MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOSFestivalyje „Tesuskamba dainos“

2022 m. lapkričio 24 d. Pasvalyje vyko antrasis Šiaurės Lietuvos jaunių chorų festivalis „Tesuskamba dainos“. Dalyvavo chorai iš Šiaulių, Panevėžio, Kupiškio, Biržų, Pasvalio. Visi chorai atliko po dvi laisvai pasirinktas dainas ir visi kartu atliko keturias dainas. Festivalyje dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras. Choro mokytoja Viktorija Morkūnienė, koncertmeisterė Liudmila Ross. Choras atliko B. Gagnon „Ave Verum“ ir L. Kairytės harmonizuotą dzūkų liaudies dainą „Supkit, meskit mani jaunu“.
Paklausyti dainos „Supkit, meskit mani jaunu“ galite:
https://youtu.be/XJAhiBTJgb8

Operytės gastrolės

Birželio pradžioje Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunučių choras (vadovė Jūratė Duderienė, koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė) pakvietė į premjerą – operytę „Ežio namas“. Muziką šiai operytei sukūrė iš Biržų kilusi kompozitorė, Vlado Jakubėno muzikos mokyklos auklėtinė Indra Mažuikaitė, žodžiai Martyno Vainilaičio. Birželio pradžioje įvyko du operytės spektakliai, žiūrovai šiltai sutiko jaunuosius dainininkus, scenoje ir dainavusius, ir šokusius ir vaidinusius. Rugsėjo mėnesį „Ežio namą“ choristai vežė į Nausėdžius, dainavo kaimo kultūros namuose.
2022 m. lapkričio 17 dieną operytės artistai lankėsi Šiauliuose. Atvykti gastrolių juos pakvietė Šiaulių „Rasos“ progimnazijos bendruomenė. Dainininkams tai buvo ketvirtas operytės spektaklis (o repeticijų nesuskaičiuosi, mokiniai operytę repetavo visus praėjusius mokslo metus), tad scenoje visi jautėsi drąsiai ir užtikrintai. Žiūrovai negailėjo plojimų ir komplimentų.
Po spektaklio choristai valandai buvo tapę čiuožėjais ir išbandė „Akropolio“ ledą.
Dar viena staigmena mokiniams tapo apsilankymas Baltų istorijos muziejuje: visi gyvai domėjosi interaktyviomis ekspozicijomis, įtaigiai pristatančiomis baltų gentis.

„Linksmieji pirštukai“

2022 m. lapkričio 23 dieną Vlado Jakubėno muzikos mokykloje į etiudų koncertą „Linksmieji pirštukai“ savo mokytojus, tėvelius pakvietė jaunieji pianistai.
Koncerto kuratorė ir vedėja – fortepijono mokytoja ekspertė Ina Valotkienė.
Grojo mokytojų Romualdos Butkevičienės, Ievos Morkūnaitės, Liudmilos Ross, Dalios Šimbelienės ir Inos Valotkienės mokiniai.
Jaunuosius pianistus pasveikino ir padėkos raštus už nuoširdų muzikavimą įteikė mokyklos direktorė Edita Timukienė.

Sakralinės muzikos valanda

2022 m. lapkričio 22-osios popietę Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai surengė sakralinės muzikos koncertą Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Rudeniniai sakralinės muzikos koncertai – dvidešimt vienus metus puoselėjama Mokyklos tradicija. Dažnai jie vyksta šv. Cecilijos, bažnytinės muzikos globėjos, dieną. Ši diena buvo pasirinkta ir šių metų koncertui.
Koncertą koordinavo mokytojos Viktorija Morkūnienė ir Ieva Morkūnaitė. Abi mokytojos tuo pačiu yra ir bažnyčios vargonininkės, sumos ir jaunimo chorų vadovės. Tad koncertą ir pradėjo V. Morkūnienė, o baigė I. Morkūnaitė.
Koncerte dalyvavo daug mokinių ir mokytojų. Girdėjome jaunučių, jaunių chorus, smuikininkų trio, smuikininkų ansamblius, senovinio instrumento – organeto – muziką, gausų pučiamųjų instrumentų atlikėjų ansamblį, akordeonininkų ansamblį, merginų duetą, trys mokinės ryžosi prakalbinti instrumentų karalių – vargonus.
Jaunuosius atlikėjus ir jų mokytojus sveikino, jiems dėkojo klebonas Jonas Morkvėnas, linkėdamas kruopštaus darbo, meilės muzikai.
Koncertą papuošė Mokyklos jaunųjų dailininkų darbai, demonstruojami ekrane.

Vaikystės perlai

2022 m. lapkričio 11 d. Kėdainių muzikos mokykloje vyko IV respublikinis fortepijoninės ir kamerinės muzikos festivalis „Vaikystės perlai“, kuriame dalyvavo 80 jaunųjų muzikantų iš 13 Lietuvos muzikos ir meno mokyklų. Tarp jų – ir Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji pianistai Lukrecija Ambrazevičiūtė, Lėja Zemlickaitė ir Tadas Šukevičius. Mokytoja Ina Valotkienė.
Fortepijoninis ansamblis apdovanotas padėka už puikų pasirodymą.

Lankėsi Utenos meno mokyklos darbuotojai

2022 m. spalio 28 dieną Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje lankėsi didelė grupė Utenos meno mokyklos darbuotojų. Jie apžiūrėjo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos patalpas, domėjosi, kaip dirba, kuo džiaugiasi, dėl ko nerimauja kolegos biržiečiai.
Mokyklos veiklą ir svarbiausius rodiklius svečiams pristatė direktorė Edita Timukienė.
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir Utenos meno mokyklos bendradarbiavimo sutartį pasirašė mokyklų direktoriai E. Timukienė ir Arūnas.

Miniatiūrų konkurso laureatai

2022 m. gegužės mėnesį vyko Biržų rajono V–XII klasių mokinių miniatiūrų konkursas „Ir tamsoje yra šviesa“, skirtas monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metams paminėti. Konkursą organizavo Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos gimnazija, bendradarbiaudama su Biržų švietimo pagalbos tarnyba.
Spalio 18 dieną vyko baigiamasis renginys, apdovanoti laureatai ir mokytojai. Laureatais tapo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji dailininkai Miglė Butkauskaitė (mokytoja Gražina Visockienė) ir Justas Juška (mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė).

Policijos pareigūnės pamoka

2022 m. spalio 20 d. Vlado Jakubėno muzikos mokykloje lankėsi Biržų rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Vita Andžienė. Ji mokiniams parodė, kaip saugiai elgtis prie Mokyklos II korpuso esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, patarė ir parodė, kaip saugiai pereiti Rotušės ir Kęstučio gatves prie Mokyklos pastatų.


V. Andžienė linkėjo, kad kelias į Mokyklą ir iš jos visada būtų saugus, o tai labai priklauso nuo pačių mokinių.

Pasaulinę muzikos dieną pasitikome su muzika

Spalio 1-ąją švenčiama Pasaulinė muzikos diena. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai, nuo mažiausiųjų iki vyriausiųjų, padedami mokytojų, šią dieną pasitiko su muzika.


Antrojo Mokyklos korpuso salėje vyko nuotaikingas koncertas, skirtas net dviems svarbioms šventėms: Pasaulinei muzikos dienai ir spalio 5 dieną švenčiamai Tarptautinei mokytojų dieną. Juk muzikos mokykloje būtent mokytojai veda muzikos pažinimo keliu.
Koncerte dalyvavo dainininkai, pianistai, pučiamųjų instrumentų atlikėjai, akordeonininkas, smuikininkai. Koncertą vedė mokytoja Ieva Morkūnaitė ir mokinė Barbora Norgėlaitė.


Vydūnas: „Muzika (…) mūsų esmei laisvę atiduoda“.
Įvyko Muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė'2022“ baigiamasis koncertas

2022 m. rugsėjo 18 d. (sekmadienį) Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokykloje nuotaikingai nuskambėjo Šeštojo respublikinio muzikuojančių šeimų festivalio “Gaidų pynė'2022” baigiamojo koncerto garsai. Palydėjome dar vienerius festivalio „Gaidų pynė“ metus, kurie ilgam išliks mūsų atmintyje. Tai, ką patyrėme, su kuo susitikome, ką sužinojome ir supratome, praturtina mūsų pasaulio suvokimą, atveria naujus jo aspektus ir naujomis prasmėmis nušvinta mūsų kasdieninėje veikloje. Džiaugiamės festivalio „Gaidų pynė“ bendruomenės kuriama kultūrine patirtimi, kuri, net ir siaučiant pandemijai, o dabar dar ir karo mums netolimoje Ukrainoje fone, išlieka aktuali.
Šiemet Festivalio baigiamojo koncerto, kuris tradiciškai yra ir konkursas, metu scenoje pasirodė muzikuojančios šeimos iš Kėdainių, Kauno, Raseinių rajono, Vilniaus, Šiaulių, o ypač gausiai atvyko biržiečių muzikuojančios šeimos – net penki ansambliai. Startavęs 2016 metais, festivalis gali pasigirti gausiu partnerių ir gerbėjų iš visos Lietuvos būriu. O pagrindinė jo varomoji jėga yra įvairaus amžiaus – nuo darželinuko iki senjoro – dalyvių jaunatviška energija, entuziazmas, ir kartu siekis išsaugoti tradicijas, kurias per amžius puoselėjo ištisos kartos.
Koncerto, įvykusio svetingoje Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos salės scenoje, pradžioje tradiciškai pirmiausia nuskambėjo Festivalio daina – Edvardo Eismonto A. Venckaus „Mylėkime Žemę”, kurią atliko Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jaunių choras Cantus gracilis vadovaujamas dirigento, mokytojo eksperto, LMTA docento Rolando Aiduko. Festivalio dalyvius ir svečius šiemet pasveikino Šv. Kazimiero ordino Didysis Magistras Henrikas Armoška-Eismontas, kartu įteikdamas ir padėkos raštus daugelį metų Festivalį globojusiai Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorei Laimutei Užkuraitienei, tik kiek daugiau nei prieš mėnesį vadovavimo mokyklai pareigas perdavusi kolegei Irenai Karsokienei, ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vadovams ir bendruomenei, trejus metus pagalba bei dalyvavimu aktyviai prisidėjusiems prie festivalio Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos organizavimo.
Koncerto vedėjas Mindaugas Ancevičius klausytojams trumpai papasakojo, kiek įvairių renginių – įdomių susitikimų, edukacinių veiklų, ekskursijų, koncertų įvyko per šiuos festivalio „Gaidų pynė'2022“ metus, ir, paskelbęs koncerto konkursinės dalies pradžią, supažindino žiūrovus su vertinimo komisija. Dalyvių konkursinius pasirodymus stebėjo ir vertino profesionalūs muzikai ir pedagogai: Laimutė Užkuraitienė (komisijos pirmininkė), kompozitorius ir dirigentas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) docentas Kazys Daugėla, choro dirigentas, LMTA docentas Rolandas Aidukas, muzikologė, LMTA lektorė Virginija Apanavičienė, pianistė, daktarė, LMTA docentė Giedrė Gabnytė, dainininkė, LMTA lektorė Aušra Liutkutė, o taip pat Lietuvos operos ir baleto teatro operos solistė Sofija Jonaitytė.
Ansambliai, muzikuojantys padedant mokytojams arba savarankiškai ir atstovaudami jiems artimą muzikos kryptį, konkuravo trijose kategorijose – pramoginės, liaudies arba akademinės muzikos. Žiūrovai galėjo išgirsti ir įvertinti įvairiais muzikos instrumentais grojančius, įvairios sudėties ansamblių pasirodymus, kurių įvairaus amžiaus nariai džiaugsmo ir kūrybingumo šaltinį atranda skirtingų krypčių ir stilių muzikoje.
Festivalio laureato diplomus ir pinigines premijas pelnė šeimų ansambliai iš kiekvienos muzikos kategorijos, surinkę daugiausiai vertinimo komisijos balų. Festivalio „Gaidų pynė'2022“ Akademinės muzikos kategorijos Mėgėjų pogrupio laureatais tapo: I vieta – Baužų šeimos ansamblis (mama Eva Baužienė (kanklės), dukra Andrėja Baužaitė (kanklės), sūnus Pijus Bauža (saksofonas), sūnus Karolis Bauža (birbynė), bičiulė Adrija Lideikytė (kanklės)) iš Šiaulių I muzikos mokyklos; II vieta – ansamblis „POP“ (tėtis Martynas Staškevičius (trombonas), dukra Karina Staškevičiūtė (fortepijonas)) iš Biržų rajono, Kirdonių kaimo; III vieta – fortepijoninis duetas “Fuga” (seserys Elinga ir Miglė Fergizaitės) iš Likėnų, Biržų rajonas. Abu pastaruosius ansamblius globoja Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojai.
Akademinės muzikos kategorijos Profesinės krypties pogrupyje laureatų diplomais apdovanoti:
I vieta – ansamblis Déjà vu‘ iš Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos (mama Vilma Vilūnaitė (fortepijonas), dukros Liepa (akordeonas) ir Rusnė (fleita) Griciūtės, tėtis Robertas Gricius (mušamieji)); II vieta – Kamerinis ansamblis (seserys Lyja ir Vėja Germanavičiūtes (smuikas ir fortepijonas)) iš Viduklės, Raseinių meno mokyklos auklėtinės; III vieta – sesė ir brolis Joneta ir Jaunius Čibirai (smuikas ir akordeonas) iš Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos.
Liaudies muzikos kategorijos laureatais tapo: I vieta – Ona Auškalnienė ir Rūta Auškalnytė (vokalinis duetas) iš Akademijos, Kėdainių rajonas; II vieta – sesė ir brolis Agota ir Gabrielius Stulpinai (fleita ir akordeonas) iš Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos; III vieta – Magylų šeimyna (mama Dalia Magylienė (cimbolai), dukra Miglė Magylaitė (smuikas), sūnus Vytautas Magyla (mažasis būgnelis)) iš Vilniaus Žvėryno gimnazijos.
Pramoginės muzikos kategorijoje laureato vardą pelnė: I vieta – D4M (tėtis Darius Misiūnas (gitara), dukra Darija Misiūnaitė (fortepijonas), dukra Domilė Misiūnaitė (fleita)) iš Vilniaus; II vieta – vokalinis ansamblis Red sky (seserys Gabrielė (gitara) ir Hilarija (vokalas) Čeponytės) iš Biržų rajono, Kirdonių kaimo.
Koncerto antrojoje dalyje nuskambėjo ir keletas nekonkursinių ansamblių pasirodymų. Staigmena žiūrovams tapo ansamblio iš Ukrainos pasirodymas. Mama Liudmila Roos su dukromis Viktorija ir Glorija, gyvenančios Dubno mieste, Rovenskoje srityje, dėl mums visiems žinomų priežasčių, netikėtai atsidūrė Lietuvoje, ir saugų prieglobstį surado Biržuose. Mamai Liudmilai pritariant fortepjonu, seserys padainavo ukrainiečių dainą „Nuostabus kraštas“ ir sulaukė gausių plojimų.
Koncerte pasirodė ir keletas ansamblių iš Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos. Žiūrovus sužavėjo fortepijoninis duetas „Smalsuoliai“ – anūkas Ajus Bagdonas ir močiutė Janina Bagdonienė, kurie dar tik pirmus metus mokosi muzikos, o kad būtų smagiau, muzikuoja drauge. Ansamblis „Tigrinės antys“ – Mama Milda Nevierienė (pop arfa), dukros Adelė ir Agota Nevieraitės (kanklės ir fortepijonas), supažindino žiūrovus su savo rankomis pagal prancūzų arfininkės, atlikėjos ir pedagogės Véronique Musson-Gonneaud bei dailidės Pascal Bernard modelį pagaminta pop arfa. O fortepijonis duetas „Pokštininkai“ – sesuo Gabrielė Kubiliūtė ir brolis Rokas Kubilius koncertą užbaigė nuotaikingu vokiečių liaudies šokiu „Žvaigždžių polka”.


Visi Festivalio dalyviai buvo apdovanoti Dalyvio diplomais ir gausiomis rėmėjų – UAB „Kotryna” ir UAB „Pergalė” bei Šv. Kazimiero ordino dovanomis. Festivalio baigiamojo koncerto metu be dovanų neišvyksta nė vienas ansamblis. Tai yra jų pasiekimų, pastangų įvertinimas ir veiklos motyvavimas, skatinantis ir pasididžiavimą savo šeima bei suteikiantis daugiau pasitikėjimo savo jėgomis.
Savo mintimis apie praėjusius festivalio „Gaidų pynė'2022“ renginius pasidalino prof. Petras Kunca: „Man atrodo, kad šių metų renginys suskambo dar kokybiškiau negu ankstesnieji. Be abejo, turėjo reikšmės ir geranoriška kolegų biržiečių parama – Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ilgametė tradicija remti prasmingus meno įvykius buvo juntama ir šioje „Gaidų pynėje'2022“. Aš vis dar gyvenu prisiminimais, kaip geranoriškai mūsų kolegos „Vasaros mokyklos“ dėstytojai įsiliejo į Festivalio renginius Biržuose, su atsidavimu mokė jaunuosius ir vyresnius atlikėjus, paruošė juos koncertams Mokykloje ir patys pasirodė tikrais menininkais dėstytojų koncerte Biržų pilies menėje. Nepamirštami liko ir susitikimai su Bauskės muzikos mokyklos mokytojais, Rundalės pilies aplankymas. Bet svarbiausia, kas išskiria šį festivalį, – tai visų mūsų, festivalio dalyvių, tarpusavio bendravimo šiluma, mokytojų dėmesys atlikėjams ir jų klausytojams ir, be abejo, šeimų ansamblių pagarba pasirinktai muzikai.“
Festivalis „Gaidų pynė“, organizuojamas Šv. Kazimiero ordino iniciatyva, išskirtinis tuo, kad subūrė gausų bendraminčių ir partnerių būrį, tarp kurių – ir žymūs menininkai, pedagogai, dovanoję savo laiką ir paramą, ir institucijos, ypač – nemažas Lietuvos muzikos mokyklų būrys. Festivalio „Gaidų pynė“ organizatorius – Šv. Kazimiero ordinas nuoširdžiai dėkoja visiems partneriams ir rėmėjams, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vadovams, Festivalio Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos mokytojams, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos vadovams, skyrusiems savo laiką ir paramą muzikavimo šeimoje tradicijoms puoselėti, Šv. Kazimiero ordino nariams, visiems, kurie savo dalyvavimu, pagalba, patarimais prisidėjo prie Festivalio renginių sėkmės. Daugelis jų Festivalyje dalyvauja jau ne vienerius metus, vienijami muzikavimo šeimoje idėjos prasmės suvokimo, ir, neabejotinai, – vedini širdies diktuojamo troškimo „gyventi darant gera“.
Dėkojame Lietuvos kultūros tarybai, skirtu finansavimu prisidėjusiai, kad festivalis „Gaidų pynė“ jau kelerius metus skamba Lietuvos miestuose, regionuose ir net užsienyje. Dėkojame festivalio dalyviams už jų entuziazmą ir norą muzikuoti, mokytojams, be kurių nuoširdaus darbo ir palaikymo čia nebūtų didelės dalies ansamblių,
Taip pat nuoširdžiai dėkojame festivalio rėmėjams – uždarosioms akcinėms bendrovėms „Kotryna“ ir „Pergalė“ už puikias dovanas.
Pastarųjų metų ir mėnesių įvykiai pasaulyje dar kartą priminė, koks svarbus yra šeimos narių tvirtas ryšys ir palaikymas. Ieškodami atsakymų į vis dažniau kylančius egzistencinius klausimus, nepamirškime ir muzikos galių, kuri teikia viltį, ramina, guodžia, pakylėja, o muzikavimas šeimoje padeda puoselėti bendrystę.
Filosofas, rašytojas, kultūros veikėjas Vydūnas rašė:
„Muzika, kitą būseną žadindama mūsų asmenybėje, mūsų esmei laisvę atiduoda (…).
(…) Senovės lietuviai giedodami dainuodami muzikos galią gerai suprato. Giesmės–dainos valo jausmų gyvatą nuo visokių nešvarumų. Todėl dainuojančios lietuvaitės seniau ir atrodė lyg būtų iš aukštesnio gyvenimo ant žemės nužengusios skaistuolės. Dorosios dainos jas nuolat skaistino.
(…) Lietuvių tauta nebūtų galėjusi tiek kilnumo išauginti, jeigu savo dainavimu nebūtų šalinusi neigiamųjų būsenų iš širdies ir nekūrusi teigiamąsias, šviesiąsias. Bet pagaliau reikalinga jomis rūpinties visai atsidėjus.
Parimkime atmintyje prie to linksmumo, kurį vienas antras mumyse sužadino, kurį mums vienas kitas apreiškė, prie visų būsenų, kurios iš mūsų lyg maloni šypsena spindi ir nešaudo piktai.
Tokiu būdu kursime savo jausmų gyvatoje tiktai malonumą, visokios rūšies šviesią nuotaiką, spindinčias jėgas“. (Vydūnas. Raštai II. Vilnius, Mintis, 1991, p. 416-417)

Aldona Juodelienė
Festivalio vadovė, muzikologė


„Radviliados“ festivalyje

2022 m. rugsėjo 3–17 dienomis Kėdainių krašto muziejus kviečia kėdainiečius ir miesto svečius susitikti kultūros istorijos festivalio „Radviliada“ renginiuose Kėdainiuose.
Kunigaikščiams Radviloms skirtas festivalis vyksta jau aštuntą kartą, nuo antrojo festivalio jo partneriais yra Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla.
Praėjusį šeštadienį Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje vyko koncertas „Pašlovinkime Radvilas“, kuriame dalyvavo Kėdainių, Biržų Vlado Jakubėno ir Kauno Juozo Naujalio muzikos mokyklų mokiniai ir mokytojai.


Koncerte grojo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos medinių pučiamųjų instrumentų ansamblis, mokytojai Gitas Korsakas ir Rima Venskienė. Biržiečių pasirodymą papildė ir papuošė Biržų kultūros centro jaunimo šokių kolektyvo „Raitytinis“ šokėjų grupė (vadovė Danguolė Kalkienė).
Koncerto dalyvius ir jų mokytojus sutiko Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis.
Biržiečiams tai buvo puiki proga pasirodyti, pabendrauti su bendraamžiais, tartis dėl būsimų bendrų koncertų, pasigrožėti Kėdainių miesto šventės vaizdais.

PAGERBTI KERAMIKOS KONKURSO DALYVIAI IR LAIMĖTOJAI

2022 m. rugsėjo 9-ąją baigėsi Vlado Jakubėno muzikos mokyklos organizuotas tarptautinis keramikos konkursas „Pasaka“. Jame dalyvavo 77 jaunieji dailininkai, juos rengė 14 mokytojų. Visi konkurso dalyvių darbai daugiau kaip du mėnesius buvo eksponuojami Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje.
Rugsėjo 9 dieną konkurso prizininkai ir jų mokytojai, draugai atvyko į Biržų pilį, Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje aplankė konkurso parodą, pasidžiaugė savo ir draugų darbais. Jauniesiems dailininkams buvo surengta eksursija „Sėlos“ muziejuje, o jų mokytojai apsilankė Birutės ir Viktoro Rinkevičių sodyboje, apžiūrėjo ąsočių muziejų, užsuko į „Portfolio“ galeriją.
Po ekskusijų naujajame Vlado Jakubėno muzikos mokyklos korpuse, salėje, buvo apdovanoti konkurso dalyviai ir laimėtojai. Renginyje apsilankė ir savo prizus labiausiai patikusių kūrinių autoriams įteikė Savivaldybės mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė (Molėtų menų mokyklos mokinės Elenos Jakubauskaitės darbas „Drakonas“), Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Astra Korsakienė (asmeninį prizą ji įteikė Biržų „Saulės“ gimnazistui Pijui Kristupui Balčiūnui už darbą „Upelis“), Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Loreta Baronienė (šio skyriaus darbuotojų nuomone, prizo vertas Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinio Emilijaus Karalevičiaus darbas „Mažasis princas). Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos prizas įteiktas Pasvalio muzikos mokyklos jaunajai dailininkei Domilei Stankevičiūtei už kūrinį „Trys paršiukai“.
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė padėkojo visiems konkurso dalyviams, jų mokytojams, o ypatingas dėmesys buvo skirtas laureatams.


Laureatų darbai:
„Pasakiškai linksmas drakoniukas“, Rūta Janonytė, Biržų ,,Saulės‘‘ gimnazija, mokytoja Daiva Zalogienė;
Arbatinukas „Ežiukas šakotyje“, Evita Sakalauskaitė, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, mokytoja Deimantė Petrauskė;
„Trys paršiukai“, Domilė Stankevičiūtė, Pasvalio muzikos mokykla, mokytoja Nerutė Čiukšienė;
„Mėnulio pasaka“, Kajus Abromavičius, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, mokytoja Deimantė Petrauskė;
„Drakonas“, Elena Jakubauskaitė, Molėtų menų mokykla, mokytoja Lina Dieninė;
„Demonas iš palovio“, Justina Jurgelevičiūtė, Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras, mokytoja Jolita Bužinskienė;
„Raganos namai“, Darta Unde Zalite, Aizkrauklės meno mokykla, mokytoja Mendija Leoke;
„Pagrandukas“, Matijus Muraška, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, mokytoja Gražina Visockienė;
„Gerasis ir piktasis burtininkai“, Adomas Adomavičius, Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, mokytoja Jolita Šlepetienė;
„Dinozauras“, Olivers Valainis, Aizkrauklės meno mokykla, mokytoja Velda Miziška;
„Nykštukas“, Elzė Ražauskaitė, Kupiškio meno mokykla, mokytoja Rima Kalinkienė,
„Maša ir lokys“, Rūta Kriaučiūnaitė, Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla, mokytoja Jūratė Pranciliauskienė.

Keramikės Genios Vaičikauskienės prizais apdovanoti:
„Saulės zuikutis“, Heida Grubinskaitė, Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla, mokytoja Jūratė Pranciliauskienė;
„Spalvotas paukštis“, Nojus Dabkevičius, Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla, mokytoja Jūratė Pranciliauskienė;
„Drakoniukas“, Adrija Kireilytė, Kupiškio meno mokykla, mokytoja Rima Kalinkienė;
„Aštuonkojis arbatinuke“, Gebrielė Burkaitė, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, mokytoja Deimantė Petrauskė;
„Alisa stebuklų šalyj“, Eva Balčiūnaitė, Biržų „Saulės“ gimnazija, mokytoja Daiva Zalogienė;
Arbatinukas ,,Eglė žalčių karalienė“, Ugnė Macionytė, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, mokytoja Deimantė Petrauskė.

Vytauto Valiušio keramikos muziejaus apdovanojimai skirti:
„Drakonė ir jos drakoniuka“, Agnė Lapukaitė, Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, mokytoja Jolita Šlepetienė;
H. K. Anderseno pasakos „Kiauliaganis“ personažų kūrėjai (6 mokiniai), Kupiškio meno mokykla, mokytoja Rita Laskauskienė.


Prašymo forma priimti į Muzikos mokyklos Muzikos skyrių

Prašymo forma priimti į Muzikos mokyklos Dailės skyriųNUO 2022 M. RUGSĖJO 1 D. PRIIMAME PRAŠYMUS MOKYTIS
PAGAL ŠIAS NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMAS


Eil. Nr.

Programa

Kaina

1 Ankstyvojo muzikinio ar dailės ugdymo programa, skirta 5–6 metų amžiaus vaikams. Užsiėmimai vyksta grupėje. 15,00 Eur / mėn.
2 Muzikinio ugdymo programa, skirta mokymosi sutrikimų turintiems vaikams (pateikus tai patvirtinančius dokumentus). Programa skirta specialiųjų poreikių mokinių ugdymui muzikos pagalba. Individualių ir grupinių užsiėmimų metu kuriama muzikinė aplinka, kurioje atsiranda galimybė įgyvendinti nemuzikinius tikslus: skatinti stambiosios ir smulkiosios motorikos, judesių koordinacijos raidą, adekvačią emocinę raišką, komunikacinių gebėjimų lavinimą. Individualiuose muzikiniuose užsiėmimuose ypatingas dėmesys skiriamas saugiai vaiko savijautai, pozityviam patyrimui. 15,00 Eur / mėn.
3 Muzikos ar dailės mėgėjų ugdymo programa, skirta mokyklinio amžiaus vaikams, norintiems išmokti groti tik vienu pasirinktu instrumentu, ar tik dainuoti, ar tik tapyti, ar tik lipdyti. Pasirenkamos individualios arba grupinės pamokos. Mokiniai gali rinktis ir tik patinkantį mokomąjį kolektyvą ar chorą. 15,00 Eur / mėn.
4 Tęstinio muzikinio ar dailės ugdymo programa (pateikus muzikos ar dailės mokyklos baigimą įrodantį dokumentą). Ši programa skirta gabiems, aukštą mokymosi motyvaciją turintiems mokiniams, siekiantiems gilesnės muzikinės ar dailės kompetencijos, siekiantiems tolesnio mokymosi pagal meno studijų krypties programas. Ši programa nėra apibrėžta mokymosi metais. 15,00 Eur / mėn.
5 Individuali (grupinė) suaugusiųjų muzikos ar dailės (grupinis užsiėmimas) mokymo programa, skirta asmenims nuo 18 metų amžiaus (neformalusis suaugusiųjų švietimas). Mokymas groti pasirinktu muzikos instrumentu, solinis dainavimas arba grupiniai užsiėmimai (choro, dailės ar kt.). 15,00 Eur / val.


PASIRUOŠIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS
Visą informaciją, kaip elgtis ekstremaliomis situacijomis: kilus oro pavojui ir kitoms karinėms grėsmėms, įvykus avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje ir pan. rasite interneto svetainėje https://www.lt72.lt
Čia rasite pagalbą ir atsakymus į daugelį rūpimų klausimų.

Vlado Jakubėno muzikos mokykloje – įkurtuvių šventė

Rugsėjo pirmoji Vlado Jakubėno muzikos mokykloje sutapo su kita labai svarbia švente – įkurtuvėmis antrajame mokyklos korpuse. Beveik ketveri metai praėjo, kol gimęs sumanymas antrąjį Muzikos mokyklos korpusą, įsikūrusį avariniame Kęstučio gatvės pastate, perkelti į buvusį Mokesčių inspekcijos pastatą, virto darbu.
Kai rajono Savivaldybės tarybos sprendimu ir administracijos rūpesčiu buvo sutvarkyti visi būtini pastato perėmimo ir perdavimo dokumentai, mokyklos darbuotojai pradėjo remontuoti patalpas. Darbus atliko savo jėgomis. 23700 eurų pastato stogui remontuoti ir patalpoms pritaikyti ugdymo reikmėms buvo skirta iš savivaldybės biudžeto. Šias lėšas mokyklos darbuotojai naudojo labai taupiai, todėl jų užteko ir stogui sutvarkyti, ir įrengti jaukią salę pirmajame aukšte, perdažyti sienas abiejų aukštų koridoriuose, sutvarkyti kabinetus, įsigyti būtinų baldų.
Naujuoju adresu įsikūrė pučiamųjų instrumentų, akordeono, dailės mokymo klasės. Įkurtuvių dieną mokyklos bendruomenė ir svečiai džiaugėsi jaukiomis ir tvarkingomis klasėmis, šviesiais koridoriais.


Visiems, prisidėjusiems prie šio didelio darbo, dėkojo mokyklos direktorė Edita Timukienė. Ji pasidžiaugė rajono Savivaldybės vadovų pastangomis spręsti šį klausimą, politikų ir Savivaldybės administracijos darbuotojų dėmesiu ir pagalba mokyklai.
Sveikinimo žodį tarė Seimo narys Valdemaras Valkiūnas, rajono Savivaldybės mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė, Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Eugenijus Januševičius, „Sėlos“ muziejaus direktorius Gintaras Butkevičius, kiti svečiai.
Simbolinę juostelę perkirpo mokyklos direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė ir rajono Savivaldybės atstovai A. Garšvaitė, I. Varzienė, E. Januševičius. Po to svečiai, mokytojai ir mokiniai apžiūrėjo patalpas.

2022 m. rugsėjo 1 d.

SKAMBANČIOS ISTORIJOS

Stovyklos „Skambančios istorijos 2022“ dalyviai pirmą dieną pradėjo linksmais prasidainavimo pratimais, mokėsi giesmių. Po pietų išvyko į Saločius. Saločiuose stovyklautojus lydėjo šio miestelio dienos centro mokytoja Rasuolė Dovidavičiūtė. Dainorėliai apžiūrėjo daug įžymių vietų, pabuvojo Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos muziejuje, aktyviai leido laiką mokyklos stadione. Saločių Šv. Juozapo bažnyčioje klausėsi klebono Nerijaus Papirčio pasakojimo, giedojo giesmes, šventoriuje vaišinosi arbata. Namo grįžo pavargę, bet laimingi.


Antrąją stovyklos dieną vaikai žaidė įvairius muzikinius žaidimus, tobulino pradėtas mokytis giesmes. Po sočių pietų – pramogos prie ežero. Pati įdomiausia dalis – orientacinis žaidimas komandomis po pilies teritoriją. Stovyklautojai grįžo į Mmokyklą, kūrė dainelę, vaišinosi prie bendro stalo ir ruošėsi baigiamajam stovyklos pasirodymui.
Išsiskirstė pilni įspūdžių, geros nuotaikos, kupini energijos greitai prasidedantiems Naujiems Mokslo Metams!

Mokytoja Roma Butkevičienė

Sukaktis

2002 m. balandžio 30 d. Biržų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuriuo Biržų muzikos mokyklai suteikė Vlado Jakubėno vardą. Dvidešimt metų gyvename, mokomės, dirbame su šiuo vardu. Kuo mums svarbus ir brangus Vladas Jakubėnas? Apie tai – šis siužetas.

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931