MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


ARCHYVAS 2018 metai  


Kalėdiniai koncertai

Visą 2018 m. gruodį Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko kalėdiniai mokinių koncertai, atsiskaitymai. Tai ir mokinių įvertinimas už pirmąjį mokslo metų pusmetį.
Koncertuose atlikdami kūrinius mokiniai demonstravo per pusmetį įgytus bei patobulintus techninius įgūdžius, savo interpretacinį kūrinio suvokimą. Daugelis mokinių pusmečio bėgyje koncertavo įvairiuose koncertuose, renginiuose, o kitiems tai buvo pirmas pasirodymas, pirmoji sceninės kultūros patirtis.


Koncertuose lankėsi mokinių tėveliai bei draugai, vyravo pakili šventinė nuotaika.

Vyresnioji mokytoja Rima Venskienė


Mokytojos Inos Valotkienės fortepijono klasės mokiniai po Kalėdinio koncerto tėveliams

Biržų rajono savivaldybėje Vytauto g. 38, 2018 m. gruodžio – 2019 m. vasario mėnesiais vyks Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus mokinių darbų paroda. Demonstruojami keramikos ir tapybos darbai (mokytoja metodininkė Gražina Visockienė) bei monotipijos (mokytoja Goda Balbieriūtė).

Vaikų galerijoje įsikūrusioje Biržų regioninio parko direkcijos III aukšte Rotušės g. 10, 2018 m. gruodžio – 2019 m. sausio mėnesiais vyks Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus mokinių grafikos darbų paroda „Plakatai“ (mokytoja Goda Balbieriūtė).

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotame konkurse „Kalėdinis atvirukas“ dalyvavusios Džesikos Ambraziūnaitės (mokytoja Goda Balbieriūtė) atvirukas eksponuojamas LR Seimo rūmuose.

Pianistų maratonas Kaune

Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija kasmet organizuoja unikalų renginį Festivalį-maratoną. XVIII respublikinis jaunųjų pianistų maratonas, vienu metu vyko dvylikoje Kauno miesto salių. Dalyvavo 529 mokiniai iš 36 Lietuvos muzikos (meno) mokyklų.
Pianistai skambino Kauno įgulos ramovėje, K. ir M. Petrauskų muziejuje, J. Naujalio muzikos gimnazijoje, KTU Kultūros centro salėje, Kauno menininkų namuose. Biržiečiai skambino nuostabioje VDU Didžiojoje auloje. Festivalyje dalyvavo Viltė Graičiūnaitė, Evelina Pašakarnytė (mokytoja Dalia Šimbelienė), Karolina Rupkutė, Vestina Kėželytė, Justas Viederis (mokytoja Romualda Butkevičienė), Eva Žekonytė, Eglė Pažemeckaitė, Jorūnė Simanavičiūtė, Luka Stakelytė, Vygantas Ragaišis, Gabrielė Šernaitė, Medeina Anichimavičiūtė (mokytoja Dalia Bukienė), Lėja Zemlickaitė, Lauryna Šukevičiūtė, Lukrecija Ambrazevičiūtė, Laura Zemlickaitė, Tadas Šukevičius, Pijus Valotka (mokytoja Ina Valotkienė). Tikslinio ugdymo klasės mokinys Pijus J. Brahmso Vengrų šokį Nr. 5 paskambino su Kauno M. Petrausko muzikos mokyklos mokine Kotryna Mordaite. Tai gražus biržiečių ir kauniečių muzikinis projektas.


Grįždami į namus žavėjomės lyg iš pasakos išpuoštu Kaunu. Santakos parke matėme įkurdintas žavias kalėdines dekoracijas, primenančias stebuklingą girią, kurioje ir pasakų paukščiai, ir ant medžių nukritęs krištolinis lietus bei nusileidusios žvaigždės.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Fortepijono mokytoja metodininkė Ina Valotkienė

Chorų festivalis „Chorų šventė“

2018 m. gruodžio 8 d. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Gabių menui vaikų ugdymo centras organizavo V-jį respublikinį mokyklų chorų festivalį „Chorų šventė“. Festivalio tikslas – aktyvinti mokyklų chorų veiklą, kelti meninį lygį, skatinti rengimąsi dainų šventėms. Chorų festivalis vyko Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos koncertų salėje. Į šį festivalį kartu su Vilniaus berniukų choru „Ąžuoliukas“, M. K. Čiurlionio menų mokyklos jaunučiu choru, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos, Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos jaunučių ir berniukų chorais buvo pakviestas dalyvauti ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunučių choras, vadovaujamas mokytojos metodininkės J. Duderienės.
Choras atliko lietuvių liaudies dainą „Grūdu, grūdu čiulkinėlį“. Žodžiai ir muzika Indros Mažuikaitės „Su daina ir šypsena“, Kristinos Vasiliauskaitės „Kyrie“, „Agnus Dei“, muzika A. Bražinsko, žodžiai V. Barausko „Pi – pi, ir – pi, bom“ buvo sutiktas aplodismentais. Chorui akompanavo Vijolė Eidukaitė.


Šie metai jaunučių chorui buvo ypač turiningi. Choras dalyvavo įvairiuose projektuose su Kėdainių muziejumi ir Kėdainių muzikos mokykla, Bauskės muzikos mokykla (Latvijos Respublika). Koncertavo Rundalėje ir buvo pakviestas dalyvauti Kalėdiniame koncerte gruodžio 25 d. Daug puikiųn įspūdžių jaunieji atlikėjai parsivežė iš garsaus žinomo tarptautinio chorų festivalio Prahoje.
Chorų vadovė mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė džiaugėsi ir tėvelių pagalba ruošiantis šiems atsakingiems koncertams. Tėvelių ir choro rėmėjų pagalba festivalyje „Chorų šventė“ ir susitikime – koncerte su Vilniaus biržiečių klubu „Krivulė“ jaunieji dainininkai dainavo pasipuošę naujais koncertiniais drabužiais. Choras ir mokytoja dėkoja visiems padėjusiems ir ruošiasi naujiems koncertams Lietuvoje bei Latvijoje.

Advento vakaras su muzika ir keramika

Artėjant gražiausioms metų šventėms 2018 m. gruodžio 6 d. VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės Likėnų mineralinio vandens biuvetėje „Vilties angelas“ vyko jau tapusi tradicija Advento vakaronė.
Kasmet Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji dailininkai ir jų mokytoja G. Visockienė biuvetėje „Vilties angelas“ savo keramikos darbais papuošia kalėdinę eglutę. Kartu su dailininkais šventėje dalyvavo ir jaunieji Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos atlikėjai E. Misevičiūtė, S. Stambrauskaitė, G. Dovydėnaitė, M. Pašakarnis, G. Pavilionytė, S. Žvalionytė ir A. Jermakovaitė. Jų mokytojos R. Venskienė ir S. Griciūnienė džiaugėsi mokinių pasirodymu. Vieniems vaikučiams tai buvo pirmasis koncertas, o trys mokiniai koncerte atliko antrojo instrumento baigiamąją programą.


Šventėje dalyvavo ir visus pasveikino Biržų rajono savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas, kartu su jaunuoju Dailės skyriaus mokinuku Jokūbu įžiebęs kalėdinę eglutę.
Po gražios biuvetės šeimininkės R. Venskūnienės kalbos visi klausėsi jaunųjų atlikėjų koncerto. Po koncerto jaunieji dailininkai pristatė savo darbelius ir pakvietė visus apžiūrėti parodą.

Marijos Jolantos Černienės jaunųjų stygininkų festivalis – konkursas

2018 m. lapkričio 29 d. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje vyko V Aukštaitijos krašto Marijos Jolantos Černienės jaunųjų stygininkų festivalis – konkursas. Jame dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 3 kl. smuikininkai Karolis Flenderis ir Elinga Fergizaitė. Karolis atliko Mini koncertą ir tapo laureatu, o Elinga griežė Vaikiškas variacijas ir tapo diplomante.


Smuikininkus paruošė mokytoja metodininkė Violeta Sabonienė, koncertmeisterė Romualda Butkevičienė.
Džiaugiamės biržiečių sėkmingu pasirodymu ir linkime sėkmės kituose konkursuose.
Nuotraukoje jaunieji atlikėjai su kompozitore.

Biržiečiai – respublikinio konkurso laureatai!

V Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „...NUO BAROKO IKI ROMANTIZMO...“ buvo sėkmingas Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniams: septintokei Laurynai Bukytei (mokytoja Dalia Bukienė) ir aštuntokui Pijui Valotkai (mokytoja Ina Valotkienė).
Į konkursą 2018 m. lapkričio 24 d. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje 69 jaunieji pianistai susirinko iš visos Lietuvos: Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, Panevėžio miestų ir įvairių apskričių muzikos mokyklų.
Konkurso dalyviai skambino po du skirtingų epochų kūrinius. Labai stiprūs „konkurentai“ nacionalinės M. K. Čiurlionio menų gimnazijos, Kauno I–osios muzikos mokyklos, Klaipėdos J. Kačinskio muzikos mokyklos ir kitų meno mokyklų. Džiugu, kad ir mūsų mokiniai nuo jų neatsiliko ir buvo įvertinti laureatų diplomais. Pijus Valotka dar apdovanotas už geriausiai atliktą baroko kūrinį. Dalyvius vertino garbi komisija: nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė LMTA docentė Albina Šikšniūtė, Panevėžio muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Gražina Beleckienė, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Jelena Malina.

Lauryna ir Pijus su komisijos nare mokytoje eksperte Gražina Beleckiene

Tokie konkursai prisideda prie savarankiškos, kūrybingos ir išprususios asmenybės formavimo, plačiau supažindina moksleivius su pasaulio fortepijoninės muzikos lobynu nuo baroko iki romantizmo laikų, skatina moksleivių artistinius sugebėjimus, ugdo muzikinį skonį, puoselėja klasikinės muzikos atlikimo tradicijas.
Linkime toliau tobulėti ir... gražių pasirodymų!

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Dalia Bukienė

Viešnagė ir koncertai Bauskėje

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojai ir mokiniai nuolat bendrauja su Bauskės muzikos ir dailės mokykla, dalyvauja bendruose projektuose ir renginiuose.
Mokyklų mokiniai surengė bendrus koncertus Bauskės pilyje, Rundalės pilyje. Koncertai patiko ir klausytojams, ir organizatoriams.
Šių mokyklų mokiniai pakviesti į bendrą Kalėdų šventę – koncertą Rundalės pilyje 2018 m. gruodžio 25 dieną.
Tapo tradicija paminėti kartu Nepriklausomybės šventę. Bauskės muzikos ir dailės mokyklos atstovai buvo atvykę į Lietuvos nepriklausomybės paminėjimą. 2018 m. lapkričio 15 d. Latvijos 100-mečio proga Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai lankėsi Bauskėje, muzikos mokyklos organizuotame šventiniame nepriklausomybės dienos paminėjime muzikos mokykloje. Biržų ir Bauskės muzikos mokyklų mokiniai surengė bendrą koncertą.


Prieš koncertą biržiečiai aplankė Bauskės muziejų ir miesto Rotušę, susipažino su miesto istorija.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai grižo į namus maloniai pabendravę, pasisėmę gerų įspūdžių ir ruošiasi kitiems susitikimams.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui l. e. direktoriaus pareigas Ramutė Petronytė

Muzika, jungianti kultūras

2018 m. lapkričio 16 d. Vilniuje, M. K. Čiurlionio namuose įvyko X Tarptautinis muzikos festivalis „Le strade d‘Europa“.
Lietuvoje ir Italijoje tapęs tradicija muzikos festivalis, apglėbia plačią Europą. Renginys kasmet išliekantis jaunas ir veržlus, toliau sėkmingai atlieka savo misiją, pristatant talentingus naujos kartos atlikėjus, triumfuojančius muzikos konkursuose. Įgiję pripažinimą savo šalyse festivalyje dalyvavo atlikėjai net iš septynių pasaulio šalių: Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Italijos, JAV, Taivano ir Turkijos.
Muzikos festivalis „Le strade d‘Europa“ Lietuva – Italija jau dešimtą kartą klausytojus kvietė paklausyti jaunųjų muzikų atliekamų kūrinių. Festivalio renginiai vyko Vilniaus Arkikatedroje, Vytauto Kasiulio dailės muziejuje, M. K. Čiurlionio namuose, Vilniaus Rotušėje, Trakų salos pilyje ir Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose Plungėje.

Pijus Valotka su festivalio „La strade d‘Europa“ organizatore Nijole Dorotėja Beniušyte

Šiame festivalyje dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pianistas Pijus Valotka (mokytoja metodininkė Ina Valotkienė). Pijus paskambino tris kūrinius: A. Volenkaupto Etiudą fis-moll, V. Jakubėno „Kaimiečių šokį“ iš baleto „Vaivos juosta“ ir M. Glinkos „Polonezą“ E-dur.
Festivalio sumanytoja ir organizatorė Nijolė Dorotėja Beniušytė džiaugėsi unikaliu renginiu, tiesiančiu nematomus kelius į žmonių širdis, mūsų mintis, jungiančiu skirtingas kultūras.

Šv. Cecilijos senosios muzikos festivalis Valdovų rūmų muziejuje

2018 m. lapkričio 16-18 dienomis Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojos ir mokiniai dalyvavo viduramžių muzikos meistriškumo kursuose ir edukaciniame koncerte „Dainuojantis riteris“. Mokyklos auklėtiniai visada kviečiami dalyvauti Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų edukaciniuose renginiuose ir ši graži bendradarbiavimo tradicija tęsiasi jau ne vienerius metus.
Šių metų meistriškumo kursams pasiūlyta originali tema – pažintis su vargonų pirmtaku organetu. Šio instrumento tyrinėtoja ir atlikėja Cristina Alis Raurich (Ispanija, Šveicarija) parengė vaikams repertuarą. Kursams ir koncertui mokytojos Aušra Butkauskienė, Rima Venskienė, Violeta Sabonienė, Romualda Butkevičienė ruošė mokinius iš anksto.
Su išmoktais kūriniais atvykę į kursus fleitininkai Akvilė Venskutė, Julius Greviškis, smuikininkai Pijus Striška, Emilijus Mažeika, dainininkė Hilarija Čeponytė ir Viktorija Dicytė (folk. kanklės, fleita, arfutė) muzikavo kartu su senosios muzikos specialiste, klausė patarimų, tobulino viduramžių muzikai būdingas interpretacijas ir ruošėsi sekmadienio koncertui. Puikiai į ansamblius įsijungė ir buvusi mokinė Gabrielė Čeponytė (kornetas, lumzdelis), kuri šiuo metu mokosi Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje.
Šeštadienio vakare kursų dalyviai turėjo progą išgirsti organeto atlikėjos paskaitą ne tik apie šį instrumentą, bet ir apie to meto architektūrą, dailę, muzikavimo tradicijas.


Valdovų rūmų edukacijos skyrius sukūrė scenarijų edukaciniam koncertui „Dainuojantis riteris“. Tai pasaka apie keliaujantį muzikalųjį Didžiojo kunigaikščio Vytauto riterį, kuris kunigaikštienei Onai parvežė muzikos instrumentą – organetą. Mokiniai koncerto metu tapo šio pasakojimo dalyviais ir bendraautoriais.
Koncerto pasiklausyti atvyko mokinių tėveliai iš Biržų, buvo sukviesti giminės, draugai, artimieji. Jaunieji viduramžių muzikos atlikėjai iš visos Lietuvos muzikos mokyklų džiugino ir pačius mažiausius klausytojus vilniečius, sekmadienio popietę susirinkusius į Valdovų rūmus.
Biržiečiai grįžo nusiteikę parodyti ko išmoko, kokios patirties įgijo muzikuodami ir kunigaikščių Radvilų pilyje Biržuose.

Mokytoja Romualda Butkevičienė

Keramikos konkursas „Kitas 100“

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokiniai: Lukrecija Dainiūtė, Meda Vėžytė, Ema Beatričė Biconaitė, Ieva Sveikauskaitė dalyvavo keramikos konkurse „Kitas 100“, skirtame Lietuvos atkūrimo šimtmečiui.
Konkurse, kurį organizavo Lietuvos neformaliojo švietimo centras, dalyvavo 98 mokiniai iš visos Lietuvos ir Baltarusijos. Atrinkta 15 geriausių keramikos darbų.


Lauretų diplomais, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro prizais, remėjų atminimo dovanomis apdovanotos mokinės Ema Beatričė Biconaitė už darbą „Vainikas Lietuvos gimtadieniui“ ir Ieva Sveikauskaitė už darbą „Lietuvos kraštovaizdis“. Mokytojai metodininkei Gražinai Visockienei įteikta padėka už puikų mokinių parengimą.


Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokiniai turėjo galimybę nuvykti į Vilnių dalyvauti Lietuvos herbų ir herbinių ženklų meninio interpretavimo konkurso „Lietuva mūsų ženkluose“ apdovanojimų šventėje, vykusioje LDK Valdovų rūmuose. Laureatas Tomas Sveikauskas, 16 m. („Gedimino sapnas“) ir dalyvė Ieva Sveikauskaitė, 14 m. („Riteris“). Konkurso laureatas Tomas Sveikauskas buvo apdovanotas už darbą „Gedimino sapnas“, taip pat gavo specialų rėmėjų apdovanojimą už darbo atlikimo techniką – lino raižinį. Mokytoja Goda Balbieriūtė gavo padėkos raštą už mokinių paruošimą.


Važiavusieji turėjo galimybę dalyvauti eskursijose „Saksonijos kurfiurstai – Lietuvos didieji kunigaikščiai: dvaro kultūra ir menas valdant Augustui II ir Augustui III“ ir „Florencija Renesanso ir Baroko laikais“.

2018 m. lapkričio 16-18 dienomis Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai su mokytojais dalyvavo į „Šv. Cecilijos Senosios muzikos festivalį“, kuris vyko Vilniuje Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose.

   

Viduramžių muzikos meistriškumo kursus vedė mokytoja Cristina Alis Raurich (organetas, Ispanija, Šveicarija). Lapkričio 18 d. 14 val. LDK Valdovų rūmuose vyko Viduramžių muzikos meistriškumo kursų dalyvių ir mokytojų edukacinis koncertas „Dainuojantis riteris“.

2018 m. spalio 25 d. 16.30 val. Biržų pilies menėje
teatralizuotas paminėjimas

„Dviejų Adomų pašlovinimas“

„Dviejų Adomų pašlovinimas“ – vienas festivalio „Radviliada 2018“ akcentų – Kėdainių Šviesiosios gimnazijos ir Biržų mokyklos profesorių filosofo Adomo Rasijaus (apie 1575-1627/1628) 390-ųjų mirties
ir matematiko, gydytojo Adomo Freitago (1608-1650) 410-ųjų gimimo metinių teatralizuotas paminėjimas

Dalyvauja Kėdainių ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklų jaunieji muzikantai ir jų mokytojai,
režisierius Feliksas Paulauskas bei Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis

„Radviliada 2018“ – jau ketvirtasis istorijos ir kultūros festivalis, finansuojamas Kultūros tarybos ir Kėdainių rajono savivaldybės. Festivalio renginiai suteikia žiūrovui unikalią galimybę nusikelti į XVII a.
Kodėl būtent į šį amžių? Tai buvo Kėdainių, Biržų klestėjimo laikas – vadinamasis Aukso amžius. Abu šie miestai priklausė Radvilų giminei, tai yra buvo privatūs. Tokių miestų Lietuvoje buvo tik keturi. Šis laiko tarpsnis šių miestų istorijose paliko žymų pėdsaką, juntamą ir matomą iki pat šių dienų. Labiausiai prie šio klestėjimo ir prisidėjo žymieji kunigaikščiai Radvilos.
Organizatoriai:
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, Kėdainių muzikos mokykla, Kėdainių krašto muziejus.

Tarptautinio Šiaurės Lietuvos muzikos festivalio „BIRŽAI 2018“
rugsėjo 25 d. – spalio 19 d. koncertai


Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui dedikuojamoje Dainų šventėje „Vardan tos…“ dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos folkloro ansamblio „AGLUONĖLA“ (vadovė vyr. mokytoja Aušra Butkauskienė) tradicinių kanklių grupė.
Vienoje sakraliausių senojo Vilniaus erdvių – Šv. Jonų bažnyčioje – liepos 3-ios vakarą skambėjo melodingi, švelnūs kanklių garsai – čia vyko Dainų šventės koncertas „Skambėkite kankliai“. Pasirodyme autentiškomis skobtinėmis, daugiastygėmis ir koncertinėmis kanklėmis buvo skambinami tradiciniai bei šiuolaikiniai kūrinai.
Senąsias kanklių melodijas atliko Aukštaitijos jungtinis tradicinių kanklių ansamblis, kuriam Dainų šventės koncerto metu buvo suteikta garbė diriguoti Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos folkloro ansamblio „AGLUONĖLA“ vadovei Aušrai Butkauskienei. Liepos 1 d. vadovė dalyvavo Prezidentūroje surengtose iškilmėse, kur buvo įteiktos dirigentų regalijos.


Dainų šventėje „Vardan tos...“ taip pat dalyvavo Muzikos mokyklos jaunių choras, vadovaujamas mokytojos metodininkės Viktorijos Morkūnienės.
Kovo mėnesį chorų atrankos metu vertinimo komisija šiam chorui suteikė I laipsnio kategoriją. Komisijos pirmininkas valstybinio choro „Vilnius“ dirigentas Artūras Dambrauskas, nariai LMTA choro dirigavimo katedros vedėjas, docentas Dainius Puišys, LSMU prof. Kastytis Barisas džiaugėsi profesionaliu choro atlikimu ir puikiu choro vadovės Viktorijos Morkūnienė darbu, linkėjo gerų įspūdžių šventėje.
Į šventę choras išvyko liepos 4 dieną, dalyvavo repeticijose, o liepos 6 d. įsiliejo į chorų dienos šventę Vingio parke.

2018 m. liepos 12-15 dienomis Prahoje vyko tradicinis pasaulio chorų festivalis. Jame dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno jaunučių choras (vadovė mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė). Festivalyje dalyvavo visų amžiaus kategorijų ir tipų chorai iš viso pasaulio. Tai išskirtinė proga susitikti bei susipažinti su chorais iš įvairių šalių, drauge padainuoti. Muzikos mokyklos jaunučių choras koncertavo senamiesčio bažnyčioje, statytoje 1752 m. Kartu su Muzikos mokyklos jaunučių choru dalyvavo ir smuikininkai, kurie pritarė chorui (vad. mokytoja metodininkė Violeta Sabonienė). Prie biržiečių choristų prisijungė Pasvalio muzikos mokyklos choristai, o smuikininkams talkino jaunieji Kėdainių muzikos mokyklos smuikininkai.
Geros vasaros ir iki susitikimų....

Ramutė Petronytė
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotojaSu muzika per Europą

2018 m. gegužės 12 - 13 dienomis vyko Tarptautinis pianistų konkursas „Primavera“. Konkurse dalyvavo jaunieji pianistai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos bei Vokietijos. Pijus Valotka, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys, paskambinęs Michailo Glinkos ir Vlado Jakubėno kūrinius, tapo I pakopos laureatu.
Paskutinėmis pavasario dienomis – gegužės 30 d. ir birželio 1 d. – Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje vyko IV tarptautinis jaunimo muzikos konkursas „Su muzika per Europą“ Lietuva – Italija. Konkurse dalyvavo 134 dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, Rusijos, JAV, Lenkijos, Baltarusijos, Italijos, Čekijos, Kinijos ir Taivano. Renginys sėkmingai apjungė visas muzikinio lavinimo grandis pradedant muzikos mokyklomis, gimnazijomis, menų mokyklomis, konservatorijomis ir baigiant Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Konkurso dalyvius vertino tarptautinė komisija, kurią sudarė žymūs pedagogai ir atlikėjai iš Italijos, Lietuvos, Portugalijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Anglijos. Renginį globojo Lietuvos Respublikos ambasada Italijos Respublikoje, Italijos Respublikos ambasada Lietuvos Respublikoje, Italų kultūros institutas, Lietuvos Užsienio reikalų ministerija.
Konkurso iniciatorė ir organizatorė Dorotėja Beniušytė džiaugėsi ne tik išaugusiu konkurso dalyvių skaičiumi, bet ir aukšta kūrinių atlikimo kokybe. Aukšti mokinių įvertinimai byloja, kad laureatai ne tik talentingi, darbštūs, savo tobulėjimui skiriantys daug laiko, pasišventimo, tačiau turi ryškų, didelį ateities kelią.


Konkurse „Su muzika per Europą“ Pijus Valotka, paskambinęs J. S. Bacho, D. Čimarozos, A. Volenhaupto, M. Glinkos kūrinius, savo amžiaus kategorijoje pelnė III vietos laureato diplomą.
Konkurso vadovė D. Beniušytė, dėkodama dalyviams, pakartojo M. K. Čiurlionio pasakytas mintis: „Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas“.
Organizatorė priminė, kad šis puikus tarptautinis projektas yra tarytum tiltas tarp Lietuvos ir Italijos – tarp Romos ir Vilniaus. Tai yra puikus mainų kelias – dalytis gerąja menine praktika – italų Lietuvoje ir lietuvių Italijoje.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja Ina Valotkienė


Koncertinės išvykos...

2018 m. gegužės 11 dieną II tarptautinio Algirdo Ločerio akordeonininkų konkurso laureatai, dalyviai rinkosi į Vilnių, kur pianistės R. Kašubienės „Muzikos galerijoje“ turėjo galimybę dar kartą susitikti, pasidžiaugti ir pasidalinti įspūdžiais iš ką tik praėjusio konkurso.
Koncerte „II tarptautinio Algirdo Ločerio akordeonistų konkurso atgarsiai“ dalyvavo jaunieji akordeonistai iš Kupiškio, Biržų, Kauno, Panevėžio, Nemenčinės, Vilniaus muzikos mokyklos bei Lenkijos. Svečiai iš Lenkijos džiaugėsi turėdami galimybę susipažinti ne tik su Biržais, kur neseniai svečiavosi, bet ir aplankyti Vilniaus žymiausias vietas. Koncerte Vilniuje grojo ir biržiečiai Nerūnas Lapėnas, kurį moko mokytoja Ala Fetingienė bei Mikas Pašakarnis ir Erikas Bogdanas, kurių mokytoja Violeta Čėrkienė. Koncerto vedėja bei organizatorė Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos mokytoja Elena Berezina dėkodama akordeonistų asociacijos vardu įteikė visiems dalyviams dovanas.


Nuotraukose: II tarptautinio Algirdo Ločerio akordeonistų konkurso atgarsiai

Gegužės 11 d. Šiauliuose Frenkelio viloje vyko projekto „Muzika šiaurės Lietuvos dvaruose“ baigiamasis koncertas. Projekto iniciatorė ir vadovė Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokytoja ekspertė Marija Kaubrienė dėkodama visiems dalyviams priminė jog per tris metus buvo aplankyti daugelis šiaurės Lietuvos dvarų, kuriuose koncertavo įvairių mokyklų mokiniai. Šio projekto dalyviai lankėsi ir Biržuose, koncertavo pilyje kartu su Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniais. Baigiamajame koncerte puikioje Frenkelio viloje dalyvavo mokiniai iš Biržų, Radviliškio, Kelmės, Mažeikių, Plungės, Joniškio, Pakruojo muzikos ir meno mokyklų. Biržiečiai Teresė Bukytė, Lauryna Bukytė, Augustas Zonys, Eglė Undzėnaitė, Vesta Barauskaitė bei jų mokytojai Dalia Bukienė, Ina Valotkienė, Skirmantė Griciūnienė džiaugėsi galėję ne tik patys pagroti, bet ir pasiklausyti draugų grojimo, pasidalinti patirtimi, pasidairyti po istorinę Frenkelio vilą. Šis renginys dvaruose Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniams vienas iš daugelio, kuriuose jie dalyvauja.
Birželio 6 dieną kartu su Kėdainių muzikos mokyklos, Bauskės muzikos ir dailės bei Rundalės muzikos skyriaus mokiniais koncertavo Rundalės pilyje. Jau tradicinio renginio iniciatoriai Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, pavaduotoja Ramutė Petronytė. Pernai pavasarį Rundalėje biržiečiai koncertavo kartu su Karoliniškių muzikos mokyklos mokiniais. Šiais metais į Rundalę koncertuoti vyko jaunučių choras (vadovė mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė), kuris liepos mėnesį vyks į chorų festivalį Prahoje.
Birželio 16 dieną Biržų muzikos mokyklos jaunieji atlikėjai dalyvavo Ilzenbergo dvaro vasaros koncertų šventėje.
Gegužės 16 dieną Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai Lauryna Bukytė ir Simonas Jankūnas dalyvavo VI profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio koncerte festivalyje „Aukštaitijos talentai“. Tradicinį regiono festivalį – koncertą sveikino M. K. Čiurlinio menų mokyklos Gabių menui vaikų centro vedėjas Žilvinas Meškuotis, Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos direktorius Albertas Mikulėnas. Jaunųjų talentų koncertą įrašė Lietuvos Radijo Klasikos programa „Muzikinė dėžutė“. Birželio 2 dieną per Klasikos programą buvo transliuojama antroji laidos dalis, kurioje grojo ir biržiečiai. Lauryna Bukytė skambins Nijolės Sinkevičiūtės „Padūktinį“. Laurynos mokytoja Dalia Bukienė. Simonas Jankūnas, kurį moko Gitas Korsakas, grojo Lasse Eerolla „Kilkaruoho“, akompanavo Skirmantė Griciūnienė.
Gegužės 20 dieną Lietuvos Nacionalinėje filharmonijoje kartu su Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokiniais koncertavo ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji muzikantai. Solo su jungtiniu Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio muzikos ir meno mokyklų simfoniniu orkestru Joe Dassin „Eliziejaus laukai“ grojo saksofonininkai Arnas Makrickas ir Liutauras Liutikas. Vaikinus groti moko mokytojas Gitas Korsakas. Įspūdingame, sužavėjusius visus klausytojus, jungtiniame Biržų, Kelmės, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Vilniaus muzikos mokyklų chore dainavo Biržų muzikos mokyklos jaunių choras vadovaujamas Viktorijos Morkūnienės bei Ievos Morkūnaitės. Jungtiniam simfoniniam orkestrui dirigavo Karoliniškių muzikos mokyklos orkestro dirigentas Kęstutis Lipeika (orkestro vadovas Mantas Makrickas). Koncerto pabaigoje, skambant Kipro Mašanausko dainai „Lietuva“, puikiai šventės nuotaikai neatsilaikė ir publika – dainavo visi. Koncerto dalyvius sveikino Lietuvos respublikos ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Sveikinimo bei padėkos žodį tarė ir Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė Aldona Skruibytė.
Po koncerto Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje biržietės, jaunių choro dalyvės skubėjo į kitą koncertą – Lietuvos moksleivių chorų festivalį „Šimtmečio dainų mozaika“, kuris vyko tą pačią dieną Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje. Festivalį organizuoja vaikų choras „Ugnelė“. Į šį tradicinį chorų festivalį suvažiuoja vaikų chorai iš visos Lietuvos – tad šventė išties įspūdinga. Scenoje skambėjo tiek jaunučių, tiek jaunių chorų atliekamos dainos. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras atliko tris dainas, chorui dirigavo Ieva Morkūnaitė, akompanavo Romualda Butkevičienė.

Ramutė Petronytė
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotojaSENOSIOS MUZIKOS FESTIVALIS 2018
(KOVO 9 D. – GEGUŽĖS 13 D.)

Kviečia IV-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis „Baroko pavasaris Biržuose“

PROGRAMA

KOVO 9 D. 18 VAL. ANSAMBLIO „CORDARIA“ (LIETUVA-AUSTRIJA) KONCERTAS „BIAGIO MARINI PĖDOMIS“.
PILIES RŪMAI. BIBLIOTEKOS SALĖ.

KOVO 10 D. 16 VAL. ANSAMBLIO „DUO COMMOVENDO“ (LIETUVA-AUSTRIJA) KONCERTAS
„ŽYMIAUSIOS PASAULYJE SMUIKO SONATOS “– A.CORELLI OP. 5

PILIES RŪMAI. BIBLIOTEKOS SALĖ.

KOVO 11 D. 14 VAL. ANSAMBLIO „VIATORIBUS“ (ŠVEICARIJA) KONCERTAS „LA PRIMAVERA – AMA, BALLA E CANTA“
(PAVASARIS – MYLĖK, ŠOK IR DAINUOK).
PILIES RŪMAI. BIBLIOTEKOS SALĖ.

KOVO 25 D. 19 VAL. ANSAMBLIO „DUO BAROCCO“ (LIETUVA) KONCERTAS „LECONS DE TENEBRES“
(SUTEMŲ SKAITINIAI), KOMPOZITORIUS FRANCOIS COUPERIN.
BIRŽŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIA.

BALANDŽIO 6 D. 18 VAL. MEISTRIŠKUMO KURSŲ DALYVIŲ KONCERTAS – INSTRUMENTINĖ MUZIKA IR G. BONANCINI OPERA „GRISELDA“
(KURSŲ VADOVAI RŪTA VOSYLIŪTĖ, VERA OTASEK, VILIMAS NORKŪNAS).
PILIES RŪMAI. BIBLIOTEKOS SALĖ.

BALANDŽIO 20 D. 18 VAL. VILIMO NORKŪNO KLAVESINO REČITALIS „HORTUS MUSICUS“ (MUZIKINIS SODAS).
PILIES RŪMAI. BIBLIOTEKOS SALĖ.

BALANDŽIO 28 D. 16 VAL. ANSAMBLIO „IL MONDO VA IN GIRO“ (LIETUVA-VOKIETIJA)
KONCERTAS „PER DUE BASSI“ (DVIEM BOSAMS)
.
PILIES RŪMAI. BIBLIOTEKOS SALĖ.

GEGUŽĖS 6 D. 16 VAL. AGNĖS PETRUŠKEVIČIŪTĖS VARGONŲ REČITALIS „SKAMBANTYS SKLIAUTAI“.
BIRŽŲ EVANGELIKŲ REFORMATŲ BAŽNYČIA.

GEGUŽĖS 12 D. 20 VAL. INTERAKTYVUS KOMIŠKAS SENOSIOS MUZIKOS SPEKTAKLIS
„ŠV. GENEZIJAUS TRUPĖ KELIAUJA Į EUROPĄ“ (LIETUVA – ISPANIJA).
REŽ. ADRIAN SCHVARZSTEIN (ISPANIJA).
PILIES RŪMAI. BIBLIOTEKOS SALĖ.

GEGUŽĖS 13 D. 16 VAL. ANSAMBLIO „RYGOS MIESTO OBOJININKAI“ (LATVIJA) KONCERTAS
„HAUTBOIS DANS L’AMOUR“ (MEILĖS OBOJUS)
.
PILIES RŪMAI. BIBLIOTEKOS SALĖ.


Gegužės 8 d. 17.30 val.
Biržų pilies menėje


PIJAUS VALOTKOS
Rečitalis – egzaminas
Gegužės 7 d. 17.30 val.
Biržų pilies salėje


Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos
prof. Tomo Ladygos (vokalas)
studentų

KONCERTAS

Dalyvauja buvusi Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė
Ieva Kriščiūnaitė


2018 m. balandžio 7 d. 15.00 val.
Biržų pilies salėje


KONCERTAS
„Muzikinis sveikinimas Biržams“

Dalyvauja:


Rasa Paliulienė
(fortepijonas, Norvegija/Lietuva),
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojai ir mokiniai


Muzikinio pasaulio ritmais

2018 m. kovo 18 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje vyko VII respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Judantis pasaulis“. Konkurse varžėsi muzikantai iš Kauno, Klaipėdos, Kaišiadorių, Biržų, Šalčininkų, Prienų, Vievio, Panevėžio, Druskininkų, Nemenčinės, Vilniaus meno ir muzikos mokyklų.


Puikiais pasiekimais konkurse pradžiugino biržietis pianistas Pijus Valotka (mokytoja Ina Valotkienė), paskambinęs Vlado Jakubėno „Kaimiečių šokį“ iš baleto „Vaivos juosta“ ir A. Volenhaupto Charakteringą pjesę – Etiudą. Pijus buvo apdovanotas šio konkurso laureato diplomu.

SENOSIOS MUZIKOS FESTIVALIS 2018
(KOVO 9 D. – GEGUŽĖS 13 D.)

Kviečia IV-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis „Baroko pavasaris Biržuose“


„100 minučių lietuviškos muzikos Lietuvos šimtmečiui“

2018 m. kovo 17 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mergaičių ansamblis, vadovaujamas mokytojos metodininkės Jūratės Duderienės, dalyvavo Kėdainių šviesiosios gimnazijos bei Kėdainių muzikos mokyklos organizuotame festivalyje „100 minučių lietuviškos muzikos Lietuvos šimtmečiui“. Tai tęstinė projekto „Folkvirusas 2018“ veikla. Kėdainių muzikos mokyklos direktorė Rūta Kutraitė, linkėdama darnaus muzikos skambėjimo, smagaus gimnazistų šokio, sveikino visus atvykusius į Radvilų įsteigtą Kėdainių šviesiosios gimnaziją. Šventėje biržiečių ansamblis atliko „Aš ateinu, mamyte“ (muzika Indros Mažuikaitės, žodžiai Zitos Budrienės) ir lietuvių liaudies dainą „Rasodėlė“ (harmonizuota Vytauto Pučinsko).


Festivalyje dalyvavo Raseinių, Kupiškio, Panevėžio, Biržų bei Kėdainių muzikos ir meno mokyklų, gimnazijų mokiniai. Po koncerto festivalio organizatoriai pakvietė visus dalyvauti viktorinoje apie lietuvišką muziką, instrumentus, atlikėjus.
Viktorinos nugalėtojų apdovanojimų metu organizatoriai pasidžiaugė mokinių žiniomis, aktyvumu, pasidalintais įspūdžiais ir savo krašto tradicijų pristatymu. Mokytojai turėjo galimybę aptarti svarbius muzikinio ugdymo klausimus, problemas, perspektyvas.

Ramutė Petronytė
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui


Romantizmo muzikos klavišais

2018 m. kovo 2 d. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla pakvietė muzikos ir meno mokyklų jaunuosius pianistus į respublikinį romantizmo fortepijoninių kūrinių konkursą „RUBATO“.
Šio konkurso tikslas buvo supažindinti ir sudominti pianistus su romantizmo epochos kompozitorių muzika, stiprinti mokinių motyvaciją, puoselėti vaikų kūrybiškumą. Romantiškai melodingus muzikos garsus skleidė mokiniai iš Kėdainių, Radviliškio, Pasvalio, Ventos, Kauno 1-osios, Šiaulių 1-osios, Joniškio Algimanto Raudonikio, Pakruojo Juozo Pakalnio, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklų, Tytuvėnų gimnazijos meno skyriaus, Ukmergės meno mokyklos mokiniai.
Pianistai skambino du kontrastingo pobūdžio kūrinius: romantizmo laikotarpio pjesę ir laisvai pasirinktą kūrinį. Biržų muzikos mokyklos garbę šiame konkurse gynė pianistai Lauryna Bukytė 6 kl. (mokytoja metodininkė Dalia Bukienė) ir Pijus Valotka 7 kl. (mokytoja metodininkė Ina Valotkienė). Konkursantė Lauryna paskambino F. Šopeno Valsą h-moll ir N. Sinkevičiūtės „Padūktinį“, konkursantas Pijus atliko M. Glinkos „Polonezą“ ir A. Volenhaupto Charakteringą pjesę-Etiudą fis-moll.


Po konkurso buvo išrinkti nugalėtojai, prizininkai, diplomantai, apdovanoti nominacijų laureatai. Lauryna ir Pijus nenuvylė ir pelnė garbingus laureatų diplomus.
Smagu, kad jaunieji atlikėjai domisi konkursais, ryžtasi juose dalyvauti. Jau vien rengimasis konkursui grūdina, padeda kaupti patirtį, leidžia pasitikrinti galimybes. Kartais, net nelaimėjus aukščiausių įvertinimų, dalyvavimas konkursuose labai naudingas.
Konkurso „RUBATO“ komisijos pirmininkė tarptautinių konkursų žiūri narė Jovita Vaičiulienė dėkojo mokiniams sakydama, kad pasaulyje yra daug koncertų salių ir dar daug nesugrotų kūrinių. Jauniesiems pianistams linkėjo eiti tik pirmyn.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Ina Valotkienė


Romantizmo muzikos klavišais

2018 m. kovo 2 d. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla pakvietė muzikos ir meno mokyklų jaunuosius pianistus į respublikinį romantizmo fortepijoninių kūrinių konkursą „RUBATO“.
Šio konkurso tikslas buvo supažindinti ir sudominti pianistus su romantizmo epochos kompozitorių muzika, stiprinti mokinių motyvaciją, puoselėti vaikų kūrybiškumą. Romantiškai melodingus muzikos garsus skleidė mokiniai iš Kėdainių, Radviliškio, Pasvalio, Ventos, Kauno 1-osios, Šiaulių 1-osios, Joniškio Algimanto Raudonikio, Pakruojo Juozo Pakalnio, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklų, Tytuvėnų gimnazijos meno skyriaus, Ukmergės meno mokyklos mokiniai.
Pianistai skambino du kontrastingo pobūdžio kūrinius: romantizmo laikotarpio pjesę ir laisvai pasirinktą kūrinį. Biržų muzikos mokyklos garbę šiame konkurse gynė pianistai Lauryna Bukytė 6 kl. (mokytoja metodininkė Dalia Bukienė) ir Pijus Valotka 7 kl.(mokytoja metodininkė Ina Valotkienė). Konkursantė Lauryna paskambino F. Šopeno Valsą h-moll ir N. Sinkevičiūtės „Padūktinį“, konkursantas Pijus atliko M. Glinkos „Polonezą“ ir A. Volenhaupto Charakteringą pjesę-Etiudą fis-moll.


Po konkurso buvo išrinkti nugalėtojai, prizininkai, diplomantai, apdovanoti nominacijų laureatai. Lauryna ir Pijus nenuvylė ir pelnė garbingus laureatų diplomus.
Smagu, kad jaunieji atlikėjai domisi konkursais, ryžtasi juose dalyvauti. Jau vien rengimasis konkursui grūdina, padeda kaupti patirtį, leidžia pasitikrinti galimybes. Kartais, net nelaimėjus aukščiausių įvertinimų, dalyvavimas konkursuose labai naudingas.
Konkurso „RUBATO“ komisijos pirmininkė tarptautinių konkursų žiūri narė Jovita Vaičiulienė dėkojo mokiniams sakydama, kad pasaulyje yra daug koncertų salių ir dar daug nesugrotų kūrinių. Jauniesiems pianistams linkėjo eiti tik pirmyn.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Ina Valotkienė

Austrijos muzikos apsuptyje

2018 m. vasario 14 d. Vilniuje Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje įvyko V-asis Europos menų festivalis. Šį kartą jis buvo skirtas Austrijos Respublikai.
Festivalį pradėjo baleto skyriaus mokinių bei solistų pasirodymas „Mano pirmasis pas-de-deux“. Šokio teatre buvo galimybė susipažinti su Austrijos kultūra. Vos įžengus į Šokio teatrą, mus pasitiko Čiurlioniukai su Austrų kompozitorių dainomis. Muzikos apsuptyje turėjome galimybę apsilankyti gražioje Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, Vilniaus Karoliniškių ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos.


Biržietės pianistės Vesta Barauskaitė (5 kl.) ir Eglė Undzėnaitė (4 kl.) (mokytoja metodininkė Ina Valotkienė) festivalyje paskambino nuotaikingą Johano Štrauso „Polka Trik-Trak“. Mergaitės buvo apdovanotos padėkos diplomais ir gražiomis prisiminimų dovanėlėmis.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Ina Valotkienė

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos renginių ciklas
„Lietuvos atkūrimo 100 švenčiame su draugais“


K O N C E R T A I


2018 m. vasario 9 d. 18 val. Bauskės pilyje
Koncertas-susitikimas
Dalyvauja Bauskės meno mokyklos, Biržų Vlado Jakubėno ir Kėdainių muzikos mokyklų mokiniai

2018 m. vasario 10 d. 14.00 val. Biržų Pilies menėje
Paulina Jankovskytė (smuikas), Elžbieta – Liepa Dvarionaitė (fortepijonas), Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla

2018 m. vasario 27 d. 18.00 val. Biržų pilies menėje
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojų koncertas

2018 m. vasario 28 d. 17.30 val. muzikos mokyklos salėje
Mokinių koncertas „Lietuviškų melodijų pynė“

2018 m. kovo 2 d. 16.00 val. Biržų pilies menėje
Bauskės meno mokyklos ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos
mokyklos mokinių koncertas


2018 m. kovo 8 d. 16.00 val. Biržų kultūros centre
Baigiamasis koncertas. Dalyvauja Biržų, Kėdainių, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, Telšių muzikos mokyklų mokiniai

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931