MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


ARCHYVAS 2017 metai  


Kol natų raštas nebuvo išrastas melodiniai dariniai buvo perduodami verbaliniu būdu – iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartą. Kad būtų sukurta išliekamoji vertė buvo pradėta galvoti, kaip būtų galima šiuos garsus užrašyti. Taip atsirado natų raštas. Tačiau, kad juodi taškai popieriaus lape virstų garsais, reikėjo jog juos kažkas paverstų garsine išraiška. Taip atsirado atlikėjas, kuris tarytum tampa tarpininku tarp kompozitoriaus ir klausytojo. Jo valioje atsiduria kūrinys, kurį jis perleidžia per savo unikalų vidinį pasaulį.

Kviečiame tėvelius ir draugus į Muzikos mokyklos mokinių

I PUSMEČIO ATSISKAITYMUS – KONCERTUS,
skirtus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiuiSu muzika per Europą

2017 m. lapkričio 25 dieną mylinčių muziką jaunųjų talentų būrys užpildė Vilniaus paveikslų galeriją, Chodkevičių rūmus. Galerijoje nuskambėjo trečiasis tarptautinis muzikos festivalis „Juniors in Concerte“ Le strade d‘Europa Lietuva-Italija.
Gražius palinkėjimus šiam festivaliui skyrė Ričardas Šlepavičius, Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Italijos Respublikoje, sakydamas, kad muzika nepripažįsta sienų, jos neskiria skirtingos kalbos, nes muzika yra amžina.
Festivalio vadovė ir organizatorė Nijolė Dorotėja Beniušytė, dalyvauti šiame renginyje pakvietė Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 7 klasės pianistą Pijų Valotką. Pijus paskambino Michailo Glinkos „Polonezą“ E-dur.

Biržų
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos
7 klasės pianistas
Pijus Valotka
Pijus Valotka,
koncerto vadovė Nijolė Karaškaitė,
mokytoja Ina Valotkienė

Koncerte pasirodė įvairių tarptautinių konkursų pianistai laureatai iš Vilniaus Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, Trakų, Biržų, Ignalinos menų mokyklų ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai. Biržietis Pijus džiaugėsi turėdamas galimybę dalyvauti tokiame gražiame renginyje. Mokiniai buvo apdovanoti prisiminimų dovanėlėmis.
Tarptautinis festivalis „Su muzika per Europą“ – tai unikalus renginys, kuris kaip ir pati muzika tiesia tuos nematomus kelius į mūsų širdis, buria žmones ir jungia skirtingas kultūras.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Ina Valotkienė

Pianistų festivalis „Klavišų mozaika“

2017 m. lapkričio 24 d. Pasvalyje vyko respublikinis pianistų festivalis „Klavišų mozaika“.

Pijus Valotka skambina
M. Mier Birmingemo bliuzą
Pasvalio respublikinio pianistų festivalio „Klavišų mozaika“ dalyviai

Muzikinės išvykos

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla kartu su Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Gabių menui vaikų ugdymo centru kasmet organizuoja profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių festivalį. Kasmet jame dalyvauja ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai. Šiais metais lapkričio 22 d. jau VI respublikiniame profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių festivalio koncerte grojo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos profesinės linkmės muzikinio modulio mokiniai pianistai Teresė Bukytė, Lauryna Bukytė, Pijus Valotka, Teresės ir Laurynos mokytoja metodininkė Dalia Bukienė. Pijų Valotką fortepijonu groti moko mokytoja metodininkė Ina Valotkienė. Linkėdama gerų įspūdžių festivalio dalyvius sveikino Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė Aldona Skruibytė. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Gabių menui vaikų ugdymo centro vedėjas Žilvinas Meškuotis sveikindamas šventės dalyvius priminė šio festivalio pagrindinį tikslą – patikrinti profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio kokybinius pasiekimus. Mokiniams tai puiki proga įgyti koncertinės patirties, o klausantis iš įvairių Lietuvos miestų muzikos ir meno mokyklų atvykusių savo draugų grojimo giliau pažinti įvairių epochų stilistiką ir kompozitorių kūrybą. Biržietis Pijus Valotka festivalio koncerte atliko M. Glinkos Polonezą. Teresė ir Lauryna Bukytės pagrojo fortepijoninį ansamblį C. M. Weber Sonatiną C – dur.
Lauryna Bukytė,
Pijus Valotka,
Teresė Bukytė
Pijus Valotka,
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Gabių menui vaikų centro vedėjas
Žilvinas Meškuotis,
Teresė ir Lauryna Bukytės

Visiems dalyviams buvo įteikti diplomai, kitos dovanos, tradiciškai visi bendravo prie vaišių stalo. Gabių menui vaikų centro vedėjas Žilvinas Meškuotis ir Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja Nijolė Mateikienė informavo, jog VII profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio festivalis Rokiškyje vyks 2018 m. gegužės mėnesį Ilzenbergo dvare ir visus pakvietė jame dalyvauti. Buvo aptartos ir tolimesnės bendravimo bei bendradarbiavimo galimybės, dalintasi patirtimi ir įspūdžiais.IV respublikinio mokyklų chorų festivalio „Chorų šventė“ akimirkos

2017 m. lapkričio 28 dieną Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunučių choras dalyvavo IV respublikiniame mokyklų chorų festivalyje „Chorų šventė“ Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje. Muzikos mokyklos jaunučių chorui vadovauja mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė, koncertmeisterė Violė Eidukaitė. Į festivalį vyko nemažas būrys biržiečių mokinių bei palaikymo komanda – tėveliai ir draugai. Pagrindinėje festivalio dalyje jaunučių chore dainavo 25 mokiniai, kurie atliko Indros Mažuikaitės dainą „Su daina ir šypsena“ bei Leono Povilaičio ir Martyno Vainilaičio „Dūdelė ir dainelė“. Dar 10 vaikų ruošėsi ir dalyvavo bendroje jaunučių chorų festivalio programoje. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos koncertinė salė tapo tarsi viena darni scena, kurioje tilpo chorai iš Vilniaus, Biržų, Jonavos, Pakruojo, Ukmergės. Paklusdami Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos dirigenčių Saulės Kriščiūnaitės ir Eglės Ganusauskienės mostams visi mokiniai salėje darniai dainavo Algimanto Raudonikio ir Stasio Žlibino dainą „Saulutės laiškas“ bei Laimio Vilkončiaus, Vyties Nemunėlio, Sigito Gedos „Mano vardas Lietuva“.
Šventinės nuotaikos sūkuryje visi sveikino Lietuvą su gimtadieniu. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Gabių menui vaikų centro vedėjas Žilvinas Meškuotis pasidžiaugė jog, girdint kaip darniai skamba visa salė dainuojant jaunučių chorams, stebint kaip blizga jaunųjų atlikėjų akys dainuojant dainas, festivalio tikslas aktyvinti mokyklų chorų veiklą, kelti meninį lygį pasiektas ir palinkėjo ruoštis Dainų šventei.

Ramutė Petronytė
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymuiKoncertas Bauskės (Latvija) muzikos mokykloje

2017 m. lapkričio 16 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai Bauskės (Latvija) muzikos mokyklos kvietimu buvo išvykę į Bauskę švęsti Latvijos Nepriklausomybės šventės. Išvykai vadovavo direktorės pavaduotoja ugdymui Ramutė Petronytė.
Biržiečiai mokiniai: akordeonininkas Laurynas Jermakovas (mokytojas metodininkas Vytautas Kavaliauskas), mergaičių vokalinis ansamblis (mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė), pianistas Pijus Valotka (mokytoja metodininkė Ina Valotkienė), pianistės Teresė ir Lauryna Bukytės (mokytoja metodininkė Dalia Bukienė) dalyvavo šventiniame koncerte, lankėsi didingoje Bauskės pilyje.

Nuotraukoje: pianistai Teresė ir Lauryna Bukytės, Pijus Valotka


Projektas „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos koncerto „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“ akimirkos.
Koncerto programos sudarytojos: Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokytoja ekspertė Marija Kaubrienė ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė.
Projekto „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“ vadovė mokytoja ekspertė Marija Kaubrienė.

Šiaurės Lietuvos muzikos festivalio „BIRŽAI 2017“ rugsėjo 26 d. – spalio 24 d. koncertai

Visi koncertai nemokami
.................................................................................................

Kiekvieną pavasarį vargonuojame Biržų Evangelikų Reformatų bažnyčioje. Nuostabu, kai maži pirštukai „prakalbina“ instrumentų karalių – vargonus. Koncertas mano mokinukams pavyko!


Dėkojame gerb. Kunigui ir Vargonininkei.

Mokytoja Ina Valotkienė

„Apie žmones, apie ilgesį, apie tai, kas jums svarbu“

2017 m. birželio 15 d. Biržų pilies salėje koncertavo dainininkė Judita LEITAITĖ ir pianistė Lina Vaitkuvienė.
Solistę Juditą Leitaitę pelnyta sėkmė lydėjo Lenkijos, Danijos, Suomijos, Lietuvos, Londono, taip pat įspūdinguose Rusijos, Švedijos, Šiaurės Amerikos (JAV) festivaliuose. Dainininkė yra įdainavusi keturiolika kompaktinių plokštelių, jos garso ir vaizdo įrašai yra saugomi LRT fonduose (LR fonduose sukaupta apie 300 solistės įrašų). Ji yra mylima ir visad laukiama įvairiuose Lietuvos miestuose, miesteliuose ne tik dėl savo gražaus, savito balso tembro. Klausytojus Judita Leitaitė žavi įtaigiu muzikinės minties perteikimu, artistiškumu, nepaprastu sugebėjimu betarpiškai bendrauti su klausytoju, kiekvieną atliekamą kūrinį perteikti kaip atskirą apdainuojamo herojaus išgyvenimą, kaip mini spektaklį. Todėl šiomis savo ypatingomis artistiškumo savybėmis solistė visad yra laukiama ir Biržų krašto gyventojų. Todėl visus maloniai kviečiame apsilankyti ir maloniai praleisti vakarą kartu su soliste Judita Leitaite, talkinant pianistei Linai Vaitkuvienei.
Atlikėjų muzikinėje programoje „Apie žmones, apie ilgesį, apie tai, kas jums svarbu“ skambės populiariausių klasikos šedevrų, gražiausių pasaulio melodijų muzika. Išgirsite F. Schubert, W. A. Mozart, G. Bizet, V. Chiara, R. Rodgers, N. Vietti, A. Raudonikio, A. Bražinsko ir kitų užsienio bei lietuvių kompozitorių kūrinius.

Judita Leitaitė Lina Vaitkuvienė Lina Vaitkuvienė

Dainininkės J. Leitaitės ir pianistės L. Vaitkuvienės duetas aktyviai dalyvauja įvairiuose Lietuvos festivaliuose, labdaros bei kituose muzikiniuose projektuose. Atlikėjos su koncertinėmis programomis aplanko mokyklas, vaikų, senelių namus, prieglaudas, nuolat koncertuoja bažnyčiose. Joms dažnai talkina ir smuikininkė Paulina Daukšytė.
Pianistė Lina Vaitkuvienė nuolat koncertuoja įvairiose Lietuvos koncertinėse erdvėse su žymiais Lietuvos dainininkais, taip pat su instrumentalistais įvairiuose labdaros, paramos projektuose bai įvairiuose konkursuose. L. Vaitkuvienė aktyviai koncertuoja neįgaliųjų bei senelių prieglaudos namuose, nuolat talkina jauniesiems smuikininkams.

Sugrįžo koncertais

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla jubiliejinius savo metus švenčia įvairiais renginiais biržiečiams. Vienas iš jų – „Sugrįžimų“ koncertų ciklas. 2017 m. gegužės 29 d. įvyko paskutinis šio ciklo koncertas.
Pilies menėje biržiečiai klausėsi Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos jaunių choro, kuriam diriguoja buvusi biržietė, Biržų Valdo Jakubėno muzikos mokyklos auklėtinė Zita Kavoliūnaitė - Kariniauskienė.


Klaipėdos Eduardo Balsio gimnazijos jaunių chorui diriguoja buvusi biržietė Zita Kavoliūnaitė-Kariniauskienė.
Janinos Bagdonienės nuotr.


Jaunieji atlikėjai sužavėjo puikiai atliekamais sudėtingais chorinės muzikos kūriniais, o jų vadovė Z. Kariniauskienė ir šį kartą per pauzes tarp muzikos kalbėjo apie savo meilę Biržams ir biržiečiams, kuria užkrėtė ir jaunąsias dainininkes.
„Sugrįžimų“ koncertais į Biržus grįžo mokytojais tapę Panevėžio rajono muzikos mokyklos mokytojai Diana Venckienė, Renatas Bedalis, Loreta Venslavičienė. Buvusios biržietės Indros Mažuikaitės operėlę „Valentina ir Klementina“ pristatė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai, vadovė Jūratė Duderienė. Pilies menėje vyko Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos styginių orkestro koncertas, orkestrui vadovauja mokytojas Mantas Makrickas. Klausėmės nuotaikingo Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos mokinių koncerto, kuriam vadovavo buvusi biržietė, šios mokyklos Tautinių instrumentų skyriaus vedėja, mokytoja metodininkė Eglė Stuokaitė.
„Sugrįžimų“ koncertai – puikiausias liudijimas, kad Biržuose įgyti muzikos pradmenys, meilė muzikai ne vienam biržiečiui tapo brandžia profesine veikla, prasmingais ieškojimais ir atradimais.

Janina BAGDONIENĖ
„Biržiečių žodis“


Vladas Jakubėnas pas Stasį Vainiūną

Tarp gražiausių, įspūdingiausių Lietuvos muzikų rėmimo fondo Stasio Vainiūno namų gegužės mėnesio renginių ryškiai šviečia gegužės 24-osios trečiadienio vakaras-koncertas, skirtas kompozitoriui Vladui Jakubėnui paminėti (gegužės 15 d. sukako 113 metų juo jo gimimo) ir susitikimui su Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojais bei ugdytiniais. Tai nemažai metų gyvuojanti tradicija, kai galime nusilenkti ir prisiminti, o ir dažnam priminti ryškią mūsų muzikinės kultūros asmenybę, kuri buvo blaškoma po pasaulį, bet iki gyvenimo saulėlydžio likusi su gimtąja šalimi, visada gvildenusia Lietuvos muzikinio gyvenimo problemas. Kai išeivijoje nebeliko tokių, kaip V. Jakubėnas, ėmė gesti lietuviškos tradicijos, muzikinės spaudos leidyba ir kt.
Tad vakaro pradžioje buvo nusilenkta ir ryškiai Biržų kultūrinio gyvenimo atstovei, jautrios sielos pedagogei Aleksandrai Balčiauskienei, kuri asmeniškai pažinojo V. Jakubėną, o ir ilgametei kompozitoriaus V. Jakubėno draugijos pirmininkei Irena Skomskienei, iškeliavusioms Amžinybėn. Tuo pačiu lankytojams buvo priminti ir šie metai, kai minime Reformacijos 500 metų jubiliejų.
Kai prasidėjus pavasariui imta galvoti apie šį susitikimą Vilniuje, prasmingų minčių iš Biržų išsakė Muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė, kaip visada gebanti klausytojams pateikti naują žvilgsnį į Biržų kraštą, kuris visada garsėjo ryškiomis meninėmis asmenybėmis.
Be Vlado Jakubėno, klausytojams buvo priminti trys broliai muzikai Motiejus, Antanas ir Bronius Budriūnai, muzikos teoretikas ir kunigas Teodoras Brazys, šio krašto apylinkes išvaikščioję ir daug liaudies dainų užrašę Adolfas Sabaliauskas bei Aleksandras Kačanauskas, kiti.
Malonu, kad į Biržų V. Jakubėno muzikos mokyklos sumanymus entuziastingai atsiliepė Vilniuje pedagoginį darbą dirbantys buvę biržiečiai, šios mokyklos auklėtiniai kanklininkė Eglė Stuokaitė ir altininkas Mantas Makrickas.
E. Stuokaitė iš Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos vakare pakvietė dalyvauti savo mokinę kanklininkę Juditą Čibiraitę ir akordeonininką Jaunių Čibirą (mokytoja Elena Berezina), kurių ansamblio skambesys maloniai paįvairino programą.
Mantas Makrickas, besidarbuojantis Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje, į koncerto programą įtraukė savo ugdytinius – smuikininkę Simoną Mateikaitę ir altininkes Mariją Gajdosikaitę, Akvilę Lavinskaitę ir Endrėją Estkovskytę. Jos atliko O. Ridingo, F. Zeitzo, A. Vivaldi ir J. S. Bacho kūrinius, fortepijonu tarė pianistė Tatjana Alymova.
Ir tai nebuvo vieninteliai vilniečiai. Žaviai muzikavo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokinės Klėja Kašubaitė (mokytoja Vaida Kirvelytė) ir Kaja Kašubaitė (mokytojas Justas Dvarionas). Prie į Vilnių vykstančių biržiečių prisijungė ir Panevėžio muzikos mokyklos moksleivė Gabrielė Zuozaitė (mokytoja Gražina Beleckienė), kuri gražiai pademonstravo savo muzikinius sugebėjimus.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklai tenka ypatingas įsipareigojimas populiarinti šio kompozitoriaus vardą bei kūrybinį palikimą. Apie tai ir apie šios mokyklos užmojus, rengiant tarptautinius Vlado Jakubėno jaunųjų pianistų konkursus, savo mintimis pasidalino direktorė Rima Zuozienė. Ji taip pat priminė, jog gegužės pradžioje Biržuose buvo surengtas ir I tarptautinis Algirdo Ločerio akordeonininkų – solistų ir ansamblių – konkursas, kuriame sėkmingai pasirodė ir biržiečiai.
O trečiadienio vakaro koncertą pradėjo mokytojos Inos Valotkienės ugdytinis Pijus Valotka, įtaigiai atlikęs „Kaimiečių šokį“ iš V. Jakubėno baleto „Vaivos juosta“. Malonių įspūdžių paliko ir minėto A. Ločerio konkurso I vietos laimėtojas (B kategorija) Nerūnas Lapėnas (mokytoja Ala Fetingienė) ir pianistas Pijus Valotka, muzikavęs ne tik solo, bet ir ansambliu su Milda Variakojyte (mokytoja Ina Valotkienė).


Šis koncertas Stasio Vainiūno namuose buvo tarsi neakivaizdinis dviejų Rygos konservatorijos auklėtinių – Vlado Jakubėno ir Stasio Vainiūno – susitikimas, dviejų muzikų, Lietuvos muzikinei kultūrai palikusių ryškių kūrybinių šedevrų, kuriais ir dabar naudojasi augančios muzikų kartos. Nors dažno atlikėjo žvilgsniai krypsta į šiandienos kūrėjų darbus, turėtume nepamiršti legendinio režisieriaus Juozo Miltinio žodžių, kad eidami į priekį nieko nepamatysime – tik atsigręždami atgal suvoksime tikrų kūrybinių ieškojimų prasmę. Tad žvelkime plačiai ir matykime visas praeities ir dabarties vertybes. O vakare dalyvavę profesorius Petras Kunca, muzikologė Rita Nomicaitė, vilnietė mokytoja Nijolė Karaškaitė, biržietė Ramutė Petronytė kartu su visais išgyveno ir rūpesčius dėl Vlado Jakubėno draugijos veiklos perspektyvų.
Visus to vakaro svečius pasitiko trys biržiečių darbai: dailininko Egilo Skujos ir jo buvusios ugdytinės Birutės Želvytės, taip pat tautodailininko Rimanto Kinskio Stasio Vainiūno namams dovanoti paveikslai.

Vaclovas JUODPUSIS
Muzikologas, Stasio Vainiūno namų vadovas


„Muzikuojame su draugais“

2017 m. gegužės 27 d. Rygos 1-ojoje muzikos mokykloje įvyko koncertas „Muzikuojame su draugais pavasarį“. Į šį koncertą biržiečius pakvietė mokyklos mokytoja Gunta Melbarde.


Pavasariniame koncerte muzikavo jaunieji pianistai Kornelija ir Teresė Bukytės, Luka Stakelytė (mokytoja D. Bukienė), Danielė Vaitužytė (mokytoja D. Šimbelienė), Pijus Valotka, Dovaldė Šimaitė, Milda Variakojytė (mokytoja I. Valotkienė) ir kanklininkė Agnė Šataitė (mokytoja A. Butkauskienė). Jaunieji muzikantai atliko linksmus, nuotaikingus kūrinėlius.
Po koncerto grožėjomės Rygos miestu, jo parkais. Į namus grįžome puikios nuotaikos, kupini gražių koncertinių įspūdžių.


„Sugrįžimai“

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos
buvusių mokinių bei jų auklėtinių

K o n c e r t ų c i k l a s


2017 m. kovo 21 d. 16.00 val. pilies menėje
Panevėžio rajono muzikos mokyklos mokiniai
Mokytojai: Diana Venckienė, Renatas Bedalis, Loreta Venslavičienė

2017 m. balandžio 22 d. 14.00 val. Biržų Kultūros centre
Indros Mažuikaitės - Kubiliūnienės operėlė
„Valentina ir Klementina“
Atlikėjai Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai
Mokytoja Jūratė Duderienė

2017 m. balandžio 28 d. 16.30 val. pilies menėje
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos styginių orkestras
Mokytojas Mantas Makrickas

2017 m. gegužės 19 d. 16.30 val. pilies menėje
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos mokiniai
Mokytoja Eglė Stuokaitė

2017 m. gegužės 29 d. 17.30 val. pilies menėje
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos choras
Vadovė Zita Kavoliūnaitė – Kariniauskienė

Koncertuose dalyvauja Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai


Muzikavo drauge

2017 m. gegužės 19 d. saulėtą penktadienio rytą Biržų pilies prieigas užplūdo smuikais ir violončelėmis nešini jaunieji kamerinės muzikos festivalio dalyviai. Muzikuoti drauge panoro 130 vaikų iš Lietuvos ir Iecavos, Bauskės bei Rygos (Latvija) muzikos mokyklų. Skambėjo įvairių epochų muzika, kurią kūrybiškai interpretavo jaunieji kamerinių ansamblių dalyviai. Vertinimo komisija, vadovaujama Rygos Jazepa Medina muzikos mokyklos kamerinio ansamblio skyriaus vedėjos Guntos Melbarde, įvertino jaunuosius atlikėjus visa eile nominacijų.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai Pijus Striška ir Teresė Bukytė (mokytojos V. Sabonienė ir D. Bukienė) buvo apdovanoti nominacija už artistiškumą. Už gražų ansambliavimą pažymėtas jaunųjų smuikininkų ansamblis, o Agnė Šataitė ir Dovaldė Šimaitė (mokytojos A. Butkauskienė ir I. Valotkienė) bei Austėja Lapėnaitė, Marija Balčiūnaitė ir Viktorija Dicytė (mokytojos R. Butkevičienė ir V. Sabonienė) apdovanotos už lietuviškos muzikos populiarinimą. Agnė Flenderytė ir Gabrielė Čeponytė nominuotos už geriausiai atliktą baroko epochos kūrinį ir buvo pakviestos į kamerinės muzikos festivalį Rygoje „Muzikuokime drauge“ 2017 m. gegužės 27 d.

Pijus Stiška ir Teresė Bukytė apdovanoti už artistiškumą Agnė Šataitė ir Dovaldė Šimaitė atliko lietuvišką repertuarą Smuikininkų ansamblis sužavėjo susiklausimu ansamblyje Vertinimo komisija su festivalio organizatorėmis direktore Rima Zuoziene ir mokytoja metodininke Violeta Saboniene Po renginio Austėja Lapėnaitė, Marija Balčiūnaitė ir Viktorija Dicytė Agnė Flenderytė ir Gabrielė Čeponytė

Biržų kamerinės muzikos festivalis suvienijo jaunuosius muzikantus bendram tikslui. Buvo smagu groti jaučiant draugo petį, išgirsti draugus iš kitų muzikos mokyklų, susipažinti su dar negirdėtais kūriniais. Mokytojai dalinosi patirtimi ir nepakartojamais įspūdžiais. Festivalį rėmė ūkininkas Aidas Vaitkevičius, Kristina ir Saulius Mažeikos, keramikė Gražina Visockienė, Seimo narys Audrys Šimas.

Biržiečių muzika skambėjo Šiauliuose

2017 m. kovo 31 d. net šešiolika Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių dalyvavo II-ajame tarptautiniame fortepijoninių ir kamerinių ansamblių festivalyje „Muzica da camera“ Šiauliuose. Tai Luka Stakelytė, Danielė Vaitužytė, sesės Kornelija, Teresė, Lauryna Bukytės, Medeina Anichimavičiūtė, Gabrielė Šernaitė, Pijus Striška, Konstantas Vaitiekūnas, Emilijus Mažeika, Austėja Lapėnaitė, Marija Balčiūnaitė, Lėja Zemlickaitė, Lukrecija Ambrozevičiūtė, Vesta Barauskaitė ir Dovydas Kubilius.
Festivalyje dalyvavo 132 mokiniai iš Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskola (Latvija), Pärnu Music School (Estonia), Ropažu Mūzikas un mākslas skola „Rodenpois“ (Latvija), Salacgrīvas mūzikas skola (Latvija), Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola, Saulkrasti (Latvija), Biržų Vlado Jakubėno, Kauno Miko Petrausko, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko, Pakruojo Juozo Pakalnio, Ventos, Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklų, Kuršėnų meno mokyklos, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos, Tytuvėnų gimnazijos meno skyriaus, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos, Šiaulių 1-osios ir Dainų muzikos mokyklų.
Klausėmės įdomios ir įvairios muzikos, stebėjome įvairias kamerinių ansamblių sudėtis, patys puikiai pasirodėme. Pasisėmėme geros patirties, daug įspūdžių. Mus apdovanojo padėkos raštais ir saldainiais.


Kadangi derinome naudą ir malonumą, vykome į Šiaulių „Rūtos“ saldainių fabriką. Čia gaminome pačius skaniausius saldainius, stebėjome ir, aišku, ragavome šokoladą. Dar ir lauktuvėms parsivežėme. Grįžome pavargę, bet pilni įspūdžių. Įdėtas kruopštus darbas ruošiantis išvykai nebeatrodė toks sunkus, o gauta patirtis ir patobulinti grojimo įgūdžiai liks tolimesniems muzikavimo etapams.
Mokinius ruošė ir lydėjo mokyklos mokytojos Violeta Sabonienė ir Dalia Bukienė.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Dalia Bukienė

Pianistų didysis šokis

2017 m. sausio 30 d., Biržų pilies menėje koncertavo Biržų Vlado Jakubėno ir Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklų jaunieji pianistai. Koncerte skambėjo įvairi fortepijoninio šokio žanro muzika. Šis koncertas – tai sudėtinė projekto „Didysis Grand Pas“ – Didysis šokis dalis. Pianistų koncertą paįvairino viešnia iš Japonijos Ayano Sato, muzikuojanti obojumi. Buvo atliktas kompozitoriaus B. Britteno kūrinys „Metamorfozės“. Antikos mitų dvasia pagal Ovidijaus poemą sukurtos muzikinės pjesės skambėjo savitai, melodingai.
Muzika – ne tik dvasingiausias, abstrakčiausias, bet ir sudėtingiausias iš menų. Fortepijono, pelniusio „instrumento – orkestro“ vardą, įvaldymas itin sudėtingas procesas. Jis reikalauja ne tik muzikinių gebėjimų, bet ir ypatingos koncentracijos bei valios, proto, kūno ir jausmų harmoningo veikimo. Todėl svarbus jaunojo pianisto mokytojo darbas, kantriai su pasišventimu vesti savo ugdytinį tobulumo link.
Vasario 6 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos bendruomenė, kvietė visus į I-ąjį pianistų respublikinį festivalio konkursą „Grand Pas“ pirmąjį turą. Šį renginį organizuoja Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos fortepijono mokytojai. Festivalio partneriai – Kauno Dailės gimnazistai parengė puikią konkurso afišą, įspūdingus diplomus. Pirmajame konkurso ture varžėsi penki biržiečiai pianistai. Mokiniai skambino kūrinius, kurie pavadinimu ir programiniu turiniu siejosi su konkurso tema „Žemaitiška polka“, „Kaimiečių šokis“, „Tango“, „Polonezas“, „Tarantella“, „Menuetas“, „Žiga“, „Kuranta“, „Ekosezas“. Tai skirtingų epochų šokio žanro muzika. Muzikos atlikėją vertinti sunku. Nors ir yra vertinimo kriterijai, muzikos nei pamatuosi, nei apskaičiuosi.
Konkurso vertinimo komisijos pirmininkė, Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Liuba Vilutienė, jaunesniųjų pianistų kategorijoje Grad Prix įteikė Lukai Stakelytei, 2 kl. (mokytoja Dalia Bukienė). Vyresniųjų kategorijos laimėtojas Pijus Valotka, 6 kl. (mokytoja Ina Valotkienė).
Pirma vieta paskirta Ugniui Kairiui, 7 kl. (mokytoja Dalia Šimbelienė).
Antros vietos laimėtojos: Viktorija Dicytė, 6 kl. ir Kamilė Macytė, 7 kl. (mokytoja Romualda Butkevičienė).
Mokiniai ir jų mokytojai buvo apdovanoti diplomais ir prizais.
Vasario 24 d. Grand Prix laimėtojai Luka Stakelytė ir Pijus Valotka dalyvavo laureatų koncerte Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune.

Nuotraukose:
1. „Grand Prix“ laimėtoja Luka Stakelyte su komisijos pirmininke Liuba Vilutiene
2. „Grand Prix“ laimėtojas Pijus Valotka su komisijos pirmininke Liuba Vilutiene
3. Biržiečiai pianistai su konkurso vertinimo komisijos pirmininke Liuba Vilutiene


Džiugu, kad ši jaunųjų muzikų šventė vyko mūsų mokykloje. Šis gražus renginys skirtas ne tik mokinių muzikavimui, bet ir tarpmokykliniam bendradarbiavimui.
Tai koncertinio ir švietėjiško pobūdžio renginys. Dalyvaudamas tokiame renginyje muzikantas atstovauja savo krašto muzikinėms kultūrinėms tradicijoms, atlikėjiško meno mokyklai. Konkurse mokinys turi galimybę atskleisti savo artistinius muzikinius sugebėjimus, plėsti meninį akiratį, įvertinti savo meistriškumą platesniame muzikavimo meno koncerte. Kiekvienam jaunajam atlikėjui tai didelė šventė, kartu ir didelė atsakomybė ilgo, sunkaus pasiaukojamo darbo rezultatų įvertinimas.
Konkurso vertinimo komisijos pirmininkė Liuba Vilutienė entuziastingai pasidžiaugė biržiečiais pianistais – talentingų ir darbščių, jaunų žmonių būreliu pabrėždama, jog tikrosios dvasinės vertybės stipresnės už visus materialinius ir ekonominius sunkumus. Priminė vieną seną tiesą, kad piktžolės auga lengvai ir greitai, o kultūrinį augalą reikia kantriai su meile puoselėti ir prižiūrėti.
Auginkime ir puoselėkime jaunąją kartą laukdami naujų koncertinių susitikimų.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Ina Valotkienė


Gegužės 17 d. Rokiškio krašto muziejaus menėje įvyko Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių festivalis-koncertas „Aukštaitijos talentai – 2017“. Koncerte dalyvavo Anykščių, Biržų Vlado Jakubėno, Ignalinos Miko Petrausko, Kėdainių, Kupiškio, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Pasvalio, Ukmergės, Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos bei meno mokyklų mokiniai. Šiame festivalyje buvo sudarytos galimybės pristatyti fortepijono, smuiko, violončelės, klarneto, kanklių, akordeono, trombono, gitaros specialybių mokinių pasiekimus.


Biržiečiai Simonas Jankūnas (klarnetas, mokytojas Gitas Korsakas) ir Pijus Valotka (fortepijonas, mokytoja Ina Valotkienė) puikiai atstovavo mokyklą šiame garbingame aukšto meninio lygio koncerte. Festivalio rengėjai Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos gabių vaikų centras.
Puikus renginys pateisino pagrindinį tikslą, keliamą pedagogams, tėveliams, meninio ugdymo įstaigoms, – sugebėti atskleisti ir ugdyti gabius Lietuvos vaikus.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja Ina Valotkienė

Muzikinis laimėjimas

2017 m. balandžio 22 d. Vilniuje įvyko II Respublikinis profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio jaunųjų atlikėjų konkursas. Renginį organizavo Vilniaus Algirdo muzikos mokykla kartu su M. K. Čiurlionio nacionaline menų mokykla.
Dvi dienas buvo pripildytos muzikos jaudulio, neužmirštamų kūrybinių akimirkų, žavėjimosi talentingais vaikais. Konkursas sulaukė gausaus dalyvių būrio iš visos Lietuvos, grojančių įvairiais muzikos instrumentais. Savo meistriškumą jaunieji atlikėjai demonstravo atlikdami baroko epochos polifoninį (daugiabalsį) kūrinį. Technines, artistines ir emocines savybes padėjo perteikti laisvai pasirinkta originalios kompozicijos pjesė.


Biržietis pianistas Pijus Valotka 6 kl. (mokytoja Ina Valotkienė) šiame konkurse paskambino J. S. Bacho Tribalsę fugą C-dur ir M. Glinkos Polonezą. Mokinio pasirodymas buvo įvertintas laureato diplomu.
Nacionalinis M. K. Čiurlionio menų mokyklos gabių vaikų centro vedėjas Žilvinas Meškuotis džiaugėsi gražiu renginiu, kad jaunieji atlikėjai drąsiai, nenuleisdami rankų siekia profesionalaus meistriškumo, išeina iš sau patogios aplinkos – atvyksta koncertuoti į kitas erdves, dovanoja nepakartojamas skambias emocijas.

SVEIKINAME
II Respublikinio profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio konkurso III vietos laureatą Pijų Valotką bei jo mokytoją Iną Valotkienę.

SVEIKINAME
XII Tarptautinio akordeonistų konkurso „Ascoltate 2017“ laureatą Nerūną Lapėną bei jo mokytoją Alą Fetingienę.

Nerūnas Lapėnas

SVEIKINAME
tarptautinio medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų solistų konkurso „VENTUS MUSICALE“ laureatą Lauryną Dobilevičių ir diplomantą Augustą Zonį bei jų mokytoją Praną Dapšauską.

SVEIKINAME
„Tramtatulio“ konkurso Šiaurės ir Vidurio Aukštaitijos regioninio turo laureates: lumzdelininkę Gabrielę Čeponytę, skudutininkes Margaritą Dicytę, Viktoriją Dicytę, Gabiją Pavilionytę, Godą Dovydėnaitę, Aistę Totorytę ir jų mokytoją Aušrą Butkauskienę.

SVEIKINAME
XXV tarptautinio festivalio „Prahos žvaigždė“ laureates:
Agnę Flenderytę ir Gabrielę Čeponytę bei jų mokytojas Romualdą Butkevičienę, Violetą Sabonienę.


Gegužės 27 d. 13.00 val. Biržų pilies prieigose

Pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis
„Aukštaitijos dūdų fiesta“ BIRŽAI 2017


KAMERINIŲ ANSAMBLIŲ FESTIVALIS,
skirtas kompozitoriaus Vlado Jakubėno gimimo metinėms
2017 m. gegužės 12 d. Biržų pilies rūmuose


Festivalio nuostatai ir dalyvio anketa
Festivalio eiga


BAROKO PAVASARIS BIRŽUOSE
TARPTAUTINIS SENOSIOS MUZIKOS FESTIVALIS 2017
kovo 10 d. – balandžio 22 d.

Festivalio programa
Festivalio „Baroko pavasaris Biržuose“ meno vadovo Vilimo Norkūno sveikinimas

PILIES RŪMAI, BIBLIOTEKOS SALĖ,
kovo 10 d. (penktadienis), 18.00 val.
SENOSIOS MUZIKOS ANSAMBLIO IL SOGNO DELLA REALTÀ (VOKIETIJA)
KONCERTAS
„LES GOÛTS - RÉUNIS“

(STILIŲ VIENYBĖ)
PILIES RŪMAI, BIBLIOTEKOS SALĖ,
kovo 11 d. (šeštadienis), 15.00 val.
ORKESTRO VENTO MUSICALE (LIETUVA, AUSTRIJA)
KONCERTAS
„L'OUVERTURE ROYALE“

(KARALIŠKOJI UVERTIŪRA)
EVANGELIKŲ REFORMATŲ BAŽNYČIA,
kovo 12 d. (sekmadienis), 16.00 val.
SENOSIOS MUZIKOS ANSAMBLIO DUO COMMOVENDO (LIETUVA, AUSTRIJA)
KONCERTAS
„FIORI MUSICALI“

(MUZIKINĖS GĖLĖS)
PILIES RŪMAI, BIBLIOTEKOS SALĖ
kovo 18 d. (šeštadienis), 16.00 val.
SENOSIOS MUZIKOS ANSAMBLIO NEYMANN ENSEMBLE
(LATVIA, ITALIJA/ AUSTRIJA)
KONCERTAS
„DANZAS Y SENTIMIENTOS DE ESPAÑA“

(AISTRINGI ISPANIJOS ŠOKIAI)
BIRŽŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIA
kovo 19 d. (sekmadienis), 16.30 val.
BAROKO ORKESTRO COLLEGIUM MUSICUM RIGA IR CHORO COLLEGIUM CHORO MUSICI RIGA
(LATVIA)
KONCERTAS
„MEMBRA JESU NOSTRI PATIENTIS SANCTISSIMA“

(MŪSŲ KENČIANČIOJO JĖZAUS SEPTYNIŲ PASIJŲ - KANTATŲ CIKLAS)
BIRŽŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIA,
balandžio 2 d. (sekmadienis), 16.30 VAL.
TARPTAUTINIO SENOSIOS MUZIKOS ANSAMBLIO CANTO FIORITO (LIETUVA, BRAZILIJA/ PRANCŪZIJA) PROGRAMA
„CONCERTO SPIRITUALE: XVII a. ITALŲ SAKRALINĖ MUZIKA“
PILIES RŪMAI, BIBLIOTEKOS SALĖ,
balandžio 11 d. (antradienis), 17.30 val.
MEISTRIŠKUMO KURSŲ DALYVIŲ KONCERTAS
KURSŲ VADOVAI: RŪTA VOSYLIŪTĖ, IEVA BAUBLYTĖ, VILIMAS NORKŪNAS

MEISTRIŠKUMO KURSŲ TVARKARAŠTIS
PILIES RŪMAI, BIBLIOTEKOS SALĖ,
balandžio 22 d. (šeštadienis), 16.00 val.
ANSAMBLIO CHIAROSCURO (LIETUVA) KONCERTAS
1547. RADVILOS IR ŽYGIMANTAS AUGUSTAS. DVARO MUZIKA


Biržiečių muzika skambėjo Šiauliuose

2017 m. kovo 31 d. net šešiolika Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių dalyvavo II-ajame tarptautiniame fortepijoninių ir kamerinių ansamblių festivalyje „Muzica da camera“ Šiauliuose. Tai Luka Stakelytė, Danielė Vaitužytė, sesės Kornelija, Teresė, Lauryna Bukytės, Medeina Anichimavičiūtė, Gabrielė Šernaitė, Pijus Striška, Konstantas Vaitiekūnas, Emilijus Mažeika, Austėja Lapėnaitė, Marija Balčiūnaitė, Lėja Zemlickaitė, Lukrecija Ambrozevičiūtė, Vesta Barauskaitė ir Dovydas Kubilius.
Festivalyje dalyvavo 132 mokiniai iš Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskola (Latvija), Pärnu Music School (Estonia), Ropažu Mūzikas un mākslas skola „Rodenpois“ (Latvija), Salacgrīvas mūzikas skola (Latvija), Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola, Saulkrasti (Latvija), Biržų Vlado Jakubėno, Kauno Miko Petrausko, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko, Pakruojo Juozo Pakalnio, Ventos, Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklų, Kuršėnų meno mokyklos, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos, Tytuvėnų gimnazijos meno skyriaus, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos, Šiaulių 1-osios ir Dainų muzikos mokyklų.
Klausėmės įdomios ir įvairios muzikos, stebėjome įvairias kamerinių ansamblių sudėtis, patys puikiai pasirodėme. Pasisėmėme geros patirties, daug įspūdžių. Mus apdovanojo padėkos raštais ir saldainiais.


Kadangi derinome naudą ir malonumą, vykome į Šiaulių „Rūtos“ saldainių fabriką. Čia gaminome pačius skaniausius saldainius, stebėjome ir, aišku, ragavome šokoladą. Dar ir lauktuvėms parsivežėme. Grįžome pavargę, bet pilni įspūdžių. Įdėtas kruopštus darbas ruošiantis išvykai nebeatrodė toks sunkus, o gauta patirtis ir patobulinti grojimo įgūdžiai liks tolimesniems muzikavimo etapams.
Mokinius ruošė ir lydėjo mokyklos mokytojos Violeta Sabonienė ir Dalia Bukienė.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Dalia Bukienė


Kovo 30 d. 15.00 val.
Biržų pilies menėje

Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos mokinių
KONCERTAS
„Grojame draugams“


Rengėjai:
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla


Sesių žingsniai muzikoje vis tvirtėja

Dvi sesutės, trečios klasės mokinė Teresė Bukytė ir penktos klasės mokinė Lauryna Bukytė 2017 m. kovo 6 dieną dalyvavo I-ajame tarptautiniame instrumentinės muzikos konkurse „Grokime kartu“ Radviliškyje (mokytoja Dalia Bukienė). Garbingos komisijos sprendimu jos paskelbtos laureatėmis, paskirta III vieta.
Sesės skambino keturiomis rankomis. Labai smagu groti kartu, nors kyla papildomų užduočių: turi klausyti partnerio, kad kūriniai alsuotų tarsi skambintum vienas, išlaikyti vienodą stilių, spalvas. Dažnai juokaujam – reikia kvėpuoti ir net mirksėti kartu. O privalumas – smagu dirbti dviese, o ir scenoje drąsiau, suteikia bendrą polėkį bei tarpusavio muzikavimo džiaugsmą.


Tai viena iš grojimo formų, kurioje vyrauja ne tik grojimas kartu, bet ir gebėjimas derinti nuomones. Muzikavimas su pedagogu ar draugu padeda aktyvinti kritinį mąstymą, skatinti mokymosi motyvaciją. Tokia muzikavimo forma yra puiki muzikui profesionalui ar saviraiškinio muzikavimo alternatyva muzikui mėgėjui. Ansamblinis grojimas turi turtingą išraiškos priemonių paletę, todėl meno sintezė vyksta akimirksniu pasąmonėje, sąveikaujant dviejų atlikėjų kūrybiniams apmąstymams, atlikimo išraiškos priemonėms ir būdams.


2017 m. kovo 16 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mergaičių ansamblis, vadovaujamas mokytojos metodininkės Jūratės Duderienės, antrą kartą dalyvavo Kupiškyje vykusioje valstybinėje vokalinių ansamblių konkurse šventėje „Pasiimsiu paukščio balsą“.


Šventėje dalyvavo 22 įvairių Lietuvos rajonų ansambliai, skirtingo amžiaus jaunieji atlikėjai. Biržiečių dainos pelnė 2 vietos laureato vardą. Mergaitėms akomponavo mokytoja Vijolė Eidukaitė.

Mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė

„Tramtatulis 2017“ Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje: pirmas etapas įveiktas

2017 m. kovo 3 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis 2017“ Biržų rajono atrankinis turas. Konkurse dalyvavo Biržų rajono švietimo įstaigų, Kultūros centro 5-18 metų jaunieji atlikėjai.
Konkurso dalyvių repertuarą tradiciškai sudarė du vienos rūšies liaudies kūriniai. Dainas, pasakojimus ir muzikavimą įvertino komisija: Lietuvos Nacionalinio kultūros centro konsultantė Aukštaitijos regionui etnomuzikologė Lina Vilienė, Biržų Vlado Jakubėno muzkos mokyklos direktorė Rima Zuozienė bei Biržų Vlado Jakubėno muziko mokyklos vyresnioji mokytoja, folkloro ansamblių „Žemyna“ ir „Agluonėla“ vadovė etnomuzikologė Aušra Butkauskienė.
Komisijos pirmininkė Lina Vilienė pasidžiaugė, kad jaunieji biržiečiai parodė išskirtinius gabumus atlikdami taip sudėtingą bei išskirtinę Biržų krašto liaudies kūrybą.
Pasibaigus pasirodymams visi konkurso „Tramtatulis 2017“ rajoninio turo dalyviai buvo apdovanoti padėkomis. Vertinimo komisija į regioninį turą, kuris vyks kovo 25 d. Panevėžyje, delegavo 10 atlikėjų.
Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis 2017“ Biržų rajoninio turo nugalėtojai:
PASAKOTOJAS MARIUS PUODŽIŪNAS, vadovė Vaiva Četkauskienė, Biržų mokykla/darželis „Vyturėlis“;
PASAKOTOJAS DEIVIS PILITAUSKIS, vadovė Alina Mitrochinienė, Biržų lopšelis/darželis „Genys“;
DAINININKAS PIJUS GURSKAS, mokytoja Vigilija Macienė, Papilio pagrindinė mokykla;
KANKLININKĖ (penkiastygės kanklės) VIKTORIJA DICYTĖ, MUZIKANTĖ (lumzdelis) GABRIELĖ ČEPONYTĖ, SKUDUTININKAI: MARGARITA DICYTĖ, VIKTORIJA DICYTĖ, GABIJA PAVILIONYTĖ, GODA DOVYDĖNAITĖ, AISTĖ TOTORYTĖ, mokytoja Aušra Butkauskienė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vaikų folkloro ansamblis „Agluonėla“;
MUZIKANTĖS (lumzdeliai) GODA PAULAUSKAITĖ, MILDA KERŠYTĖ, SUTARTINIŲ GIEDOTOJOS: AISTĖ PAPLAUSKAITĖ, EGLĖ TOLOČKAITĖ, vadovė Jūratė Garnelienė, Biržų kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Dijūta“;
SUTARTINIŲ GIEDOTOJOS: GABIJA MAKRICKAITĖ, UGNĖ KAULINYTĖ;
SKUDUTININKAI: TOMAS TRAINYS, IRTA STALAUSKAITĖ, KAROLIS PARČIAUSKAS, AUSTĖJA JARAMINAITĖ, ROMANA TILINDYTĖ
, mokytoja Nijolė Kaulinienė, Biržų „Saulės“ gimnazijos folkloro ansamblis „Saulala“.


Koncerte lydėjusi sėkmė nulėmė, kad trys Biržų Vlado Jakubėno muzkos mokyklos folkloro ansamblio „Agluonėla“ dalyviai (vadovė vyr. mokytoja Aušra Butkauskienė) pateko į dešimtuką atrinktų laureatų, kurie regioniniame ture – kovo 25 d. Panevėžyje varžysis dėl galimybės patekti į nacionalinį turą: lumzdelininkė Gabrielė Čeponytė, kanklininkė Viktorija Dicytė bei skudutininkės Aistė Totorytė, Gabija Pavilionytė, Goda Dovydėnaitė, Viktorija ir Margarita Dicytės.
Komisijos pirmininkė, Lietuvos Nacionalinio kultūros centro konsultantė Aukštaitijos regionui, Panevėžio kraštotyros muziejaus etnografijos skyriaus vedėja Lina Vilienė pasidžiaugė, kad jaunieji biržiečiai parodė išskirtinius gabumus atlikdami taip sudėtingą bei išskirtinę Biržų krašto liaudies kūrybą.


Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai grįžo su diplomais

Trečios klasės mokiniai pianistė Teresė Bukytė (mokytoja metodininkė Dalia Bukienė) ir smuikininkas Pijus Striška (mokytoja metodininkė Violeta Sabonienė) 2017 m. vasario 25-26 dienomis dalyvavo I – jame tarptautiniame kamerinės muzikos konkurse „MUZICA BRILLANTE“, kuris vyko Naujosios Vilnios muzikos mokykloje.
Konkursas rengiamas sudarant galimybes plačiau susipažinti su įvairių žanrų kamerine muzika, skatinti jos atlikimą Lietuvoje, puoselėti ir vystyti jaunų atlikėjų ansamblinio muzikavimo tradicijas, stiprinti tarptautinės muzikinės bendruomenės tarpusavio ryšius, vystyti bendrą koncertinę veiklą, jaunų atlikėjų, pedagogų kūrybinį bendradarbiavimą, suteikti galimybę jauniesiems atlikėjams dalyvauti tarptautiniame renginyje.


Sukviesti garbūs konkurso vertinimo komisijos nariai: pirmininkas – Europos kamerinės muzikos mokytojų asociacijos narys, Lietuvos ir Austrijos draugijos prezidentas, Lietuvos muzikos sąjungos narys profesorius Petras Kunca (smuikas), profesorius iš Italijos – Giuseppe Devastato (fortepijonas), Meno magistrė Izabella Darska Havasi iš Vengrijos (fortepijonas), Laima Šulskutė (fleita), Gytis Cinauskas (fortepijonas).
Vaikams didelis išbandymas groti tokiai garbiai komisijai, bet jie stengėsi parodyti ką sugeba ir buvo įvertinti diplomu. Mes labai džiaugiamės jų laimėjimu ir linkime toliau gilintis į muzikavimo subtilybes, mėgautis muzikos malonumais.
Sėkmės jums!


Tarptautinis konkursas Kupiškyje

Agnė Flenderytė (smuikas) – III laipsnio diplomas, Lauryna Bukytė (fortepijonas) – II laipsnio diplomas.
Tokius apdovanojimus parsivežė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinės iš Kupiškyje vykusio II tarptautinio konkurso „Jaunieji talentai 2016“. Konkurse dalyvavo Lietuvos ir Latvijos muzikos ir meno mokyklų, menų gimnazijų jaunieji atlikėjai.


Autoritetinga komisija vertino atlikėjų repertuaro pasirinkimą ir interpretaciją, intonaciją, artistiškumą ir sceninę kultūrą. Džiaugiamės laureačių sėkmingu pasirodymu tarptautiniame konkurse ir linkime sėkmės toliau muzikuojant.


Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931