. Lapėnas 2 vietą. Akordeonų kvartetas N. Lapėnas, E. Bogdanas, E. Variakojytė, M. Pašakarnis dalyvavo ansamblių kategorijoje.
Konkurse akordeonų kvartetas atliko V. Thomsono pjesę „Tavo sparnai“ ir P. Principe „Valso sūkuryje“. Biržiečių ansambliui vertinimo komisija skyrė 3 vietą. Akordeonistų mokytoja Ala Fetingienė džiaugėsi savo mokinių pasirodymu. Į konkursą Kupiškyje jaunuosius akordeonistus lydėjusi mokytoja Violeta Čėrkienė gyrė konkurso organizatorius.


Šiame konkurse dalyvavo 150 jaunųjų akordeonistų iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Lenkijos. Tarptautinė žiūri komisija iš Serbijos, Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Lietuvos vertino ir džiaugėsi biržiečių gebėjimais, ryžtu bei linkėjo garsinti savo kraštą, profesionaliai puoselėti akordeono muzikos tradicijas, patirti atradimų džiaugsmą, pergalės skonį įveikus kiekvieną iššūkį.
Vertinimo komisijos darbe dalyvavo ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Ala Fetingienė.


Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje (Kęstučio g. 6)
2019 m. balandžio 5 d.

PANEVĖŽIO APSKRITIES MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ XIII-ASIS SOLFEDŽIO KONKURSAS

Solfedžio konkurso nuostatai
Paraiška
Muzikos istorijos žinių pasirengimo gairės
Lietuvių liaudies dainą „Už žalių miškelių“Koncertuojame Rundalės rūmuose


2019 m. gegužės 24 d.
Biržų kultūros centre

II-ASIS JAUNUČIŲ CHORŲ FESTIVALIS „DAINUOJANTYS BIRŽAI“
Biržų kultūros centras (J. Basanavičiaus g. 4)
2019 m. gegužės 24 d.

II TARPTAUTINIS JAUNUČIŲ CHORŲ FESTIVALIS „DAINUOJANTYS BIRŽAI...“


Sveikiname

„Tramtatulio“ konkurso Nacionalinio turo laureates: skudutininkes Margaritą Dicytę, Viktoriją Dicytę, Gabiją Pavilionytę, Godą Dovydėnaitę, Aistę Totorytę ir jų mokytoją Aušrą Butkauskienę.

Administracija
2019-04-23


Festivalis „Draugystės muzika“


Respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis „Draugystės muzika“ Pasvalyje. Sveikiname draugus su Pasvalio mokyklos 60-mečio jubiliejumi.

Chorų konkursas Gdanske

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras 2019 m. kovo 8 – 11 dienomis dalyvavo chorų konkurse Gdanske. Konkursui choras paruošė pagal konkurso reikalavimus parinktą programą, kuri skambėjo sausio 15 dieną Muzikos mokykloje jaunių choro vadovės mokytojos metodininkės Viktorijos Morkūnienės organizuoto seminaro „Dainavimo ypatumai jaunių chore“ metu. Seminarą vedė VU profesorius Kastytis Barisas. Profesorius jaunių choro dalyviams aiškino psichologinius pasiruošimo konkursams aspektus. Choristai aktyviai įsijungė darydami praktinius pratimus veido raumenų atpalaidavimui, įtampos mažinimui, muzikinės artikuliacijos lavinimui. Dainavimui itin svarbus taisyklingas kvėpavimas. Išradingus ir įdomius kvėpavimo pratimus darė visi seminaro dalyviai.

K. Barisas veda seminarą

Pasiruošimas konkursui vyksta etapais. Paruošta programa skambės įvairiuose renginiuose. Sausio 30 dieną jaunių choras šią programą atliks kultūros centre vyksiančiame Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių koncerte „Skambanti akvarelė“ ir kviečia visus atvykti paklausyti. Jaunių choro vadovė mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė džiaugėsi choristėmis, kurioms profesorius Kastytis Barisas išsakė daug profesionalių pagyrimų. Jaunių chorui akompanuoja Romualda Butkevičienė.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija
(parengė laikinai einanti direktoriaus pareigas Ramutė Petronytė)


Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija pakvietė
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinius, besimokančius muzikos ar dailės, ir jų mokytojus
į koncertą – susitikimą
2019 m. balandžio 2 d.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos koncertų salėje


Sveikiname
Muzikos mokyklos jaunių chorą,
Gdansko tarptautiniame chorinės muzikos festivalyje laimėjusį II vietą


Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos renginių ciklas «Menaspliusaš»

DAILĖS SKYRIUI – 30


V A I K Ų G A L E R I J O J E
(regioninio parko administraciniame pastate, III aukštas)
Dailės skyriaus draugų Ukmergės, Ramygalos, Pasvalio, Subačiaus, Kupiškio, Biržų mokyklų
mokinių keramikos
DARBŲ PARODA
„MOLINIAI POKALBIAI“


Dailės skyriaus mokinių keramikos diplominių darbų (II aukštas)
P A R O D A

Mokytoja Gražina Visockienė


VI Lietuvos muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų konkursas „JAUNIEJI VIRTUOZAI“

Konkursas vyko 2019 m. kovo 2 dieną Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje. Dalyvavo Lietuvos IV–X klasių pianistai.
Konkurso tikslas – skatinti vyresniųjų klasių pianistus nuolat ugdyti virtuoziškumą, kūrybiškumą ir muzikalumą, atliekant etiudus ir virtuoziškas pjeses, stiprinti moksleivių sceninę laisvę bei ištvermę, sužadinti domėjimąsi etiudais, atskleidžiant jų menines galimybes.
Tokie konkursai skatina Lietuvos muzikos ir meno mokyklų bendradarbiavimą, suteikia galimybę pedagogams pasidalinti profesine patirtimi.
Į Vilnių suvažiavo įvairių muzikos ir meno mokyklų 38 mokiniai. Jie turėjo paskambinti privalomą etiudą pagal klasę ir virtuozinę pjesę.


Konkurse dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos VII klasės mokinė Lauryna Bukytė (mokytoja Dalia Bukienė). Ji puikiai atliko privalomą C.A. Loeschhorn Etiudą A-dur op. 136 Nr. 10 ir J.S.Bacho-Ch.Gounod „Ave Maria“ ir tapo laureate. Didelis įdėtas darbas davė gražius rezultatus... Sveikinimai jai.


Įvyko pirmasis konkurso „Tramtatulis 2019“ etapas

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos salėje 2019 m. kovo 1 dieną vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis 2019“ rajoninis ratas.
Šiemet konkurso rajoniniame rate dalyvavo Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų 3-18 metų jaunieji pasakoriai, dainininkai, skudutininkai, ragų pūtėjai, kanklininkai.
Konkurso dalyvius vertino komisija: etnomuzikologė Panevėžio kraštotyros muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėja Lina Vilienė, etnomuzikologas, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Gvidas Vilys bei etnomuzikologė Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Butkauskienė.
Komisijos pirmininkė Lina Vilienė pasidžiaugė, kad jaunieji biržiečiai yra tikri profesionalai atlikdami taip sudėtingą bei išskirtinę Biržų krašto skudučių, ragų, penkiastygių kanklių muziką. Pasibaigus pasirodymams visi dalyviai ir jų mokytojai buvo apdovanoti Biržų švietimo pagalbos tarnybos padėkomis, organizatorių atminimo dovanėlėmis.


Vertinimo komisija atrinko laureatus, kurie atstovaus savo kraštui regioniniame ture Panevėžyje kovo 16 dieną:
– dainininkė Marija Janulytė (Biržų lopšelio – darželio „Genys“ „Rugelio“ skyrius, mokytoja Vigilija Macienė);
– dainininkė Miglė Meženskaitė (Biržų rajono Papilio pagrindinės mokykla, mokytoja Vigilija Macienė);
– skudutininkės: Margarita Dicytė, Viktorija Dicytė, Gabija Pavilionytė, Goda Dovydėnaitė, Aistė Tatorytė (Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vaikų folkloro ansamblio „Agluonėla“, mokytoja Aušra Butkauskienė);
– dainininkai Karolis Parčiauskas ir Valdas Ratkevičius (Biržų „Saulės“ gimnazija, mokytoja Nijolė Kaulinienė);
– ragininkai: Saulius Voras, Valdas Ratkevičius, Ugnius Kairys, Romualdas Vaitaitis, Karolis Parčiauskas (Biržų „Saulės“ gimnazija, mokytoja Nijolė Kaulinienė);
– kanklininkas Romualdas Vaitaitis (Biržų „Saulės“ gimnazija, mokytoja Nijolė Kaulinienė);
– skudutininkai: Saulius Voras, Valdas Ratkevičius, Ugnė Rožėnaitė, Rasa Pipinytė, Ugnius Kairys (Biržų „Saulės“ gimnazija, mokytoja Nijolė Kaulinienė);
Konkurso rajoninio rato organizatorius – Biržų Švietimo pagalbos tarnyba. Koordinatoriai: Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, Biržų rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius.


Susitikimai

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis Lietuvos muzikos ir meno mokyklomis. Rugsėjo mėnesį vyko bendri projektai su Kėdainių muzikos mokykla, spalio mėnesį mokykloje lankėsi Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos bendruomenė, lapkrityje Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos atstovai svečiavosi ir koncertavo Bauskės muzikos mokykloje, gruodžio 25 dieną mūsų mokyklos, Pasvalio muzikos mokyklos, Bauskės muzikos ir dailės mokyklos bei Rundalės mokyklos muzikos skyriaus mokiniai surengė šventinį bendrą koncertą Rundalės pilyje.


2019 m. sausio 11 d. Muzikos mokykloje lankėsi Panevėžio muzikos mokyklos bendruomenė. Susitikime mokytojai dalijosi savo gerąja patirtimi, įspūdžiais iš konkursų, festivalių, planavo naujus koncertus bei projektus. Biržų Vlado Jakubėno ir Panevėžio muzikos mokyklų vadovai pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Po susitikimo Panevėžio muzikos mokyklos mokytojai išvyko į Sodeliškio dvaro sodybą.

Vyresnioji mokytoja Rima VenskienėBiržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla 2019-01 – 2020-04 vykdo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0009 „Muzika ir menas – prieinamas kiekvienam“. Projekto tikslas – padidinti socialinę atskirtį turinčių vaikų ir jų šeimos narių integraciją per muzikinę, meninę, kultūrinę veiklą.
Projekto metu bus organizuojami muzikos ir dailės užsiėmimai, kurių metu projekto dalyviai galės ugdyti savo kūrybiškumą, patenkinti saviraiškos poreikius. Bus organizuojamos bendrakultūrinės paslaugos. Įgiję muzikavimo ir dailės pradmenis, dalyvavę kultūrinėje veikloje, projekto dalyviai aktyviau įsilies į Biržų rajono viešąjį gyvenimą, savo bendruomenių socialinį gyvenimą, ugdys brandžią bendruomenę, gebančią gerinti gyvenimo kokybę ir gyvenamąją aplinką.


Į projekto veiklą kviečiami vaikai bei jų šeimos nariai, kurie neturi galimybių užsiimti mėgstama veikla.
Projekto dalyviams organizuojami dailės bei muzikos užsiėmimai. Remdamiesi bendra patirtimi, įgiję muzikavimo ir dailės pradmenis projekto dalyviai bus integruojami į muzikuojančių bei dailės veiklose dalyvaujančių vaikų grupes, kartu su jais dalyvaus improvizuotuose koncertuose, pleneruose, turės galimybę vykti į kultūrinius renginius.

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931