MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOSPASIRUOŠIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS
Visą informaciją, kaip elgtis ekstremaliomis situacijomis: kilus oro pavojui ir kitoms karinėms grėsmėms, įvykus avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje ir pan. rasite interneto svetainėje https://www.lt72.lt
Čia rasite pagalbą ir atsakymus į daugelį rūpimų klausimų.

Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui: rimti patarimai linksmaiIII jaunučių chorų festivalis „Dainuojantys Biržai“

2023 m. gegužės 24-ąją Biržų kultūros centre vyko dainuojančių vaikų šventė: III jaunučių chorų festivalis, kurio idėjos autorė ir koordinatorė – Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja Jūratė Duderienė. Dar gerokai prieš koncertą chorai rinkosi repetuoti jiems nepažįstamoje scenoje.
Koncertą Vlado Jakubėno muzika pradėjo chorinio dainavimo aštuntokė Meira Rudelytė, kūrinį atlikusi fortepijonu (fortepijonas Meirai – antrasis instrumentas, mokytoja Ieva Morkūnaitė).
Jaunuosius dainininkus daina pasveikino vyresnieji – Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras (mokytoja Viktorija Morkūnienė, koncertmeisterė Liudmyla Ross).
Jaunuosius dainininkus ir jų mokytojus, koncertmeisterius pasveikino Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė, linkėdama gyventi dainoje ir su daina.
Sveikinimo žodį festivaliui tarė Biržų rajono savivaldybės vicemerė Astra Korsakienė. Jos puokštė buvo skirta festivalio idėjos autorei J. Duderienei.
Po sveikinimų šventės vedėja Ieva Morkūnaitė paskelbė chorų pasirodymą. Pirmieji dainavo svečiai iš Latvijos: Bauskės muzikos ir meno mokyklos choras (vadovės mokytojos Inga Bukša ir Ieva Ūdre, koncertmeisterė Evija Bonāte).
Koncerte po tris kūrinius atliko Pasvalio muzikos mokyklos jaunučių choras (choro vadovė mokytoja Daiva Garlauskienė, koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė); Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos berniukų choras (choro vadovė mokytoja Laima Česlauskaitė-Zamkauskienė, koncertmeisterė Loreta Mažulytė); Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunučių choras (choro vadovė mokytoja Jūratė Duderienė, koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė); Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos jaunučių choras (choro vadovė mokytoja Silvija Tamoliūnienė, chormeisterė Rūta Tiškevičiūtė, koncertmeisterė Loreta Mažulytė); Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos III–V klasių choras (vadovė mokytoja Saulė Kriščiūnaitė, chormeisterė Eglė Ganusauskienė).
Koncertą baigė jungtinis choras, atlikęs dvi dainas. Dainoms dirigavo J. Duderienė ir S. Kriščiūnaitė, akompanavo Vijolė Eidukaitė.
Po koncerto visi jaunieji choristai buvo pakviesti vaišintis šventiniu tortu.
Festivalio pagrindinis rėmėjas – IĮ „Juodasis ežys“.

SU ROKIŠKĖNAIS GROJO BIRŽIEČIAI

2023 m. gegužės 20 d. Biržuose lankėsi ir Pilies menėje koncertavo Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos jaunieji smuikininkai. Kartu su jais grojo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos smuikininkai Lukas ir Austėja (mokytoja Violeta Sabonienė).
Po puikaus koncerto svečiai vaišinosi pica, aplankė Astravo dvarą, keliavo per ežero lieptą.

ŠOKIŲ RITMAI ŠIAULIUOSE

2023 m. gegužės 19 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji pianistai kartu su Kupiškio meno mokyklos pianistais viešėjo Šiauliuose, Chaimo Frenkelio viloje. Čia skambėjo projekto „Šokių ritmai“ baigiamasis koncertas. Mokytoja I. Valotkienė pristatė fortepijoninių ansamblių rinkinį „Šokių ritmai“.
Koncerto dalyviai aplankė Chaimo Frenkelio vilos muziejų.
Koncertui biržiečius mokinius parengė mokytojos Dalia Šimbelienė ir Ina Valotkienė.

AUKŠTAITIJOS TALENTAI

2023 m. gegužės 10 d. Rokiškyje vyko Aukštaitijos regiono gabių muzikai mokinių festivalis „Aukštaitijos talentai“. Renginys buvo skirtas Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos 140 metų sukakčiai.
Festivalyje dalyvavo du Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai: Augustas Zonys (althornas) ir Liutauras Miežiūnas (tūba). Vaikinus moko mokytojas Pranas Dapšauskas, koncertmeisterė Liudmyla Ross.
Biržiečiai pasirodė puikiai.

SKAISTKALNĖJE

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Jaunučių choras (mokytoja Jūratė Duderienė, koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė) 2023 m. gegužės 10 d. dalyvavo Skaistkalnėje vykusiame dainų ir šokių festivalyje „Pavasaris Šenberge“.
Šių metų festivalio tema buvo „Namai ir kelionės“.

Menų jungtys

2023 m. gegužės 2 dieną, kai Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko tarptautinis Algirdo Ločerio jaunųjų akordeonininkų konkursas, Mokykloje viešėjo Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos jaunieji dailininkai. Kartu su biržiečiais, Dailės skyriaus IV–VII klasių mokiniais, jie dalyvavo edukacinėje programoje „Menų jungtys – bendradarbiavimo tiltai jaunimui“.
Programos metu aplankėme Astravo dvarą, Kirkilų apžvalgos bokštą, Karvės olą, Biržų krašto muziejų „Sėla“. Jaunieji dailininkai ne tik susipažino su Biržų miesto istorija, apžiūrėjo muziejaus ekspozicijas, bet ir dalyvavo plenere.
Plenero darbai šiuo metu eksponuojami Vlado Jakubėno muzikos mokyklos II korpuse. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė plenero dalyvius apdovanojo padėkos raštais.

Vlado Jakubėno muzikos mokykloje – IV tarptautinis akordeonininkų konkursas

2023 m. gegužės 2 dieną Vlado Jakubėno muzikos mokykloje įvyko IV tarptautinis Algirdo Ločerio akordeonininkų konkursas. Gegužės 2-oji pasirinkta ne atsitiktinai: šią dieną Biržuose, žinomo fotografo Petro Ločerio šeimoje, gimė sūnus Algirdas, tapęs talentingu akordeonininku, iki šiol vadinamu akordeono muzikos riteriu. Jaunieji akordeonininkai į Biržus atvyko iš 15 Lietuvos mokyklų ir Vecumniekų bei Bauskės muzikos ir meno mokyklų. Konkurse ruošėsi dalyvauti 40 solistų ir 12 ansamblių. Tarp dalyvių buvo ir du Vlado Jakubėno muzikos mokyklos akordeonininkai: jauniausiųjų kategorijoje – Petras Janulis (mokytoja Violeta Čėrkienė), vyriausių solistų – Erikas Bogdanas (mokytoja Ala Fetingienė).
Konkursas vyko trijose erdvėse: jaunesniųjų – abiejuose Mokyklos korpusuose, vyresnius solistus ir ansamblius priėmė Jurgio Bielinio viešoji biblioteka, didžioji Pilies salė. Mokinius vertino trys komisijos, kuriose dirbo žinomi šalies akordeono mokytojai, o vyriausių atlikėjų ir ansamblių grojimą vertino komisija, vadovaujama žinomo akordeono pedagogo, atlikėjo profesoriaus Raimondo Sviackevičiaus.
Nugalėtojų pagerbimo ir apdovanojimo ceremonija prasidėjo koncertu. Pilies salėje grojo jaunieji atlikėjai, tapę pirmųjų vietų ir Grand prix laureatais. Po koncerto Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė padėkojo mokiniams, jų darbštiems ir išradingiems mokytojams, sugebantiems uždegti muzika ir vesti jos keliu. Direktorė dėkojo visai Mokyklos bendruomenei, padėjusiais surengti konkursą.
Konkursą aplankė, dalyvius, jų mokytojus pasveikino Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Eugenijus Januševičius ir vyriausioji specialistė Loreta Baronienė. E. Januševičiaus linkėjimas – džiaugtis muzika ir muzikavimu, ir kad šis jausmas aplankytų kuo anksčiau. Rajono savivaldybės mero prizas buvo įteiktas biržiečiui Erikui Bogdanui už biržietiškos dvasios puoselėjimą, grojant Algirdo Ločerio sūnaus Vido Ločerio kūrinį. Skyriaus prizu apdovanotas solistas Mažvydas Ežerskis iš Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ už kompozitoriaus Vido Ločerio muzikos atlikimą. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus simpatijų prizas įteiktas biržiečiui Petrui Januliui.
Sveikinimo žodį tarė prof. Raimondas Sviackevičius, Algirdo Ločerio akordeonininkų konkursuose dirbantis nuo pat pirmo konkurso. Profesorius džiaugėsi, kad konkurso dalyvių meninis lygis auga. R. Sviackevičius konkursui linkėjo augti ir populiarėti Lietuvoje ir užsienyje, sulaukti kuo daugiau savivaldybės paramos.
Po kalbų buvo apdovanoti konkurso dalyviai: medaliais, diplomais, rėmėjų dovanomis. Penkių konkurso kategorijų Grand prix laimėtojams įteiktos sparnuotų angelų statulėlės. Buvo padėkota mokytojams, vertinimo komisijų nariams. Ir atsisveikinta iki kito konkurso.

PAVASARIO GARSŲ MOZAIKA

2023 m. balandžio 19 d. Biržuose viešėjo Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos jaunieji atlikėjai, pianistai ir fleitininkai. Vilniečiai atvyko Vlado Jakubėno muzikos mokyklos kvietimu. Biržų pilies salėje vyko biržiečių (mokytojų Inos Valotkienės ir Dalios Šimbelienės mokinių) ir vilniečių bendras koncertas.
Svečius ir visus koncerto dalyvius bei klausytojus pasveikino Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė. Grojo ansambliai ir solistai, klausytojai negailėjo plojimų. Po koncerto jo dalyviams, mokytojams, tėveliams ačiū tarė direktorė E. Timukienė, už šiltą priėmimą dėkojo Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytojos. visiems koncerto dalyviams ir jų mokytojoms E. Timukienė įteikė padėkos raštus.

ŠOKIŲ RITMAI KUPIŠKYJE

2023 m. kovo 29 dieną Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje viešėjo ir Pilies salėje drauge su biržiečiais koncertavo Kupiškio meno mokyklos mokiniai. Bendras koncertas buvo pavadintas „Šokių ritmai“. Tokiu pavadinimu fortepijoniniams ansambliams aranžuotų kūrinių rinkinį parengė ir išleido mokytoja ekspertė Ina Valotkienė, kuri ir buvo šios kūrybinės popietės organizatorė. O balandžio 18 d. „Šokių ritmai“ persikėlė į Kupiškio meno mokyklą. Šįkart svečiuose grojo biržiečiai ir patys šeimininkai.
Koncerto pradžioje visus atlikėjus ir jų mokytojus pasveikino Kupiškio meno mokyklos direktorė Daiva Šakickienė (daugiausia sveikinimų išklausė biržietės jaunųjų pianistų mokytojos Ina Valotkienė ir Dalia Šimbelienė), palinkėjo gražaus koncerto ir nuoširdaus bendravimo.
Muzika suartino, sušildė, sukūrė puikią nuotaiką patiems jauniesiems pianistams, jų mokytojams ir koncertą stebėjusiems tėveliams. Beje, tarp klausytojų buvo ir biržiečių mokinių mamyčių ir tėvelių. Po koncerto laukė vaišės, arbata ir pokalbiai apie ateities sumanymus.

Dalyvavo Viduramžių muzikos dirbtuvėse

Neformalaus vaikų švietimo programos „Instrumentų pažinimas“ mokiniai dalyvavo senosios muzikos festivalio „Baroko pavasaris Biržuose“ Viduramžių muzikos dirbtuvėse, kurių metu kūrė šv. Velykų pasakojimą.
Per tris dienas buvo daug pažinimų, atradimų, kūrybinių užduočių ir neįtikėtinai puikus rezultatas su kursų vadovėmis Beatriče Baltrušaityte ir Viktorija Silenkovaite.
Kursų metu mokiniai aplankė Šv. Vincento Pauliečio globos namus ir išmoktomis giesmėmis pasveikino jų gyventojus su Velykomis.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

2023 m. kovo 30 d. Likėnų biuvetėje „Vilties angelas“ vėl koncertavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai.
Grojo mokiniai Arminas Dilys, Simonas Jankūnas, Sofija ir Dorotėja Stambrauskaitės, Marija Starčeus, Viktorija Ross, Veronika Vysochyn, Liepa Pačešiūnaitė, Goda Kruopytė, Bogdanas Terebilo. Mokinius koncertui ruošė mokytojai Rima Venskienė, Gitas Korsakas, Romualda Butkevičienė, Jūratė Duderienė, Violeta Sabonienė ir Liudmyla Ross.
Tą pačią dieną buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės filialo Likėnų reabilitacijos ligoninės.

I laipsnio diplomas dirigentų konkurse

2023 m. kovo 31 d. Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykloje „Varpelis“ vyko III respublikinis jaunųjų dirigentų konkursas, skirtas prof. Petro Bingelio atminimui.
Į konkursą atvyko 23 mokiniai iš Kauno, Šiaulių meno, muzikos mokyklų, bei antrus metus dirigavimo besimokanti Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Saulė Mickevičiūtė, kurią paruošė mokytoja Viktorija Morkūnienė.
Konkurse dirigentai buvo suskirstyti į kategorijas pagal dirigavimo mokymosi metus. Kategorijoje, kurioje varžėsi S. Mickevičiūtė, dalyvavo 8 dirigentai. Mokinė įvertinta I laipsnio diplomu.

Prizinės vietos Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkurse

Nuo 2023 m. kovo 31 iki balandžio 2 d. Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje vyko jubiliejinis XXX Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkursas. Trečią kartą iš eilės į finalą pateko Augustas Zonys, althornas, ir Almantas Vaitkevičius, tūba.
Augustas Zonys savo laimėjimų kolekciją papildė 3-iosios vietos apdovanojimu ir dabar turi pilną komplektą: 2-oji vieta 2018 m., 1-oji vieta 2021m. ir 3-ioji vieta 2023 metais. O Almantas Vaitkevičius buvo apdovanotas diplomu 2018 m., 4-ąją vietą užėmė 2021 m., o geriausiai pasirodė šiemet – 2-oji vieta. Dėkui mokiniams už įdėtą darbą, nuolatinį tobulėjimą ir Biržų miesto garsinimą.
Mokinius konkursui paruošė vyresnysis mokytojas Pranas Dapšauskas, koncertmeisterė Liudmyla Ross.

DALYVAVO KONFERENCIJOJE

2023 m. kovo 30 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai su muzikos istorijos mokytoja Vigilija Maciene dalyvavo respublikinėje muzikos ir meno mokyklų mokinių konferencijoje, skirtoje Rudolfo Lymano „Grafiškosios muzikos ir giedojimo mokyklos“ įkūrimo 140 metų sukakčiai minėti. Konferenciją organizavo Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla, renginys vyko Rokiškio krašto muziejuje. Konferencijoje buvo pristatyti meno žmonės, kurių vardais pavadintos muzikos ar meno mokyklos. Biržiečiai pristatė savo sukurtą filmą „Drauge su Vladu Jakubėnu“.
Vyko protmūšis, kuriame dalyvavo ir biržiečių komanda.
Mokiniai apžiūrėjo Rokiškio krašto muziejų, dalyvavo edukacijoje „Pavasarinis paukštelis“.

PILYJE SKAMBĖJO ŠOKIŲ MUZIKA

2023 m. kovo 29 d. Biržų pilies didžiojoje menėje skambėjo jaunųjų pianistų atliekama šokių muzika: kūrybinėje popietėje „Šokių ritmai“ grojo Biržų Vlado Jakubėno muzikos ir Kupiškio meno mokyklų jaunieji pianistai.
Renginio pradžioje jaunuosius muzikantus ir jų mokytojus pasveikino, kupiškėnų viešnage pasidžiaugė Valdo Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė.
Prieš suskambant muzikai buvo atlikta svarbi ceremonija: pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir Kupiškio meno mokyklos. Sutartį pasirašė direktorės Edita Timukienė ir Daiva Šakickienė. Kupiškio meno mokyklos vadovės atvyko su gražiais linkėjimais ir draugystės dovanėlėmis, kurias įteikė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorei E. Timukienei, pavaduotojai Ramutei Petronytei ir susitikimo iniciatorei mokytojai Inai Valotkienei.
Renginio organizatorė I. Valotkienė pristatė ansamblinio muzikavimo privalumus ir žodį perdavė renginio vedėjui jaunajam pianistui Tadui. Į sceną ėjo ir prie fortepijono sėdo biržiečiai moksleiviai, po jų grojo kupiškėnai. Kad klausytojams buvo aiškiau, Tadas dar pristatydavo vieno ar kito šokio istoriją.
Kai nuskambėjo paskutinė melodija, direktorė E. Timukienė padėkos raštais apdovanojo visus koncerto dalyvius ir jų mokytojus.

Jaunųjų pianistų fortepijoninės muzikos festivalyje „Linksmosios melodijos“

2023 m. kovo 24 d. Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokykloje vyko III jaunųjų pianistų fortepijoninės muzikos festivalis „Linksmosios melodijos“, kuriame dalyvavo apie 70 vaikų, tarp kurių ir mūsų muzikos mokyklos jaunieji pianistai: Eglė Undzėnaitė, Martinas Vaičiulis, Tadas Šukevičius, Adriana Vaičiulytė,Paulius Rakickas, Darija Rakickaitė (mokytoja Ina Valotkienė), Kamilė Lėliukė ir Miglė Augustė Paukštė (mokytoja Dalia Šimbelienė). Mokiniai apdovanoti padėkomis.

Edukacinė išvyka

Viena iš šiuolaikinio mokytojo kompetencijų – ne tik gebėti savo darbe taikyti tradicinius metodus, bet ir bendrauti bei bendradarbiauti su kolegomis, mokytis vieniems iš kitų. Viena iš netradicinių mokymosi vieniems iš kitų formų – edukacinės išvykos.
Tad kovo 8 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos bendruomenė kartu su Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos ir Skaistkalnės vidurinės mokyklos bendruomenėmis susitiko tarptautiniame kvalifikacijos tobulinimo renginyje „Muzikos ir sporto metodų taikymas šiuolaikinėje pamokoje“ Skaistkalnės vidurinėje mokykloje. Kruopščiai suplanuota diena prasidėjo nuo pažinties su baroko epochos puošmena – Skaistkalnės bažnyčia, po to su Šembergo dvare įsikūrusia mokykla ir naujausiu statiniu – sporto sale.
Aktyvūs ir netradiciniai sporto, muzikos, šokio, teatro metodai ne tik leido prisiliesti prie istorijos, muzikos ir meno pasaulių, bet ir išjudino mokyklų bendruomenes veikti, suteikė nepamirštamų akimirkų, praplėtė akiratį, sustiprino bendruomeniškumo jausmą.

Kamerinių ansamblių festivalio-konkurso diplomantai

2023 m. kovo 4 d. Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje dvidešimtą kartą vyko respublikinis kamerinių ansamblių festivalis-konkursas „Muzikuokime drauge“. Jis rengiamas siekiant puoselėti įvairios sudėties kamerinių ansamblių muzikavimo tradicijas, skatinti mokinių muzikinę, kūrybinę bei meninę saviraišką, ugdyti sceninę ištvermę bei atlikimo meną ir kultūrą
Festivalyje-konkurse sėkmingai dalyvavo ir diplomantų vardą pelnė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos duetas: Eglė Undzėnaitė (fortepijonas) ir Augustas Zonys (althornas), mokytojai Ina Valotkienė ir Pranas Dapšauskas. Duetas atliko B. Ulvaeus ir B. Andersson „Ačiū tau už muziką“.

Projektas „Asigręžk“

Daugiau kaip 10 metų Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla vykdė projektą „Išsipildymo akcijos įkvėpti“. Projektas buvo vykdomas kartu su p. Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondu. Projektas „Atsigręžk“ praplečia ir tęsia pradėtą veiklą, jį globoja pirmoji ponia Diana Nausėdienė.
„Atsigręžk 2022“ suteikia galimybę mėgautis muzika ir pajusti jos poveikį emocinei būsenai.
Jis atkreipia dėmesį į vaikus, augančius globos namuose, socialinės rizikos šeimose, senelių globos namuose gyvenančius senolius ir ligoninėse sunkias ligas besigydančius bei neįgaliųjų problemas.
Projektu siekiama auklėti mūsų vaikus gerumo, atjautos dvasia, skatinti užuojautos ir supratimo išraišką tiems, kam gyvenimas atseikėjo mažiau laimės.
Tuo pačiu tęsiamas tradicinis bendradarbiavimas tarp muzikos mokyklų, socialinių globos namų, socialiai pažeidžiamų šeimų, ligoninių.
Projekto metu rengiami koncertai-susitikimai su įvairių miestų socialinių globos namų, šeimų ir šeimynų gyventojais, ligoniais, besigydančiais įvairiose gydymo įstaigose.
Šiame projekte jau keleri metai dalyvauja Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla.
Prisiminkime praėjusių metų veiklą...
Kovo 25 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės ugdymo programos mokiniai savo velykinius piešinius dovanojo Nemunėlio Radviliškio O. Milienės senelių namų gyventojams. Birželio 1 d. šiuose namuose surengtas Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės ir muzikos ugdymo programų mokinių koncertas ir paroda.
Birželio 12 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių koncertavo ligoniams Panevėžio respublikinės ligoninės Likėnų reabilitacijos biuvetėje „Vilties angelas“.
Birželio 15 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji smuikininkai dalyvavo koncerte-pasakoje „Rūtelės kelionė pas močiutę“ Rokiškio rajono Bajorų kaimo senjorų klube.
Lapkričio 22 d. Vlado Jakubėno muzikos mokykla surengė sakralinės muzikos koncertą Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Edukacinė išvyka į Kauną

2023 m. vasario 26 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos neformaliojo vaikų švietimo programos „Instrumentų pažinimas“ mokiniai buvo edukacinėje išvykoje Kaune. Aplankė nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų, kuriame pamatė ne tik M. K. Čiurlionio paveikslus, bet ir pianisto Viktoro Paukštelio parodą bei kitas nuolatines ekspozicijas.
Kita edukacinės kelionės dalis buvo skirta Kauno valstybinei filharmonijai. Čia mokiniai klausėsi V. Disnėjaus filmų muzikos, kurią atliko Lietuvos nacionalinės filharmonijos kolektyvas „Musica Humana“.
Po koncerto mokiniai scenoje nusifotografavo su atlikėjais.

Koncertas Likėnų biuvetėje

2023 m. vasario 23 d. Likėnų biuvetėje „Vilties Angelas“ vėl koncertavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai. Grojo mokiniai Elinga Fergizaitė, Vilius Bartaševičius, Karolis Flenderis, Eimantas Zujus, Justas Čeponis, Benas Noreika, Osvaldas Mištautas. Mokinius koncertui rengė mokytojai Romualda Butkevičienė, Rita Vaičiulėnienė, Violeta Sabonienė, Gitas Korsakas, Ala Fetingienė. Akompanavo Romualda Butkevičienė ir Liudmyla Ross.
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių koncertai Likėnų biuvetėje vyksta kiekvieną paskutinį mėnesio ketvirtadienį.


Ukrainiečių liaudies daina „Ой у лісі, на полянці“.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja Liudmyla Ross.
https://youtu.be/VH6Kz4rwSXQ

M. Dremliuga. Ukrainiečių liaudies šokis, I dalis.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Veronika Vysochyn. Mokytoja Liudmyla Ross.
https://youtu.be/W1_CsyR-Qns

Žilvinas Smalys. „Sena legenda“.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Simonas Jankūnas. Mokytojas Gitas Korsakas, akompanuoja Liudmyla Ross.
https://youtu.be/lKChywntlwQ

V. Ščiolokov. „Vaikiškas koncertas“.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Almantas Vaitkevičius (tūba). Mokytojas Pranas Dapšauskas. akompanuoja Liudmyla Ross.
https://youtu.be/l_7qFlnOrvQ

J S. Bach. Menuetas.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Augustas Zonys (althornas). Mokytojas Pranas Dapšauskas. Akompanuoja Liudmyla Ross.
https://youtu.be/3FQgyPjWGDg

II VIETA RESPUBLIKINIAME KONKURSE

2023 m. vasario 3–4 d. Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“ vyko respublikinis fortepijono muzikos konkursas-festivalis „Žvėrelių karnavalas“. Jame dalyvavo ir II vietos laureate tapo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Medeina Duderytė.
Sveikiname Medeiną ir jos mokytoją Gražiną Beleckienę.

LIKĖNŲ REABILITACIJOS LIGONINĖJE – JAUNŲJŲ DAILININKŲ PARODA IR KONCERTAS

2023 m. sausio 19 d. Likėnų reabilitacijos ligoninėje, biuvetėje „Vilties angelas“, buvo atidaryta Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų, mokytojų Gražinos Visockienės ir Jurgitos Narvidaitės-Varžinskienės, paroda. Jaunuosius dailininkus ir muzikantus pasveikino, gražiu bendradarbiavimu su Vlado Jakubėno muzikos mokykla džiaugėsi Likėnų reabilitacijos ligoninės administratorė Lina Meškauskienė.
Renginyje grojo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai (mokytojai Rima Venskienė, Gražina Beleckienė, Dalia Šimbelienė, Gitas Korsakas, Liudmila Ross).

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos taryba

Skirmantė Griciūnienė, fortepijono vyresnioji mokytoja, mokytojų atstovė, mokyklos tarybos pirmininkė;
Gražina Visockienė, dailės mokytoja ekspertė, mokytojų atstovė, sekretorė;
Gitas Korsakas, saksofono mokytojas metodininkas, mokytojų atstovas, mokyklos tarybos pirmininko pavaduotojas;
Saulė Mickevičiūtė, mokinių atstovė;
Vilius Bartuševičius, mokinių atstovas;
Justinas Juška, mokinių atstovas;
Kristina Pikūnė, tėvų (globėjų) atstovė;
Kristina Undzėnienė, tėvų (globėjų) atstovė;
Audronė Januševičiutė, Biržų švietimo pagalbos tarnybos direktorė, socialinių partnerių atstovė.

Pirmasis Mokyklos tarybos posėdis

2022 m. gruodžio 29 d. rinkosi nauja Mokyklos taryba. Ją sudaro mokytojų, mokinių, tėvų ir socialinių partnerių atstovai. Antrai kadencijai Mokyklos tarybos pirmininke visais balsais išrinkta Skirmantė Griciūnienė, jos pavaduotoju – Gitas Korsakas.
Naujoji mokyklos taryba aptarė metų veiklos ir mokyklos direktoriaus ataskaitas, teikė siūlymus dėl Mokyklos veiklos ir strateginių planų.Prašymo forma priimti į Muzikos mokyklos Muzikos skyrių

Prašymo forma priimti į Muzikos mokyklos Dailės skyriųNUO 2022 M. RUGSĖJO 1 D. PRIIMAME PRAŠYMUS MOKYTIS
PAGAL ŠIAS NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMAS


Eil. Nr.

Programa

Kaina

1 Ankstyvojo muzikinio ar dailės ugdymo programa, skirta 5–6 metų amžiaus vaikams. Užsiėmimai vyksta grupėje. 15,00 Eur / mėn.
2 Muzikinio ugdymo programa, skirta mokymosi sutrikimų turintiems vaikams (pateikus tai patvirtinančius dokumentus). Programa skirta specialiųjų poreikių mokinių ugdymui muzikos pagalba. Individualių ir grupinių užsiėmimų metu kuriama muzikinė aplinka, kurioje atsiranda galimybė įgyvendinti nemuzikinius tikslus: skatinti stambiosios ir smulkiosios motorikos, judesių koordinacijos raidą, adekvačią emocinę raišką, komunikacinių gebėjimų lavinimą. Individualiuose muzikiniuose užsiėmimuose ypatingas dėmesys skiriamas saugiai vaiko savijautai, pozityviam patyrimui. 15,00 Eur / mėn.
3 Muzikos ar dailės mėgėjų ugdymo programa, skirta mokyklinio amžiaus vaikams, norintiems išmokti groti tik vienu pasirinktu instrumentu, ar tik dainuoti, ar tik tapyti, ar tik lipdyti. Pasirenkamos individualios arba grupinės pamokos. Mokiniai gali rinktis ir tik patinkantį mokomąjį kolektyvą ar chorą. 15,00 Eur / mėn.
4 Tęstinio muzikinio ar dailės ugdymo programa (pateikus muzikos ar dailės mokyklos baigimą įrodantį dokumentą). Ši programa skirta gabiems, aukštą mokymosi motyvaciją turintiems mokiniams, siekiantiems gilesnės muzikinės ar dailės kompetencijos, siekiantiems tolesnio mokymosi pagal meno studijų krypties programas. Ši programa nėra apibrėžta mokymosi metais. 15,00 Eur / mėn.
5 Individuali (grupinė) suaugusiųjų muzikos ar dailės (grupinis užsiėmimas) mokymo programa, skirta asmenims nuo 18 metų amžiaus (neformalusis suaugusiųjų švietimas). Mokymas groti pasirinktu muzikos instrumentu, solinis dainavimas arba grupiniai užsiėmimai (choro, dailės ar kt.). 15,00 Eur / val.


Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931